Home

Pater Damiaan ziekte

Zorg voor zieken H

De Belgische pater Damiaan (1840-1889) moest van de kerk op syfilis getest worden. Lepra zou seksueel overdraagbaar zijn, was de misvatting. Morgen wordt hij heilig verklaard voor zijn inzet voor. Pater Damiaan als jongeman, tijdens zijn tijd in Moloka'i en op zijn sterfbed (© damiaanvandaag.be, historiek.net, wikipedia.org) Voor de komst van Damiaan was het met de hygiëne slecht gesteld, maar na zijn reorganisatie was dit sterk verbeterd, evenals de algemene levensomstandigheden Damiaan de Veuster was het zevende kind uit een Vlaams boerengezin. Zeven jaar oud verloor hij een zus aan cholera. Als zestienjarige ging hij het klooster in. Hij werd pater van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Na zijn studie kreeg Damiaan toestemming om als missionaris te gaan werken op de Hawaï-eilanden Wat pater Damiaan naar Molokai geleid had was zijn verlangen zoveel mogelijk zielen te winnen van melaatsen. Zijn eerste brief, gedateerd 12 mei 1873, ademt nog volledig deze bekommernis. Hij bestelt miswijn, hosties, een klok, Paternosters en catechismussen, en enkele dingen voor eigen gebruik zoals een zak meel, schoenen en enkele hemden

Uiteindelijk stierf hijzelf op jonge leeftijd aan dezelfde ziekte. Het leven van pater Damiaan is heel treffend in beeld gebracht in zijn geboortehuis in Tremelo. De paters, ook wel Damianen genoemd hebben een gastvrij huis in Leuven waar ook het graf van pater Damiaan zich bevindt De Damiaanactie is genoemd naar pater Damiaan, omdat de mensen in deze organisatie zijn werk voort zetten: de strijd tegen lepra en tuberculose. Dit doet ze door opleidingen te geven aan verplegers en dokters, en de gezinnen te informeren over hoe men lepra krijgt Zo werd kort na het bekend worden van zijn ziekte door boze tongen gesuggereerd dat pater Damiaan de besmetting te wijten had aan seksuele contacten met patiënten. Hoewel vooral protestanten deze roddels voedden, liet bisschop Cocoman zijn priester lichamelijk onderzoeken om te zien of hij ook andere ziektes had die alleen door seksuele contacten konden worden opgedaan

Onaanraakbaren worden zo opnieuw mensen, melaatsen meer dan hun ziekte. Ook al is hij zelf niet ziek, Damiaan spreekt niet van 'ik, gezond' en 'zij, melaats' maar van 'wij, melaatsen' nog voor hij zelf ziek is De opofferingsgezindheid van de Belgische pater Damiaan trok al tijdens zijn leven internationale aandacht. Na zestien jaar trouwe dienst in de melaatsenkolonie Molokai in Hawaï overleed hij in 1889. Net als zijn schaapjes bezweek de herder aan de gevreesde bijbelse ziekte

De dood - Pater Damiaa

Je ziet er niet zo zalig uit, maar, pater Damiaan, je bent het wel. Je bent een echte pater-vader, wars van schone schijn en dwars en koppig als de ezel die de Heer Jezus draagt tot in het hart van de zovelen die gepijnigd zijn door onrecht, lepra, ziekte, smaad, zoals dat vaak bij goede mensen gaat Op 10 mei 1873 kwam Pater Damiaan aan in de melaatsennederzetting van Molokaï. Een blanke missionaris koos de kant van het Hawaiiaanse volk dat het meest te lijden had van de ziekte en de segregatiepolitiek. Voortaan was de melaatsennederzetting niet enkel een vergeetput maar een verbanningsoord waarop de ogen van de wereld gericht waren Wereldwijd hebben ongetwijfeld meer mensen gehoord van de veelzijdige Belgische pater Damiaan (1840-1889) dan van de Franse intellectuele duizendpoot Alexis de Tocqueville (1805-1859). De twee hebben elkaar ook nooit persoonlijk gekend. De eerste verdiende zijn faam in de tweede helft van de negentiende eeuw en die laatste toch vooral in de eerste helft ervan Pater Damiaan was van de congregatie van de Paters van de Heilige Harten en belg van geboorte. Pater Damiaan zorgde ervoor dat de melaatsen een meer menswaardig leven konden leven. Ook was Damiaan voor vele een grote inspiratiebron, die zich inzetten voor mensen die vanwege hun ziekte uitgesloten worden Leishmaniasis is een parasitaire ziekte overgedragen door een kleine zandvlieg. De meest voorkomende vorm, cutane leishmaniasis, veroorzaakt chronische zweren en misvormingen. Patiënten worden uitgesloten en gestigmatiseerd, net zoals leprapatiënten

