Home

Stofwisseling in de cel biologie

Thema 1, Stofwisseling in de cel. Stofwisseling (metabolisme) = het geheel van chemische omzettingsprocessen in een organisme. Een groot deel hiervan vindt plaats in de cellen. organische stoffen: bevatten een of meer koolstofatomen (C), bevatten ook altijd een waterstofatoom (H) en meestal ook zuurstof (O) De stofwisseling vindt plaats in de lichaamscel en maakt gebruik van enzymen die door de cel zelf worden gemaakt. Wanneer een enzym niet door de cel gemaakt kan worden ontstaat een stofwisselingsstoornis stofwisseling (metabolisme): het geheel van chemische processen in een cel. assimilatie: de opbouw van organische moleculen uit kleinere molecule

Stofwisseling. In dit thema leer je welke metabole processen er in organismen zijn en de rol van de enzymen hierin spelen. Fotosynthese en verbranding in de cel Biologie Samenvatting Basisstof 1: Stofwisseling in de cel §1 Chemie in cellen Stofwisseling (metabolisme): het geheel van chemische omzettingsprocessen in een organisme (neemt meestal plaats in cellen). Dit is nodig voor de opbouw en instandhouding voor de cel en voor de energievoorziening In cellen vindt er voortdurend stofwisseling plaats (metabolisme). Stofwisselingsprocessen bestaat uit de opbouw en de afbraak van stoffen in de cel. Enzymen maken deze processen mogelijk. Voor deze processen is energie nodig. De energie in energierijke stoffen wordt chemische energie genoemd. Stofwisseling in een cel wordt in de onderstaand afbeeldin Begrippenlijst Stofwisseling. 1.1 Uitlegvideo: ATP. 1.2 Overzicht assimilatie - dissimilatie. 1.3 Enzymen. 1.3 Werking enzym (maltase) en nogmaals enzymwerking. 1.3 Filmpje enzymen. 1.3 Uitlegvideo: Enzymen. 1.4 Bladgroenkorrel en fotosynthese. 1.4 Gaswisseling in een blad (licht - donker

Samenvatting Biologie Thema 1, Stofwisseling in de cel (5e

*Stofwisseling is het totaal van alle chemische processen in de cellen van een individu. -Elk individu bestaat uit verschillende typen stoffen; Organische en Anorganische. -De moleculen van organische stoffen bevatten altijd koolstof (C), waterstof (H) en zuurstof (O) -Glucose is dus ook organisch (C6H12O6 1 Stofwisseling in de cel ; 2 DNA ; 3 Vertering ; 4 Transport ; 5 Gaswisseling en uitscheiding ; 6 Afweer ; 7 Samenhang van de biologie ; Examentraining ; Wiskunde . Klas 1 . Meetkunde ; Verbanden ; Klas 2 . Rekenen ; Stelling van Pythagoras ; Klas 3 . Meetkund

Samenvatting stofwisseling in de cel biologie voor jou 5b VWO 5 thema 3. Dit is een samenvatting van thema 3 (stofwisseling in de cel) van het boek biologie voor jou 5b. Dit is voor VWO/Gymnasium 5. Ook zitten hier de aantekeningen in verwerkt van de les. Whoops, something went wrong Biologie samenvatting 5A HAVO Thema 1: Stofwisseling in de cel - €2,99 In winkelwage

Wat is stofwisseling? - Radboudum

Samenvatting/begrippenlijst Biologie voor jou. Thema 1: stofwisseling in de cel (5 HAVO). De samenvatting bevat alle begrippen uit dit thema inclusief duidelijke plaatjes voor een betere uitleg en voorbeelden bij de begrippen. Roze woorden: terugkomende begrippen Oranje woorden: voorbeelden Stofwisseling in een cel - De opbouw van organische moleculen wordt assimilatie genoemd. - De afbraak van organische moleculen waarbij energie vrijkomt heet dissimilatie - De energie die vrijkomt bij dissimilatie wordt voor allerlei cellulaire processen gebruikt In deze video leer je: - Wat de kenmerken zijn van organische en anorganische stoffen. - Wat chemische energie is. - Wat assimilatie en dissimilatie zijn. - Welke stofwisselingsprocessen er plaatsvinden in autotrofe en heterotrofe organismen. - Hoe energie in een organisme vastgelegd en getransporteerd kan worden Biologie voor jou 5 VWO Thema 1 Stofwisseling. Biologie voor jou 5 VWO Thema 1 Stofwisseling Verzuurde spieren Stofwisseling in cellen Enzymen Koolstofassimilatie Voortgezette assimilatie Dissimilatie. Voorbeeld 2 van de 9 pagina's. Bekijk voorbeeld

