Home

Salaris directeur Rode Kruis

Het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Krui

In 2019 is het salaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis vastgesteld op €137.700 inclusief vakantiegeld. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €26.500. Marieke van Schaik krijgt het bovengenoemde salaris Nierstichting, salaris directeur: € 153.721; Longfonds, salaris directeur: € 163.847; Het Rode Kruis, salaris directeur: € 167.000; Kerk in Actie, salaris directeur: € 169.000; Natuurmonumenten, salaris directeur: € 174.000; Nederlandse Hartstichting, salaris directeur: € 179.801; Artsen Zonder Grenzen, salaris directeur: € 190.704; Prins Bernhard Cultuurfonds, salaris directeur: € 193.035; bron 201 Het bestuur van het Rode Kruis heeft volgens de Volkskrant onder publicitaire druk besloten het salaris van de directie alsnog te openbaren. Directeur Jan Post van het goede doel ontvangt jaarlijks 158 duizend euro, de adjunct-directeur 92 duizend euro. Dat maakte voorzitter Elco Brinkman van het Rode Kruis bekend Rode Kruis-topman verdient 158.000 euro Algemeen directeur Jan Post van het Nederlandse Rode Kruis verdient 158.000 euro per jaar. Volgens voorzitter en oud-minister Elco Brinkman is dat bedrag goed verdedigbaar door de 'complexiteit van de organisatie' Het Rode Kruis valt in de 'zwaarste' categorie van goede doelen waarbij een maximaal bruto jaarsalaris is vastgesteld van 154.174 euro. Dit bedrag is exclusief sociale lasten, pensioenpremie en overige vergoedingen en kosten. Met een salaris van 141.827 euro blijft de directeur hier onder

Proefdiervrij AVS: salaris directeur €106.115, salaris directeur €12.140; Red een Kind: salaris directeur €89.766; De Regenboog Groep: salaris directeur €118.566; Het Rode Kruis: salaris directeur €167.000; Ronald McDonald Kinderfonds: salaris directeur €102.966, salaris gestopt directeur €2.50 Hoeveel betaalt Rode Kruis in Nederland? Het gemiddelde maandsalaris bij Rode Kruis varieert vanaf ongeveer € 2.538 per maand voor een Coördinator Facilitaire Zaken (m/v) tot ongeveer € 4.826 per maand voor een Teamleider Communicatie (m/v) Re: Salaris directeur Rode Kruis Reactie #10 Gepost op: 9 april 2004, 12:30:13 helemaal mee eens gerard, en dan te bedenken dat ik jaren door weer en wind met een bus langs de deur ben gegaan voor meneer zijn salarig, het is dat ik er om gezondheids redenen mee ben gestopt anders had ik dat nu radiekaal gedaan ik vind het niet normaal en kan we A. Hehenkamp (algemeen directeur) € 108.825 M. Langenbach (directeur operaties) € 107.944 F. van Spengler (directeur middelen tot 31-12) € 95.333 L. Shanks (medisch directeur tot 31-05) € 32.260 S. Wong (medisch directeur vanaf 01-04) € 72.606 K. Coppens (delegerend directeur) € 83.812 Totaal € 500.78

Top 10 best verdienende directeuren bij goede doelen Top

Baas Rode Kruis krijgt 158 duizend euro - MT/Sprou

  1. der bedeelde
  2. ister van Buitenlandse Zaken Maxime.
  3. ister Verhagen weten of zijn
  4. Directeur Cees Breederveld van het Nederlandse Rode Kruis, die naar eigen opgave 141.828 euro verdient, is bereid salaris in te leveren om per 1 januari 2011 aan de nieuwe code te voldoen. SP-Kamerlid Ewout Irrgang, die de kwestie aankaartte, wantrouwt de aangekondigde salarisverlaging bij het Rode Kruis
  5. Rode Kruis-Vlaanderen. Onze missie; Geschiedenis; Strategie 2020; Netwerk van vrijwilligers; Dit doen we met je geld; Organogram; Jaarverslag; Internationaal netwerk. Zeven Fundamentele Beginselen; De federatie verbindt ons; Het comité treedt op bij conflicten; Ons embleem; Onderzoek. Beter helpen; CEBaP; Transfusion Research Center; Publicaties; Afdelingen; Rode Kruis in je buur
  6. ister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) de subsidiekraan dicht te draaien.