De offergezindheid van de Belgische pater Damiaan trok al tijdens zijn leven internationale aandacht. Na zestien jaar trouwe dienst in de melaatsenkolonie Molokai in Hawaï overleed hij in 1889. Net als zijn schapen bezweek de herder aan de gevreesde ziekte 'melaatsheid' Pater Damiaan werd door zijn ziekte gediscrimineerd van de andere mensen (diegenen die niet aan lepra lijden). Nog nooit had Damiaan hem zo gekwetst gevoeld. Hij werd net als zijn vrienden, de andere zieken, behandeld: lepra is slecht en vies. De ziekte breidde uit 'Damiaan' door Dick van den Heuvel. Ook België heeft zijn Moeder Theresa. Zijn naam is Jozef de Veuster, maar hij werd beter bekend als Pater Damiaan. In 1873 ging hij vrijwillig naar het leprozeneiland Molokai, vlakbij Hawaii, om daar voor de zieken en nooddruftigen te zorgen Het medische handboek van pater Damiaan. De Amerikaanse schrijver Charles Warren Stoddard heeft met The Lepers of Molokai uit 1886 de eerste bestseller over pater Damiaan op zijn naam staan. In dit boekje schetste hij het beeld van Damiaan als de man van de 12 stielen, een beeld dat tot op vandaag sterk leeft

Pater Damiaan - Wikikid

  1. Zoals Pater Damiaan de melaatsen opnieuw zin gaf aan het leven, Ook help ik werkgevers om het contact met de langdurig zieke te herstellen. Dat het niet makkelijk is, is geen reden om het niet te doen. Mijn advies is: toon je betrokkenheid en bekommernis
  2. Pater Damiaan is in de wereld van lijdende mensen afgedaald, niet als eenzame, maar als eensgezinde. Hij was mensen worden omwille van hun ziekte uit de samenleving gestoten. Damiaan deed dat niet met veel woorden maar met daden en tenslotte, met het offer van zijn leven
  3. Lepra was een zeer besmettelijke ziekte waar nog geen geneesmiddelen voor bestonden. Pater Damiaan zorgde dat er weer regels kwamen op het eiland. Hij bouwde huizen en kerken voor de melaatsen en leefde samen met hen. Zoals Jezus omging met de melaatsen, zo leefde pater Damiaan op Molokai
  4. Pater Damiaan (1840-1889) vertrok vrijwillig op 10 mei 1873 naar Molokaï, een eiland nabij de zogenaamde Sandwich-eilanden nabij Hawaii, die uitstekend dienst deden om mensen, die melaats geworden waren, onder quarantaine te plaatsen. De mensen konden onmogelijk ontsnappen en omgeven door de zee zaten ze in een groot isolement
  5. Op 10 mei 1873 kwam pater Damiaan (1840-1889) aan in Molokai, waar hij zijn leven gaf voor de melaatsen. 10 citaten uit brieven aan het thuisfront

Het schooljaar zit er bijna op! 24 juli 2021. Het is wel weer een heel bijzonder jaar geworden. Hopelijk kunnen we over een aantal jaren zeggen: Weet je nog in 2020 en 2021 dat er corona was en de scholen wekenlang dicht waren en de kinderen online les kregen? De laatste weken van het schooljaar besteden we aan toetsen, een sportdag. Pater Damiaan tussen zijn melaatsen. Uit een boek over het leven van Damiaan. Hij is net aangekomen op Molokai: Op de dag van zijn aankomst bezocht Damiaan elk hoekje van dit angstaanjagende oord. Hij zwierf overal rond en zijn hart schrijnde bij de meelijwekkende ellende die hem aan alle kanten aanstaarde