Wat is fotosynthese?Plantencellen hebben bladgroenkorrels

Havo 5 | Stofwisseling in de cel | Basisstof 1 Chemie in de cel - YouTube. Havo 5 | Stofwisseling in de cel | Basisstof 1 Chemie in de cel. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to. 2 Stofwisseling van de cel. 3 Biochemische reacties. 4 Cofactoren en coënzymen. 5 Regeling van het metabolisme. LEERDOELEN: *Je kan uitleggen waarom het nodig is dat het ganse metabolisme nauw gecontroleerd worden. *Je kan enkele voorbeelden geven van manieren hoe het lichaam het metabolisme regelt In de biologie is de cel het kleinste onderdeel van een organisme dat alle genetische informatie van dat organisme bevat. Stofwisseling, de verzamelnaam voor alle biochemische levensprocessen die het organisme doen groeien en in stand houden, vindt binnen iedere individuele cel van een organisme plaats.. Bacteriën en veel soorten algen zijn eencellige organismen

v5 thema 3 Stofwisseling In De Cel - StudeerSne

Een samenvatting van de complete examenstof voor het vak biologie op de havo. Met onderwerpen: -Stofwisseling van de cel -Stofwisseling van het organisme -Zelfregulatie van het organisme -Afweer van het organisme -Waarneming door het organisme -Regulatie van ecosystemen -Zelforganisatie van cellen -Interactie in ecosystemen -Erfelijke eigenschap -Selectie -Soortvormin Deze video gaat over de essentiële basis van stofwisseling in cellen. Stofwisseling is ook wel de opbouw en afbraak van moleculen, assimilatie en dissimilatie Het celmembraan is een essentieel onderdeel van de cel. In deze video wordt uitgelegd wat een celmembraan is en hoe deze werkt. VMBO HAVO VWO Onze Video's Over Ons Oude Examens Start Nu Voor €15. 0 Onze video's HAVO Biologie A. Cellen (stofwisseling) A1: Stofwisseling van de cel 2. Celmembraan Biologie 2. Celmembraan Gegeven door: Tanno A. Biologie, HAVO 5 Thema 1 Stofwisseling in de cel Basisstof 1 Stofwisseling (metabolisme): geheel van chemische omzettingsprocessen in een organisme Chemische energie: energie die is opgeslagen in de atoombindingen van energierijke stoffen o Assimilatie: opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen, hiervoor is energie nodig o Dissimilatie: afbraak van grote organische moleculen tot.

Stofwisseling en energetische omzettingen stofwisseling en energetische omzettingen chemische samenstelling van organismen belang van water Waterpotentiaal Proef/oefen tentamen 2016, vragen Samenvatting - 2.4.4 neuro t/m begin van zintuigen Woordenschat biologie Bevruchting en embryologie Belang van water en mineralen voor de cel Stofwisseling van de cel. Eindterm. De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, transport, assimilatie en dissimilatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voeding verklaren op welke wijze de stofwisseling van cellen van prokaryoten en eukaryoten verloopt. B2.1 Homeostase. Specificatie Brandstof-stofwisseling of de energiestofwisseling of de dissimilatie ook wel katabolisme genoemd. Door de afbraak (oxydatie of verbranding) van brandstoffen worden voor de cel bruikbare energierijke verbindingen (ATP) gevormd. Deze afbraak van een brandstof gaat stapsgewijs. Voor elke stap is een eigen (specifiek) enzym nodig De stofwisseling of het metabolisme heeft betrekking op alle processen die in het lichaam plaatsvinden. Het is het product van twee nogal verschillende en elkaar aanvullende processen, catabolisme en anabolisme geheten. Catabolisme is het afbreken van koolhydraten, vetten en eiwitten en een aantal afvalstoffen, zoals dode cellen en weefsels, voor energie Deel 3 stofwisseling samenvatting Biologie. Vak: Biologie (4e jaar 2e graad) Deel 3: R egeling v an de st ofwisseling: klierwerking als r eactie op prikk els. 1

