Home

Betekenis Bethlehem broodhuis

Bethlehem - Wikipedi

Bethlehemبيت لحمבית לחם. Anton Salman (sinds 18 mei 2017). Bethlehem ( Arabisch: بيت لحم Bayt Lahm, Hebreeuws בית לחם, Beit Lechem, broodhuis) is een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, een lokaliteit van de Palestijnse Autoriteit en hoofdstad van het Gouvernement Bethlehem met 32.000 inwoners (2016) Bethlehem is in de Bijbel 1. een stad in het stamgebied van Juda, ook Bethlehem-Juda en Bethlehem-Efrata genoemd; 2. een stad in het stamgebied van Zebulon.. Naam. De naam Bethlehem (Hebr. Beit Lechem) betekent broodhuis, 'huis des broods.In Bethlehem Juda kwam de Zaligmaker, het ware Hemelbrood, ter wereld. Eerder was daar koning David geboren Betekenis: Plaats van het brood - plaats van brood - broodhuis Een van de oudste steden in Palestina die al bestond ten tijde van Jacob's terugkeer naar het land. De vroegste naam was Efratah, tegenwoordig heet de stad Beit Lahm, 8 kilometer ten Zuiden van Jeruzalem. Op de weg van Jeruzalem naar Bethlehem werd Rachel begraven Bethlehem (Arabisch: بيت لحم Bayt Lahm, Hebreeuws בית לחם, Beit Lechem, broodhuis) is een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, een lokaliteit van de Palestijnse Auto [..] Bron: nl.wikipedia.or

(broodhuis). I. Een anders onbekende stad in den stam Zebulon (Joz. 19:15). II. Om het hiervan te onderscheiden, wordt Bethlehem Juda genoemd (Ruth 1:2; Matth. 2 : 5), de geboorteplaats van David en Jezus De huidige stad heet in het Arabisch Bit Lahm, wat ook broodhuis betekent. Bethlehem heeft veel Christelijke heiligdommen, zoals het graf van Rachel, de geboorte grot met de daaroverheen gebouwde Geboorte kerk, de kapel op het Herdersveld (broodhuis). I. Een anders onbekende stad in den stam Zebulon (Joz. 19:15). II. Om het hiervan te onderscheiden, wordt Bethlehem Juda genoemd (Ruth 1:2; Matth. 2 : 5), de geboorteplaats van David en Jezus. Het heette oorspronkelijk Efratha (Gen. 35 :19 ; 48 : 7) d. i. de vruchtbare, gelijk Beth-lehem (broodhuis) in Micha 5:1 ook Beth..

Bethlehem - Christipedi

Bethlehem Bijbels handboe

  1. Broodhuis Betlehem betekent 'broodhuis'. Deze betekenis verwijst naar de vruchtbare grond en overvloed die er heerst. In de tijd van de Rechters (1000 v.Chr.) breekt er echter in Betlehem een hongersnood uit. Inwoonster Noömi en haar man Elimelech vertrekken daarom met hun kinderen Kiljon en Machlon uit Betlehem en gaan in het land Moab wonen
  2. Bethlehem. Het stadje Bethlehem is misschien wel één van meest bekende in de gehele wereld, want het is de geboorteplaats van Jezus Christus. Het ligt een kilometer of tien ten zuiden van Jeruzalem, 765 meter boven het niveau van de Middellandse Zee. De naam Bethlehem betekent letterlijk broodhuis
  3. In het Hebreeuws betekent Bethlehem broodhuis (בית לחם, Beit Lechem). Jezus wordt daar geboren en noemt zichzelf later in zijn leven het levende brood: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam

Betekenis Bethlehe

Bethlehem betekent Broodhuis. Ø De kosmische betekenis van de Maagd en Maria die Jezus tot geboorte bracht onder het rijzende teken Maagd; zij werd zelf moeder en heette Maria. Ø Vanuit deze kosmische betekenis zou de term Onbevlekte Ontvangenisbeter te verklaren zijn Bethlehem is een van de belangrijkste christelijke bedevaartsplaatsen in het `heilige land', omdat daar volgens de overlevering Jezus werd geboren. De Grieks-orthodoxe Geboortekerk, waar.. Terminologie. De naam בֵּית לֶחֶם H1035 is een samenstelling van בַּיִת H1004 huis en לֶחֶם H3899 eten, brood. Hoewel vaak wordt gesteld dat Bethlehem huis van brood betekent, moeten we bedenken dat לֶחֶם H3899 minstens zo vaak ook voor eten, voedsel wordt gebruikt en dat het waarschijnlijker zo is genoemd vanwege de voedselrijke omgeving Bethlehem in de landstreek Efratha. Bethlehem betekent broodhuis en Efratha betekent vruchtbaar land! In Micha's dagen was het een klein onbetekenend plaatsje. Eén van de vele nederzettingen die Juda telde. Het stelde maar weinig voor. Het was echt zo'n achteraf gehucht, ja 'klein onder de duizenden van Juda.' In Bethlehem, wat Broodhuis (Beit Lechem) betekent, zijn veel bezienswaardigheden te vinden tijdens je vakantie. Zo staat hier de Geboortekerk, die na de Heilige Grafkerk in Jeruzalem de belangrijkste kerk van Israël is. Ook zijn er verschillende grotten en Bijbelse plaatsen te bewonderen tijdens je bezoek aan Bethlehem, die je een beeld geven.

Naomi's woonplaats Bethlehem kon niet meer bieden wat zijn naam zegt te zijn: broodhuis. Volgens de Joodse traditie was het een van de tien hongersnoden die God al voor de schepping beschikt had als straf voor de zonden van de mensen. Door hun vertrek ontliep Elimelech in feite de verplichtingen die hij tegenover de behoeftigen had Bethlehem betekent in het Hebreeuws `broodhuis' (sommige Arabische analogieën houden het op `vleeshuis'), een naam die op overvloed duidt. Het schrijnendst wordt die betekenis in het bijbelboek. Wijzen [gebaar] - Wijzen is een gebaar met de wijsvinger, de hand of de hele arm om de aandacht op iets of iemand te vestigen

Bethlehem - de betekenis volgens Christelijke encyclopedi

Het was in de tijd van de richteren, vertelt de Bijbel, er was hongersnood. Daarom zocht het gezin van Elimelech en Naomi uit Bethlehem ('dat betekent Broodhuis') in Juda zijn toevlucht in Moab, over de Jordaan. De twee zoons, Machlon en Kiljon trouwen met Moabitische meisjes: Orpa en Ruth In deze eredienst, in het vervolg van de dienst van de 20e oktober, wil ik de betekenis daarvan toepassen op de kleine profeten. Met het thema: Wie de kleine profeten niet eert, is Gods Woord niet weerd. (Broodhuis) Zingen: Alles voor Hem (Samenzang met Broodhuis Wij worden gedreven vanuit de christelijke missie en boodschap om hongerigen te voeden en zijn wij zeer gepassioneerd om daar waar nodig het verschil te kunnen maken door middel van bakkerijen op te zetten in arme gebieden, waardoor het Broodhuis (betekenis van de naam Bethlehem) als huis (bakkerij) mag fungeren om hongerigen te voorzien van dagelijks brood. (in de vroegere dagen kwamen arme mensen naar Bethlehem om daar gratis brood te halen) Als ze zingt over Bethlehem, moet ik denken aan een stad waar ik van houd. In Bethlehem heb ik in de loop van de jaren redelijk veel tijd doorgebracht. Als ik aan Bethlehem denk, denk ik aan mijn lieve vrienden die daar wonen. Bethlehem betekent broodhuis. Als je de geschiedenis van Bethlehem leest, zie je ook veel pieken en dalen

