Home

Joodse slachtoffers Nederland

In dit bronnenoverzicht vindt u archieven waar u wellicht de namen en gegevens van hen kunt achterhalen. Bronnenoverzicht Joodse slachtoffers en Joodse overlevenden. In dit bronnenoverzicht ook opgenomen de bronnen met betrekking tot hun eigendommen m.u.v. ingeleverde LiRo-zaken (vulpennen, horloges, theelepeltjes). Alles uitklappen Inleiding. Het Informatiebureau van Het Nederlandse Rode Kruis had onder andere de taak het lot van de Joden tijdens de Duitse bezetting in Nederland en Europa te onderzoeken. In de eerste jaren lag het zwaartepunt bij het vaststellen van de overlijdensdatum en -plaats van de 102.000 vermoordde en verdwenen Joden Nederland is het land met relatief het grootste aantal joodse slachtoffers van West-Europa. Van de 140.000 joden werden er 107.000 gedeporteerd. Vijfduizend mensen keerden terug uit de kampen en ca. 20.000 personen overleefden op een andere manier, het merendeel in de onderduik

Tweede Wereldoorlog: Bronnenoverzicht Joodse slachtoffers

 1. De Holocaust in Nederland was de uitvoering in Nederland van de doelstelling van nazi-Duitsland om de Joden te deporteren en vervolgens systematisch te vermoorden. De meeste Joden in Nederland werden gedeporteerd naar vernietigingskampen in Polen om daar vergast te worden. Van de naar schatting 140.000 Joden die Nederland in mei 1940 telde, zijn er ongeveer 101.800 vermoord of door ziekte en uitputting om het leven gekomen. De massale deportaties begonnen in de zomer van 1942.
 2. Zij zijn bijna allen vermoord. In Theresienstadt kwamen in het getto meer dan 175 Nederlandse Joden om. Van de 3.751 naar Bergen-Belsen gedeporteerden overleefden er ongeveer 2.000. Er waren nog enkele andere Duitse kampen waar vanuit Westerbork Joden naar zijn getransporteerd, maar die transporten betroffen veel kleinere aantallen
 3. Het Joods Monument gedenkt de meer dan 104.000 personen die in Nederland als joden werden vervolgd en de Holocaust niet overleefden
 4. Slachtoffers Jodenvervolging: ca. 102.000-104.000 Bronnen: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 8, pag. 70 en 887; Israel Gutman, Sara Bender, Jozeph Michman en Bert Jan Flim (red.), Rechtvaardigen onder de Volken; Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan Joden (Amsterdam/Antwerpen 2005), pag. 30; De doden tellen, pag. 63-66; Herinneringscentrum Kamp Westerbork, De 102.000 namen; The 102.000 names; Ha-shemot 102.000 (Amsterdam 2018)

Die 2000 omvatten de Joodse suïcides in Nederland in de periode mei 1940 tot mei 1945 en degenen die in Duitse gevangenschap in Nederland werden gedood of omkwamen [...] en van wie een deel een graf kreeg in Nederland en degenen die tijdens de onderduik omkwamen of een ontsnappingspoging via België en Frankrijk richting Zwitserland en/of Spanje ondernamen, maar deze niet overleefden [] Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft een bijzonder boek uitgebracht: De 102.000 Namen, met daarin de namen van alle Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland werden weggevoerd en vermoord

Oorlogsarchief Rode Kruis: Joodse slachtoffers/ Joodse

Organisaties die kennis hebben van gegevens met betrekking tot de plaats en datum van overlijden van Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn op een rijtje gezet. De lijst vermeldt de namen, adressen, telefoonnummers van belangrijkse organisaties die hen de gewenste informatie kan verstrekken over het lot van uit Nederland afkomstige omgekomen Joden Holocaust Namenmonument Nederland. Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust krijgen ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument. In Amsterdam zal een monument verrijzen met alle namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd,. Over de internerings-, bewarings- of verblijfskampen die voor of na 1945 waren ingericht is heel weinig bekend. Hieronder vindt u een (incomplete) lijst met namen van kampen die in of na 1945 zijn opgericht voor foute Nederlanders Namen Holocaust-slachtoffers in digitale databank. Het Holocaust-herdenkingsinstituut Yad Vashem in Jeruzalem heeft een databank op internet gezet met de namen van de drie miljoen geregistreerde slachtoffers van de Shoa. Het doel van het project is de slachtoffers te gedenken als individuele menselijke wezens De meest bijzondere en veelomvattende bron over de Joodse slachtoffers uit Nederland is zonder twijfel het Digitaal monument Joodse gemeenschap in Nederland. Alle personen die in het Monument zijn opgenomen hebben een eigen. persoonspagina waarop zij worden herdacht. Op de persoonspagina staan de basisgegevens van de betreffende persoon