Stofwisseling: assimilatie en dissimilatie. Bij dissimilatie worden moleculen afgebroken. Hierbij komt energie vrij in de vorm van ATP. In cellen van organismen worden voortdurend stoffen omgezet in andere stoffen. Dit proces, dat stofwisseling of metabolisme wordt genoemd, bestaat uit de assimilatie en de dissimilatie Examentrainer stofwisseling met antwoorden bvj 5vwo - Biologie. Date: 2021-1-8 | Size: 24.7Mb. De examenvragen hebben het niveau van de toets en zullen je er beter op voorbereiden dan de vragen uit je boek

Stofwisseling - Biologielessen

 1. Stofwisseling (metabolisme) en spijsvertering worden vaak door elkaar gehaald. Men denkt dat stofwisseling en spijsvertering hetzelfde zijn. Dat is niet zo. Stofwisseling vindt 24 uur per dag plaats, in de lichaamscellen. Stofwisseling verwerkt voedingsstoffen zodat (afval-)stoffen ontstaanspijsvertering in het spijsverteringskanaal
 2. Het arrangement VWO 5 1E THEMA STOFWISSELING is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederlands licentie
 3. Antwoorden Biologie Hoofdstuk 1: Stofwisseling. Antwoorden Biologie Hoofdstuk 1: Stofwisseling Antwoorden door een scholier 1478 woorden 16 februari 2009 5,6 56 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie voor jouw Havo 5 Hoofdstuk . Nadere informati
 4. Binnen de biologie kennen we aerobe en anaerobe dissimilatie. Aerobe dissimilatie houdt dissimilatie met zuurstof in en wordt ook wel verbranding genoemd. Anaerobe dissimilatie gebeurt zonder zuurstof. Bij beide vormen komt energie vrij in de vorm van ATP. Het tegenovergestelde van dissimilatie is assimilatie, dit is bijvoorbeeld het proces.
 5. Stofwisseling in planten: Om uitgaande van CO 2 cel of plantenmateriaal te maken wordt eerst glucose gemaakt (fotosynthetisch). betrokken, maar biosynthese kost altijd energie, celademhaling brengt er beschikbaar. Energie zit 'bruikbaar' voor de biologie altijd in intracellulaire ATP

Biologie havo 5 thema 1 Stofwisseling in de cel

 1. Biologieles: zo verloopt een virusinfectie. 1. Het coronavirus bindt zich aan de cel en laat genetisch materiaal (RNA) los.2. Eenmaal binnen wordt de cel door het virus geherprogrammeerd. De cel.
 2. De mens is ook meercellig en bestaat uit vele biljoenen cellen (1000 miljard = 1 biljoen). De cel wordt binnen de biologie als kleinst levende eenheid gezien, omdat deze levenskenmerken vertoont: groei en ontwikkeling, stofwisseling metabolisme; geheel van chemische omzettingen in (de cellen van) een organisme en reproductie
 3. EXAMENTRAINER 'stofwisseling' met antwoorden (BVJ 5VWO) Deze exmentrainer (inclusief antwoorden) is alles wat je nodig hebt om goed voorbereid te zijn op je proefwerk over het onderwerp 'Stofwisseling'. De examenvragen hebben het niveau van de toets en zullen je er beter op voorbereiden dan de vragen uit je boek
 4. De bouw van een cel - Biologie van Meneer Spoor. Ons lichaam bestaat uit meerdere orgaansystemen, vele organen en ongeveer 80 biljoen cellen. Alles werkt met elkaar samen en is zeer complex. Een cel is de kleinste bouwsteen van leven. Eéncellige organismen zijn de kleinste organismen. En ondanks dat ons lichaam ingewikkeld in elkaar zit, is.

1B. Stofwisseling van de cel. Bij het onderwerp stofwisseling van de cel moet je weten wat organismen zijn. Organismen zijn in vier rijken op te delen. Zorg dat je weet welke. Cellen zijn de kleinste bouwstenen van een organisme. Het is belangrijk dat je weet hoe een cel is opgebouwd en waaruit deze bestaat De cel wordt binnen de biologie als kleinste levende eenheid gezien, omdat de cel levenskenmerken vertoont zoals groei, stofwisseling en celdeling. De overeenkomsten Plantaardige en dierlijke cellen hebben een aantal dingen gemeen. Zo hebben ze beiden een celmembraan

