Home

Waarnemen en interpreteren oefeningen

Oefening 2: Waarnemen versus interpreteren Beschrijf deze situatie enkel en alleen vanuit wat je hebt waargenomen (dus wat je hebt gezien, geroken, geproefd, ). Probeer elke interpretatie uit je verhaal weg te laten Oefenen: waarnemen/interpreteren/oordelen Als je iemand wil aanspreken over iets wat je stoort en dat je graag anders zou willen, doe je dit best zonder de ander een verwijt te maken. Door je observatie zo precies mogelijk te beschrijven is de kans groot dat de ander zal kunnen horen wat je wil zeggen. Je doet di Bij de Geweldloze Communicatie oefening 'Waarnemen en interpreteren' leer je bewust te zijn of je al dan niet een oordeel of interpretatie uitspreekt. Je kunt je hierdoor bewuster worden van eigen automatische gekleurde reacties. Zowel binnen de Geweldloze Communicatie als binnen Mindfulness is waarnemen zonder oordeel een belangrijke pijler Geen zin in het standaard voorstelrondje? Met deze werkvormen laat je mensen speels, energiek en interactief iets -meestal méér- over zichzelf delen. ijsbrekers. Je zoekt even iets leuks, om het ijs te breken, om de boel in beweging te zetten. starters. Okay, je hebt kennisgemaakt, nu wil je de inhoud in, maar wel laagdrempelig en speels

Waarnemen zonder oordeel. Mindfulness oefeningen trainen je in verschillende aspecten van mindfulness. De mindfulness oefening 'de rozijnoefening' leert je observeren zonder interpreteren en oordelen. Je maakt van je waarneming namelijk een oordeel door te interpreteren of te analyseren opdracht 3. - Vertel in je eigen woorden wat 'waarnemen' betekent. - Vertel in je eigen woorden wat 'interpreteren' betekent. - Wat kunnen de gevolgen zijn voor een cliënt als jij voornamelijk interpreteert. (bij deze vraag mag je overleggen in tweetallen) tijdsduur: 20 minuten In deze video kijk je mee met hoe we tijdens de NLP Practitioner Opleiding hebben geoefend met waarnemen en je krijgt instructies over hoe jij er zelf mee ku.. Training Goed Waarnemen, Juist Interpreteren en Effectief Communiceren 5 dagen - Bereik je doelen met oog voor jezelf én voor de ande

De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden toepassingen van waarnemen, observeren en interpreteren herkennen en het onderscheid hiertussen benoemen (cognitief). De leerlingen kunnen minstens twee eigen voorbeelden geven waarin (toepassingen van) waarnemen, observeren en interpreteren aan bod komen, en het onderscheid tussen de drie duidelijk aangeven (cognitief) Verschil tussen waarnemen en interpreteren. Feedbackregels leren toepassen. Hoe. Nadat je de feedbackregels hebt uitgelegd, kondig je aan dat de deelnemers die regels nu gaan toepassen op de acteur. Hij zal zo meteen een aantal keer binnenkomen en hen op ergens op aanspreken. Zij mogen niet reageren, maar laat ze wel drie dingen opschrijven Waarnemen en interpreteren 2. Waarnemen <ul><li>Het raam waardoor je kijkt bepaalt de wereld die je ziet </li></ul> 4. En nu even gewoon. 9. We nemen niet alles waar <ul><li>YouTube - Kentucky Fried Movie </li></ul> 11. Een kwestie van perceptie 12. Even oefenen.. 14. Terrorist of held? 15. Afval of grondstof? 16 Wat is Waarnemen en Interpreteren. Waarnemen. Waarnemen is het ontvangen van signalen uit je omgeving. Waarnemen doen we met zintuigen. We hebben als mens 5 zintuigen deze zijn; horen, zien, proeven, voelen en ruiken. De 3 menselijke waarnemingsfouten zijn; onvolledig, verschillend en onjuist

