Home

Datalek engelse Vertaling

datalekken - Vertaling Nederlands-Engels. Vertalingen datalekken NL>EN. datalekken. data leakage. Bron: ISACA. Voorbeeldzinnen met `datalekken` Vertalingen in context van datalekken in Nederlands-Engels van Reverso Context: Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Vertaling Proeflezer Synoniemen Vervoegen Mee De Nederlandse wetgeving voor het melden van datalekken 'Bill on Notification of data leaks', die op 1 januari 2016 van kracht werd, verplicht data controllers in Nederland om de Nederlandse Autoriteit voor Databescherming en getroffen burgers te informeren als er sprake is van een inbreuk op vertrouwelijke gegevens. Engels Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten data leak - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen. data leak - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboek Opzoeken in Lingue De gratis service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Engels en meer dan honderd andere talen

datalekken - Vertaling Nederlands-Engel

datalekken - Vertaling naar Engels - voorbeelden

 1. hierover data te verzamelen - Vertaling naar Engels . Controleer 'datalek' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van datalek vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatic
 2. Vertalingen van 'uitbouwen' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen
 3. Externe bronnen (Nederlands → Engels) (NL → EN) (61) Any body, organisation or association which aims to protects the rights and interests of data subjects in relation to the protection of their data and is constituted according to the law of a Member State should have the right to lodge a complaint or exercise the right to a judicial remedy on behalf of data subjects if duly mandated by them, or to lodge
 4. melder - Vertaling Nederlands-Engels. Vertalingen melder NL>EN. de melder (m) the reporter. melder. repeater mechanism on engines ; announcing equipment ; level indicator for liquids ; announcing device. Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `melder`. NL: Het is ook Een koolmonoxide melder
 5. News messages. News message / 28 June 2021. Orthodontic practice fined for unsecured patient website. News message / 20 May 2021. PVV Overijssel fined for failing to report data breach. News message / 19 May 2021. CP&A receives fine for violating privacy of sick employees
 6. uw modellen Management Information Dashboard. bewaar sessie Het bestand wordt opgeslagen als .cas bestand en is waarschijnlijk in uw Downloads-map terug te vinden. laad sessie Nadat u een sessie heeft geladen zijn al uw gegevens opnieuw ingevuld. U kunt met behulp van de volgende-knop of met de stappenlijst terug naar waar u gebleven was
 7. Download 'Kamerbrief over stand van zaken datalek GGD'. PDF document | 13 pagina's | 727 kB. Kamerstuk: Kamerbrief | 02-02-2021

Google. Google aangeboden in: English. Advertentieprogramma's Alles over Google Google.com in English ggd Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. zie voor een stappenplan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg#stap-1-bewustwording-5890. [1] Het betreft een uniforme regeling voor een ieder in Europa. De oorspronkelijke Engelse naam is General Data Protection privéleven - Engelse vertaling - Linguee woordenboe . 368 aanbiedingen in december - Koop en verkoop priveles engels eenvoudig op Marktplaats Lokale aanbiedingen Datalek nieuws. Namen met een R. Buitenboordmotor lekt benzine. Wat is horeca. Japan J League Cup. Hond trekt met linker achterpoot

Een datalek ontslaat de opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit overeenkomst met Translation Kings, tenzij opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid van Translation Kings. 12.3 Bewaartermijne Controleer 'datalek' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van datalek vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica In het Engels (en ook in het Vlaams) worden deze voorvoegsels met een hoofdletter geschreven zodat er een achternaam ontstaat met meerdere woorden: 'De Vries', 'Van der Poel' en in de bronnenlijst achtereenvolgens gealfabetiseerd bij de D en de V Deze pagina is een stijlgids die beschrijft hoe de Bronvermelding in Harvardstijl op. Boek over China van 13-jarige auteur naar Engels vertaald. 14/06/2013 -. Categorie: Geadopteerd. Ruim een jaar na de release van 'Terug naar waar ik geboren ben' komt de Engelse versie hiervan op 8 juni 2013 op de markt. Het reisverhaal naar China wordt onder de titel 'Back to my roots' uitgegeven. De dertienjarige auteur, Yanina. De Engelse vertaling van Der Tod des Widersachers (The Death of the Adversary) wordt evenals Komödie in Moll (Comedy in a Minor Key) zeer lovend besproken in de New York Time Dat betekent dat wanneer een datalek plaatsvindt bij die bewerker jij als verantwoordelijke verplicht bent om dit datalek binnen 72 uur - na ontdekking ervan door je bewerker - te die een keuze is geweest van de vertaler, de Engelse termen zijn onveranderd - tast ik nog in het duister. Mochten er lezers zijn die hierover.