BASISSTOF thema 1 Stofwisseling 4 Van de kleuren groen en geel wordt bij fotosynthese het kleinste percentage lichtenergie omgezet in chemische energie. 5 Bij de kleuren violet, blauw en rood produceert een plant de grootste hoeveelheid zuurstof. 6 De meeste fotosyntheseactiviteit vindt plaats in pot 2. Deze kleur wordt door bladgroen het meest geabsor Hallo, Ik heb een vraag over de 2 stofwisselingsprocessen. Op wikipedia staat bijvoorbeeld dat er onderscheid wordt gemaakt tussen anabolisme en katabolisme. Op een andere site staat dat de stofwisseling onder wordt verdeeld in assimilatieprocessen en dissimilatieprocessen. Bedoelen ze hier beiden het zelfde mee? groetjes Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Celbiologie (ook wel cytologie of celleer) is een onderdeel van de biologie waarin men de structuur, functie en levensverrichtingen van de cel bestudeert; de De cel geeft op zijn beurt de afvalstoffen af aan het interne milieu, die het weer afgeeft aan het bloed. Het bloed moet zijn afvalstoffen op zijn beurt ook weer kwijt. Dit gebeurt via organen die in contact staan met de buitenwereld. Denk hierbij aan de nieren, de darmen en de longen. Deze organen nemen de afvalstoffen op en zorgen ervoor dat. Aerobe dissimilatie. Aeroob betekent dat de afbraakreactie afhankelijk is van zuurstof. Dit wordt ook wel verbranding genoemd, want bij elke verbranding is zuurstof aanwezig in de reactievergelijking. Bij aerobe dissimilatie worden er dus organische moleculen afgebroken, waardoor energie vrijkomt voor de assimilatie en andere levensprocessen

Stofwisseling. De complexe processen die ons lichaam normaal laten functioneren, worden gecontroleerd door chemische stoffen, die enzymen en hormonen heten. Enzymen beïnvloeden chemische veranderingen om noodzakelijke stoffen beschikbaar te hebben voor de lichaamscellen. Hormonen controleren activiteiten, zoals de groei en het gebruik van. 4. Wat zijn de verschillen tussen een dierlijke cel en een plantaardige cel. Gebruik hierbij Bioplek uitleg en ook Wikipedia biologie-cel en verschillen cellen. 5.Maak daarna het werkblad. Controleer met de video plantencel of video dierlijke cel je antwoord. 6. Maak de quiz over cellen. Werkblad 4 Stofwisseling, processen in de cel. 7 Stofwisselingvan de cel 15 Subdomein B3. Stofwisseling van het organisme 17 Subdomein B4. Zelfregulatie van het organisme 19 Subdomein B5. Afweer van het organisme 21 De concepten die voorkomen in het examenprogramma zijn voor de biologie gestructureerd in een systeemmatrix (zie systeemmatrix CVBO in bijlage 3)

Biologie Voor Jou samenvatting stofwisseling - StudeerSne

6V_Examen - Biologie van Meneer Spoor. Om je goed voor te bereiden op je examen is het belangrijk dat je je de stof eigen maakt. Dat doe je door te leren, maar nog beter door te oefenen. Wanneer je dan bepaalde onderdelen niet snapt, kun je terug naar de leerstof. Enkele tips Bij de meeste dieren worden de prikkels via de zenuwbanen als een elektrische puls naar de hersenen gebracht. Het organisme kan na binnenkomst van de informatie bij de hersenen reageren op de prikkel. Lees verder. Biologie: Organisatieniveaus; Biologie: Bouw van de cel Stofwisseling van de Cel 1 Voeding: Neem mee Biologie voor Jou 6 vwo. Maak 27 t/m 31 van bs 6 en maak 8 en 9 van bs 4 . Leer doelstelling 6 en 7

Verbranding in planten (eenvoudige uitleg) - YouTube

Stofwisseling - BIOLOGIEPAGINA

 1. ste in contexten op het gebied.
 2. Biologie 3 Stofwisseling en energie 3.3.3 Fotosynthese donkerreactie (Calvin-cyclus) Hier zie je een samenvatting van de donkerreactie (van Biologielessen): De gevormde NADPH,H- en ATP-moleculen uit de lichtreactie worden vervolgens gebruikt in de donkerreactie om uit CO 2 en H 2 O glucose te vormen. Deze reacties spelen zich af in de stroma.
 3. g is de ontwikkeling van het vruchtbeginsel van de plant die wordt voortgezet in het zaad. Eenmaal volgroeid maakt het zaadje zich los van de moederplant om door de natuur verspreid te worden. Het begint aan een rustperiode waarvan de duur afhangt van de soort en de temperatuursomstandigheden, de vochtigheid en het zuurstofgehalte van de omgeving
 4. Ik ben Ashvin, biologie docent op het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum (AAHA) en het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) in Suriname. Op deze site post ik samenvattingen van al de lessen die ik in de klas behandel
 5. SLO-leerdoelenkaart beheersingsniveaus Biologie bovenbouw vmbo Kern Leerdoel Subkern Leerdoel vmbo kb Leerdoel vmbo gt Je wijst delen van een cel of de omgeving van de cel aan in afbeeldingen of in modellen. Je benoemt de functies van de delen stofwisseling, energieverbruik, groei, vervanging BI/K/4.5 BI/K/4.

