Home

ORWEJA SJP

Uitslagen SJP's. De uitslagen zijn zichtbaar, zodra deze zijn aangeleverd door de organiserende instantie ORWEJA is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven, Orweja workingtesten en veldwedstrijden. Meer informatie. AANPASSINGEN SJP. Met ingang van het seizoen 2019 zijn de standaard jachthonden proeven aangepast, meer aansluitend op de hedendaagse jachtpraktijk en de. De standaard jachthondenproeven (SJP) worden gehouden van ongeveer half juli tot begin oktober. Ze worden gehouden onder auspiciën van Orweja (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden) en kunnen zowel georganiseerd worden door de gewesten als door rasverenigingen. De SJP's bestaan uit vijf, acht of tien onderdelen, afhankelijk van het niveau dat je aflegt Hond wordt later opgehaald en aangelijnd. Daarmee is proef C ten einde. Proef D: Nadat oefening C is beëindigd mag de hond los meelopen naar een positie die ongeveer vijf meter vanaf de plek is waar de hond lag, stond of zat. Dan mag de hond de eerder geworpen dummy apporteren. De wordt beoordeeld als apport te land zoals het nu bestaat Sinds vele jaren organiseert de Stichting Jachthonden Noord-Limburg een ORWEJA / SJP jachthondenproef in Noord - Limburg. Deze vindt meestal plaats op de laatste zondag van september. De proef verheugt zich in een grote populariteit daar normaliter alle inschrijfruimte wordt benut. Het spreekt vanzelf dat onze eigen cursisten nagenoeg allen deelnemen aan deze proef

Uitslagen SJP's ORWEJ

Orweja staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en is een samenwerkingsverband tussen de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland en de KNJV, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Orweja houdt zich bezig met alle zaken aangaande jachthondenactiviteiten in Nederland. Alle wedstrijden die onder beheer van Orweja plaatsvinden kennen een officiële status Aanpassingen Standaard Jachthonden Proef - ORWEJA. In oktober 2018 is door de Commissie Jachthonden (CJ) besloten om op verzoek van de Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC) een werkgroep te installeren. Deze groep had als taak de examenproeven voor jachthonden te herzien in relatie tot de hedendaagse jachtpraktijk en trainingsmethoden Standaard Jacht Proef (SJP) Een SJP valt onder het reglement van ORWEJA. Tijdens een SJP zijn de proeven altijd hetzelfde en een beetje vergelijkbaar met de CDD-proeven. De opzet van de proeven is gewijzigd in 2019. Op SJP's (uitleg en video's) zie je hoe de proeven er uit zien. Je weet van tevoren wat je te wachten staat en je kunt daar. Op de website van Orweja zijn de kalenders voor de SJP's (de Standaard Jachthonden Proeven) en MAP's (de Meervoudige Apporteer Proeven) gepubliceerd. Ook dit jaar zal de vereniging een SJP organiseren, en wel op 22 augustus a.s. De inschrijving voor deze proef start op 11 juni a.s. Klik hier voor de SJP kalender. Klik hier voor de MAP kalender

ORWEJ

Standaard jachthondenproeven (SJP) Jachthonde

Leden van de LKN hebben voorrang. Inschrijven kan slechts op 1 SJP, nl 15 of 17 juli 2017. uitslag bekijken; 17-7-2017: KNJV: Labrador Kring Nederland i.s.m: NLV, GRCN, FRC, NSDTRCN, LKN, CBRN, WFRG en de CCRCN: Putten Landgoed de Lorrekorf, Schremmersteeg 4 3882 SE Putten Aanvang: 07.30: Inschrijven kan slechts op 1 SJP, nl 15 of 17 juli 2017 Standaard Jachthonden Proef (SJP) De jachthondenproeven zijn er om aan het einde van het trainingsseizoen een proef van bekwaamheid af te leggen ter beoordeling van een officiële keurmeester. Vrij vertaald doe je examen op de volgende onderdelen: C-onderdelen: Los en aangelijnd volgen. Komen op bevel Hoewel de benamingen Working Test (WT) en Orweja Working Test (OWT) erg op elkaar lijken, gaat het toch om heel verschillende wedstrijden. Het zijn weliswaar alletwee wedstrijden waarbij honden niet gestandaardiseerde, meervoudige apporteerproeven moeten volbrengen, maar daar houdt de vergelijking verder mee op. OWT vallen, zoals de naam al aangeeft onder de regelgeving van Orweja