Verander je taal dan eens naar Engels. Een flink deel van de Nederlandse Netflix-gebruikers ziet minder titels dan andere gebruikers. Volgens Streamwijzer.nl lopen deze gebruikers zo'n zes. Young people born in 2008 invited for COVID-19 vaccination. As of today, the first teens born in 2007 can make an appointment for COVID-19 vaccination by the Municipal Public Health Services (GGDs). The appointment can be scheduled by phone or via www.coronavaccinatie-afspraak.nl Op die manier kan de app de dierengeluiden vertalen naar 13 verschillende zinnen, met Engelse Alexa. Volg Bright ook op: Datalek met gegevens 65.000 ambtenaren bij ministerie Justiti

Datalek - Nederlands - Engels Vertaling en Voorbeelde

Datalek melden onder de AVG. Sinds de inwerkingtreding van de AVG gelden er strengere regels met betrekking tot het datalekken. Wij helpen u graag om aan deze regels te voldoen en informeren u dan ook graag over de te nemen stappen op het moment dat een datalek zich voordoet Het datalek is geen onderschept email adres, het is een menselijke fout, met gegevens uit een database. Dat je je email adres niet-versleuteld naar een HTTP site stuurt heeft geen relatie met deze. Mocht ik ontdekken dat er een datalek is geweest, dan laat ik u dat binnen 48 uur weten. Na mijn melding beoordeelt u of u het datalek moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik doe dit zelf niet, omdat u verantwoordelijk bent voor de wettelijke verplichtingen in dit kader

data leak - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboe

AVG-guidelines. Hier vindt u de AVG-guidelines (richtsnoeren) die de European Data Protection Board (EDPB) heeft gepubliceerd. Deze guidelines verduidelijken verschillende onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze uitleg van de AVG helpt de EDPB organisaties praktisch op weg om de privacywetgeving in hun werk. Indemnification agreement is de letterlijke Engelse vertaling van een vrijwaringsovereenkomst. Kan de verantwoordelijke bewijzen dat bijvoorbeeld een datalek geheel te wijten is aan de verwerker, dan kan deze alsnog hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Alle berichten . Ja! Ik wil meer. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur. Erfstede 4H 3431KH Nieuwegein T: 030-7852791 E: kantoor@avgjuristen.n Meldingen van gegevenslekken onder de AVG. Ontdek hoe Microsoft een lek van persoonlijke gegevens detecteert, erop reageert en jou daarvan op de hoogte stelt onder de AVG. In het geval van een lek van persoonlijke gegevens zijn gegevensbeheerders en -verwerkers verplicht daar melding van te doen onder de AVG

Google Translat

 1. Melden beveiligingsincident of datalek Een inbreuk op de beveiliging die mogelijk leidt tot verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet gemeld worden naar het mailadres datalek@wartburg.nl of bij de servicedesk : 0180-726688 / servicedesk@wartburg.nl
 2. De Engelse vertaling is hoofdzakelijk het werk van een Amerikaanse priester uit Georgia, pater Douglas Clark. Met zijn vrouwvriendelijke benadering heeft hij zich echter de woede van Rome op de.
 3. imum te beperken. Mocht er, ondanks de genomen maatregelen toch enige vorm van inbreuk ontstaan, zullen wij u terstond informeren