Een bewijs dat men ook in Nederland al in 1942 wist dan joden in Duitse concentratiekampen werden omgebracht (Dagboek Etty Hillesum; De Volkskrant, 29-6-2020) In Heemstede woonachtige en merendeels via doorgangskamp Westerbork gedeporteerde Joodse burgers die tussen 1942 en 1945 omkwamen in Duitse vernietigingskampe Tevens worden hier de niet-Joodse burgers onder gerekend die door de Holocaust zijn omgekomen,. Nederland. Ook hier is een exact aantal niet te geven, naar schatting zijn er 260.000 Nederlanders om het leven gekomen. Daaronder bevinden zich102.000 Joden. In de Duitse werkkampen kwamen 30.000 Nederlanders om, in Nederlands-Indië 20.000 en als mede-strijdervan de Duitsers stierven 10.000 mensen Nederlandse militairen, gesneuveld in de meidagen van 1940n; Nederlandse militairen, omgekomen buiten Nederland; Nederlandse militairen Ned. Indië 1945-1950; Burgers, omgekomen door oorlogsgeweld; Burgers, omgekomen in relatie tot verzet; Burgers, Joodse slachtoffers; Geallieerde militairen; Duitse militairen; Nederlanders in Duitse diens

De Holocaust in Nederland - Joods Monumen

Slachtoffers in Nederland. In Nederland zijn er erg veel Joodse slachtoffers gevallen. Van de 140.000 'voljuden' (volledig Joods; mensen met Joodse vader en moeder) werden 107.000 naar concentratiekampen gestuurd. Maar 5500 mensen overleefden deze kampen Na jaren onderzoek komt er een volledig herziene uitgave van In Memoriam (1995), waarin uit Nederland gedeporteerde Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn vermeld

Holocaust in Nederland - Wikipedi

 1. Er zijn veel meer Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog omgekomen dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens een onderzoek van de Universiteit Utrecht zijn er niet 210.000 Nederlanders omgekomen, maar 280.000. Uit het onderzoek bleek ook dat niet in 1944 maar in 1943 de meeste slachtoffers zijn gevallen
 2. Voor de herdenkingsdag worden sinds 2005 iedere vijf jaar de namen van de Nederlandse Holocaust-slachtoffers voorgelezen. Het noemen van hun namen laat zien dat 102.000 geen getal is, maar dat.
 3. Het herdenken van vergaste Joden of in Nederland omgekomen burgers door honger en (geallieerde) bombardementen was nog altijd niet aan de orde. Niet alleen tijdens de Dodenherdenking werd het lot van Joodse slachtoffers vergeten. Het zou tot 1962 duren voordat ze een eigen herdenkingsmonument kregen, bij de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam
 4. De Joodse slachtoffers zijn opgenomen in de delen 4 t/m 33. Deel 3 1.639 namen van slachtoffers in het concentratiekamp Mauthausen. Deel 4 t/m 33 Ruim 100.000 namen van Nederlandse en met asiel in Nederland verblijvende Joodse oorlogsslachtoffers. Velen zijn omgekomen in concentratiekampen, waaronder Auschwitz, Buchenwald, Sobibor en.
 5. Net als andere Nederlanders waren de Joden natuurlijk niet allemaal verzetshelden. Brabers boek werpt wel een ander licht op het traditionele beeld van Joden als louter slachtoffers die zich als.