Over de auteurs. Dit cahier werd samengesteld door prof. dr. Han Wösten (hoogleraar Microbiologie. en onderwijsdirecteur Biologie en Biosciences aan de Universiteit Utrecht), Wiel Hoekstra (emeritus hoogleraar Algemene Microbiologie en bestuurslid van de stichting Biowetenschappen en Maatschappij) en Astrid van de Graaf (freelance wetenschapsjournalist en science writer) De Biologie van de Hond. Elk enzym heeft een taak, is de aanmaak van een enzym geblokkeerd, dan ontbreekt er een onderdeeltje in de stofwisseling van de cel, waardoor de cel wordt uitgeschakeld. Zo worden de organen van de hond, die uit miljoenen cellen bestaan, ziek. Enzymen hebben een taak in de spijsvertering,. De cel. Transport. Assimilatie & dissimilatie. Voorbereidende opgaven HAVO Kerstvakantiecursus biologie Tips: Maak de voorbereidende opgaven voorin in een van de A4-schriften die je Samenvatting Biologie Stofwisseling Samenvatting door een scholier 1466 woorden 13 juni 2006 5,6 46 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou. We hebben leuk nieuws te melden; onze methode Biologie voor jou is uitgegeven in Japan! Uiteraard in het Japans. Men wil in Japan aan de hand van Biologie voor jou de jeugd beter voorlichten inzake seksueel verkeer en zo de druk op bestedingen aan gezondheidszorg verlagen Hoe wordt in een plantencel bepaald welke stoffen gemaakt worden en hoe kun je deze kennis gebruiken om planten met bepaalde eigenschappen te telen? Glucose is de bouwstof voor alle andere voedingsstoffen. Van glucose kunnen andere koolhydraten, vetten en eiwitten gemaakt worden. Wat er gemaakt moet worden ligt opgeslagen op het DNA in de cel, en vertaalt zich naar de productie van eiwitten.

CelorganellenHyperglycemie – simulation, animation – eduMedia

Samenvatting Biologie Stofwisseling (5e klas havo

In het membraan van zo'n thylacoid vindt het eerste deel van de fotosynthese plaatst: de lichtreactie. De energie van het licht valt op een pigmentmolecuul, zoals chlorofyl. Deze energie wordt als chemische energie opgenomen door elektronen. De negatief geladen elektronen worden in een aantal stappen overgedragen aan de elektronenacceptor NADPH Overeenkomsten en verschillen examenprogramma's biologie havo en vwo vanaf 2013 De examenprogramma's voor havo en vwo zijn op dezelfde wijze opgebouwd, uitgaande van dezelfde systeemmatrix. De belangrijkste verschillen tussen de beide programma's zijn de volgende: • Voor havo worden 45 concepten beschreven in 38 eindtermen

1 Stofwisseling in de cel / 5 Havo / Biologie

Je leert de kwetsbaarheid van de natuur begrijpen en het nut van de ecologie inzien. Het is een basisvak waarop meerdere open cursussen steunen zoals plantkunde, kruidenadviezen, natuurgeneeskundige adviezen e.a. Een warme aanbeveling als je interesse hebt voor de vakken die tot de modules 'natuurbeleving' en 'kruiden' horen Biologie vwo 5 oefenen en leren: Kies je methode ( Biologie voor Jou of Nectar Biologie) en hoofdstuk biologie vwo 5 voor oefeningen, toetsen en oefen examens biologie vwo voor de haarkleur is 0%. De kans dat een nakomeling in de F homozygoot is voor de haarkleur is 1/2 of 50%. De kans dat de eerste nakomeling in de F2 zwartharig is, is 3/4 of 75% Start studying Biologie - Thema 4: Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Schijnbare beweging van de zon. Nieuwsbrief; Licenties; Contact Menu Menu NL Klassencode Inloggen Abonnemen

