Home

Leerproces inzichtelijk maken

Het leerproces in stappen. Leerlingen leren op verschillende niveau's. Ze voeren leeractiviteiten uit om het verschil tussen wat ze al weten en wat ze nog moeten leren te overbruggen. Leeractiviteiten zijn zaken als lessen bijwonen, oefeningen maken, leerstof bestuderen etc..Tijdens deze leeractiviteiten maken leerlingen gebruik van. De leerkuil is ontwikkeld door James Nottingham (De leeruitdaging - diep leren in de leerkuil). Hij gebruikt deze metafoor om inzichtelijk te maken hoe het leerproces bij grondig leren verloopt. James Nottingham vergelijkt het leren van nieuwe dingen of het onder de knie krijgen van nieuwe leerstof met het langzaam in een kuil terechtkomen De leerlijnen maken natuurlijk voor leerlingen inzichtelijk wat ze moeten leren, maar ook maken ze voor docenten zichtbaar waar de overlap tussen vakken zit. Doordat we ons onderwijsaanbod beter op papier zetten, zien we wat we vakoverstijgend kunnen aanbieden. Er zijn gelukkig wel een aantal methoden die het gemakkelijker maken om leerdoelen meetbaar en inzichtelijk te maken. Voorbeelden zijn: AMORE: Ambitieus, Motiverend, Onderscheidend, Relevant en Echt; MAGIE: Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en Engagerend; SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonde Toetsen worden gezien als middel om het leerproces van het individu inzichtelijk te maken. Daarnaast worden ook andere vaardigheden en eigenschappen van een leerling in kaart gebracht waardoor de leerling meer inzicht krijgt in zijn eigen ontwikkeling

Het leerproces in stappen Gedraag j

De leerkuil - Bazal

 1. Naast een coachende houding van docenten, zijn inzichtelijke leerlijnen een belangrijke voorwaarde om leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Zonder inzichtelijke leerlijnen kunnen leerlingen niet zelf hun route en hun tempo door de leerstof bepalen
 2. Een procesverslag komt ook voor bij individuele opdrachten zoals bijvoorbeeld in een stage of bij het afstuderen. Dan is het doel om inzicht te krijgen in de persoonlijke ontwikkeling van de student doordat de student zijn leerproces inzichtelijk maakt
 3. De leerling als eigenaar van zijn leerproces: maken die op hun leerproces zijn gericht. De docenten van de leerlabscholen geven op basis van hun ervaringen de volgende voorwaarden om leerlingen te helpen de • Maakt het feedbackproces voor de leerling inzichtelijk
 4. Door hun eigenaarschap te versterken, geef je ze inzicht en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Kinderen leren dat als ze iets willen bereiken, dat ze zelf aan zet zijn en er iets voor moeten doen. Ze zien duidelijker hoe zij hun doelen kunnen bereiken en wat hun inspanning oplevert. In alle groepen hangen doelenborden
 5. 13-feb-2017 - Doelen inzichtelijk maken voor leerlingen en ze op hun vaardigheden laten reflecteren
 6. Rubrics kunnen uiteindelijk ook gebruikt worden voor het geven van een cijfer - een cijfer met een verhaal in dit geval - maar zijn vooral gericht op het inzichtelijk maken van de leerdoelen en de daaraan gekoppelde concrete feedback op het leerproces

1 INZICHTELIJK MAKEN EN STIMULEREN COMPETENTIE GERICHT ONDERWIJS Op het Technasium Roos Flapper, Bob Groeneveld, Eline Jonkers, Marloes van Perlo, Roel Tijssens, Stefan Vink Begeleid door Maaike Koopman, Evelien Ketelaar & Perry den Brok ABSTRACT In de afgelopen jaren is er steeds meer nadruk gekomen op het belang van zowel competentie gericht onderwijs als het bètaonderwijs gebruik maken van de leermogelijkheden, integratie theorie en praktijk, sturen en inzichtelijk maken eigen leerproces) Persoonlijke ontwikkeling (denk aan: persoonlijke leerdoel uit je werkplan en hoe je er aan gewerkt hebt, waar sta je nu en hoe wil je verder 12-aug-2020 - Bekijk het bord 'Leren inzichtelijk maken' van Nicole Boogmans, dat wordt gevolgd door 287 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over leerdoelen, onderwijs, basisonderwijs. Pinteres