Waarnemen versus interpreteren Blankestijn & Partner

Interpretatie: je denkt: Ze is vast verliefd op hem. Uit dit voorbeeld wordt al meteen duidelijk dat je bij het interpreteren zorgvuldig te werk moet gaan, want een foute interpretatie kan vervelende en zelfs desastreuze gevolgen hebben. Oefening observeren en interpreteren. Neem vijf minuten om iemand uit de klas te observeren Dit leermiddel omvat een lesplan met oefeningen over (goed) observeren en interpreteren. De doelen die hiermee worden nagestreefd zijn: het verschil uitleggen tussen observeren en interpreteren; het verschil herkennen tussen een observatie en een interpretatie in concrete situaties; het belang verduidelijken van goed observeren Beschrijf het gedrag zo juist en volledig mogelijk. Soms wil dit zeggen dat je ook de situatie waarin iemand zich bevindt, moet weergeven. Oefening: 1. Maak groepjes van max. 4 personen. 2. Kies een afbeelding. Observeer grondig. 3. Noteer jouw observaties in twee kolommen: objectief en subjectief. 4. Vergelijk jouw observaties met die van jouw groepsleden. 5 Eerst waarnemen, dan interpreteren. Als je een probleem moet analyseren, bijvoorbeeld met de samenwerking binnen een team, oordeel dan op basis van je waarnemingen. Ga niet uit van je interpretaties. Vergelijk deze waarnemingen en interpretaties met elkaar: Waarneming. Interpretatie

PRODUCT BASIS PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE - VOELEN, INTERPRETEREN EN HANDELEN 2015 1 Voelen, In deze fase ontdekt en onderzoekt de revalidant zijn lichaamssignalen en leert hij deze waarnemen, voelen en benoemen. biedt bewegingssituaties en -oefeningen aan en is ondersteunend in het ontdekken, waarnemen en online cursus communicere Wat we waarnemen, zien we daarom door een gekleurde bril; we geven er onze eigen uitleg/interpretatie aan. Hier stemmen we vervolgens ons gedrag op af. Vaak gaat er van alles mis in dit proces, omdat we situaties en/of personen nog niet goed genoeg kennen om er een oordeel over te kunnen vormen

Waarnemen en concluderen Lees het onderstaande verhaaltje aandachtig door. Beantwoord daarna de onderstaande vragen. Lees bij de beantwoording zonodig het verhaaltje of stukken daarvan opnieuw door. Verhaaltje: Een ondernemer heeft nauwelijks het licht in de winkel uitgedaan of er verschijnt een man die geld vraagt. De eigenaar opent de kassa 3. In een nabespreking op klasniveau stelt een woordvoerder van elke groep de globale bevindingen voor van de groep. De docent gaat na of de studenten de opdracht goed hebben begrepen en of de deelantwoorden binnen elke groep een logisch samenhangend geheel vormen. Opdracht 1: observeren & interpreteren. Lees de casus van Amira ten en meningen over datgene wat we waarnemen. We interpreteren de werkelijkheid om ons heen, en we stemmen ons gedrag af op die interpretatie. Het voorbeeld maakt duidelijk dat daarbij fouten kunnen worden gemaakt. Wanneer beiden van elkaar zouden hebben geweten waarom ze op een dergelijke manier reageerden, was het heel anders afgelopen

Waarnemen en interpreteren - In Balans met Onrus

Samenvatting Waarnemen, observeren en interpreteren Dit is een samenvatting van het boek Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren van Petra de Bil. Na het lezen van deze samenvatting, weet je hoe je kunt gaan observeren en daar uiteindelijk een rapportage over kunt schrijven. Dit proces wordt in een aantal stappen beschreven en kun je hier allemaal terugvinden&excl Deze training geeft je meer inzicht in je eigen waarnemings- en communicatiestijl en in die van anderen. Je leert hoe je je gedrag tactisch afstemt op een ander waardoor je je invloed vergroot en meer voor elkaar krijgt. Zo haal je meer resultaat en plezier uit je samenwerkingen Bij de Geweldloze Communicatie oefening 'Waarnemen en interpreteren' leer je bewust te zijn of je al dan niet een oordeel of interpretatie uitspreekt. Je kunt je hierdoor bewuster worden van eigen automatische gekleurde reacties. Zowel binnen de Geweldloze Communicatie als binnen Mindfulness is waarnemen zonder oordeel een belangrijke pijle Samenvatting Actief Luisteren, hoofdstuk 1 Waarnemen en interpreteren. Vak: Actief Luisteren (1100ACLU14) Hoofdstu k 1 Waarnemen en interpre teren. Over alles wat we om ons heen zien, hebben we gedachtes en menin gen. Wat we waarnemen, zien we daarom door een gekleurde bril; we geven er onze eigen uitleg/interpretatie aan. Hier