Oefendag SJP-proeven . 23 juni 2019 (minimaal aantal honden 4) Budel: aanmelden via website Oefendag KNJV: SJP-proef Lage Mierde voor Griffons en Cesky Fouseks. 13 juli 2019 is geannuleerd vanwege te veel eikenprocessierupsnesten : Lage Mierde: Aanmelden via de Orweja website: Oefendag voor BVT veldwerk klik hier voor meer informatie: 10. Orweja, Oud-Beijerland. 3,417 likes · 7 talking about this. ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden Meervoudige Apporteerproeven (MAP) zijn niet-gestandaardiseerde proeven. Dus iedere MAP is weer anders en uitdagend. Wat wel standaard is, is het aantal apporten per proef en het aantal af te leggen proeven. Iedere MAP bestaat uit zes proeven waarbij de hond binnen een bepaalde tijd twee stukken koud wild moet apporteren en deelname is mogelijk o

Aanpassingen Standaard Jachthonden Proef ORWEJ

SJP Beesd 2021 23-07-2021 08:00 - 15:00 We kijken met vertrouwen uit naar onze zomer activiteit, de Standaard Jachthondenproef (SJP) te.. Aanvraagformulier toekenningscertificaat. Indien uw hond voldoet aan de diverse keuringseisen en gezondheidsregels (zie hiervoor het verenigingsfokreglement) voor de fokkerij kunt u door invullen van het onderstaand aanvraagformulier het toekenningscertificaat aanvragen. Informatie over de hond SJP 2021 Noord-Limburg. 26 september @ 07:30 - 18:00. SJP 2021 Noord-Limburg. Ook dit jaar organiseren wij weer een SJP- proef en wel op zondag 26 september. Inschrijven kan vanaf +/- 10 weken voor de proef. Kijk voor de juiste datum op de site van My Orweja. ( https://orweja.nl/ ) Meer weten ». « Vorige Evenementen. + Exporteer Evenementen

ORWEJA / SJP Proeven - Stichting Jachthonden Noord-Limbur

Mailing Orweja 12 april 2021. Wijziging inschrijving van deelnemers voor Jachthondenproeven . De CJP heeft in haar vergadering van 7 april jl. gesproken over de inschrijving van deelnemers voor SJP's en MAP's Orweja, Oud-Beijerland. 3.449 vind-ik-leuks · 4 personen praten hierover. ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden

SJP. 10 augustus 2019; Ingrid; Datum/Tijd Date(s) - 10/08/2019 Hele dag. Locatie Simonshaven. Activiteit. Jacht; Georganiseerd door JPC . Info/inschrijven Marinus Roseboom: 06-54990295 Via Orweja. De Standaard Jachthondenproeven (SJP's) bestaan uit vijf, acht of tien onderdelen, afhankelijk van het niveau dat je aflegt Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven kun je hier Downloaden. (Opmerking: de uitvoering van een SJP is op sommige onderdelen anders dan die van een CDD, mogelijk gaat binnenkort het CDD reglement aangepast worden conform SJP Orweja) Op de website van Orweja zijn de kalenders voor de SJP's (de Standaard Jachthonden Proeven) en MAP's (de Meervoudige Apporteer Proeven) gepubliceerd. Ook dit jaar zal de vereniging een SJP organiseren, en wel op 22 augustus a.s. De inschrijving voor deze proef start op 11 juni a.s. Klik hier voor de SJP kalender Op 27 juni 2020 maakte Orweja (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden) op haar website bekend, dat de jachthondenproeven onder bepaalde omstandigheden dit seizoen toch georganiseerd kunnen worden. Eerder gelaste de Commissie Jachthonden Proeven (CJP) de proeven voor dit jaar af in verband met de maatregelen rond corona. In het bericht vermeldt Orweja dat Standaard Jachthonden Proeven (SJP) [ My ORWEJA voor uw SJP (standaardjachtproef) Vanaf 2013 gaat het inschrijven voor SJP (standaardjachtproef) en veldwedstrijden via het nieuwe digitale ORWEJA wedstrijdensysteem My ORWEJA. Voor deelnemers wordt het een stuk eenvoudiger om in te schrijven voor jachthondenproeven en veldwedstrijden