Spreekbeurt Geschiedenis Pater damiaan Scholieren

Pater Damiaan: de held van Molokai, de leprapriester van

Pater Damiaan werd op 3 januari 1840 als Jozef de Veuster geboren in Tremelo, een dorp in de buurt van de Vlaamse stad Leuven. Hij was de zevende in een gezin van acht kinderen van het boerenechtpaar Frans de Veuster en Anna Wouters. In de tijd rond 1840 was er sprake van een economische crisis, o.a. door enkele mislukte aardappeloogsten Pater Damiaan wordt geboren in 1840 in Tremelo. Dan heet hij nog Jozef De Veuster. Net zoals zijn broer treedt hij in het klooster. Zijn grote droom: missionaris worden. En hij maakt zijn droom waar. In 1863 - Pater Damiaan is dan 23 jaar - verlaat hij België. Hij neemt de boot naar Hawaï. Daar zal hij zich op het eiland Molokaï blijven inzetten voor de melaatsen. Arme, zieke mensen die. Mensen in quarantaine plaatsen omwille van een ziekte bestaat al heel lang. De Bijbel spreekt er al over in het boek Leviticus als het gaat over melaatsen. Maar dichter bij ons kennen wij het levensverhaal van Jozef De Veuster ofwel Pater Damiaan (1840-1889). Vrijwillig is hij op 10 mei 1872 naar de melaatsenkolonie gegaan van Molokaï Het verhaal van de Belgische pater Damiaan (1840-1889) laat niemand onberoerd (zie ' Rolmodellen en gewoonten van het hart '). Iedereen die Damiaan op welke manier dan ook beter leert kennen, vormt zich een eigen beeld van hem. Mensen zien hem als boerenjongen, priester-missionaris, ontwikkelingswerker, dokter, verpleger, timmerman.

Jozef De Veuster, beter bekend als Pater Damiaan en bijgenaamd 'De apostel der melaatsen', was van 1873 tot aan zijn dood in april 1889 missionaris op het eiland Molokai waar hij als priester de begeleiding en verzorging op zich nam van een aldaar gevestigde leprakolonie Geriatrisch Centrum Damiaan (Geriater) Pater Damiaanstraat 39, 3120 Tremelo (Toon op kaart) O-L-Vrouw van Lourdes Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - RIZIV (Palliatief centrum) Hertogenstraat 71, 8200 Sint-Andries (Toon op kaart) Rust- en. Naar voorbeeld van Jezus Christus tegenover de melaatsen, heeft pater Damiaan de stigmatisering van deze ziekte in vraag gesteld, gaf de melaatsen die als paria's werden behandeld, een stem en.

PATER DAMIAAN (1840 - 1889) DEEL 1. DE JEUGDJAREN VAN DAMIAAN. Damiaan is verdrietig dat zijn broer ziek is, maar beseft ook dat hij nu de plaats van zijn broer kan innemen. Jef overtuigt zijn oversten om hem te laten vertrekken. Zijn priesterwijding volgt dan wel in Hawaï.. Damiaanactie associëren we met stiften, Pater Damiaan, lepra en het eiland Molokai. Wat de organisatie effectief doet is minder gekend. Jammer, want Damiaanactie redt levens en ondersteunt mensen om na hun ziekte een menswaardig bestaan op te bouwen.. Het missionariswerk hebben ze al lang overboord gegooid, de organisatie is wel wereldwijd actief maar altijd met lokale mensen Heilige Pater Damiaan van Molokaï . De grootste Belg ooit. Naamfeest Pater Damiaan: 10 mei. Pater Damiaan werd geboren op 3 januari 1840 in Tremelo (België) als Jozef (Jef) De Veuster. Jozef was de zevende zoon van Frans De Veuster en Anna-Katrien Wouters. Het gezin telde in het totaal 8 kinderen, waarvan vier jongens en vier meisjes Pater Damiaan van Molokai. Damiaan van Molokai (Ninde, 3 januari 1840 - Molokai, 15 april 1889), beter bekend als Pater Damiaan en geboren als Jozef De Veuster , was een Belgische pater van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (ook wel 'Picpuspaters' genoemd). Als missionaris is hij alom gekend door zijn inzet voor de.