Waarnemen en interpreteren - In Balans met Onrus . Je kunt de belemmerende stemmen van oordeel, cynisme en angst ombuigen door bewustzijn, herkenning en oefening. Open mind. Oordelen staan een open mind in de weg. Oordeel-loos zijn is onmogelijk en ook niet wat het U-proces van je vraagt Waarnemen is het proces van het verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuigelijke informatie. Met andere woorden is waarnemen dus het leren kennen van de omgeving via de zintuigen. Prikkels om ons heen komen binnen via de zintuigen en worden door onze hersenen verwerkt. Maar we nemen niet altijd alles correct waar Training 1: Waarnemen en interpreteren. Via waarneming verkrijg je informatie, waardoor je een beslissing neemt of juist nalaat. Feiten moeten worden waargenomen, hierop kun je bijvoorbeeld een plan van aanpak schrijven. Als feiten dus niet goed worden waargenomen kan er ook geen goed beslissing worden genomen Waarnemen en interpreteren in communicatie. Bij feedback geven is het belangrijk een onderscheid te maken tussen waarnemen en interpreteren. We zijn namelijk geneigd om een interpretatie te geven, terwijl het handiger is om de objectieve waarneming te benoemen. Daarna controleer je of de interpretatie klopt. Stel je bent in gesprek met iemand • Zien en interpreteren (tekst 2): doe de oefening zoals daar is aangegeven. • Leg de meegenomen foto's op een tafel waar goed omheen gelopen kan worden. 5. In de communicatie tussen mensen speelt het waarnemen een belangrijke rol. Wat de een waarneemt, kan door de ander heel anders worden waargenomen

Video: werkvormen.info Overzicht werkvorme

en te interpreteren, waardoor u anderen beter begrijpt oefeningen en feedback leert u uw sterke punten en uw ontwikkelpunten kennen. Onder leiding van een deskundige trainer oefent u met persoonlijke situaties in waarnemen en communiceren In deze sessies doen we allerlei oefeningen om de visuele waarneming te trainen. Voorbeelden: leren kijken naar andere mensen, om je heen kijken in een beperkte ruimte, memorizeren en weergeven, het zien van verschillen, het waarnemen van kleuren, onderscheid maken tussen waarnemen en interpreteren, enzovoort Dat geldt voor alles, voor zien, eten, drinken, lopen, boodschappen doen, vrijen, auto rijden, enz. Laat je door niets afleiden en wordt als het ware het zien, eten, drinken enz. Je krijgt daardoor stapje voor stapje steeds meer gevoel voor het waarnemen van de waarheid. Als je naar een rode roos kijkt, gaat de mind direct aan het interpreteren Waarnemen is een breed begrip en ook nog al eens subjectief omdat het altijd gaat om een individueel iets. Als we een kopje op tafel zetten en we zitten met 4 personen aan die tafel ziet een ieder dat kopje, echter ik zie niet het deel van het kopje wat mijn collega aan de overzijde ziet, zeg maar in vergelijk het beeld van de achterkant van de maan