Het trainingsprogramma is daarnaast gericht op de Jachthondensport. De SJP en MAP wedstrijden. Waar een ORWEJA erkend diploma behaald kan worden. Ook wordt er getraind voor de WT , Working Test wedstrijden. De jachttrainingen worden gegeven door instructeurs die zowel theoretische kennis als praktijkervaring met wedstrijden en jacht bezitten Standaard Jachthonden Proef. De standaard jachthondenproeven (SJP) worden gehouden van ongeveer half juli tot begin oktober. Een SJP bestaat uit drie gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven (A tot en met C) en zeven gestandaardiseerde enkelvoudige apporteerproeven (D tot en met J) met als doel de mate van perfectie en niveau vast te stellen voor het werk na het schot Voor de Orweja Workingtest, -SJP en -MAP schrijft u in via de Orweja website . Voor working testen en clubdiplomadagen, of om uw profiel bij te werken kunt u ook direct naar het inschrijfsysteem gaan. Zorg dat u op de hoogte bent van de reglementen van WFRG resp. Orweja voordat u inschrijft! Wij doen ons best om deze agenda zo actueel mogelijk. De doelstellingen van de Stichting Jachthonden zijn: 1. Adviseren in jachthonden aangelegenheden ten behoeve van leden van de Jagersvereniging, als ook niet-leden. 2. Het organiseren en uitvoeren van opleidingen voor ( aspirant ) voorjagers van jachthonden. 3. Het organiseren van SJP- proeven in samenwerking met ORWEJA

Orweja Jachthonde

Provinciale Jachthondenproeven (PJP) zijn meervoudige apporteerproeven. Ze zitten qua moeilijkheidsgraad tussen de gewone MAP en de Nimrod in, maar kennen in tegenstelling tot de Nimrod twee niveaus: B en A-niveau. De PJP is opengesteld voor leden van het gewest waar men als KNJV-lid staat ingeschreven. Een voorjager uit provincie A kan dus in principe nie SJP 2021 Noord-Limburg. Ook dit jaar organiseren wij weer een SJP- proef en wel op zondag 26 september. Inschrijven kan vanaf +/- 10 weken voor de proef. Kijk voor de juiste datum op de site van My Orweja. ( https://orweja.nl/ Jaarlijks organiseren wij diverse jachthonden evenementen voor de verschillende ras verenigingen en uiteraard ook onder auspiciën van de ORWEJA SJP's en MAP's. De PJP organiseren wij i.s.m. Noord-Holland en Flevoland Een ORWEJA workingtest is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van de verschillende apporterende hondenrassen te testen, zonder dat daarbij met wild wordt gewerkt. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van dummy's. Een ORWEJA workingtest heeft in eerste instantie als doel het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden; het in wedstrijdverband.

My ORWEJA proeven- en inschrijvingssysteem Author: voorz Created Date: 9/29/2019 4:44:04 PM. De ORWEJA bestaat o.a. uit de Commissie Jachthonden (CJ) ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Deze commissie is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven

De organisaties van de jachthondenproeven zullen zo snel mogelijk de wedstrijden verplaatsen of indien organisatorisch niet mogelijk annuleren. De organisaties zullen alle deelnemers, keurmeesters en helpers informeren. Lees het hele bericht op de website van ORWEJA. SJP's en MAP's 2020 tot nader order uitgesteld Kort samengevat komt het erop neer dat de inschrijving voor de proeven in het vervolg gespreid zal plaatsvinden. De inschrijving van elke SJP en MAP zal telkens 10 weken voor de wedstrijddatum worden opengezet. Lees het volledige nieuwsbericht op de website van ORWEJA Meer over de Orweja-proeven vind je op de website van Orweja en in het het Algemeen Reglement Jachthondenproeven. De NVHSH 'Vizsla' organiseert jaarlijks meerdere apporteerproeven, zoals een SJP, een MAP en een Workingtest Continentaal Staande Honden B & C & Spaniels