Samenvatting stofwisseling in de cel biologie voor jou 5b

De ontwikkeling van de wetenschap, inleiding . De ontwikkeling van wetenschappelijk denken ; Benaderingswijzen ; Het experiment ; Het ontstaan en de houdbaarheid van een theorie ; Erfelijkheid . Herhaling ; De basis ; Mendel, kruisingen en nog meer. Toegepaste genetica ; Vragen en opdrachte Tijdens de S-fase (die zich in de interfase situeert tussen de G 1 -fase en de G 2 -fase) gebeurt de replicatie van het DNA. Op het einde van de S-fase zijn alle chromosomen verdubbeld tot dubbel zoveel chromatiden. M.a.w. de chromosomenset wordt tijdens de S-fase verdubbeld ( 4n ), zodat straks na de mitose elke dochtercel over de volledige. Omwille van de uitbreiding van onze capaciteit zijn wij op zoek naar gedreven, Wij zijn op zoek naar een leerkracht biochemie, celfysiologie, (energie en) metabolisme, moleculaire biologie en genetica, infectie en afweer, die 14 à 20/38sten per week les kan geven in een variabel uurrooster (zowel dag-, avond- als weekendwerk) De genregulatie a.d.h.v. prokaryote lac en tryptofaan operon. *Voor de leeractiviteit Biomoleculen: Structuur, relevante eigenschappen en fysiologische rol van de verschillende groepen biomoleculen in de cel/het metabolisme: Vetten: Vetzuren - Triglyceriden - (Glycero)fosfolipiden en sfingolipiden - Steroïden/cholesterol Samenvatting Biologie Voor Jou thema 1 Stofwisseling (klas 6) Stofwisseling. Atomen en moleculen. Een stof is opgebouwd uit moleculen , die zijn opgebouwd uit atomen van verschillende elementen. Elementen die in zee kleine hoeveelheden voorkomen in je lichaam, noemen we sporenelementen . Een atoomschil op een hoger energieniveau (meer elektronen)

Biologie samenvatting 5A HAVO Thema 1: Stofwisseling in de ce

 1. Ademhalingsstelsel, Biologie Longen zijn organen waarin gaswisseling plaatsvindt tussen lucht en bloed ten behoeve van de stofwisseling. Met behulp van verschillende spieren komt de continue ademhalingsbeweging tot stand
 2. heen lopen. De inhoud van de cel wordt op deze wijze, als in een flatgebouw, verdeeld in een groot aantal vertrekken. Om deze vergelijking door te trekken worden in alle keukens van het gebouw (het endoplasmatisch reticulum) de eiwitten geproduceerd.. De mitochondriën zijn kleine staafvormige structuurtjes met een lengte van ongeveer één-honderdste millimeter
 3. Daaruit halen cellen de voedingsstoffen en vindt er via het celmembraan de gaswisseling plaats, net als in de longen, waarbij zuurstof wordt opgenomen in de cel en kooldioxide wordt afgegeven aan de weefselvloeistof. De meeste cellen zijn niet groter dan 0,01 mm. Te klein om met het blote oog te zien
 4. afbeelding 6 bron: F. Gehendges, Kopieratlas Biologie Menschenkunde, Humangenetik, Keulen, 1987, H35, H36 2p 19 Vindt proces 1 plaats in de kern van een cel die zich in de G0-fase bevindt? Verklaar je antwoord. Eindexamen biologie 1-2 vwo 2001-I
 5. Voor de verbranding (C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O) moeten allereerst glucosemoleculen de cel in worden geloosd. Dit gebeurt dankzij ATP. Een glucosemolecuul wordt van twee P's voorzien waardoor hij negatief geladen wordt. Hierdoor kan hij de cel niet meer uit
 6. De werking van osmose. Osmose is een verschijnsel dat in de natuur en ook in het lichaam gebruikt wordt voor het vasthouden van water en het transport ervan. Het is een ingenieus proces wat het mogelijk maakt om water vast te houden, waar het anders weg zou vloeien. Bovendien speelt het een rol in vele lichamelijke processen en daarom is het.
 7. g en antistoffen, Gedrag bij mens en dier, Vaardigheden in samenhang