Waarnemen zonder oordeel - In Balans met Onrus

 1. Herhaal deze oefening een aantal keren alvorens verder te gaan. Er mag een tijdje overgaan tussen 2 oefeningen, maar dat is geen noodzaak: de oefening kan een aantal opeenvolgende dagen herhaald worden. Ga verder naar de volgende oefening als je meubels en andere objecten (ook dieren en planten) in je omgeving kan waarnemen met gesloten ogen
 2. is en hoe je dit als leraar in de klas kunt vormgeven Kies voor iets wat je duidelijk kunt waarnemen als je er op let, maar wat niet direct de aandacht trekt. Laat ze bijvoorbeeld de trui van hun Dit is geen voorwaarde, omdat deze in andere oefeningen aan bod komen. Wanneer dit wel aan bod komt kan de leraar samenvatten dat je.
 3. gs- en interpretatie fouten communicatiestoornissen kloof tussen wat bedoeld wordt en wat de ander daaruit begrijp
 4. dfulness oefeningen traint u uzelf in 7 Mindfulness principes die uw leven veranderen: Niet oordelen, Geduld hebben, Telkens weer opnieuw beginnen, Vertrouwen, Niet streven, Acceptatie en Loslaten. U leert anders naar uw leven kijken en.
 5. 4 1 Waarnemen en interpreteren Voorbeeld 1 Je vertelt een medestudent wat je die ochtend hebt meegemaakt. Hij luistert naar je, maar kijkt wel steeds om zich heen en lijkt iemand te zoeken. Je denkt op een gegeven moment dat hij wel niet geïnteresseerd zal zijn, stopt met vertellen en zegt dat je er vandoor gaat
 6. en interpreteren - KenniS maKen met filoSofie ORATIE 10 MEI 2012 tenties) onderwijs en oefening van belang. Dat geldt voor menselijke netje zou dan het gebakken ei waarnemen dat via de oogzenu-wen en een projector op het scherm in het hoofd is geprojecteerd
 7. Hoe mensen waarnemen en interpreteren. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website

Waarnemen en interpreteren/opdracht - Smor

Lesuur 1 en 2 (blokuren): Introductie waarnemen, observeren en interpreteren Lesdoelen: De leerlingen durven hun mening uiten in de klas (affectief/sociaal). De leerlingen kunnen het onderscheid tussen waarnemen, observeren en interpreteren via voorbeelden aangeven Oefening thuis. Overzicht : Oefening thuis ; Oefenen met zelfcontrole; Waarneming, zintuigen, Stimuleert de ruimtelijke oriëntatie en woordenschat Nabouwen van opdrachtkaart Precies aanwijzen en juist interpreteren. € 54,95 (incl. 21% BTW) Spel voor het waarnemen en structureren van de ruimte Traint relatie tussen 2-D en 3-D. € 49.

Waarnemen, observeren : Mindmappen. Je vindt vijf uitgebreide mindmappen over waarneming, observeren, interpreteren en rapporteren. Oorspronkelijk werden ze gemaakt in het programma eMindMap (.emm) dat je gratis kan downloaden, maar ze werden ook als pdf toegevoegd Creativiteit: creatief waarnemen en creatief denken. Creatief denken komt neer op het doorbreken van bestaande patronen. Deze patronen helpen ons doorgaans om de wereld om ons heen waar te nemen en te begrijpen. Echter ze beperken ons om op creatieve ideeën te komen. Creatief denken kun je leren door te oefenen Signaleren, observeren, interpreteren en rapporteren. Signaleren, observeren, interpreteren en rapporteren zijn essentiële voorwaarden om met een zorgplan te werken. In de training gaan we aan de slag met verschillende manieren van waarnemen en observeren. Wat nemen we waar, hoe interpreteren we? Welke rol speelt de omgeving, de eigen waarden. 28 Oefening 4: Waarnemen en interpreteren - Ga tegenover elkaar zitten. - Noteer wat je ziet bij de ander. - Wat denk je hierbij? ZIEN DENKEN - Vertel nu aan de andere wat je ziet en vraag hierover op een neutrale manier uitleg, zonder je interpretaties (wat je denkt) te verwoorden

C. Door het waarnemen en interpreteren van de gebeurtenis via eigen filters, krijgt de persoon zijn eigen gedachte bij de gebeurtenis. D. Deze gedachte zorgt voor een bepaald gevoel. E. Dit gevoel zorgt voor een bepaald gedrag. En hier reageert een ander weer op. Tip: Nu kun je begrijpen dat wat een ander ook zegt of vindt, dat je het er niet me Observeren en interpreteren. Bij breed observeren stel je je interpretaties uit. Daarbij is het niettemin belangrijk dat je je bewust bent van je onbewuste vooronderstellingen omtrent de kinderen of jongeren en hun achtergrond. Onze kijk op de lerenden, hun achtergrond en ouders beïnvloedt namelijk onze verwachtingen waarnemen, observeren, signaleren en interpreteren. Het toepassen van deze begrippen in de praktijk vergt oefening, kennis en ervaring. Als hulpverlener ga je zo veel mogelijk af op feiten zonder je eigen gevoel of gedachten daarbij te betrekken. Je eigen mening tijdens het waarnemen, het observeren en signaleren kan je soms misleiden