Gedeporteerde Joden (cijfers) - NIO

Ronny Naftaniel: 'Joods-zijn komt altijd weer terug, zo laat dit boek zien'. Er zijn van die boeken die je nooit vergeet. Ronny Naftaniel (72), voorzitter van het Centraal Joods Overleg, over. ´de Duitsers de daders, de Joden de slachtoffers: de Gewone Nederlanders de omstanders en de Hollandse helden de Redders´. Echter, een betere blik toont dat deze indeling niet toereikend is om alle mogelijke persoonlijke situaties tijdens de Tweede Wereldoorlog te beschrijven. Zo was er ook Joods Verzet, verzet dat is gepleegd door Joden 'Nederland is Joden één miljard dollar schuldig' De Nederlandse overheid en de banken zijn de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog nog zeker 1 miljard dollar (ruim twee miljard gulden. Ter herdenking van de vermoorde Nederlandse dove Joodse slachtoffers van het naziregim Bob Moore, Slachtoffers en overlevenden : de nazi-vervolging van de joden in Nederland. Jacques Presser, Ondergang : de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. Abel Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging. Verder kijken. NPS-serie De Oorlog (2009): Hoe de Joden uit Nederland verdwene

In Borne werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 117 joden op transport gezet. Hoewel een deel kon onderduiken en vier mensen de vernietigingskampen overleefden, zijn er 75 als gevolg van de Holocaust omgekomen. Voor die slachtoffers komt er een tastbare herinnering in de vorm van een Struikelsteen Vorm en materiaal Het joodse monument in Bellingwolde bestaat uit zes blokken natuursteen en drie glazen panelen, met daarop de namen van de slachtoffers plus hun geboortedatum en de plek waar ze zijn omgebracht Lijst van Nederlandse Joden. De Lijst van Nederlandse Joden is gebaseerd op de grotere Jodenlijst op frissekijk.info, die regelmatig word verbeterd en uitgewerkt. Wij willen met dit artikel alleen informatie leveren. Iedereen die deze informatie gebruikt om een daad te plegen die tegen de wet ingaat is strafbaar De namen van slachtoffers zijn vaak bekend, doordat die door de Duitsers werden bijgehouden. In Nederland zijn deze gepubliceerd in de gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting (algemeen) en in het Joods Monument. Nederlandse slachtoffers. In Auschwitz kwamen 57 000 uit Nederland getransporteerde mensen aan Bijzondere (Nederlandse-) Joodse achternamen Deze pagina bevat ruim 100.000 achternamen die betrekking hebben op Nederlands Joodse families. Deze achternamen hebben de karakteristiek, dat de voorouders van bijna al deze families al vóór 1800 in Nederland woonachtig waren

Nederlandse doden. Doden in Nederland. Doden in Nederland. Dit overzicht geeft een schatting van het aantal mensen dat als gevolg van de oorlog, de bezetting en vervolging in de jaren 1940 - 1945 is omgekomen. 375 van de circa 7.500 niet-Joodse gevangenen in Duitse gevangenissen gebrachte Joodse onderduikers, Nederland 1939-1945 Overview of Jewish people in hiding killed by the resistance or by robber killers the Netherlands 1939-1945 Maar ook onder onderduikers vallen slachtoffers. Een relatief klein aantal van hen wordt door het verzet4 of door apolitieke criminelen om het leven gebracht. Deze liquidaties, of. In dit herinneringsboek staan de namen opgetekend van hen die de joodse volksdeel in Zwolle vormden na 1 januari 1940. Aan de hand van deportatielijsten, van de registers van de burgerlijke stand en ander archiefmateriaal werd deze lijst samengesteld door mevrouw Anneke van der Baan en de heer Eddy de Weerd Koning Willem-Alexander heeft in Jeruzalem het Yad Vashem-museum bezocht. Dat is het officiële Israëlische herdenkingscentrum voor de Joodse slachtoffers van de Holocaust

Joods Monumen

pdf Joodse Slachtoffers - In de treinwagon (117 KB) Bespreek het thema met behulp van de verdiepingsvragen Tips: Je hoeft zelf geen antwoorden te geven op onderstaande vragen, laat je jeugdleden eerst nadenken voor ze naar een antwoord te vragen, laat weten dat er geen goede en foute antwoorden zijn Joodse slachtoffers Nederland. Deportatie van Katholieke Joden in Nederland 1942 Bestand van de CIA met de deportatielijst (2-15 augustus 1942) van Katholieke Joden in Nederland, als represaille voor het protest vanaf de kansel in kerken tegen de Jodendeportatie een paar dagen eerder. Joodse oorlogsgrave Hitler ontdekt het antisemitisme. Waar de oorsprong van Hitlers Jodenhaat ligt, is niet duidelijk. Hijzelf beschrijft zijn wording tot antisemiet in Mein Kampf als het gevolg van een lange persoonlijke worsteling.In de periode dat hij in Wenen woont en werkt als schilder (1908-1913), zou zijn afkeer van alles wat Joods was tot bloei gekomen zijn Het aantal slachtoffers van de Holocaust is waarschijnlijk hoger dan tot dusver aangenomen wordt, dat concludeert de Franse pater Patrick Desbois na vijf jaar onderzoek naar de massa-executies in Oekraïne.. Met een team van elf Oekraïnse en Franse onderzoekers wist hij zevenhonderd nog onbekende massagraven bloot te leggen en ondervroeg hij honderden getuigen