Salaris directeur Rode Kruis - Hulpverleningsforu

Volgens het jaarverslag van het Rode Kruis verdiende directeur Breederveld, mede door allerlei toeslagen, een topsalaris van ruim 200.000 euro. De SP wil dat hier een einde aan komt, omdat dit. Bijna 3% van serious request actie naar salaris directeur Rode kruis. Index » klaagbaak. actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue zaterdag 25 december 2010 @ 23:46:00 #1. Zombiehoofd Nam nam na

Met het salaris van directeur Post komt het Rode Kruis dicht in de buurt van het salaris bij de Hartstichting, het bestbetalende goede doel. De hoogste baas aldaar verdient 170 duizend euro. De Hartstichting besloot vorige week na onrust onder leden en donateurs het salaris te gaan verlagen BRUSSEL - Prof. dr. Philippe Vandekerckhove is zaterdag benoemd tot directeur-generaal van Rode Kruis-Vlaanderen. Vandekerckhove (42) is arts en klinisch b.. Er zijn twee Directiecomités binnen Rode Kruis-Vlaanderen: één voor de Humanitaire Diensten en één voor de Dienst voor het Bloed. Daar waar de Raad van Bestuur de objectieven van de organisatie bepaalt, zijn de Directiecomités verantwoordelijk voor het dagelijks en operationeel beheer Er zijn veel misverstanden over het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Cees Breederveld. Ook circuleren er regelmatig andere bedragen. Het bestuur en organisatie van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) lichten graag haar leden en donateurs toe waarom zij dit salaris passend en gerechtvaardigd achten. Inkomsten uit inzamelingsacties, zoals bijvoorbeeld 3FM Serious Request. Terugkerend onderwerp is het salaris van de directeur. Tiago kan zich geen betere organisatie dan het Rode Kruis wensen om vrijwilligerswerk voor te doen. Ze zijn op zoveel vlakken bezig: met EHBO, met COVID-19-hulpverlening, met hulpacties, met evenementen

Wat verdient de directeur van het Nederlandse rode kruis

Reviews van medewerkers van Rode Kruis over Salaris en arbeidsvoorwaarde Bij een contract van 40 uur mag het bruto salaris naar rato worden aangepast. Zowel Cees Breederveld (directeur Rode Kruis) en Dirk Elsen (directeur SNV) brachten hun brutojaarsalaris vorig jaar terug tot onder de DG norm om hun overheidssubsidie niet in gevaar te brengen. WOPT norm. De DG norm moet niet verward worden met de WOPT norm U vindt onderstaand een overzicht van de jaarsalarissen van directeuren van de bekendste goede doelen. Alle cijfers komen rechtstreeks uit de jaarrekeningen van de verschillende stichtingen (het is namelijk verplicht om openbaar te maken). De salarissen zijn van 2016, bruto en incl. vakantiegeld en andere beloningen, tenzij anders aangegeven De pensioenlasten (wg-deel) van de algemeen directeur zijn exceptioneel hoog, met een totaal van € 62.500 over 2012. Waar de meeste goede doelen op een gemiddeld percentage van 15% van het brutoloon zitten, zijn de pensioenlasten in dit geval bijna 50% van het brutoloon Beloningsbeleid. Het salaris van de directeur bedraagt in 2019 € 107.022 per jaar inclusief vakantiegeld. Bij de bepaling van de beloning van de directeur is de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels gevolgd. De directie krijgt geen bonussen of andere extra vergoedingen, leningen of.