In winkelwagen. Meer info bekijken. leerproces verslag eind gesprek. (1) €3,49. 2x verkocht. leerproces verslag. i. Bekijk extra informatie x over het leerproces verschuift van docent naar leerling. Het structureren, ordenen en plannen wordt steeds meer de eigen taak van de leerling en minder die van de docent. De rol van de docent wordt daarmee meer die van coach van het leerproces. De docent brengt tijdens Onderzoek & Ontwerpen alleen theoretische kennis i

Zo schrijf je leerlijnen volgens een eigen - Leerling 202

 1. De Sportfolio App is het digitale portfolio binnen het bewegingsonderwijs. Sportfolio App maakt het leerproces van de leerling inzichtelijk en biedt een nieuwe manier van beoordelen binnen het bewegingsonderwijs
 2. Je maakt je leerproces en de resultaten hiervan inzichtelijk voor de betrokkenen op school en in het werkveld. Je hebt een lerende houding, bent zelfbewust en vraagt om ondersteuning als dit wenselijk is. Daarnaast laat je je coachen, begeleiden en beoordelen
 3. Door in toetsen diverse soorten vragen volgens de RTTI-systematiek in te bouwen, dus een mix van reproductie-, trainings-, transfer- en inzichtvragen, ontstaat een beeld van het cognitieve niveau van leren waarop de leerling zich bevindt. Beelden: iedere vakgroep heeft valide rtti toetsen in de juiste verhoudingen van brugklas tot aan he
 4. De ontwikkeling van een leerling wordt inzichtelijk gemaakt door een portfolio . 26 aug 2019 \ Edwin Stam. Een leerling bepaalt zelf, samen met zijn mentor, wat hij wil bewaren. Aan de Hij heeft de regie en heeft daardoor mogelijkheden om zijn eigen leerproces ter hand te nemen
 5. In de docentenomgeving heb je op een overzichtelijke manier het proces van je leerling inzichtelijk

Metaforen maken het leerproces inzichtelijk. Het leerproces voor leerlingen visualiseren, draagt bij aan het kunnen doorlopen en volbrengen van een leerproces dat resulteert in diepgaand leren. De leerkracht moet dan tevens duidelijkheid bieden over leerintenties en leerdoelen, op zowel de taak als op het vergroten van de veerkracht van leerlingen Formatieve evaluatie en feedback zijn effectieve interventies in het onderwijs die het leerproces van leerlingen inzichtelijk kunnen maken (Hattie, 2008), zowel voor de leerlingen als voor de docent. Een 'growth mindset' (Dweck, 2008) kan hierbij zorgen voor een krachtige leeromgeving waarin leerlingen hun capaciteiten optimaal kunnen ontwikkelen

Leerdoelen opstellen? SMART formuleren, voorbeelden, tip

1.1.3 Competentie: maak de taak transparant en motiverend Transparant maken van het leerproces houdt in dat je als docent inzicht krijgt in het leerproces van de leerlingen. Hierbij is het van belang de denkstappen inzichtelijk te maken en de leerlingen bij de les te houden door het niet te lang te laten duren,. Maak leerdoelen inzichtelijk. Laat de leerling zien hoe het eindproduct eruitziet, en hoe goed werk eruitziet. Laat leerlingen zelf een doel opleggen en ze daarnaartoe laten werken. Dat kan zijn: 10 sommen maken in een bepaalde tijd, of 15 minuten werken zonder met je buurman of buurvrouw te kletsen. Vooraf toetse

Inzichtelijk maken van het leerproces van de pilots, identificeren van (systeem)barrières en strategieën om deze op te lossen met behulp van een dynamische leeragenda; Het faciliteren van leren binnen en tussen de pilots. (in de vorm van Webinars, interviews en focusgroepen Leren inzichtelijk maken. De ontwikkellijnen zijn onderdeel van onze digitale leeromgeving Mijn Jeelo. Hierin ziet de leerling precies hoe hij zich ontwikkelt. Hij krijgt hierdoor meer regie over het leren. Ouders kunnen met de inlog van de leerling volledig meekijken. Op deze wijze zijn zij meer betrokken bij het leerproces van hun kind Het schrijven van een POP geeft richting aan een leerproces en dwingt de student om na te denken over wat hij of zij wil leren. Door middel van een POP kun je inzichtelijk maken wat u wilt bereiken en wat u ervoor nodig heeft van uw werkgever Hieronder gaan we in op 4 dingen die we kunnen leren van het hoger onderwijs. Namelijk: meet studiegedrag over meerdere jaren, integreer learning analytics in je onderwijsontwerp, biedt duidelijkheid over voortgang en geef feedback in context. 1. Meet studiegedrag over meerdere jaren

Hiermee kan je je leerproces inzichtelijk maken gedurende de hele opleiding. Je maakt (klassikaal) met je LOB'er afspraken over de precieze data en de manier waarop het portfolio voor de ijkomenten wordt aangeleverd: op papier en/of digitaal via DsDo. Uitgebreid Daarnaast biedt het dashboard (voor docenten) de mogelijkheid om het leerproces van leerlingen inzichtelijk te maken. Onderscheidend in het onderwijs Triflect is onderscheidend door de combinatie van hoogstaande techniek met de nieuwste ontwikkelingen op pedagogisch en didactisch vlak

12-aug-2020 - Bekijk het bord 'Leren inzichtelijk maken' van Nicole Boogmans, dat wordt gevolgd door 287 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over leerdoelen, onderwijs, basisonderwijs Hoe maak je het leerproces inzichtelijk en hoe betrek je anderstalige ouders bij de ontwikkeling van hun kind? Kinderen met een andere voorkeurstaal dan het Nederlands beschikken vaak over een onverwacht grote taal- en culturele bagage en hebben meestal een sterke taalambitie

Leergerichte aanpak - Wij-leren

 1. De Ringaanpak. De ringaanpak gaat uit van een groep als een systemisch geheel waarin de groepsleden bepaalde rollen hebben die met elkaar een patroon vormen. Door dit patroon voor de groepsleden zelf inzichtelijk te maken en een beroep te doen op ieders verantwoordelijkheid, wordt het negatieve proces omgebogen
 2. het leerproces inzichtelijk maakt. Een docent doet dit door voor de leeractiviteit de leerdoelen duidelijk te maken, de leerling tijdens de leeractiviteit te begeleiden en tijdens en na de leeractiviteit feedback te geven en de leerling te helpen bij het reflecteren op het leerproces (Sierens & Vansteenkiste, 2009)
 3. Inzichtelijk maken van het leerproces van leerlingen. Creëren van veiligheid bij de leerlingen om een antwoord te geven. Docenten werken samen in het schoolleskanaal en de samenwerkmap. RSG Enkhuizen werkt met de Schoollicentie Compleet
 4. • Actief leren door het leerproces zelf We maken dit inzichtelijk voor de student. Hierin maken we differentiatie door de docent en keuzevrijheid voor de student zichtbaar. D. Er is een basisleerpad dat afwisselend bestaat uit op vaste momenten geroosterde face-to-face
 5. Bij het praktijkleren gebruik je het e-portfolio om je leerproces inzichtelijk te maken. In de eerste module van je opleiding krijg je meer informatie over het gebruik hiervan. Zorg ervoor dat je beschikt over de verplichte literatuur De literatuurlijst vind je in de studiegids in Brightspace. Overleg.
 6. Van elke tweedaagse wordt een reflectieverslag gemaakt. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun leerproces en dienen hun planning en vorderingen inzichtelijk te maken in een portfolio. Dit deel van het leerproces, het persoonlijke leertraject, wordt regelmatig besproken en begeleid in een mentorgroep

Inzichtelijk maken leerproces. Door het juridische vaardighedenonderwijs als een doorlopend traject in de gehele bacheloropleiding te benaderen ipv per losse opdracht of module is het zowel voor de opleiding als student inzichtelijker hoe het leerproces verloopt Door het TLO-onderwijs en het formatief handelen zorgen ervoor dat leerlingen veel bezig zijn met het leren leren en het eigen leerproces. Wij willen dit zo inzichtelijk mogelijk maken voor leerlingen, ouders, docenten en mentoren. Hierdoor werken wij leerdoelgericht. Docenten ontwikkelen per periode leerdoelen waar leerlingen aan moeten werken Naast het inzichtelijk maken van mijn leerproces vind ik het erg belangrijk dat dit portfolio laat zien wie ik ben, waarom ik Verpleegkundige wil worden en wat mijn ambities en dromen zijn. Zo heb ik een verslag geschreven over mijn minor en stage in Kopenhagen en hoe dat mij heeft ontwikkeld als persoon, zo ook als verpleegkundige

Handboek leren leren - 5 krachtige principe

De nadruk lag hier op het inzichtelijk maken van eventuele veranderingen in het professioneel taalgebruik, en daarmee de beroepsvaardigheid, op bepaalde momenten in de opleiding om zicht te krijgen op de inhoud en het verloop van het leerproces 'Leren Lesgeven'. De uitkomsten uit beide deelonderzoeken laten een vergelijkbaar beeld zien Hiermee maak je inzichtelijk waar de leerling zich bevindt in het leerproces en welke acties je kunt ondernemen om het leerproces gericht bij of aan te sturen. Zo levert een toets ook effectieve feedback op. Het toetsmoment is daarmee niet langer het eindpunt, maar juist het startpunt van het leerproces van de leerling

functioneren en het leerproces daar omheen inzichtelijk te maken voor je begeleiders, schrijf je een verslag professioneel functioneren. Je beschrijft hierin je ontwikkeling op het gebied van je functioneren in het bedrijf en de uitvoering van je professionele leerdoelen. In de leerteam bijeenkomsten (zie 6.2) spreek je af met welk Maar misschien nog wel belangrijker: het inzichtelijk maken van het leerproces en de ontwikkeling van een speler, waaruit ook weer persoonlijke leerdoelen opgesteld kunnen worden. Maak de selectieprocedure tot een toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van het kind door aan de slag te gaan met concrete beoordelingscriteria

Rubrics maken - Stappenpla

Het Leren leren racespel geeft inzicht in executieve functies en laat leerlingen nadenken over hun aanpak bij opdrachten en taken. Kortom leren leren inzichtelijk maken. Slimme kinderen racen door het (school)werk en vliegen daardoor nogal eens uit de bocht. Deze racers hebben vaardigheden nodig om op koers te blijven Verder richten we ons op passende begeleiding van de plusleerlingen om het leerproces meer inzichtelijk te maken. We werken aan een structurele manier voor de aanpak van plusleerlingen. In het belang van alle leerlingen. Het scholingstraject heeft invloed op het onderwijs aan al onze leerlingen Leren zichtbaar maken bij rekenen Het startpunt Onze wens is om het kind meer aan het roer te zetten, waardoor het leert om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en gedrag. We verwachten hiermee dat de betrokkenheid in de klas toeneemt waardoor kinderen nog meer tot leren komen. Doel van het onderzoe

Goede leerdoelen en succescriteria opstellen: dit is het

bijvoorbeeld gebruik te maken van de onder-staande rubric (zie tabel 4). Op deze wijze kunnen we bij aanvang van het leerproces (lessenreeks) inzichtelijk maken wat we van de student ver-wachten (feed-up) en kunnen de studenten aan de hand van deze rubric zichzelf en elkaar gedurende Contact: g.weeldenburg@fontys.nl Gwen Weeldenbur Je kunt je eigen leerproces delen, feedback vragen en feedback geven aan collega's die hun school of locatie. Met je werkgroep, kwaliteitsteam, leergemeenschap of projectgroep ontwerp je een gezamenlijk proces. Maak voor alle collega's inzichtelijk waar jullie aan werken en hoe jullie dat doen, deel de resultaten en vier de stappen die.

De huidige maatschappij vraagt andere vaardigheden van leerlingen én docenten. Nu kennis voor iedereen laagdrempelig toegankelijk is, gaat het erom hoe we de nieuw opgedane kennis kunnen verbinden aan vaardigheden [kennen&kunnen] om daarmee het eigen leerproces inzichtelijk, beter en meer waardevol te maken Dat betekent niet alleen individueel en 'plichtmatig' werken, maar organisatiebreed en procesmatig gestuurd. Met Grow+ bieden we een totaaloplossing voor accountants en accountantskantoren, waarmee de organisatiedoelen en het persoonlijk leerproces van medewerkers inzichtelijk is door middel van een online tool Met gebruik maken van data input en output. ETO als cockpit en talentvolontwikkelen als uitgangspunt. Onderwijs op verschillende locaties maar met de dezelfde aanpak en vormgeving. Synergie in tijd en kwaliteit. Doormiddel van digitale ondersteuning het leerproces inzichtelijk en ondersteunend maken voor zowel de student en de docent Dit portfolio moet de havo leerling, maar ook de docent én ouders meer grip op het leerproces geven en het leerrendement verhogen dankzij een verbeterde motivatie. Doel en werkwijze Formatief evalueren is een speerpunt in ons nieuwe schoolplan, maar veel collega's vinden het moeilijk om het leerproces van de leerling bij te houden/inzichtelijk te maken en hier goede feedback op te geven

Functioneren inzichtelijk make

leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het leren een centrale plaats. Voor de ruim 500 medewerkers zijn hart voor deelnemers, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten. Het team Planning & Control (P&C) heeft een belangrijke rol in het inzichtelijk maken van en het adviseren over financiële en niet De manier waarop nieuwe informatie gepresenteerd wordt, het selecteren, organiseren en integreren van informatie en onze verschillende geheugenopslagplaatsen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze verschillende aspecten vormen samen de cognitieve theorie van betekenisvol leren en maken inzichtelijk hoe wij nieuwe dingen leren Dan is het doel om inzicht te krijgen in de persoonlijke ontwikkeling van de student doordat de student zijn leerproces inzichtelijk maakt. Digitale middelen. Binnen Canvas kun je via de functie 'opdrachten' een inlevermogelijkheid aanmaken voor procesverslagen, zodat studenten elkaar feedback kunnen geven (of van de docent feedback ontvangen) Fase 1 maken van goede toetsen middels hulpinstrument RTTI verschillende fasen van het leerproces, is gericht op het beter laten leren van de leerling en de leerling wordt actief betrokken bij het leerproces. leerdoelen voor leerlingen inzichtelijk te maken Leerdoelen zijn gericht op het leren en het leerproces van leerlingen, beschrijven wat leerlingen gaan bereiken en hebben als doel om groei op langere termijn zichtbaar te maken. Succescriteria zijn onmisbaar, omdat ze inzichtelijk maken wanneer het leerdoel is behaald

19 ideeën over Leren inzichtelijk maken leerdoelen

De dashboards van Learnbeat maken de voortgang en het leerproces van je leerlingen visueel inzichtelijk. Alle informatie is te zien op één plek. Je kunt de resultaten filteren en uitlezen op de manier die jij zelf handig vindt. Bekijk bijvoorbeeld Orde in het leerproces. Wil je ook orde scheppen in het leerproces rond kwaliteitsdocumenten? Met de opleidingssoftware van Projuice laat je alle relevante documenten met taken, standaarden en werkinstructies gestructureerd aan bod komen in werkplekopleidingen. Kortom: je waarborgt een volledig leerproces, waarin alle belangrijke documenten zijn opgenomen

We betrekken kinderen bij het inzichtelijk maken van de doelen en de voortgang van hun eigen leerproces. Hierdoor begrijpen zij hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Hierbij maken we onder meer gebruik van de leerbronnen van het International Primary Curriculum (IPC) Het Ontwikkelplan: in 6 stappen van ambitie naar actie. Ron van der Sluis / Fotograaf: Michiel Fritz. Een verandering op school vraagt om een stevig fundament en een concreet doel. Lees hoe leraren van het Alkwin Kollege en CSG Calvijn het 'Ontwikkelplan innovatietraject' gebruikten om hun ontwikkelvraag te concretiseren Concrete en effectieve leerdoelen opstellen. Nienke loopt sinds kort stage bij de Reclamestal. Ze is 4 e jaars Styling, Interieur en Vormgeving student aan het Nimeto in Utrecht. Ze heeft voor haar stage leerdoelen opgesteld. Iets wat eigenlijk iedereen zou moeten doen, ook voor je werk