Waarnemen is iets dat we meestal niet zo doelgericht doen, we nemen de hele dag door waar en we zien daarbij wel wat er op ons afkomt. Zoals hierboven al aangegeven maken we bij het waarnemen een bepaalde selectie uit alle prikkels die op ons afkomen, maar het maken van deze selectie gaat meestal onbewust In plaats van een kant en klare lijst met interpretaties van lichaamstaal, bevat dit boek een geheel nieuwe en effectieve manier van waarnemen en interpreteren. Door middel van eenvoudige oefeningen kan de lezer in korte tijd non-verbale communicatie leren waarnemen en verklaren Deel 5: Waarnemen. Iedereen heeft ongemerkt zijn eigen filters op de wereld. Dit beïnvloedt hoe u naar de wereld kijkt. U heeft al snel een oordeel over dingen. Maar er is een verschil tussen waarnemen en interpreteren. Als u zich meer bewust wordt van deze filters biedt dat nieuwe perspectieven. U mag mild voor uzelf zijn en u hoeft niet. Waarnemen en observeren zijn twee begrippen die vaak met elkaar worden verward. Men denkt dan dat het voldoende is om 'gewoon' waar te nemen tijdens de observatie. Als je echter 'gewoon' waarneemt, zul je onbewust enkel letten op de aspecten die voor jou belangrijk zijn

Neem de tijd om op je gemak de oefening af te sluiten en het verloop van de oefening voor jezelf te evalueren. Nu-meditatie 3: mediteren op voelen Ga zitten in een comfortabele, rechte meditatiehouding, sluit je ogen en word je langzaam bewust van wat je op dit moment voelt; zoals de kleding om je lijf, de temperatuur van de lucht, de druk van de stoel of de grond waarop je zit Observatie oefening. Een aantal oefeningen om goed te worden in observeren, in plaats van interpreteren. We gaan met de volgende oefeningen, door middel van zintuiglijke scherpzinnigheid, kalibreren en mindfulness bewust worden van onze fysieke zintuigen

WAARNEMEN OEFENING - YouTub

Training Goed Waarnemen, Juist Interpreteren en Effectief

 1. Na deze driedaagse heeft u zicht op de eigen wijze van ademen, kunt u de adem van de ander beter waarnemen en interpreteren, heeft u oefeningen om de adem goed te laten stromen, inzicht in de samenhang tussen adem, lichaam en geest, zicht op hoe stress te reduceren en kunt u thuis verder oefenen
 2. Oefening 4: Waarnemen en interpreteren _____ 28 Oefening 5: Wat je denkt, is niet altijd waarheid _____ 28 Sessie 5: Hoe ga ik, als assertief persoon, om met feedback? _____30 Stilstaan bij de wegwijzer.
 3. Door middel van vragenlijsten, oefeningen en feedback leer je jouw sterke punten en jouw ontwikkelpunten kennen. Onder leiding van een deskundige trainer oefen je met persoonlijke situaties in waarnemen en communiceren
 4. Observeren, interpreteren en rapporteren. ij. Oefening 41. itg. Alleen op die manier kun je pijn waarnemen en herkennen en vervolgens interpreteren als pijn. Gegevens verzamelen over pijn. U.
 5. Om de kans op fouten bij waarnemen (en dus interpreteren) van menselijk gedrag te beperken, moet je: - Meer tijd nemen om waar te nemen. OEFENING: Je bent in gesprek met iemand en je vertelt hoe je weekend geweest is. Je gesprekspartner zit te geeuwen en steeds naar buiten te kijken
 6. gen op een andere manier. Deze training gaat over waarnemen, observeren, signaleren en interpreteren
 7. - Signaleren, waarnemen en interpreteren, oefening plenair - Normen en waarden, spel in groepjes met daarna plenaire terugkoppeling - De taken van de aandachtsfunctionaris - Het protocol/plan van aanpak 16.30u Evaluatie en afsluiting Dag 2: 9.15u Ontvangst met koffie en thee 9.30u Start ochtendprogramm