Pater Damiaan (1840-1889), geboren als Jozef De Veuster, groeide op als een gewone Vlaamse jongen. Niets wees erop dat hij later wereldberoemd zou worden. Dat dit toch gebeurde, heeft te maken met het feit dat hij ervoor koos in liefde om te zien naar leprapatiënten, in een kolonie in het noorden van het eiland Molokaï Pater damiaan, mensen voor mensen, infodok, nblc, 1989, 61 blz. 15X21 cm, harde kaft, uit bib. Met rugnr. Stempels en cijfers, boe. Ophalen of Verzenden. € 10,00 19 nov. '19. Lochristi 19 nov. '19. Lezend Uiltje Lochristi. Het zieke paradijs - De biografie van Damiaan door Hilde Eyn. De biografie van pater damiaan. Gelezen Ophalen of. Pater Damiaan Jozef De Veuster, beter bekend als Pater Damiaan, werd geboren op 3 januari 1840 in Tremelo. Na vier jaar thuis te hebben gewerkt op de boerderij verbleef hij in de handelsschool in 's Gravenbrakel. Daar ondervond hij dat hij zich aangetrokken voelt tot het religieuze leven Lijst van christelijke heiligen Damiaan van Molokai, SS.CC., geboren als Jozef De Veuster (Ninde (gem. Tremelo), 3 januari 1840 - Molokai, 15 april 1889), beter bekend als Pater Damiaan, was een Belgische Picpus-pater en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor leprapatiënten. Hij is de beschermheilige voor de melaatsen en aidspatiënten en zijn feestdag wordt op 10 mei gevierd. Damiaan de apostel, de held De Belgische pater Damiaan (1840-1889), die dit weekeinde door de paus zal worden zaligverklaard, was geen brave Hendrik

Caritas ziekenbezoek

Dankzij het werk van de heilige Pater Damiaan op Molokai heeft deze ziekte veel aandacht gekregen * De incubatieperiode van een ziekte is de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen van de ziekte Museum Lepramuseet St. Jørgens Hospital: Weet weinig van Lepra - Bekijk 324 reizigersbeoordelingen, 112 onthullende foto's en goede aanbiedingen voor Bergen. Pater Damiaan werd in 2006 verkozen tot de Grootste Belg aller tijden in Vlaanderen. Deze documentaire toont leven en werk van deze uitzonderlijke man die op het leprozeneiland Molokaï vele zieke mensen hielp. Damiaan werd door Paus Johannes Paulus II zal Laat je inspireren: er schuilt een Damiaan in ieder van ons. April 2019. Het vernieuwde Damiaanmuseum in Tremelo-Ninde, de geboorteplaats van Jozef De Veuster (1840-1889) alias Pater Damiaan, trekt een heleboel geïnteresseerde bezoekers. Het blijft verbazingwekkend hoe grootste Belg Damiaan 130 jaar na zijn dood nog zoveel mensen blijft raken. ziek. Pater Damiaan mocht in zijn plaats gaan. Zes maanden later werd hij in Honolulu tot priester gewijd. Zeven jaar later vroeg de bisschop hem om missiewerk te vervullen op het eiland Molokai. Damiaan stemde toe en begon aan zijn taak op 10 mei 1873. Hij leefde en werkt Pater Damiaan, een profetische figuur voor onze tijd, uitgave Damiaan Vandaag - Damiaancentrum, Leuven, 2018, p. 24-28; W. Van Wouwe, Gelukkig zijn met Damiaan als bondgenoot, in Kerk & Wereld Mechelen, 2009, p. 14-17, 25-27. Brief van Damiaan aan broer Pamfiel, Molokaï, 13 december 1881

Damiaan - Pater, familienaam Joz. De Veuster, Picpus, priester-missionaris, apostel der melaatschen. * 3 Jan. 1840 te Tremeloo (België), 15 April 1889 op Molokai. Naar de Hawaii-eilanden gezonden in 1863, aanvaardde hij in 1873 vrijwillig zich bestendig aan den dienst der melaatschen te wijden op Molokai en werd in 1883 zelf door de ziekte a.. Pater Damiaan, de allesdoenerDe mensen zijn blij met pater Damiaan.Iedereen voelt zich beter.De zieke mensen krijgen een beter leven.Pater Damiaan doet daar bijna alles.Hij is politieman, meester, dokter, boer en nog veel meer.Ook zieke mensen helpen hem.Ze hebben weer iets om voor te leven.De hele wereld is verbaasd over zijn werk.Vele mensen geven geld om hem te helpen.Dankjewel, pater Damiaan Pater Damiaan Biestplein Josef de Veuster 1840-89 molokai ,Hawaï 1873 zijn leven offerde in dienst van de melaatsen .2005 grootste Belg. 1994 zalig Door Meunier 1835-1905, Sint Anthoniuskapel , paters heilig hart kwamen hier patroonheilige St Josef. Een grootste bedevaart belgie Pater Damiaanplein. In het koor beeldengroep pater Damiaan Pater Damiaan, wij melaatsen. Het verhaal van Damiaan. Pater Damiaan in 2 min. Herman Verbruggen over Damiaan. Pater Damiaan, toonbeeld van solidariteit (Jef Vermassen) Wie was Pater Damiaan? Jozef De Veuster, zo is zijn werkelijke naam, werd geboren op 3 januari 1840 in het dorpje Tremelo.

Leprozenpater was zijn tijd ver vooruit Trou

Misschien kan ik door mijn ziekte bepaalde dingen beter relativeren. Maar ik ben niet plots Pater Damiaan geworden. Mensen gaan er steeds van uit dat je na zo'n ziekte iets 'groots' wil doen Vlaamse pater Damiaan (Jozef de Veuster, geboren in 1840 in Tremolo), die ook wel de 'apostel der melaatsen' werd genoemd. Hij werkte op Molokai. Op de eilanden van Hawaii was de ziekte verschenen nadat buitenlanders zich op de eilanden begonnen te vestigen. De Hawaiianen bleken er bijzonder vatbaar voor zijn

Een bijzonder drietal! | Damiaan Vandaag

Hawaii - Father Damien Day (Pater Damiaandag) Vlagblo

Pater Damiaan: de religieuze kern van deze boeiende missionaris (2009) Dit weekend wordt Jozef Deveuster, beter bekend als pater Damiaan te Rome heilig verklaard. Daarom willen we dit en volgend weekend in de preek aandacht besteden aan deze heilige, afkomstig uit Vlaanderen, maar behorend aan de wereldkerk. De jongste weken kon je veel horen. In 1859 trad hij in bij de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Leuven. Hij zou voortaan als pater Damiaan door het leven gaan. Na zijn studies kreeg pater Damiaan toestemming om als missionaris te gaan werken op de eilanden in de Stille Zuidzee. Hij vervulde daarmee de droom van zijn broer, die zelf door ziekte niet kon gaan

Pater Damiaan. In 1873 komt hij toe op het eiland Molokai. Hij leeft er tussen de honderden leprapatiënten, waar hij samen met hen eet en slaapt. Hij bouwt wegen en kerken, en probeert hen zonder enige hulp van buitenaf zo goed mogelijk te verzorgen. Hoewel hij al enkele jaren besmet is met lepra, bezwijkt hij in 1886 aan een longontsteking Pater Damiaan Open Tennis Toernooi - PDOTT. 31 likes. Ieder jaar organiseert de Pater Damiaanstraat uit Hoofddorp een gezellig familie- en vrienden tennistoernooi voor het goede doel

Quiz over pater Damiaan. Wat is een ander woord voor lepra? Hoeveel kost het om een lepra-patiënt de genezen? Wat deed Damiaan op Molokaï? Hij hielp de melaatsen. Hij verzorgde er zieke priesters. Hij was er op vakantie. Hoe oud was Pater Damiaan toen hij stierf? Welke bijzondere titel kreeg Pater Damiaan in België Pater Damiaan. Damiaan van Molokai, SS.CC., geboren als Jozef De Veuster (Ninde (gem. Tremelo), 3 januari 1840 - Molokai, 15 april 1889), beter bekend als Pater Damiaan, was een Belgische Picpus-pater en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor leprapatiënten

TIEN MELAATSEN | Overweging Augustinuskerkdamiaan 25Fotoalbum

Pater Damiaan. Damiaan van Molokai, SS.CC., geboren als Jozef De Veuster ( Ninde (gem. Tremelo ), 3 januari 1840 - Molokai , 15 april 1889 ), beter bekend als Pater Damiaan, was een Belgische pater van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (ook wel 'Picpuspaters' genoemd) en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk. De Damiaanactie kent een netwerk van vrijwilligers over heel Vlaanderen. Gust Boudrez is het gezicht van de Roeselaarse Damiaanactie. Pater Damiaan is zijn.. Hij vervulde daarmee de droom van zijn broer, pater Pamphile, die zelf niet kon gaan omdat hij ernstig ziek was. Damiaan werd op 21 mei 1864 in de kathedraal van Honululu tot priester gewijd. Op 10 mei 1873 - op vraag van de bisschop - kwam hij aan op Molokaï, waar op dat moment 600 lepralijders verbleven Pater Damiaan vertrok in de negentiende eeuw als missionaris naar Hawaï en zette zich in voor leprapatiënten op het eiland Molokai. Hij stierf uiteindelijk zelf aan de ziekte. Damiaan, jaren geleden door de Vlamingen verkozen tot Grootste Belg en in 2009 heilig verklaard, is ook in de VS, toch zeker bij katholieken, niet vergeten Vaticaan erkent wonder van pater Damiaan Een commissie van theologen van de Congregatie voor de Heiligverklaringen in Rome heeft een wonder erkend toegeschreven aan de tussenkomst van pater Damiaan