Orweja kondigt op 15 mei 2017 een wijziging aan van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (ARJP), ook wel het rode boekje genoemd.Wedstrijden die onder Orweja vallen zijn onder andere de Orweja Working Tests, veldwedstrijden, MAP's (meervoudige apporteerproeven), SJP's (standaard jachtproeven Orweja, Oud-Beijerland. 3,339 likes · 42 talking about this Uitslagen Orweja. Uitslagen SJP's; Uitslagen MAP's; Uitslagen OWT's; Uitslagen veldwedstrijden; Uitslagen exterieur RvB; Uitslagen IKP 2017; Inloggen; DSK Kennels. van de Pierschehille; van de Pierschehille. P Pierschehille. Updated Maart 11, 2019 . 0.0 (0) 2554 0. Orweja heeft een SJP-innovatie werkgroep in het leven geroepen om te onderzoeken welke veranderingen wenselijk of noodzakelijk zijn om de SJP aantrekkelijk te houden voor alle deelnemers. Voor voorjagers met een jachthond t.b.v. praktijk jacht maar ook voor voorjagers die wedstrijden loopt puur voor het plezier en als vrije tijdbesteding De SJP-proef Kampen staat op de agenda voor . Klik hier voor het Filmpje jachthondenproef 2010 . Algemeen: De jachthondenproef van de KNJV Kampen wordt georganiseerd volgens de reglementen van ORWEJA. De proeven worden beschreven in het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (het rode boekje) van ORWEJA Nu de proef SJP heet is er meer structuur gekomen in de proeven die de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (Orweja) organiseert. De SJP regelt dus het examen van de vaardigheden terwijl de Meervoudige Apporteer Proef (MAP) al een wedstrijd is waar in competitie meerdere apporten per beurt moeten worden afgewerkt

Activiteiten 2021. Jachtaanlegtest, 30-05-2021 De Waltakke. Inschrijving gesloten. SJP, 20-08-2021, Staande honden te Giessen, inschrijven via Orweja. Kampioens Clubmatch, 12-09-2021. MAP 21-09-2021, 5 continentale te Haaften, inschrijven via Orweja. JAT, 10 Oktober, meer informatie volgt 21 augustus 2021 -08:00 - 17:00. « 20-08-2021 Standaard Jachthonden Proef. 04-09-2021 WSH Aanlegproef Veldwerk* ». Deze proef wordt in eerste georganiseerd voor leden van de Verenging Weimarse Staande Hond die de intentie hebben om dit jaar deel te nemen aan de landelijke Standaard Jachthonden Proeven (SJP). De proef wordt op het zelfde. Voor onze eigen SJP op 11 september opent de inschrijving 1 juli 19uur. Ook hopen wij dit jaar een MAP te mogen organiseren op 18 oktober waarvoor de inschrijving op 13 augustus 19u opent. my.orweja.n

Aanpassingen Standaard Jachthonden Proef - ORWEJA - De

GEVORDERDENCURSUS - Jachthondencursus Apeldoorn

Voor onze eigen SJP op 11 september opent de inschrijving 1 juli 19uur. Ook hopen wij dit jaar een MAP te mogen organiseren op 18 oktober waarvoor de inschrijving op 13 augustus 19u opent. my.orweja.nl. See More. Jachthondenproeven Veluwse Polder. April 22 Lees de site van de Orweja goed door om zeker te zijn dst je inschrijving goed gaat voor het komende seizoen! Met betrekking tot de inschrijving voor SJP's en MAP's zijn de huidige corona beperkende maatregelen nog steeds van kracht Dit is de hoogste trede van apporteren; dit niveau is niet voor iedere combinatie bereikbaar. In deze training wordt het uiterste gevraagd van zowel voorjager als hond. Cursisten die voor het A-diploma gaan, moeten daadwerkelijk gemotiveerd zijn om dit doel te bereiken. Voorwaarde om aan deze cursus te beginnen, is dat de hond een stabiele [ KNJV. De Jagersverening staat al jaren borg dat in Nederland goede opleidingen worden gegeven voor het werk na het schot. Onder auspiciën van de Commissie Jachthondenproeven worden jaarlijks een groot aantal jachthondenproeven georganiseerd. Onze vereniging organiseert ieder jaar een KNJV-proef voor het eigen ras sjp Sinds jaar en dag vindt onze Standaard Jachthondenproef plaats in het recreatie gebied de Rottemeren. Voor zover wij het hebben kunnen nagaan dachten wij dat de proef reeds 20 jaar in de Rottemeren gebied gehouden werd

Winnaar A klasse én van de JHG Trofee. Januari 2019: De start van onze nieuwe trainingsgroep Jachthonden Gouda! Wij vallen onder de nieuwe stichting Jachthonden Zuid-Holland (voorheen KNJV provincie Zuid Holland). Binnenkort gaan we de trainingen verzorgen in onze regio. In april zal de cursus starten in een (vernieuwd) afgeslankt team Opengesteld voor: Cesky Fouseks en Korthals Griffons. Inschrijven: via website van ORWEJA. Organisatie: commissie gebruikshonden. Samenwerkende verenigingen: - Cesky Fousek Vereniging Nederland. - Nederlandse Korthals Griffon Club. Achtergrondinformatie voor deelname aan een SJP. Meervoudige Apporteerproef (MAP

Standaard Jacht Proef (SJP) - Flatcoated Retriever Clu

Titel Internationaal Werkkampioen (IntFTCh) voor Horam v

Orweja Jachthondenschool JHS Hubertu

  1. Na aanpassing van de SJP proeven door Orweja is er meerdere keren de vraag gesteld wat de retriever verenigingen met de Clubdiplomadag en gaan doen. Hierover is met alle verenigingen overleg geweest en zijn we tot de conclusie gekomen dat we voor het jaar 2021 geen aanpassingen gaan doen
  2. Toch Jachthondenproeven mogelijk dit jaar | ORWEJA . Toch SJP proeven en MAP's mogelijk dit jaar. Lees verder via onderstaande link Wij trainen om de Orweja jachthondenproeven te kunnen afleggen, waarbij de aanleg va de hond niet uit het oog wordt verloren
  3. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
  4. SJP. exterieur. 2018. 2015. 2012. de diplomering zijn geheel overeenkomstig de betreffende bepalingen van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven van ORWEJA. Voor de Grote Prijs Jan Coldewey geldt echter de uitzondering dat de proeven I (dirigeerproef te land) en J.
  5. Op 23 september 2018 was de SJP-Noord-Limburg te Horst. Klik op de foto's om te vergroten en doorbladeren. 1
  6. De SJP (diplomadag met wild) en MAP (Meervoudige Apporteer Proef) worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven. Tijdens deze proeven wordt met koud wild gewerkt. De JPC organiseert éénmaal per jaar een SJP en een MAP, die alleen voor Labrador Retrievers toegankelijk zijn

Kalender jachthondenproeven Jachthondenschool JHS Hubertu

Daarnaast organiseren we jaarlijks de SJP in Delfzijl onder auspiciën van de ORWEJA. Deze wedstrijd vindt vaak begin augustus plaats, nabij bosplan Biessum. Het staat uiteraard de deelnemers van de cursus vrij om wel of niet aan deze proef deel te nemen. Met vriendelijke groeten, Trainingsgroep 't Hogeland. Jachthondenopleiding 't Hogelan Het trainingsprogramma is daarnaast gericht op SJP en MAP wedstrijden waar een ORWEJA erkend diploma behaald kan worden. De jachttrainingen worden in de regio Hoorn gegeven door instructeurs die zowel theoretische kennis als praktijkervaring met wedstrijden en jacht bezitten

SJP proeven 2021 — agenda 2021/2021; badge orweja; cact

Orweja Working Test (OWT) Standaard Jachthonden Proef (SJP) Meervoudige Apporteer Proef (MAP) Veldwedstrijd (VW) Gold Cup ; Om meer te weten te komen over de evenementen klikt u eenvoudig op de naam. Voor iedere evenement is een aparte pagina met informatie aangemaakt. Foto Liek De datum voor het inschrijven voor de jachthondenproeven is door de Commissie Jachthonden Proeven verplaatst. Dit heeft ORWEJA op 15 april bekend gemaakt. Voorheen stond de inschrijving gepland voor maandag 1 en dinsdag 2 juni a.s. De Commissie Jachthonden Proeven wil de besluiten van het kabinet omtrent Covid-19 en de nieuwe maatregelen die omstreeks 1 [

Nesten en Dekkingen - Korthaar - Vereniging de Weimarse

CURSUSINFORMATIE - Jachthondencursus Apeldoor

Vanavond om 19:00 uur opent de inschrijving van de SJP Veluwse Polder op Landgoed Klarenbeek! Zorg dat je vóór 19:00uur al je gegevens up to date hebt op My Orweja . Wie zien wij 11 september? Laat het ons weten! De SJP-Proef KJV (Koninklijke Jagers Vereniging, voorheen KNJV, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging) Een SJP -Proef bestaat uit drie gestandaardiseerde gedrag - en gehoorzaamheidsproeven (A tot en met C) en zeven gestandaardiseerde apporteerproeven (D tot en met J)

Jachttraining – https://www

Jachthondenwedstrijden en proeven ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (Jagersvereniging) en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) Klik hier onder voor de volledige agenda van de Orweja jachthondenproeven (SJP's, Map's, Veldwedstrijden, OWT's, PJP's en Nimrod Het niveau waarop kan worden ingeschreven is afhankelijk van de resultaten die behaald zijn op Orweja SJP's, MAP's, OWT's, door erkende rasverenigingen georganiseerde diplomadagen en apporteerveldwedstrijden voor staande honden of spaniëls of op door rasverenigingen van staande honden georganiseerde WT's

De C-training is het basisniveau en bedoeld voor honden vanaf ca. 6 maanden. Hier wordt een begin gemaakt met het leggen van een solide basis voor een carrière als jachthond. Het accent in deze training ligt op appèl (basisgehoorzaamheid). Hierbij moet u met name denken aan: Het volgen, aangelijnd en los naast de baas; Zitten [ SJP Standaard Jachthondenproef (ORWEJA) art. 1.27 Mock Trial Een wedstrijd met dummy's waarbij verschillende vormen van veldwedstrijden worden nagebootst en als zodanig worden gekeurd. art. 1.28 Veldwedstrijd Ee nwedstrijd met levend of pas geschoten wild ,waarbij retrievers in het vrije veld á he De inschrijving van elke SJP en MAP zal telkens 10 weken voor de wedstrijddatum worden opengezet. Net als elk jaar adviseren wij u ook om te kijken naar de reglementen welke terug te vinden zijn op de website van ORWEJA. Wij zullen deelnemers en leden van onze vereniging op de hoogte blijven houden van de dan geldende voorwaarden. Graag tot 23. Uitslag SJP Putten 10 juli 2021 Gisteren kon de JPC na lange tijd eindelijk weer 'los' met de organisatie van de 1e Standaard Jachthonden Proef. Hieronder de prijswinnaars, RECAP en link naar de uitslag op de Orweja site

Nieuwe opzet SJP-proeven met ingang seizoen 2019 - 4 Paws

Orweja: 3573 Fact sheet SJP 2019 a s C 5 B 16 A 2 B 15 A 6 l 44 78% 10% 12% P MC T SJP 2019 geen Disk C B A totaal B/C 12 6 29 31 78 A 6 3 42 8 59 OWT 1 3 22 5 31 totaal 19 6 35 95 13 168 % 11.3 3.6 20.8 56.5 7.7 Orweja 727 105 908 1617 216 3573 Orweja (%) 20.3 2.9 25.4 45.3 6.0 - + C 8 23 A 5 37 T 1 21 l 14 81 - + e C 4 10 3 A 1 9 4 T 7 1 l 5. Uitslag SJP Putten 10 juli 2021 Gisteren kon de JPC na lange tijd eindelijk weer 'los' met de organisatie van de 1e Standaard Jachthonden Proef. Hieronder de prijswinnaars, RECAP en link naar de uitslag op de Orweja site: 1e C 43 punten Chica v.'t Kieftendorp van Michel de Groot 1e B 78 punten Maddistream Aduro Pink van Herma Ordelman 2e

Pups - Stichting Jachthondenschool Tweestromenland

Inschrijven voor SJP en MAP - Nederlandse Vereniging van

video, sharing, camera phone, video phone, free, uploa SJP B (midden) In deze cursus blijft de basis als beschreven bij de basisgroep SJP C volledig gelden. Daarnaast wordt de oefenstof uitgebreid met drie B-oefeningen, te weten het verloren apport uit dichte dekking, het verloren apport uit dichte dekking over water en het markeerapport Welkom op de site van Join Jillz-Joeley. Mijn naam is Liesbeth Smit en ik ben woonachtig in Aalsmeer. Al mijn hele leven ben ik gek op dieren en in het dagelijks leven werkzaam als hondentrimster en voorheen dierenartsassistente. Sinds 2011 ben ik in het bezit van een weimaraner en was ik in mijn vrije tijd dus veel buiten te vinden met Jillz.

nvdskmilou-snel-11 | JachthondennvdskEngelse springer spaniël | Jachthonden

sjp 2018. sjp 2017. map 201 Orweja SJP Jachthondenproeven: we zijn in training: Orweja MAP: Clubdiploma's: Shows. 2e uitmuntend Int. Dogshow Oss: 25-05-2019 Jeugdklasse: 3e uitmuntend BRC Clubshow ( België) 09-06-2019 Jeugdklasse: uitmuntend KCM NLV: 16-06-2019 jeugdklasse . Content View Hits: 32700 Inschrijving jachthondenproeven gewijzigd. Gepubliceerd op 21 april 2021 om 13:39. Tot nu toe werd de inschrijving voor alle SJP's opengezet op één datum en voor alle MAP's op één -latere- datum. Dat gaf, direct na de openstelling, een enorme run op de inschrijvingen