Stofwisseling - Wikipedi

Dit worden de organisatieniveaus van de levende natuur genoemd. Hiermee kan elk organisme worden uitgesplitst tot het kleinste detail. Het kleinste niveau in de keten is het molecuul. Van daaruit worden de benoemde onderdelen steeds een stapje groter. In volgorde: Molecuul, celorganel, cel, weefsel, orgaan, organisme, populatie, ecosysteem en. Uitzending gemist van Bio-Bits bovenbouw: Stofwisseling op Nederland 3. Bekijk deze uitzending van Bio-Bits bovenbouw: Stofwisseling dan nogmaals op Uitzendinggemist.ne In het bijgaand schema van 'Overzicht van de stofwisseling in dieren' is er toch ook een opbouw van aminozuren uit de oxidatiereacties? (Vandaar dat ik de fijne rode pijl er zelf bijgetekend heb). Er worden toch een 10-tal aminozuren opgebouwd uit: 1) tussenstoffen van koolhydraatmetabolisme, vetten, stikstofbron en 2) ketocarbonzuren Bvj actueel hoort bij Biologie voor jou, al jaren de meest gebruikte biologie-lesmethode in de onderbouw en bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Biologievoorjou.blogspot.nl gebruikt cookies om er zeker van te zijn dat u de website zo goed mogelijk beleeft enzym (64) De cel verteert eigen celprodukten in kleine organellen, de zogenaamde lysomen. Onderzoekers verkrijgen steeds meer inzicht in de rol die lysosomen in de celstofwisseling spelen. Vrijwel alle cellen van hogere organismen beschikken over een verteringssysteem dat in zijn werking grote overeenkomsten vertoont met het maagdarmstelsel

4. Als de osmotische waarde buiten de cel o is, bereikt de cel de maximale turgor. 5. Plasmolyse is het verschijnsel dat de cel loslaat van de celwand. 6. De turgor van een plantencel in plasmolyse is o. 7. Bij een osmotische waarde p buiten de cel (zie afbeelding 86) spreken we van grensplasmolyse. 8 Binnen in de cel kan bijvoorbeeld het schild­klierhormoon de 'verbrandingsovens' in de cellen (mitochondriën ge­naamd) stimuleren om de stofwisseling te versnellen. Zodra de hormonen niet meer nodig zijn, wordt de aanmaak verminderd en worden ze afge­broken in de lever. Daarna verlaten de afbraakstoffen via de darm of de nieren het lichaam iGEM is de studentencompetitie voor synthetische biologie wereldwijd Documenten en publicaties Beoordeling van risico's voor mens en milieu van nieuwe ontwikkelingen in de moderne biotechnologie : Beleidssignalering 09-07-2018 PDF | 949.63 K Afbeeldingen: Biology (Campbell) 9th edition & het internet. Origineel: David Knuffke. Bewerkt door: Pascal van de Nieuwegiessen Biologie 3 Stofwisseling en energie 3.1.1 Water en mineralen. Water is het hoofdbestanddeel van het menselijk lichaam. Bij mannen is dat ongeveer 60% van het gewicht, bij vrouwen 55%. Dat percentage hangt af van de spiermassa, omdat spieren driemaal zo veel vocht bevatten als vet. Dit water zit in diverse organen en in het bloed en is eigenlijk.

Stofwisseling - Microbiologi

 1. Maar moleculair bioloog Peter Borger zegt dat de vaccins in feite samRNA-vaccins zijn, wordt er - zodra het vaccin in de cel is opgenomen Dat betekent dat er een reële kans bestaat dat veel RNA gaat integreren in bijvoorbeeld celcyclusgenen of in genen die de stofwisseling aansturen
 2. Centraal in de delingsprocessen staan DNA moleculen die de informatie dragen voor de erfelijke eigenschappen en de stofwisseling in cellen. Mitose: de gewone celdeling In deze webserie zullen er toelichtingen gegeven worden over de mechanismen van de mitose, waarbij de oorspronkelijke cel (de zogenaamde moedercel) en de twee nieuwgevormde.
 3. Biologie voor jou. methode biologie havo/vwo bovenbouw. Maak kennis met Biologie voor jou voor havo/vwo bovenbouw: een actuele en overzichtelijke methode biologie. Met Biologie voor jou ontdekken leerlingen de theorie vanuit verschillende invalshoeken. Rode draad is de samenhang tussen leerstof en organisatieniveaus. Samenhang als rode draad
 4. Toelatingsproef geneeskunde onderdeel biologie . Ik heb hier alle vragen die ik vond van vorige jaren ingedeeld in de onderwerpen en de oplossingen van andere bronnen overgenomen. Van enkele hoofdstukken staat er ook een samenvatting met de belangrijkste begrippen bij. Helaas bevat dit onderdeel slechts een gedeelte van de examenvragen en -stof
De cel als bouwsteen