Holocaust betekent letterlijk 'brandoffer' (naar het Griekse ὁλόκαυστον-'geheel verbrand').De term is in de jaren vijftig ontstaan voor de massamoord op Europese Joden tijdens het nazi-regime, vooral in de periode 1942-1945.. Naar eigen zeggen was het de Joods-Amerikaanse schrijver Elie Wiesel, zelf overlever van de Holocaust, die de term voor het eerst brede bekendheid gaf Transporten van joden uit België, Frankrijk en Nederland. Jodentransporten vanuit België naar de vernietigingskampen. In totaal zijn er volgens Duitse archieven tussen 25.124 en 25.696 personen vanuit Mechelen naar de vernietigingskampen vervoerd. Andere bronnen spreken van 28.518 Belgische joodse slachtoffers Bert Jans, werkzaam op de Grote Beek, was hiervan de initiatiefnemer. Hij heeft daarna stappen ondernomen om voor alle joodse slachtoffers van Eindhoven een struikelsteen te plaatsen. Phocas Kroon, auteur van het in 2003 uitgebrachte boekje De joodse gemeenschap van Eindhoven 1940-1945 heeft zich bij hem aangesloten Schattingen over het aantal Joodse slachtoffers lopen uiteen van 5 tot 7 miljoen; meestal wordt het aantal van 6 miljoen Joodse slachtoffers aangehouden. In Nederland werd driekwart van de circa 140.000 Joodse inwoners vermoord. Sinds 1945 leeft de associatie tussen Joden en de Holocaust op allerlei manieren voort

percentage joodse slachtoffers zijn geweest. Met deze hypothese wilde Blom een bijdrage leveren aan de verklaring van het gegeven dat het percentage joodse slachtoffers voor Nederland beduidend hoger was dan voor België en Frankrijk. De kwestie is natuurlijk in hoeverre Bloms 1 Hilberg, Perpetrators, victims, bystanders Deze website is geschreven met als doel de Joodse slachtoffers van de Holocaust in Nederland te gedenken en om diegene, die zich willen verdiepen in het lot van de Nederlandse Joden tijdens de Holocaust te informeren over de lijdensweg die zij moesten gaan OORLOGSGETROFFENEN. 1945- Deze selectielijst zal worden vastgesteld voor de zorgdragers: - de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; - de Minister van Onderwijs, C Maar wie waren deze Joodse dove mensen? De namen van de vooraanstaande Joodse dove mensen zijn nog wel bekend maar de namen van de tientallen of misschien honderden anderen zijn niet bekend. Wie waren zij? Het doel van dit onderzoek is om de namen te achterhalen van alle Nederlandse slachtoffers van de Shoah die Joods en doof waren Vorm en materiaal De Gedenkrol Joodse slachtoffers in Amersfoort (gemeente Amersfoort) bestaat uit een Boekrol op perkament-papier met daarop gekalligrafeerd de naam, geboortedatum, de dag van deportatie en de plek en datum van overlijden van 355 joodse Amersfoorters

Slachtoffers Nederlandse bevolking (cijfers) - NIO

 1. Samuel en Luise hebben een jaar gezocht naar een nieuwe woning. Toen dit niet lukte verhuisden zij begin 1940 naar het toen nog vluchtelingenkamp Westerbork. Het kamp was in 1938 door de Nederlandse regering in het leven geroepen als centrum voor Duitse vluchtelingen, meest joden. Samuel Bogen kreeg een functie in de kamporganisatie
 2. g en naamsbehoud met betrekking tot de joden in Limburg tijdens de Franse tijd (1794-1814); Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, vol. 24 (1996), nr. 3, p. 79-90. Gennep
 3. Als Nederlandse jood beschouwd Op de naam Mogroby verschijnen er in het register van de Oorlogsgravenstichting nog 4 personen (zie paragraaf III). Hun namen komen niet in de telex van 17 maart voor, maar staan wel op de lijst voor de laatste trein naar Auschwitz, op 3 september 1944