Die naam Bethlehem beteken eintlik broodhuis of beit lechem in Hebreeus. Dit is 'n verwysing na die aard van landboubedrywighede in die area. Bethlehem is veral bekend vir graanverbouing en meer spesifiek koring. Omgewing. Naby dié dorp is drie groot damme wat Bethlehem se inwoners van water voorsien De geboorte van Christus (Duits: Die Geburt Christi) is een 16e-eeuws schilderij in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen.Het is geschilderd in de stijl van de Zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch, maar kunsthistorici zijn het er niet over eens of het hier gaat om een kopie naar een verloren gegaan werk van de Bossche schilder of om het werk van een navolger

Betlehem - Broeders in Christu

Bethlehem is in de Bijbel 1. een stad in het stamgebied van Juda, ook Bethlehem Juda en Bethlehem Ephrata genoemd; 2. een stad in het stamgebied van Zebulon. De naam Bethlehem (Hebr. Beit Lechem ) betekent broodhuis, 'huis des broods Bijbel en kunst. trefwoorden » Kindermoord te Bethlehem. Kindermoord te Bethlehem Betlehem. Bethlehem ligt hemelsbreed 8 km ten zuiden van de hoofdstad Jeruzalem. Omgeven door heuvels, waarvan de oostelijk gelegen heuveltop 750 m hoog is, terwijl de tempelberg in Jeruzalem nauwelijks tot 735 m reikt. De regen, die met een gemiddelde van 600 mm per jaar, vooral ten zuiden van Bethlehem (de naam betekent broodhuis) valt, is. Bethlehem betekent 'broodhuis', huis van overvloed. Jezus' wieg stond op de plek waar overvloed is. Genoeg brood voor iedereen. Eten voor je lichaam en eten voor ziel. Vervulling van je verlangens. 'Ik ben dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben.. ( Johannes 6:35, BB Beth betekent 'huis' en lehem betekent 'brood', dus Bethlehem betekent letterlijk 'broodhuis'. Bethlehem leverde graan aan Jeruzalem en lammetjes voor de offers. In Bethlehem-Efrata werd David geboren, die koning was over Israël. Micha wijst hier naar de geboorte van de Messias, Jezus, die ook in Bethlehem geboren zou worden en Die. Bethlehem betekent 'broodhuis' en is de latere geboorteplaats van David en van de Here Jezus, die het 'Brood des Levens' is. Daarbij wordt de Here Jezus bij Zijn geboorte ook nog in een 'broodmandje' gelegd, want dat is een tweede betekenis van het Griekse woord 'voederbak' of 'kribbe'

toonbroden in de tabernakel, Bethlehem als broodhuis, de duivelse verzoeking aan voor Jezus om van stenen brood te maken, de bede om ons dagelijks brood, de graankorrel (basis voor brood) die in de aarde valt en sterft. Brood delen Het brood brengt ons ook bij het avondmaal. Jezus refereert daaraan als hij spreekt over zijn lichaam en zij Jezus geboren is: 'Bethlehem' (Luk. 2:15). Dat betekent: Broodhuis. Dat komt, zo las ik, omdat in de streek rond Bethlehem veel graan en koren verbouwd werden. Daar werd brood van gemaakt. Kijk, door de kerstgeschiedenis krijgt dat wel een bijzondere betekenis: Bethlehem is voor de gelovigen eveneens het Broodhuis. Waarom? Dat is de plaats. Bethlehem was de naam die Gerrit koos voor het hofje, dat betekent 'Broodhuis'. GT_1287 Gedeelte van de plattegrond van Leiden uit de Atlas van De Wit. Het Levendaal loopt horizontaal door het midden van de afbeelding, links is het hofje 'den Houcksteen' te zien en rechtsonder het Tevelingshofje