De oppervlakte van de kubus is dan 6 * 1 * 1 dat is dus 6, de inhoud is 1 * 1 * 1 = 1. verhouding inhoud/oppervlak is 1/6. Dit is onze muis. Nu nemen we de olifant en die heeft een lengte van 100. de verhouding is nu 100 * 100 * 100 / 6 * 100 * 100. Dat is dus 100/6 is 17.7. Dat is een hele andere verhouding Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/P. Een gedeelte daarvan wordt door de planten zelf opnieuw verbruikt voor hun eigen stofwisseling. Wat overblijft stapelt de plant op onder de vorm van biomassa en dat uit zich door groei bij de plant. (de cel kern) binnen de cel, maar zwerft los door de cel

De afdeling Pathologie beoordeelt jaarlijks een kleine 10.000 uitstrijkjes naar baarmoederhalskanker uit de regio Groningen. Daarnaast doet Pathologie per jaar zo'n 6500 cytologie-onderzoeken voor specialismen in het UMCG en huisartsen uit de regio 16. De kandidaat kent de levenscyclus van de cel en de invloed van het milieu daarop en kan daarbij een relatie leggen met andere organisatieniveaus. Domein D: Stofwisseling Subdomein D1: Energiestromen en kringlopen 17. De kandidaat kan energiestromen en kringlopen van stoffen in een ecosystee biologie CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. het lichaam gemaakt bij de stofwisseling (zie de afbeelding). De rest neemt het dier op uit de omgeving. Hoe heet het deel van de cel waarin mutaties kunnen optreden Start studying Biologie P2 Lovers & Losers. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, zoals de groei en de stofwisseling, receptor. De sleutel van een cel waardoor deze op de buitenkant van bepaalde cellen past. Alleen bij binding met de juiste (hormoon)receptor heeft het hormoon effect Virussen hebben de cel van een gastheer nodig om zich te kunnen voortplanten. Dit doet een virus door een bacteriële, plantaardige of dierlijke cel te infecteren. Eenmaal in de cel van de gastheer maakt het virus gebruik van de aanwezige kopieermechanismen om zijn eigen genetisch materiaal te kopiëren

Biologie - Wikipedia

Start studying Biologie voor jou 4havo boek A thema 1 basisstof 1 en 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools celkern. De celkern is een rond of ovaal lichaampje, dat meestal middenin de cel ligt. De celkern blijkt bij vele levensprocessen een onmisbaar onderdeel van de cel te zijn. Lichaamscellen zonder celkern (de rode bloedlichaampjes) hebben maar een zeer beperkte stofwisseling en zijn niet in staat tot groei of deling Weetjes. De meeste mensen legen hun blaas als er 250 tot 400 milliliter urine in zit.; Je kunt je blaas trainen om meer urine vast te houden; De blaas van een volwassen mens kan (theoretisch) zo'n 1500 ml urine bevatten!; De blaas van een vrouw is iets kleiner dan die van de man, omdat er bij vrouwen door de vagina en baarmoeder minder ruimte in de onderbuik aanwezig is Examenvoorbereiding Biologie HAVO/VWO-Ik ga deze site geheel herzien zodat het echt een examensite gaat worden, het leerboek komt op biologieinbeweging.nl-(Veel van de teksten op deze site komen daar terecht, maar anders geordend-Om deze site goed te kunnen gebruiken is het handig om te weten hoe je hem kunt gebruiken

Antwoorden | Examentraining Biologie VWO10voorbiologie | biologieonderwijs voor de toekomst

Moleculaire biologie van de cel. In het eerste jaar leer je hoe mensen en andere zoogdieren in elkaar zitten en verdiep je je in cellen, weefsels, moleculen en organismen. Daarnaast denk je na over de maatschappelijke impact van biomedische innovaties en onderzoek (De kennis opgedaan in onderstaande blokken vormen een inhoudelijke basis voor het schrijven van een goede paper) - Cel I: Fysische en chemische grondslagen - Cel II: Structuur en functies - Cel III: Energie en metabolisme - Cel IV: Moleculaire biologie en genetica BA1 . DERDE BACHELOR Naam opleidingsonderdeel MOT Naam opleidingsonderdeel MOT. Het metabolisme in de cel is de voornaamste aansturing van de circadiane klok, en niet externe factoren als donker en licht. Het allereerste Landelijk Congres Biologie Studenten vond op 4 december plaats in Burgers' Zoo. De Nijmeegse masterstudent Chris Pelzer won de posterprijs,.