Video: data breach - Vertaling naar Nederlands - voorbeelden

Meldplicht datalekken Autoriteit Persoonsgegeven

Metamorfose Vertalingen B.V. heeft maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens (ofwel een datalek) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren Sweaper is je eerste hulp bij datalekken. Sweaper is je datalekregister. Hiermee heb je inzicht in alle inbreuken die er in jouw organisatie zijn geweest. Na elke gedocumenteerde melding bepaalt het algoritme van Sweaper de ernst van het incident en doe je indien nodig melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De voordelen van Sweaper Het iCare platform leeft - Nictiz. Nieuws. Het iCare plat­form leeft. 05/07/2016. Naast een aantal bekende gezichten konden we tijdens het iCareplatform afgelopen mei weer nieuwe gezichten verwelkomen. Er werd gediscussieerd over het thema: De cliënt, de zorgmedewerker en de cloud. Van persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) tot datalek In februari verscheen bij uitgeverij Aldo Manuzio In een land zonder vogels, de Nederlandse vertaling van de zevende en laatste roman van de op 26 juli 2019 overleden Afrikaanse schrijver Harry Kalmer. Harry Kalmer werkte als copy writer; voor zijn advertenties heeft hij meerdere prijzen gewonnen.Daarnaast was hij sinds de jaren tachtig actief als dramaturg en schrijver van romans en korte. Lees het laatste nieuws uit Groningen bij RTV Noord. Met artikelen, video's, interviews, achtergronden en columns uit provincie en Stad

Mijn bedrijf heeft een datalek

Datalek melden: Hoeveel tijd heb je eigenlijk

Meldplicht inbreuk persoonsgegevens (datalekken) - Europa

Vertalen blijft mensenwerk, er is nog geen machine waar een foutloze zin uit komt. door Nienke Ledegang 21 juni 2006, 00:00 'Ik hoop u een prettige en ontspannende vakantie had' Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst Definitie. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: AgroLingua B.V., gevestigd te Kasteellaan 33, 5932 AE, Tegelen. Tevens handelend onder de handelsnamen, AGRAR-Übersetzer, Agrolingua.fr en Local Talk Global Flavours en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 12064847. Artikel 1 - Algemeen

Uitdagende functie met toekomstperspectief voor een ervaren Finance Manager, die als lid én sparringpartner van het managementteam van de Plant in Veenendaal (circa 250 medewerkers, inclusief inleenkrachten) bijdraagt aan het verder structureren van systemen en procedures en de performance van de organisatie inzichtelijk maakt en weet te verbeteren Als u al de moeite deed om de eerste zin van uw geplaatste Engelse tekst juist te vertalen ziet u dat u het uit de context haalt: Een datalek treedt op wanneer de gegevens waarvoor uw bedrijf/organisatie verantwoordelijk is, te maken krijgen met een beveiligingsincident dat leidt tot een inbreuk op vertrouwelijkheid, beschikbaarheid of integriteit Voor teksten naar het Engels en het Nederlands werk ik al jaren samen met zeer deskundige collega's. Dit zijn stuk voor stuk zogenaamde native speakers, vertalers die alleen naar hun moedertaal vertalen en die alles weten over de culturele context van de brontekst en deze perfect weten te vertalen naar de culturele beleving van de doelgroep van de vertaling

Data verzamelen Engels - je gaat data verzamelen en deze

 1. De NIB-richtlijn (netwerk- en informatieveiligheid richtlijn) is een Europese richtlijn en heeft ten doel om eenheid en samenhang te brengen in Europees beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging, ter ondersteuning van het functioneren van onze samenleving en economie, door de digitale paraatheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen
 2. 5 mei sterrenbeeld Engels De namen van de sterrenbeelden in Engeland Kuuke's . rea ; Stier (21 april-21 mei) Tweelingen (22 mei-21 juni) Kreeft (22 juni-23 juli) Leeuw (24 juli-23 augustus) Maagd (24 augustus-23 september) Weegschaal (24 september-23 oktober) Schorpioen (24 oktober-22 november) Boogschutter (23 november-22 december) Steenbok (23 december-20 januari) De engel van jouw.
 3. g, heet. Meldplicht datalekken. Dit is een Engelse term die (strikt genomen) in de AVG vervangen is door de term DPIA, oftewel Data Protection Impact Assessment
 4. Markeer na installatie eenvoudigweg de tekst die u wilt vertalen en klik met de rechtermuisknop om een menu te zien met twee opties: 1) brengt u naar translate.google.com, waar uw geselecteerde tekst automatisch in het vertaalveld is ingevoerd; of 2) luisteren naar de gesproken zin (mogelijk gemaakt door Google Text-to-Speech), dat nuttig is als u een nieuwe taal probeert te leren
 5. English-French glossary on data protection; Sjabloon verwerkingsregister verwerker - freelance vertaler (Excel-bestand, download) Waarom is er nieuwe Europese privacywetgeving? Wanneer moet u een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en hoe doet u dat? Wat houdt de verantwoordingsplicht onder de AVG in
 6. 5.5 Klaagster heeft verweerder op 11 december 2019 laten weten dat er in haar ogen een datalek heeft plaatsgevonden in de periode van 4 april 2018 tot 16 juli 2019, waarbij haar persoonsgegevens ongeoorloofd zouden zijn verstrekt aan derden