In Bethlehem, in het broodhuis en oorlogshuis, omdat Hij voedsel is voor de rechtvaardigen en oorlog voor de goddelozen. Spurgeon moedigt ons in deze preek aan om deze Bethlehem en aan de borst van Zijn moeder zagen liggen, Het betekent broodhuis en oorlogshuis Zoals Elimelech de betekenis van zijn naam niet meer in de praktijk erkent, erkent hij ook niet langer de betekenis van de naam Bethlehem-Juda. Bethlehem betekent 'broodhuis'. Juda betekent 'lofprijzing'. In plaats van de HEERE te vragen waarom Hij geen brood geeft, trekt Elimelech met zijn gezin naar Moab Bethlehem betekent broodhuis. Als daar honger komt, moet dat een oorzaak hebben. De weg van de minste weerstand is dan weggaan en een plek opzoeken waar je te eten krijgt. Dat is een typisch beeld van wat in de christenheid gebeurt. Je bent op een plek waar het goe Jezus wordt geboren in het donkerste van de nacht in een grot in Bethlehem (betekenis: broodhuis) waar ook lastdieren overnachten. Onze innerlijke lastdieren hebben hun taak verricht: de volhardende, op het doel gerichte os heeft ons alsmaar doen voortgaan en de ezel heeft ons de meest onbegaanbare paden van het leven laten nemen Uw kerkgebouw heeft een Bijbelse naam, Bethlehem, dat betekent broodhuis. Wat zou het een groot voordeel zijn, als hier in Hoogvliet vele hongerigen en dorstigen gevonden werden. De tekst voor de preek was deze avond Lucas 2:15b: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem en laat ons dan zien het Woord, dat er geschiedt is en dat de Heere ons heeft verkondigd

Bethlehem is in de Bijbel 1. een stad in het stamgebied van Juda, ook Bethlehem Juda en Bethlehem Ephrata genoemd; 2. een stad in het stamgebied van Zebulon. De naam Bethlehem (Hebr. Beit Lechem ) betekent broodhuis, 'huis des broods Bijbel en kunst. trefwoorden » Kindermoord te Bethlehem. Kindermoord te Bethlehem Bethlehem ligt in het gebied van de stam Juda. Daaruit komt naar de profetie van Jakob de Messias voort (Gn 49:10; Mi 5:1a). Bethlehem betekent 'broodhuis'. Dat is de plaats waar zegen vandaan komt. De Heer Jezus is het levende brood . Het huis van de Vader is het ware 'broodhuis' Leuk om te weten is dat Bethlehem broodhuis betekent. En brood staat in de bijbel meermalen symbool voor geestelijk voedsel. De herders gaan dus door hun angst heen naar een plek waar geestelijk voedsel te vinden is. Tot zover het verhaal uit Verus

Bethlehem levert eerste voedselpakketten vanuit Aalten. AALTEN - Bethlehem, dat broodhuis betekent, is de toepasselijke naam van de voedselbank Achterhoek De naam Bethlehem betekent 'broodhuis' (bet = huis; lèchem = brood). Oorspronkelijk zou dat kunnen hebben betekend: 'huis van (de godin) Lachamu', maar de Bijbelse mens heeft er zeker 'broodhuis' in gehoord. De stad komt al voor in de Amarnacorrespondentie uit de veertiende eeuw v.Chr.,. Bethlehem was een ogenschijnlijk onbeduidend plaatsje, maar Efratha ( trpa ) betekent vruchtbaarheid. Het plaatsje Bethlehem werd het Broodhuis van de wereld en is uiterst vruchtbaar gaan voorzien in levend Brood voor het gehele mensdom. Want Jezus werd e

Elimelech betekent: Mijn God is Koning. Een man vertrok uit Bethlehem, het broodhuis achter zich latend. Een Man nam zijn intrek in Bethlehem om daarmee Brood des levens te geven voor Zijn kinderen. Het Brood des levens komt tot ons om ons te geven wat nodig is Broodhuis Bethlehem: Inhoud blog: 120 jaar Bethlehem: Zoeken in blog: Beoordeel dit blog : Zeer goed : Goed : Voldoende : Nog wat bijwerken : Nog veel werk aan : Bekijk de resultaten. 10-08-2009: 120 jaar Bethlehem: Honderd en twintig jaar bestaan betekent een grote mijlpaal in de geschiedenis. Het is een punt van waaruit je kunt terugkijken op.