werkvormen.info Wilt u uw auto verplaatse

Waarnemen en interpreteren - SlideShar

2. Wat is Waarnemen en Interpreteren - Waarnemen en ..

Subdomein A1: Waarnemen en weten X X Subdomein A2: Analyseren en interpreteren X X Subdomein A3: Muziek en cultuur (X) *¹ X Domein B Praktijk Subdomein B1: Zingen en spele n X Subdomein B2: Improviseren en componeren X Domein C Oriëntatie op studie en beroep Na afloop van deze training ontvang je het certificaat van deelname 'Goed Waarnemen, Juist Interpreteren en Effectief Communiceren' van Markus Verbeek Praehep. Contact met MVP. Heb je vragen? Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. 035 - 5 280 811 06 - 82346819. Neem contact op Om mijn visie op integraal Kunstonderwijs en cultuurbeschouwing vorm te geven, baseerde ik mij destijds op ideeën over leren uit de Renaissance, te weten: imitatio, nauwkeurig nabootsen door waarnemen en ervaren; translatio, vertalen/interpreteren van het werk en het thema; aemulatio, conceptualiseren naar een geheel eigen beeldontwerp en je werk waarnemen, interpreteren en verbete-ren. Veel oefeningen en praktische toepassingen, afgewisseld met theorie. ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN ZIJN: • Tijd maken en vrije tijd hebben, • Het geheim van heilige geometrie, • De kracht van aandacht en intentie Communicatieleer - Waarnemen en interpreteren - Feedback geven en ontvangen - Attributietheorie. Deze vaststelling is niet verwonderlijk, en verklaarbaar door de attributietheorie. In het ene geval (oefening baart kunst) gaat het om een controleerbare attributie:

Professionaliseren begint met waarnemen en interpreteren. Wat neem je Daarop volgen telkens enkele oefeningen, meer lezen tips en leervragen om je de stof eigen te maken. Daarom is het belangrijk om op een open en niet oordelende manier te leren waarnemen wat er is Door steeds scherper te observeren, kun je steeds meer informatie verkrijgen, waardoor het niet eens meer nodig is om in te vullen en te interpreteren. Dit is misschien wel de meest krachtige tip! Als je observeert, zit je in de derde waarnemingspositie. Je bent dan zintuiglijk aan het waarnemen, als een neutraal vliegje op de muur

Traject V&V - Observeren en interpretere

Observeren en interpreteren - Downloadbaar lesmateriaal

 1. Het programma zal bestaan uit ademhalings oefeningen, meditaties en specifieke oefeningen om het zien van de aura te ontwikkelen en te stimuleren. Zoals al mijn trainingen zal het praktisch gericht zijn zodat je direct resultaat hebt. De meeste deelnemers zullen tijdens de workshop al in staat zijn de aura waar te nemen
 2. Perceptuele sets kunnen van invloed zijn op hoe we interpreteren en reageren op de wereld om ons heen en kunnen worden beïnvloed door een aantal verschillende factoren. kunnen deze verwachtingen van invloed zijn op hoe we deze mensen en hun rollen waarnemen. Diëten en recepten voor een gezond dieet. Oefeningen voor de hersenen
 3. Het kan klachten veroorzaken en onderhouden in het dagelijkse bestaan. Er wordt getraind op het anders waarnemen en interpreteren van ervaringen en gebeurtenissen in het hier en nu. Dit wordt getraind door oefeningen en registraties uit te voeren, de ervaringen hiervan worden in de groep besproken
 4. Meta is een Grieks voorvoegsel en betekent: betreffende het onderwerp zelf. Dus is metacommunicatie: communicatie over de communicatie zelf. En dat is het ook precies. Je praat niet over de inhoud, wat er wordt gezegd, maar over hoe er wordt gecommuniceerd. We vertellen je graag over wat metacommunicatie precies is en wanneer en hoe je het toepast