Plaquette Joodse Slachtoffers. Tweede Wereldoorlog (1939-1945) Stationsplein 6, 1621 HX Hoorn. Nederland Noord-Holland Hoorn. De tekst op de plaquette luidt: 20 April 1942. Met de trein van 12.18 zijn de Joden vertrokken. naar Amsterdam. Dagboek van Christina Kerkmeijer-de Regt (1894-1946 Dolle Dinsdag op het Willebrordusplein in Rotterdam, Nederland, 5 september 1944: Nederland danst van vreugde en plezier behalve de Joden Deze week is het weer vier mei, herdenkingsdag van oorlog, slachtoffers en verzet. Remco Campert, zoon van een vermoorde verzetsstrijder, dichtte ooit: Verzet begint niet met grote woorden / maar met kleine daden Joodse slachtoffers uit Tweede Wereldoorlog krijgen een gezicht. De Joodse wijk was voor de oorlog een levendige wijk, maar hier is niets meer van over. Het is er nu stil: een stilte die niet deugt. We mogen de geschiedenis in onze eigen stad nooit vergeten, zo vindt journalist Auke Zeldenrust

Zoektocht naar cijfers

 1. 'Van de Joden wordt nu gezegd dat ze vroeger slachtoffers waren, maar dat ze nu hetzelfde doen als hun vroegere onderdrukkers. En wij, als Nederlandse Joden, worden geacht ons nu verontschuldigend uit te spreken over het optreden van het Israëlische leger. Zoals Nederlandse moslims worden geacht elke islamitische terreuraanslag te veroordelen
 2. Het Joods Historisch Museum, gelegen in de buurt waar zij zich vestigden, vertelt over hun geloof en hun geschiedenis. Leer meer over de geschiedenis en cultuur van Joden en het Jodendom in Nederland. Bekijk de enorme collectie kunst, foto's en video's online. Breng ook een bezoek aan de fraaie Portugese Synagoge
 3. Joodse Slachtoffers verde Na jaren onderzoek komt er een volledig herziene uitgave van In Memoriam (1995), waarin uit Nederland gedeporteerde Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn vermeld. Het nieuwe boek. Duitsland, Joodse slachtoffers Nazi-Vervolging, 1933-1945
 4. Al deze overwegingen maken duidelijk dat de verklaring voor het hoge aantal Joodse slachtoffers in Nederland moeilijk toe te schrijven is aan een genetisch gebrek in de Nederlandse identiteit

De Palestijnse premier van de Palestijnse Autoriteit, Mohammad Shtayyeh, zei dat er geen verband is tussen Israëli's en de joden, afstammelingen van Jacob, maar dat het eerder de Khazar-joden zijn die zich in de zesde eeuw na Chr. bekeerden tot het jodendom. De premier, een notoire antisemiet net zoals zijn chef en negationist Mahmoud Abba C1. Joodse Slachtoffers. Onvoorstelbaar groot is het aantal joodse slachtoffers ook in Gouda. In 1948 werd nog een aantal van 137 joodse slachtoffers genoemd op het monument aan de westgevel van het stadhuis van Gouda. Het heeft kennelijk jaren geduurd voordat de volle omvang van de jodenvervolging pas doordrong Wie waren de Apostelen? Waren zij Joden? Leefden ze heel hun leven volgens hun joodse godsdienst, de Wet van Mozes? Hoe gingen zij om met niet-Joodse mensen die tot geloof kwamen in Jezus? Vragen rondom de basis van het ontstaan van de Kerk worden in dit boek behandeld. De schrijver gaat ervan uit dat er een onderscheid is tussen Joodse- en niet-Joodse gelovigen in Christus > >enkel de Joodse slachtoffers van WOII eens wat te relativeren en te > >beseffen dat het *merendeel* van de doden in WOII *niet* Joods was. > Er is niemand die die aantallen slachtoffers van het oorlogsgeweld en > nazi-terreur bestrijdt (alhoewel, er bestaan ook lieden die bestrijden dat > er uberhaupt 6 miljoen joden zijn vermoord en vergast) Nederland heeft het hoogste percentage slachtoffers van de jodenvervolging tijdens WO II van West-Europa. Een 16-jarige joodse jongen probeert de situatie onder woorden te brengen. Bron: De Oorlog, deel 5 (1 min. 7 sec.