Wat is de betekenis van Bethlehem - Ensi

16-12-2018. De profetische betekenis van het verhaal is dat Jezus werd geboren op het Loofhutten feest, een oogstfeest. Dat het levende Brood werd geboren in Bethlehem, het broodhuis, in linnen werd gewikkeld en in een broodbak werd gelegd. Het enige dat Lucas vertelt is, dat Jezus in een 'kribbe' lag en in doeken was gewikkeld Bethlehem betekent 'broodhuis'. Bethlehem heeft grote bekendheid gekregen omdat de Heere Jezus er is geboren. De Heere Jezus heeft Zichzelf het Brood des levens genoemd. Het gewone brood is voor de versterking van ons lichaam, maar het Brood dat uit de hemel is neergedaald, verlost van de honger van de ziel Het is de kern van Kerst. Daarom ook niet verrassend dat Bethlehem 'broodhuis' betekent. In Jezus ontmoet God ons waar we zijn, God zit bij ons, God deelt zijn brood en eet met ons. Joy to the World! The Lord is come; Let earth receive her King; Let every heart prepare him room Gods liefde ontdekt, Gods liefde ontvangen en God liefde gedeeld Namen hebben altijd een speciale betekenis in de Bijbel. Als ouders in de Bijbel hun kinderen namen gaven wijst dat vaak op, wat ze op dat moment meemaakten. Op het moment van de geboorte van deze twee zoons, waren ze wegkwijnend en zwak. Dit kwam uiteraard vanwege de honger in Bethlehem en hetgeen betekent broodhuis In het broodhuis, want dat betekent Bethlehem. En in de kribbe ligt het Levend Brood! Hij is het brood Gods dat uit de hemel is neergedaald en dat aan de wereld het leven geeft. En wie van dit Brood eet zal in eeuwigheid niet hongeren, zo zegt Jezus het later van Zichzelf, Hij, het rood des levens

Pesachlammeren werden allemaal grootgebracht in de velden van Bethlechem (Bethlehem). Dit betekent broodhuis. Denk aan Jezus, het lam van God, die ook geboren werd in Bethlechem. Hij werd in een kribbe gelegd waar een Grieks woord wordt gebruikt dat ook broodmand betekent. Jezus is het brood des levens we weten wat de betekenis is van Moria. De geschiedenis van de geboorte van Benjamin (Genesis 35) blijkt, wanneer we de betekenis van de namen in dit gedeelte onderzoeken, een grote profetische diepgang te hebben met betrekking tot de Heere Jezus Christus, Die ook in Bethlehem (= broodhuis) geboren werd.

Zo betekent Ruth de liefelijke. Hierbij wordt vermeld dat de betekenis van namen heel belangrijk was in die dagen: Naomi liet zich niet voor niets Mara, bitter, noemen toen ze terugkeerde. Wat ik heel opvallend vond is de betekenis van de namen van Machlon en Chiljon: ziekelijk en zwak Bethlehem schrijf je eigenlijk als Beit Lahm. In het Hebreeuws betekent de plaatsnaam broodhuis, maar in het Arabisch juist huis van voedsel/vlees. Nog eerder zou het stadje Beit Lachama hebben geheten, vernoemd naar een Chaldeeuwse vruchtbaarheidsgod Met kerst gedenken we de geboorte van onze Redder, hoe God mens werd in Bethlehem. Bethlehem betekent 'broodhuis'. Het Coronavirus heeft veel impact op onze levens. Zo mogen we niet iedereen uitnodigen thuis met kerst. Maar de meesten van ons hebben..