Ppt-Waarnemen Observeren en Interpreteren - Scrib

Om goed op een situatie te kunnen reageren moet je die kunnen waarnemen en interpreteren. Iemand die impressie gericht is, heeft vaak moeite zich dingen voor te stellen: zijn gedrag zal reactief zijn en deze persoon zal het moeilijk vinden vooraf zich voor te bereiden op acties Observeren wordt gedefinieerd als het systematisch en doelgericht waarnemen en registreren van gedragingen, gebeurtenissen en interacties. 2 De Bil P., Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren, Nelissen, wordt hem gevraagd om de oefeningen luidop te doen Het Gedragsspel. Het spel is gebaseerd op het werk van Dr Carl Jung en Dr William Marston. Dr Carl Jung onderscheidde en beschreef in 1921 vier 'typen' mensen aan de hand van vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij breidde deze vierdeling later uit door de tweedeling Introvert/Extravert eraan toe te voegen Coachen en kalibreren. Kalibreren wordt binnen NLP ook wel zintuiglijk specifiek waarnemen genoemd. Want het gaat om wat je waar kan nemen met je zintuigen en niet om de betekenis die je eraan kan geven. Coachen houdt in dat je de ander helpt zich verder te ontwikkelen en doelen te verwezenlijken. Dit doe je niet door te vertellen hoe het moet. Zintuiglijk scherpzinnig waarnemen blijkt op veel uiteenlopende momenten van grote toegevoegde waarde. Het NLP communicatiemodel en het scherpzinnig waarnemen maken het (uitgesteld) interpreteren van situaties extra effectief. Een scherpere en ruimere observatie leidt doorgaans namelijk ook tot betere keuzemogelijkheden, of tot meer overzicht

Eerst waarnemen, dan interpreteren Carrièretijge

 1. Start Kunnen waarnemen en lokaliseren van bewegende en statische druk tot in de vingertoppen. Doel Leren interpreteren van de veranderde representatie van de somatosen-sorische cortex. Bewegende en statische druk en lokalisatie worden gecombineerd aangeboden t.b.v. de functionele sensibiliteit. Oefeningen 1
 2. De klinische versie heeft een uitgebreide groepsmodule met aandacht voor conflicthantering, waarnemen en interpreteren en morele dilemma's. Tijdsduur Afhankelijk van de ernst van de problematiek en het leertempo van de cliënt, zal de behandeling 5 maanden tot anderhalf jaar duren
Waarnemen is interpreteren - YouTube

Interpreteren versus waarnemen. Waarnemen: ik zie, ik hoor je zeggen., ik zie je doen Interpreteren: labelen zonder te checken, eigen invulling (dus NIVEA) Samenvattend uit deze oefening. Belangrijk is om niet te oordelen. Waarnemen betekent checken of je de ander goed begrepen hebt, uit wat hij/zij zegt en wat hij/zij non-verbaal laat. Waarnemen versus interpreteren. Geen spam, beloofd! Een compliment geven lukt vaak wel. Ga dan aan de slag met de feedback geven oefeningen uit onze cursus en breng je communicatievaardigheden naar een volgend niveau. Feedback geven én ontvangen vereist onderling vertrouwen, een prettig werkklimaat en de bereidheid om van elkaar te leren door Ferry & Yashodara | mrt 8, 2014 | Meditatie, Waarnemen. De meest directe oefening is je ´vestigen in de waarnemer´. Wanneer je dit direct en voortdurend doet beoefen je elke spirituele opdracht die er bestaat. in deze directe oefening ben je bezig met de voorbereiding op de dood, het beoefenen van compassie, het focussen.. We staan stil bij non-verbale communicatie en het belang van goed waarnemen. Kunt u signalen van andere mensen observeren en interpreteren; Hebt u inzicht in uw eigen non-verbale Deze oefeningen moeten voor zijn bedoeld om de bewustwording van het eigen communicatiegedrag teweeg te brengen en om de communicatieve vaardigheden. Je wilt duidelijk en respectvol je mening verwoorden. Helder communiceren met een boodschap die begrepen én goed ontvangen wordt. Want je beseft dat je daarmee zowel zakelijk als privé meer bereikt. Gelukkig is effectief communiceren te leren! De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt De training Effectief Communiceren duurt drie dagen [ Voor de oefening print je een afbeelding van het schilderij en trek je met een liniaal horizontaal en verticaal lijnen zodat je een raster krijgt. Nu gaat het echte werk beginnen en kunnen we interpreteren, In de ronde spiegel kun je twee figuren waarnemen, een in een blauw kostuum en de ander in het rood