De 102.000 Namen - Namen vermoorde Joden, Sinti en Rom

Joods Heden en Verleden. Groningen speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van het Jodendom in Nederland. Het noorden van het land heeft lang een grote Joodse populatie gehad. Deze historie gaat terug tot de 16e eeuw toen veel Duitse Joden zich in de noordelijke provincies vestigden. In de stad Groningen, maar ook in Appingedam, Delfzijl. Nieuw namenboek Joodse slachtoffers WOII. Na jaren onderzoek komt er een volledig herziene uitgave van In Memoriam (1995), waarin uit Nederland gedeporteerde Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn vermeld. Het nieuwe boek wordt zaterdag door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork aangekondigd Voor zijn boek 'Matses met aardbeien' heeft Jan van der Linden onderzoek gedaan naar het aantal Joodse slachtoffers uit Beverwijk. Op basis van historisch materiaal komt hij tot een lijst van 79 mannen, vrouwen en kinderen. De gemeente neemt deze lijst als uitgangspunt Het Joodse monument aan het Maasveld in Cuijk is beklad met verf. Ook is er de tekst 'Free Palestina' op gekalkt. De vernielingen komen op een moment dat de spanning in Israël en de Gazastrook.

Gegevens Joodse oorlogsslachtoffers gerubriceerd - NIK

Holocaust Namenmonument Nederlan

Joodse Hagenaars in Nederlandse dwangarbeiderskampen (juni-oktober 1942) De familie Raphalowiz -18 augustus 1942 - het eerste transport naar Westerbork uit Den Haag Duitse en Oostenrijkse vluchtelingenkinderen in Den Haag Mr.dr. L.E. Visser (1871-1942) Vier Joodse verzetshelde Er komt een nieuwe uitgave van het boek In Memoriam, waarin de uit Nederland gedeporteerde Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn vermeld

Niet alle Joodse en niet-Joodse Nederlanders hebben de Holocaust zonder verzet laten gebeuren. Zij die Joden bij zich thuis lieten onderduiken liepen daarbij grote risico's voor hun eigen bestaan. Ook onder hen zijn slachtoffers gevallen. 4513 niet-Joodse personen, of hun nabestaanden, hebben voor hun dappere daad inmiddels een onderscheiding gekregen van Yad Vashem Joden, die zich eeuwenlang in Amsterdam veilig waanden werden tijdens de bezettingsjaren beroofd van hun eigendommen, identiteit en leven. De Joodse gemeenschap zou nooit meer dezelfde worden. Van de 120.000 Joden die in 1939 in Nederland woonden, woonden er 75.000 in Amsterdam, zo'n 10 procent van de Amsterdamse bevolking Vanaf 2012 geeft het Joods Historisch Museum toegang tot de cartotheek van de Joodsche Raad. Deze administratie van bijna 160.000 persoonskaarten is ontstaan als instrument bij de Jodenvervolging en is onderdeel van het oorlogsarchief van het Rode Kruis in Den Haag, dat in zijn geheel overgedragen is aan het Nationaal Archief in Den Haag.. Wat is de cartotheek van de Joodsche Raad Dit voorjaar gaf het Nationaal Comité 4 en 5 mei de tweede druk uit van de publicatie De doden tellen, waarin tellingen of beargumenteerde schattingen worden gegeven van de aantallen slachtoffers in verschillende categorieën (joodse slachtoffers, burgerslachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog, Nederlandse militaire slachtoffers in verschillende conflicten, et cetera) Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi- & Vechtstreek Contactpersoon: Hans Roos Adres: Postbus 674 1200 AR Hilversum Telefoon: T. 06-42516316 Online: info@struikelstenen.nl www.struikelstenen.nl Algemeen: IBANnr. NL 53 ABNA 049457961