De experts simuleren een datalek of verzoeken van individuen om bijvoorbeeld persoonlijke data in te kijken of te wijzigen. Aan de hand van die levensechte scenario's komt snel naar boven hoe goed de verantwoordelijken voor GDPR binnen het bedrijf de procedures kunnen vertalen van papier naar de dagelijkse praktijk en dat binnen de wettelijk voorgeschreven deadlines Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren. Uw buitenlandse document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. De gemeente moet weten dat uw documenten zijn afgegeven door de juiste persoon of instantie. Zorg daarom voor legalisatie van uw document. Legalisatie betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is Vertaling naar eigen situatie; Tuurlijk word ik als ITer niet blij als een extern persoon ineens roept dat ie in mijn systemen Die definitie volgend zou ik zeggen dat er geen datalek is Engels 3 redenen waarom bedrijven beter wel hun datalekken kunnen melden, ook al zegt een voormalig officier van justitie van nie De eerste date in ieder geval zo inplannen dat het niet de hele dag duurt en ervoor zorgen dat je met je eigen vervoer of openbaar vervoer bent. Maar als je een standaard drink date van max een uur niet fatsoenlijk kunt uitzitten en per se moet ontsnappen, sorry hoor maar dan ben je zo ongeduldig als diarree

HOOFDDOCENT - Engelse vertaling - bab . Hogeschool Utrecht, functieprofiel HOGESCHOOLHOOFDDOCENT - functiecode 0102, 1 mei 2007 3 RESULTAATGEBIEDEN Kernactiviteit Kader Resultaat Voorbeelden van activiteiten 3. Onderzoeksprogramma Analyseren van de behoefte va Vertaal gratis jouw teksten naar o.a. Nederlands, Engels,. Imagoschade, bestuurdersaansprakelijkheid en boetes oplopend tot € 500.000 bij alleen al het niet melden van een datalek bij de toezichthouder en/of de betrokkenen. Wereldwijd onderzoek van het Ponemon Institute en Verizon maakt duidelijk dat de gemiddelde kosten van een datalek € 3.5 miljoen zijn, omgerekend €142 per gestolen record.Eventuele boetes van toezichthouders of contractuele. Google Assistent kan van en naar het Nederlands vertalen, maar om de vertaaloptie op Google Home te activeren moet je wel eerst in het Engels, Frans Datalek met gegevens 65.000 ambtenaren.

Vertalen.nu. Vertalen.nu is een gratis online vertaalservice voor het vertalen van woorden als zinnen in diverse talen. Naast de online vertaalmachine biedt Vertalen.nu ook een Google Chrome extensie om direct vanuit de webbrowser te vertalen en een woordenboek widget, waardoor je op je eigen website bezoekers direct teksten kunt laten vertalen 8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprakelijkheid. 8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever Het meest recente grootschalige datalek betreft de persoonlijk identificeerbare informatie van 192 miljoen Gelieve in gedachten hebben dat de primaire inhoud is in het Engels taal. Alle andere vertalingen werden gemaakt voor uw gemak door de automatische (machine) vertaling door Google. Discover . Sitemap Cyber Nieuws Threat. Pwned in 1 datalek en vond geen pasta's (abonneren op zoeken. Voeg hier tekst in ( 5000 tekens over) Engels. Engels. Nederlands. Nederlands. Neem contact met ons op. Stuur het bericht op het volgende formulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Naam De vertaling diende hiervoor als basis (o.a. aan de NVJ overhandigd en door de NRC gebruikt voor trainingen aan hun journalisten) en die kreeg meteen ook een update. Blijven updaten. Ondertussen is Arjen tot mijn verdriet al zo'n vier maanden vermist. Enige tijd voor zijn vermissing sprak hij met zijn beste vriendin Ancilla over de vertaling