Broodhuis Werkgroepen Bethlehemker

  1. Daar is het wonder in die stal van Bethlehem dat is het wonder van deze serie, het gaat om dat Kindeke in de kribbe. Wat zo mooi is, is de betekenis van Bethlehem. Broodhuis. En Bethlehem heeft ook hongersnood gehad, denk aan Ruth en Naomi. Maar nu hier is er geen hongersnood, maar is er overvloed. Want hier in Bethlehem is het Levende Brood te.
  2. Bethlehem (Arabisch: بيت لحم Bayt Lahm, Hebreeuws בית לחם, Beit Lechem, broodhuis) is een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, een lokaliteit van de Palestijnse Autoriteit en hoofdstad van het Gouvernement Bethlehem met 32.000 inwoners (2016)
  3. Beschouwing 5. Gebruik Omhoog/Omlaag pijltoetsen om het volume te verhogen of te verlagen. Voor een mens is het vrijwel onmogelijk om de gnostieke spirituele weg op eigen kracht te gaan. Want de ontwikkeling van de innerlijke mens vraagt specifieke voeding die de leerling van de ziel in eerste instantie niet zelf kan aantrekken of prepareren
  4. Preken, artikelen en essays door Jan Chr. Vaessen. Thema: Een droom wordt werkelijkheid Bijbellezingen: Jesaja 60, 1-6 Mattheüs 2, 1-12. Preek Imagine Na de aanslagen in Parijs speelde een Franse pianist ergens op een publiekelijk toegankelijke plek het lied Imagine van John Lennon
  5. De betekenis achter bijbelse namen. OP HET ogenblik hebben in de meeste landen slechts enkele namen een speciale betekenis. Als er een baby wordt geboren, wordt deze misschien naar een vriend of familielid vernoemd, maar de werkelijke betekenis van die naam wordt zelden in aanmerking genomen

naam betekenis Abel-beth-maacha weide van het huis van Maacha /NBG: Abel-Bet-maaka kaart 2 coordinaat B1b Abel-maim waterweide Abel-mehola dansweide; weide van de d.. De Béth vertelt: Je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in je rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het Licht tegemoet gaan.Er is uitzicht en de toekomst is open. Elke zondag van advent komt het licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de Béth te schijnen, want in Bethlehem, dat broodhuis betekent, is een kind geboren, het. BLOG 11: VAN BETHLEHEM NAAR IRAK. Met kerst gedenken we de geboorte van onze Redder, hoe God mens werd in Bethlehem. Bethlehem betekent 'broodhuis'. Het Coronavirus heeft veel impact op onze levens. Zo mogen we niet iedereen uitnodigen thuis met kerst

Geen werk, geen huis, nog zwanger bovendien. En nergens plaats in Broodhuis. Broodhuis is de naam voor Bethlehem. Er is geen plaats in de stadsherberg voor een hoogzwangere vrouw. Ze kwam uit een of andere uithoek van het joodse land, waar nooit iets goeds vandaan kwam. En in het Broodhuis was geen plaats om haar kind ter wereld te brengen Het woord kribbe betekent letterlijk voederbak, en de stad van de kerststal, Betlehem, betekent broodhuis. Voederbak en broodhuis: de kerststal die we thuis beleven, waar we voedsel en gevoelens delen, herinnert ons eraan dat Jezus het voedsel, het brood van leven is (cf. Joh 6,34) Vanwege David heeft Bethlehem in de Heilige Schrift een messianistische betekenis. De Messias, volgens de profetieën een afstammeling van David, moest dus in Bethlehem geboren worden, zegt de profeet Micha: U, Bethlehem in Efrata, al bent u klein onder Juda's stammen, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen De ster van Bethlehem en de wijzen of magiërs uit het Oosten De magiërs uit het Oosten, vroeger ook wel wijzen genoemd, zagen een bijzonder fenomeen aan de sterrenhemel. Over wat het precies was dat ze zagen zijn de meningen verdeeld. De evangelist Mattheüs vertelt dat ze de ster die ze zagen volgden. Zo kwamen ze via Jeruzalem aan in Bethlehem