Anti-Joodse maatregelen Na de bezetting van Nederland in mei 1940 neemt nazi-Duitsland al gauw maatregelen om Joden af te zonderen van de rest van de bevolking. Anne wordt naar een Joodse school overgeplaatst. Bij bioscopen, cafés, markten, theaters en in parken verschijnen bordjes 'Voor Joden verboden' JOODSE INGEZETENEN OMGEKOMEN DOOR VERVOLGING TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG. JOODSE INGEZETENEN OMGEKOMEN DOOR VERVOLGING TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG Naam en voornamen Geboortedatum en -plaats Adres Zandvoort Datum en plaats van overlijden Blitz, Elisabeth 18-04-1879 Amsterdam. Nadere informatie Utrecht was lang minder open voor joden dan de grote steden in het westen van Nederland, maar sinds eind 18e eeuw is dat toch nog goed gekomen. Over die geschiedenis kwam in 2015 een wandelboekje uit: Utrecht en de Joden - een wandeling door de eeuwen. Dat boekje is inmiddels uitverkocht, maar de inhoud is nu hier beschikbaar Plaquettes namen 293 Joodse oorlogsslachtoffers onthuld/column Alink. Donderdagmiddag 27 oktober 2016 werd in de Mortel -aan de achterzijde van de voormalige synagoge, nu Toonzaal- drie plaquettes met 293 namen van Bossche Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog [Holocaust] onthuld. Die ceremonie verrichtten drie leerlingen van het. Daarnaast was bijna driekwart van de Joodse populatie in Nederland tegen het einde van de oorlog afgevoerd naar concentratie- en vernietigingskampen. Leer meer over de bezetting en vervolging van de Nederlanders tijdens de oorlog en ontdek de plaatsen, monumenten en musea die u nog steeds kunt bezoeken om deze donkere periode uit de Nederlandse geschiedenis te herleven

Loods 24 en Joods Kindermonument Rotterdam. Rond het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Rotterdam na Amsterdam en Den Haag de stad met de meeste Joodse inwoners: circa 13.000. De meesten van hen woonden aanvankelijk in het centrum van de stad en dan moet u denken aan de Helmersstraat en Ammanstraat; in de jaren dertig trokken zij naar. Open Joodse Huizen. bij hotel De Wereld werd op 5 mei 1945 de overgave van de Duitse bezetter in Nederland besproken door Luitenant-Generaal Charles Foulkes namens de geallieerden en de Duitse Kolonel-Generaal Johannes Blaskowitz. De slachtoffers werden begraven door P.D.A. bewakers onder commando van Unterscharfuhrer Helwich Artikel van Likoed Nederland in Opinie-pijler. Geïnspireerd door een artikel van Ezequiel Doiny, 25 september 2020. In 2020 waren er al weer twee aanvallen op Joodse heilige plaatsen Rond 1750 organiseerden de joden in Veenendaal zich en namen ze een kleine synagoge in gebruik. Met Wageningen, dat ook een behoorlijke joodse gemeente kende, werd afgesproken dat Veenendaal haar doden mocht begraven op de joodse begraafplaats aldaar die in 1668 was gesticht

Lijst interneringskampen in en na 1945 / Lijst van

Nederland: het hoogste aantal Joodse slachtoffers in WestJoodse slachtoffers herdacht bij Joods Monument inPlaquette van Joodse slachtoffers Tweede WereldoorlogEerste Herdenkingsstenen Joodse slachtoffers onthuldMonument voor Joodse slachtoffers die in de jaren 1942

Joodse Epenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoo Menschonteerend beschrijft het lot van de Joodse Epenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het aantal Joodse inwoners van de plaats Epe verdubbelde zich tijdens de bezettingstijd, waardoor deze groep uiteindelijk 34 personen telde. Nederlandse Joden uit andere plaatsen kwamen in Epe wonen Slachtoffers Hoeveel slachtoffers er exact in Auschwitz zijn gevallen is niet meer te achterhalen. Toen het leger van de Sovjet-Unie oprukte, vernietigden de nazi's eind 1944 grote delen van het kamparchief. Berekend vanuit het aantal treintransporten zijn er in Auschwitz ongeveer 1,3 miljoen mensen vermoord Op 29 en 30 september 1941 werden hier 33.771 Joden vermoord door het Sonderkommando 4a onder leiding van Paul Blobel. In dit artikel wordt deze massaslachting beschreven. Daarbij wordt veelvuldig geciteerd uit ooggetuigenverslagen van daders, omstanders en slachtoffers