De Ondernemer Dit zijn de salarissen van directeuren bij

Goede doelen zijn professionele organisaties met een grote verantwoordelijkheid. Zij bieden oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een gepaste beloning die past bij de omvang en complexiteit van een organisatie Waarom de CEO zijn toploon verdient. Directeurs van grote ondernemingen verdienen maandelijks gemiddeld €9253 in België. En dan zijn er de top-CEO's, die vaak nog een veelvoud verdienen

Video: Salarissen voor Rode Kruis in Nederland Indeed

DIRECTEUR LEX Winkler van de Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen vertelt dat de organisatie zich deze week gaat beraden op de nieuwe koers van het Rode Kruis. 'Het lijkt wel mode geworden in crisisgebieden om op iedere buitenlander te schieten, alsof men elkaar aansteekt, alsof die groepen allemaal via Internet met elkaar in contact staan en een gebundelde actie hebben afgesproken De Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door de directie, verder te noemen NRK, enerzijds en FNV, gevestigd te Amsterdam, anderzijds verklaren de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst te hebben gesloten. 0.2 ARBEIDSVOORWAARDENSTELSEL Het NRK kent een CAO op hoofdlijnen

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies . Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken Aanleiding is het salaris van Rode Kruis-directeur Cees Breederveld. Dat meldt de Telegraaf. Salaris Breederveld. Breederveld heeft in 2009 meer dan 200.000 euro verdiend. Daarmee zit hij, met 141.828 euro bruto, boven de zogenoemde DG-norm (directeur-generaal) van 121.000 euro Bijna 3% van serious request actie naar salaris directeur Rode kruis. Index » klaagbaak. actieve topics nieuwe topics. Waarom moet ik geld doneren aan een organisatie als de directeur meer dan 2 ton verdient (of iig verdiende tot nu toe, maar daar nu door dwang vd overheid afstand van doet) In het jaarverslag 2009 van het Rode Kruis staat vermeld dat de bezoldiging van de algemeen directeur in lijn is met de VFI-norm (uitwerking van de code Wijffels). Vraag 2 Is het waar dat de directeur van het Rode Kruis een jaarsalaris van bruto 141.828 euro verdiende, ver boven de DG-norm van 121.000 euro? Zo nee, waarom niet? Ja

In 2013 is het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis vastgesteld op €135.000 inclusief vakantiegeld. De afgelopen jaren is dit salaris gelijk gebleven. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €28.000 en de overige vergoedingen en kosten €11.000 Loopbaan Gijs de Vries. 2018 - 2021 Lid Raad van Toezicht, Integraal Kankercentrum Nederland. - 2019 Lid Raad van Toezicht, Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (Giro555) 2014 - 2018 Algemeen directeur, Het Nederlandse Rode Kruis. 2013 - 2013 Voorzitter raad van toezicht, Barcode for Life Het salaris van directeur Marc Damen bedroeg in 2019 € 133.035 (inclusief vakantiegeld). De beloning blijft daarmee onder de maximumgrens van functiegroep I. De directeur van de Zonnebloem verdient minder dan directeuren met een vergelijkbare functiezwaarte in andere sectoren. Dat is logisch, we zijn per slot van rekening een goed doel Er gaat dus ook geen geld naar het salaris van de directeur van het Rode Kruis. Nu: (NIEUWE VERSIE) Hoeveel van het opgehaald geld van 3FM Serious Request gaat naar het Rode Kruis? De opbrengst van 3FM Serious Request gaat geheel naar het Rode Kruis. Het Rode Kruis gebruikt maximaal 3,5 procent van de opbrengst om de actie mogelijk te maken Uiteraard moet zijn salaris bij Ernst & Young veel hoger moet zijn geweest, dan dat in zijn nieuwe functie bij het Rode Kruis. Dit doet echter niets af aan mijn pleidooi, dat een salaris van een goede doelen directeur, niet de € 60.000,-- zou moeten overstijgen