UITBOUWEN - Engelse vertaling - bab

Wet van 19 oktober 1998, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de algehele liberalisering. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene(-n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer65 . Mocht besloten worden om de betrokkene(-n) niet te informeren, dan kan de AP alsnog na een onderzoek hiertoe verplichten

Living DNA zegt matches dan te kunnen vertalen naar een potentiële stamboom. De onbewerkte DNA-gegevens van klanten in andere DNA-datanken zoals Family Tree DNA, MyHeritage, 23andMe en Ancestry zijn te uploaden naar Living DNA. Zo is het mogelijk om gebruik te maken van hun nieuwe dienst. Living DNA werd gelanceerd in 2016. (externe link) Vertaler Marc Hoogma werkte er 7 jaar aan. en brengt de laatste jaren van zijn leven door in het Engelse Sheerness-on-Sea. Datalek met gegevens 65.000 ambtenaren bij ministerie van Justitie Machielsen heeft maatregelen genomen om datalekken te voorkomen. Mocht er toch een datalek ontstaan waarbij je persoonsgegevens verloren zijn geraakt, dan zullen wij dat onmiddellijk laten weten. Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren Datalek in VVP Ken je vak Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. In het juninummer van de VVP geven we in de rubriek 'Ken je vak' uitleg over hoe je gegevens kunt beveiligen en wat je moet doen als je te maken krijgt met een datalek

Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren Baas farmaceut wil alle medicijnen naar Engels vertalen: 'Doorgeslagen'. Teksten op medicijnverpakkingen moeten voortaan overal in dezelfde taal verschijnen, namelijk Engels. Daarvoor pleit Kåre Schultz, de topman van farmaceut Teva, in een interview. Staatssecretaris Mona Keijzer vindt dat idee doorgeslagen, zo zegt zij in. Vertaalbureau.nl heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij je persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in je persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij je daar terstond over informeren

Om een Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens is een nieuwe Europese privacyverordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel General Data Protection Regulation (GDPR). De GDPR is op 25 mei 2016 in werking getreden en zal naar verwachting op 25 mei 2018 van kracht worden Ruth Stout gaat lijnrecht in tegen de manier van tuinieren in de jaren '50 en '60 en ze is eigenlijk de uitvinster van het jaarrond mulchen. Haar visie op tuinieren is revolutionair voor die periode. De rode draad doorheen het boek blijft echter mulchen, mulchen, mulchen. Ze spit niet, mulcht enkel en zaait en oogst Phishing is een vorm van internetfraude. Het bestaat uit het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse (bank)website, die een kopie is van de echte website en ze daar te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun creditcard-gegevens. De fraudeur krijgt zo de beschikking over deze gegeven. 8 1 De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar. 2 De ondernemingsraad kan, in afwijking van het eerste lid, in zijn reglement bepalen, dat de leden om de twee jaren of om de vier jaren tegelijk aftreden, dan wel om de twee jaren voor de helft aftreden Verwerkersovereenkomst Ondergetekenden: [Bedrijfsnaam] gevestigd en kantoorhoudende te [Postcode] [Plaats] aan de [Adres], hierbij vertegenwoordigd door [Tekenbevoegde], hierna te noemen Verwerker En Adver Online B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te (2105 MC) Heemstede, aan de Herenweg 55, hierbij vertegenwoordigd door de heer H.O.M. van Rijnswoud, hierna te noemen.

data breach - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboe

Als WFM medewerker ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken en creëren van een optimale planning, zodanig dat er aan de afgesproken KPI's op de verschillende (internationale) projecten wordt voldaan. Je zorgt voor het analyseren, initiëren en participeren bij verbeteringen binnen de projecten. Ook het bewaken van de capaciteit en het inzichtelijk maken van alle performance KPI's. We willen graag met je connecten. Vertel ons wie je bent! We zijn op zoek naar enthousiaste individuen die geïnteresseerd zijn in het werken met een customer service software. IT engineers. Individuen met een passie voor sales. Product management. Professional services. Bekijk onze openstaande vacatures hieronder. We zijn op zoek naar JOU

melder - Vertaling Nederlands-Engel

De Amerikaanse krant The New York Times heeft een lovende recensie geschreven van het boek The discomfort of evening; de Engelse vertaling van het boek De avond is ongemak waarmee Marieke Lucas. Hoe om te zeggen LiteBit in het Nederlandse? Uitspraak van LiteBit met 1 audio-uitspraak, 7 zinnen en nog veel meer voor LiteBit

Autoriteit Persoonsgegeven

Als je goed naar het woord ransom kijkt, dan kun je deze vertalen uit het Engels. Ransom betekent losgeld. Dat is geld dat moet worden betaald als er een gijzeling aan de gang is of wanneer iemand ontvoerd is. Ransom kan dan ook worden doorvertaald in de ICT-wereld. Je kunt het een beetje zien als wanneer er een computersysteem wordt gegijzeld Welke datalek-procedures we geïmplementeerd hebben . Er is sprake van een datalek als er persoonsgegevens in de verkeerde handen vallen. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Mocht dit toch gebeuren, dan: sluiten wij de webwinkel tot de oorzaak is gevonden en is weggenomen; krijgen de getroffen leden bericht van het datalek via e-mail Engels, verschenen als The banker's wife Ook beschikbaar als E-book Luisterboek (digitaal) Meer informatie Uitgever Nieuw Amsterdam, Amsterdam Verschenen 2018 ISBN 9789046824382 Kenmerken 319 pagina's, 22 cm Aantekening Vertaling van The banker's wife. - New York : G.P. Putnam's Sons, ©2018 vertaald [uit het Engels] door Gerda Baardma

De beveiliging van persoonsgegevens is al lange tijd een topprioriteit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook GDPR genoemd) is dit niet anders. Al meerdere organisaties zijn op de vingers getikt door de AP, omdat de beveiliging niet voldoende op orde was De AVG een jaar later. blog. 21 mei 2019. In control over persoonsgegevens. Hugo Gerritse. 088 - 123 9000. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 heeft veel impact gehad op de omgang met persoonsgegevens door organisaties, en daarmee ook op toegangscontrole en identiteitsmanagement Voor de AVG wordt vaak de Engelse benaming gebruikt: GDPR - General Data Protection Regulation. UAVG : nadere uitwerking van de AVG De AVG biedt de lidstaten van de EU de mogelijkheid bepaalde regelingen nader in te vullen. Nederland heeft dat gedaan in de UAVG: de Uitvoeringwet Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR en AVG bij nieuwsbrief Mailchimp en Google analytics. Het toepassen van GDPR en AVG bij nieuwsbrief Mailchimp en Google analytics vraagt aandacht. Om te voldoen aan de wettelijke regels voor e-mail nieuwsbrieven in 2018 en later moet je wel even actie ondernemen. Hetzelfde geldt voor het blijven gebruiken van website analytics via Google Vertaling. Om te begrijpen wat er precies is gebeurd is kennis van de Roemeense taal een vereiste. Het gebruiken van Google Translate is een zinnige workaround. Bij een vertaling naar het Engels leidt dat tot een begrijpelijke tekst. De Nederlandse variant is minder makkelijk leesbaar

Autoriteit Persoonsgegevens - uw modelle

Dan zijn we opzoek naar jou! Als Product Manager begrijp je als geen ander de klantbehoefte en ben je in staat om deze behoefte te vertalen naar heldere epics. Jouw streven is om het scrumteam op de meest efficiënte manier het beste resultaat te leveren. Als Product Manager heb je een belangrijke rol binnen onze scale-up organisatie Vertalen Engels Nederlands Woord: edelman. Vertalingen, synoniemen, puzzelwoord, statistieken, grammatica - dictionaries24.co De grootste Nintendo Gamecube winkel van NL Games €2,- Voorraad, morgen in huis 2 maanden garantie Keurmerk Lage verzendkosten Ophalen in Veghel of bestel veilig, snel en goedkoop op GamecubeGames.nl Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie. Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af.