Leerling eigenaar leerproce

Inzichtelijk maken wat leerlingen aan het leren zijn; Leerlingen bewust maken van hun eigen leerproces; Leerlingen uitdagen om op hun eigen niveau tot verdieping te komen. Een haalbaar doel betekent ook dat de lat voor jou als docent niet te hoog ligt. Ken jezelf! De introductie van een nieuw vak kan een mooi de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk maken en deze informatie gebruiken om het leerproces van de leerling te stimuleren. U kunt meer informele meetmomenten inzetten, die zinvolle informatie over de leerling opleveren. Hierdoor kunnen formele toets-momenten en de daarmee gepaard gaande toetsdruk, verminderd worden. el

Tijdens de opleiding gebruik ik het portfolio om mijn leerproces inzichtelijk te maken en aan te sturen. In deel 1 van het portfolio beschrijf ik mijn leerontwikkeling. In deel 2 van het portfolio verzamel ik producten en bewijzen die mijn ontwikkeling in de competenties aantonen. Ik wens u veel lees plezier leerproces kent een centrale vorm van coördinatie en een explorerend leerproces komt het beste tot Het doel van de onderhavige studie betreft het inzichtelijk maken van de manier waarop omgegaan kan worden met conflicten in een samenwerkingsproces waarin actoren gezamenlijk e Ook wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht en wordt er gebruik gemaakt van reflectieformulieren waarin kinderen hun leerproces zelf inzichtelijk kunnen maken. Leerlingzorg: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen passende zorg en begeleiding

Procesverslag toetsin

7.5 Ik documenteer mijn eigen leerproces en maak het voor anderen inzichtelijk o.a met behulp van het portfolio. Het portfolio! 7.8 Ik heb een eigen visie op onderwijs en sta open voor andere visies en ideeën (HBO-niveau). Deze komt terug in de verslag 'Leerproblemen bij Taal & Rekenen' en in het verslag van Het Oudere Kind 2.2 Inzichtelijk maken van competentieontwikkeling leerproces meer moet begeleiden dan in de bovenbouw. De leerling zal hierdoor het maximale leerrendement hebben (Vermunt & Verloop, 1999). De auteurs hebben als docenten in de onderbouw (brugklas 1) ervaren da

Onze missie is om kinderen vanuit verschillende achtergronden, belevingen en ervaringen tot fijne mensen te maken. Met ons onderwijs vergroten we het eigenaarschap van kinderen. Deze missie staat op drie pijlers: Portfolio-leren (Samen met het kind doelen stellen, vorderingen maken en inzichtelijk maken Invloed van het portfolio op het leerproces. De inhoud van het portfolio vormt input voor de begeleiding van de gebruiker en het bijsturen van het leerproces. Het portfolio laat eindresultaten zien. Dit kan een rol spelen bij de overstap naar een volgend leerjaar of vervolgonderwijs omdat het inzichtelijk maakt wat een gebruiker geleerd heeft

Mijn bijdrage is vooral het inzichtelijk maken van het leerproces geweest. Agile principes en de digitale tool Target Process heeft daarbij geholpen. Op dit moment werk ik vooral met fibery.io als platform om agile processen te begeleiden Leerproces Hoe kunnen wij ook voor sterkere kinderen een eigen leerlijn mogelijk maken? eigen leerlijn voor iedereen Hoe kunnen wij leerlijnen en gerelateerde activiteiten inzichtelijk maken? leerlijn WERK CYCLUS Zelfstandig- & Samenwerken Presenteren/ Evalueren Instructie Voorkennis activeren Hoe kunnen wij kinderen nog zelfstandiger laten werken Festival Leren van toetsen Ook dit jaar staat de eerste vrijdag van juni weer in het teken van uitwisseling en inspiratie tijdens Festival Leren van toetsen! We zijn virtueel te gast bij Saxion Hogeschool en we hebben een indrukwekkend programma voor jullie samengesteld. Deelname is gratis. >> Bekijk ook het verslag van de dag We helpen kinderen om eigen keuzes te maken en initiatief te nemen vanuit ieders intrinsieke motivatie. Dit willen we bereiken door feedbackgesprekken en door het eigen leerproces samen met elk kind inzichtelijk te maken. Nieuws. Welkom op de nieuwe website van de Sterrenboog

Maak een (digitale) poster of mindmap met woorden, teksten, afbeeldingen, tekeningen etc. Op die manier breng je je leerproces creatief in beeld; Schrijf een liedje of gedicht over hoe je iets hebt aangepakt, hoe het ging, hoe je je voelt etc; Maak een tekening / schilderij / foto en vertel daarbij waarom en hoe je dit hebt gemaakt eindevaluatie is de BPV-meter de leidraad om het leerproces op diverse indicatoren inzichtelijk te maken. Voor een juist gebruik wordt geadviseerd dat bij elke tussen- en eindevaluatie zowel de student als de werkbegeleider - onafhankelijk van elkaar - het instrument invullen. De beide ingevulde formulieren diene Nuchter coacht door aandacht te hebben voor 5 onderwerpen die belangrijk zijn om belemmerende patronen, die uw ontwikkeling remmen, inzichtelijk te maken. U wordt gecoacht in uw eigen context (1) op uw persoonlijke leerdoel (2). We spiegelen de mate van eigenaarschap (3) dat u laat zien. Hierbij leggen we de link tussen uw gedrag, opvattingen. Bij de reading maak ik gebruik van de vier elementen: Aarde, Vuur, Lucht en Water. Bij kaartlegging kunt u denken aan 'De kracht van de aarde, 'De kracht van het wiel' en 'Fluisteringen van de natuur'. Dit doe ik om uw verhaal inzichtelijk te maken en te verduidelijken. Soms komen emoties los die lang vast zaten Er worden heel wat trainingen (en curssusen en opleidingen) verzorgd. De evaluaties zijn meestal positief, want de broodjes, koffie en cursusleider waren allemaal oke, de sfeer was gezellig en we hebben nog wat geleerd ook Terecht wordt in Leren in organisaties, april 2008 afgevraagd waarom trainingen niet effectief zijn

Beeldkracht Coaching » Blog Archive » Fasen in een leerDoelen zichtbaar makenVoortgangssheet voor formatieve evaluatie | LeerdoelenPin op Klassenmanagement12 best Flirty Naughty Sms And Messages images onMijnLeerlijn: Inzicht om je onderwijs effectiever teInzicht Eigen Profiel met het IEP LVS - Bureau ICEPoster de leeruitdaging | Bazalt

Inzichtelijk. Direct feedback voor leerlingen. Ontvang automatisch hulp bij het leren dankzij de feedback en uitwerkingen bij de vragen. Misconcepten worden op deze manier weggenomen en fouten maken wordt een onderdeel van het leerproces. Inzicht in voortgang van leerlingen Naast het inzichtelijk maken van mijn leerproces vind ik het erg belangrijk dat dit portfolio laat zien wie ik ben, waarom ik verpleegkundige ben geworden en wat mijn ambities en dromen zijn. In mijn biografie kunt u lezen wie ik ben. Ten slotte heb ik gevraagd aan mijn leidinggevende om een groeidocument op te stellen Om het leerproces voor de student inzichtelijk te maken, wordt aan een kernbegrip een waardering gegeven. De waardering kan een --, -, +, ++ zijn en wordt onderbouwd met inhoudelijke argumenten. De student licht telkens de door hem/haar gegeven beoordeling toe Paarden zijn ideale co-coaches bij het begeleiden van teams. Paarden zijn kuddedieren en daarmee ontzettend sensitief als het gaat om groepsdynamieken. Ze maken inzichtelijk hoe de hiërarchie binnen een team is en waar mogelijke blokkades zitten. Dat wat door collega's onderling niet uitgesproken wordt, wordt door het paard inzichtelijk gemaakt maakt je leerproces inzichtelijk voor jou en je begeleiders. Blokboek AGZ DT 1/ blok 2 periode 3 & 4 2015-2016: Ervaringsreflectieleerlijn 5 Inhoud praktijkleerplan Het praktijkleerplan bestaat uit de volgende basisonderdelen: - Algemene gegevens over student, stage-instelling en begeleiders. - Actueel CV en. Textielbedrijven maken openbaar hoe zij risico's op misstanden aanpakken. Er komt meer zicht op welke misstanden bedrijven hebben aangetroffen bij productie van kleding én wat zij daaraan doen. Zo'n vijftig merken die sinds de start bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn aangesloten, maken dat uiterlijk vandaag publiek