Rode Kruis: onvoldoende kennis over gebruik mondkapjes in

Salaris Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk mag zich de best betaalde presentator van de publieke omroep noemen. Zijn salaris het gelijk aan dat van 2015, toen hij nog een 'loonsverhoging' van 10.000 euro kreeg, blijkt uit het jaarverslag van BNN-VARA Is het waar dat de directeur van het Rode Kruis een jaarsalaris van bruto 141.828 euro verdiende, ver boven de DG-norm van bent u het er dan mee eens dat de beloning van de directeur van het Rode Kruis in feite 141.828 + 27.853 + 32.581 = 202.262 euro bedraagt en daarmee nog verder boven de DG-norm uitkomt en bij lange. Directeur Cees Breederveld van het Nederlandse Rode Kruis, die naar eigen opgave 141.828 euro verdient voor een 40-urige werkweek, is bereid salaris in te leveren om per 1 januari 2011 aan de nieuwe code te voldoen Nederlandse Rode Kruis 4.4 BONUS VOOR MEDEWERKERS MET SALARIS OP SCHAALMAXIMUM 12 tenzij voorafgaand toestemming is gegeven door de directeur Het salaris per directeur in de. De directeur van het Rode Kruis was managing partner bij accountancykantoor EY (voorheen Ernst&Young), die van de Kankerbestrijding was CEO bij een farmaceutische multinational. Ook de oud. Berichten over statement salaris directeur Rode Kruis geschreven door capricornscolumn

Salaris directeur Rode Krui

Het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een Risk & Compliance Officer voor 32 - 40 uur per week. Plaats in de organisatie: Je rapporteert aan de Algemeen Directeur. Verder werk je samen met het hoofd Juridische Zaken, de leden van het MT en de afdeling Finance. Het Nederlandse Rode Kruis heeft de ambitie om het risicomanagementsysteem van. Rode Kruis ziet voedselnood in Nederland door coronacrisis toenemen. Het Rode Kruis ziet steeds meer groepen in Nederland die voedselhulp nodig hebben van het Rode Kruis. De laatste weken merkt het Rode Kruis dat ook studenten, ondernemers en alleenstaande ouders tussen wal en schip vallen en daarom aankloppen voor deze vorm van hulp Glassdoor geeft u een kijkje achter de schermen bij Rode Kruis als werkplek, inclusief info over salaris, reviews, foto's van kantoor en meer. Dit is het bedrijfsprofiel van Rode Kruis. Alle content is anoniem geplaatst door werknemers bij Rode Kruis Het Rode Kruis opent gironummer 7244 voor voedselhulp. De hulporganisatie wil geld inzamelen voor mensen die door de coronacrisis hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Nu de crisis langer aanhoudt en. Het districtsbestuur 'Hollands Midden' van het Nederlandse Rode Kruis heeft met ingang van 1 januari a.s. Petra Borst benoemd tot voorzitter van de afdeling Leiden e.o. Zij volgt hiermee Henny Keereweer op, die sinds mei 2015 voorzitter wa

Gijs de Vries is vier jaar directeur geweest van het Nederlandse Rode Kruis en maakte daarin het 150-jarig jubileum van het Nederlandse Rode Kruis mee. Binnenkort vertrekt hij, omdat hij met zichzelf had afgesproken zich vanaf zijn zestigste meer te gaan richten op toezichthoudende functies en commissariaten. Maar niet voordat hij een openhartig kijkje achter de schermen geeft in drie. Als je 7x het salaris van de Nederlandse directeur van het Rode kruis neemt heb je al 1 miljoen te pakken. Hoeveel directeuren zijn er wereldwijd? En zo'n directeur doet het natuurlijk niet alleen, hij/zij heeft een batterij aan management achter zich staan dat ook niet voor niks werkt Rode Kruis: 'Noodhulp in Nederland nog hele jaar nodig'. Door de coronacrisis is de nood in Nederland volgens het Rode Kruis nog steeds zo hoog, dat de hulpactie met voedselpakketten en. Er zijn veel misverstanden over het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Cees Breederveld. Ook circuleren er regelmatig andere bedragen. Het bestuur en organisatie van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) lichten graag haar Lees verder op Medicalfacts.nl en volg ons op twitter @medicalfact

Dit zijn de graai-salarissen van directeuren bij goede

Na dertig jaar targets halen en de begroting belangrijk vinden, draait het werk van Rode Kruis-directeur Gijs de Vries nu om het helpen van zo veel mogelijk mensen in rampen en conflictgebieden In 2020 is het salaris van de algemeen directeur van het nederlandse rode kruis, marieke van schaik, vastgesteld op €142.300 inclusief vakantiegeld. de sociale lasten en pensioenpremie bedragen €27.800. zij ontvangt geen eindejaarsuitkering Spreekbeurt over het Rode Kruis - Super Spreekbeurt! Feiten voor je Rode Kruis spreekbeurt Laat het teken zien dat internationaal bekend is als het rode kruis. Het Rode Kruis heeft wereldwijd Rode -Kruisverenigingen, waardoor ze snel kunnen helpen als er iets gebeurt Rode Kruis: coronahulp blijft nodig tot zeker eind dit jaar. DEN HAAG (ANP) - Hoewel steeds meer mensen zijn gevaccineerd en de coronamaatregelen worden versoepeld, is er nog steeds veel behoefte aan voedselhulp. De noodhulpactie van het Rode Kruis wordt daarom nog met minstens zeven maanden verlengd, meldt het Rode Kruis donderdag

Mensen worden vaak dubbel getroffen door de pandemie, doordat problemen rond gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen, zegt directeur Marieke van Schaik van Rode Kruis Nederland Het Rode Kruis verwacht dat dit de komende maanden ook nog het geval blijft. inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen', zegt directeur Marieke van Schaik van Rode Kruis Nederland Mensen worden vaak dubbel getroffen door de pandemie, doordat problemen rond gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen, zegt directeur Marieke van Schaik van Rode Kruis Nederland. Niet alleen kwetsbare groepen, zoals arbeidsmigranten, ongedocumenteerden, dak- en thuisloze mensen en statushouders doen een beroep op het Rode Kruis

Salaris directeur Dit onderwerp komt iedere keer terug rond collectetijd. Die norm ging in per 1 januari 2011 en vanaf dat moment voldeed ook de directeur van Het Nederlandse Rode Kruis daaraan Er zijn niet veel mensen die kunnen claimen dat ze de meest intelligente mens op de wereld zijn, maar de Amerikaanse Chris Langan doet dat wel. Met een IQ van rond de 200 is het geen domme man en nu beweert hij dat de moeder van Klaus Schwab een telg uit het Rothschild geslacht is

Giro555 start actie Hongersnood - Wat is er aan de hand

Geschiedenis van het sociaal werk Visie op hulpverlenen 567 Concilie van Tours: Van armentafels tot voedselbank. Sociaal werk is van alle tijden. Sinds mensenheugenis zijn er richtlijnen en voorschriften - meestal godsdienstig geïnspireerd - om hulp te bieden aan mensen die ziek, arm of op een andere manier in nood zijn Het Rode Kruis-Vlaanderen heeft gisteren het aantal crisisvrijwilligers opgeschaald naar tweehonderd per dag. Van meehelpen schoonmaken tot informeren, over wondjes verzorgen tot psychosociale. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bereiken van de commerciële doelstellingen van Netpresenter. Op basis van weldoordachte plannen geef je op daadkrachtige wijze leiding aan het salesteam. Je levert een belangrijk Zoek naar teamleider handel banen in Velsen-Zuid bij Jobsora. De nieuwste teamleider handel vacatures van alle pagina's en lijsten met vacatures. Vind een nieuwe baan en begin vandaag nog aan je carrière

Jeugd Rode Kruis | 112 bellen - leerkrachtenHelp verspreiding coronavirus tegengaan | Rode Kruis

Gemiddeld salaris directeur per goede doel. Hieronder volgt een overzicht van de salarissen van de directie van verschillende goede doelen in Nederland. KWF Kankerbestrijding € 145.000 Hartstichting € 140.000 Reumafonds € 138.000 Natuurmonumenten € 136.000 Rode Kruis € 135.000 Wereld Natuur Fonds € 130.000 Unicef € 125.00 De directeur van het Rode Kruis wordt overigens wel betaald. Over zijn salaris ontstond in 2010 gedoe omdat het te hoog zou zijn. Jurist Inge Brakman is niet alleen toezichthouder bij de UvA en HvA, maar ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en Staatsbosbeheer Salaris. Branches. Opties. Missie Rode Kruis wereldwijd. Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises