Home

Rantsoen geiten

Tip: De droge stofopname uit ruwvoer ligt optimaal tussen 14 en 15 kg bij een gemiddeld rantsoen, pas naar eigen inzicht de hoeveelheden ruwvoer aan.; Tip: De krachtvoergift is h Inhet algemeenbereikt een geit de piek vande lactati e ongeveer 60 dagenna het aflammen. Voer het rantsoeninde eerste week na het aflammenniet te snel op , omdat de geit zichdanherstelt vanhet lammerenengevoeliger is voor pensstoornissen. Zorg erv oor dat de geit over voldoende fris ruwvoer van goede kwaliteit beschikt Maximaal rantsoen brok: 0,166/90% = 0,184 kg. Rekenvoorbeeld hoogdrachtige geit van 25 kg (hooi plus brok): Drogestofbehoefte = 2% + 0,5% = 2,5% van 25 kg = 0,625 kg droge stof. Minimaal 2/3 van 0,625 kg nodig uit hooi = 0,417 kg droge stof. Maximaal 1/3 van 0,625 kg nodig uit brok = 0,208 kg droge stof. Minimaal rantsoen hooi: 0,417/80% = 0,512 kg

Geiten - Mijn Rantsoenwijze

Voeding geiten - WU

't Novyhofke 1 - 8. Rantsoenberekening - Google Searc

Een uitgebalanceerd rantsoen is van groot belang voor iedere geitenhouder. Houd controle over de gezondheid samen met de specialisten van De Valk Wekerom. Hierin wegen we productie, gezondheid en andere veevoedkundige items samen met u af. Kijk samen met onze specialist naar het rantsoen voor uw geiten om uw bedrijfsprestaties te optimaliseren Naast het verse gras is van belang om enige rust in het rantsoen te creëren. Brokken als onze Fiber, Fiber LP of Geit Rust passen daar erg goed bij. Deze brokken zorgen voor rust op pens en darm niveau en maken de overgang van het winterrantsoen naar het zomerrantsoen gemakkelijker

Geiten zijn qua voeding vaak erg kieskeurig, HAVENS helpt u graag bij de keuze voor het beste rantsoen! HAVENS GEITENVOEDERS. Voor professionele melkgeitenbedrijven heeft HAVENS een ruim assortiment bulkvoeders. Hierbij staan diergezondheid en maximale melkgift tegen zo laag mogelijke voerkosten voorop Melkgeiten. Gezonde melkgeiten die lang een hoge melkproductie realiseren is het streven van elke melkgeitenhouder. Om dat te realiseren is het van belang om de geit in elke levensfase de juiste verzorging te geven. Speciaal hiervoor heeft Voergroep Zuid binnen haar Melkgeit+ aanpak verschillende aanpakken ontwikkelt Uiteraard speelt voeding een grote rol bij de melkproductie en de gezondheid van geiten. Een uitgekiend rantsoen is essentieel voor een duurzame productie van melk, vet en eiwit. Naast standaardvoeders werkt Reudink veel met maatwerkvoeders die op uw specifieke situatie zijn afgestemd. Kennis van adviseur De geiten ontwikkelen zich beter en zien er nu goed gevuld uit voegt hij hier aan toe. Het rantsoen is nauwkeurig afgesteld op hun behoefte, vertelt Henri. Ze sturen de geiten per groep en kunnen hierdoor de hoogproductieve geiten gerichter voeren en 'meer belonen'. De geitenhouder voert een gemengd rantsoen

Buiks voert 2 keer per dag 5 rantsoenen - Geitenhouderi

 1. der zorgen. Een goed en veilig rantsoen is dan ook van essentieel belang, om aandoeningenziekten als pensverzuring te voorkomen
 2. Een geit zal van een gemengd rantsoen eerst het lekkere eruit eten terwijl een rund alles ineens zal verorberen. - Geiten zijn gedomesticeerde landbouwhuisdieren die voor hun voeding afhankelijk zijn van hun verzorger. Je kunt ze dus niet zomaar het bos injagen en denken dat ze het zelf wel uit zullen zoeken
 3. Sorghum bij uitstek geschikt in het rantsoen voor melkgeiten Beeld: Voer- en adviesorganisatie GIJS Elke dag gaat er een baal sorghum in de mengwagen bij de familie Roekevisch uit het Achterhoekse Zelhem

Kritische blik op rantsoen melkgeiten - Nieuwe Oogs

24.6 kg melk uit berekende rantsoen; Nog nodig om gewenste melkproductie te realiseren: 4.5 kg productiebrok per koe dag; 18.2 kg ds totaal; 13.3 kg ds ruwvoer; 4.8 kg ds krachtvoer; 42.3 % N-efficientie; 30.1 kg krachtvoer (incl. bijproducten) / 100 kg melk; 1.48 Rantsoenefficientie (kg melk/kg droge stof Het rantsoen in vijf stappen. Het rantsoen voor uw geiten bestaat uit vijf stappen. Tussen het vooraf berekende rantsoen en het uiteindelijk verteerde rantsoen, kan echter een groot verschil zitten. Daarom besteedt PensBalans aandacht aan alle vijf stappen van het rantsoen

6 Geit Vertering geit veel sneller dan koe Alles wat kapot kan, gaat kapot Clostridium(zetmeel, eiwit) Stress gevoeligheid Autistisch Temperatuurverschillen Rantsoenovergangen Uitmesten Selectie Enten, bekappen Verlichting overgangen 11 Bedrijf Typen Biologisch (45) Gangbaar (315) Krachtvoerrijk >65 kg/100 kg melk 55% Ruwvoerrijk <65 kg/100 kg melk 45% Verschuiving naar meer ruwvoerrijke. title = Sturen in het rantsoen, abstract = De kostprijs voor biologische geitenmelk bestond in 2007 voor 59% uit kosten voor ruwvoeder en krachtvoeder. Om dit aandeel terug te dringen en tegelijkertijd aan de eis van 100% biologisch voer te voldoen, hebben veel geitenhouders zich in eerste instantie geconcentreerd op de ruwvoerkwaliteit Het rantsoen is dan dus niet goed gemengd. Bij een goed gemengd rantsoen eten de geiten gewoon bovenaf. Stap 6. Nemen we 4 of 5 monsters van het gemengde voer verdeeld over de hele lengte van het voerhek, dan laat een schudboxtest ons zien of het gemengde rantsoen overal aan het voerhek hetzelfde is Bij een energietekort in het rantsoen. Als extra vet of energie in het rantsoen wenselijk is. Verlengen duurmelken; BergaFat T-300 is ook een gefractioneerd vet. Dat naast een grote hoeveelheid C16:0 een groter aandeel C18:1 bevat in de vorm van triglyceriden. Hierdoor kan een geit dit vet makkelijker omzetten in lichaamsgewicht

Voerrantsoen Geit Levende Hav

 1. Al onze geiten zitten volgens productiegroep opgedeeld in de stal. Hanke maakt voor elke groep een aangepast rantsoen en waar nodig doet ze ook aanpassingen. Op die manier slagen we erin om het meest optimale resultaat te behalen. Het rantsoen bestaat uit grasklaver, perspulp, bierbostel en stro aangevuld met krachtvoer
 2. der structuur in het rantsoen vergroot de kans op maag- en darmstoornissen. Een structuurrijk rantsoen stimuleert de penswerking (Praktijkonderzoek veehouderij, 2002). OEB- niveau Bij producerende melkgeiten moet de OEB in een rantsoen ongeveer 10 OEB per liter melk bedragen
 3. Geiten. Aanvullende voeders voor alle soorten geiten voor fok, keuring of gezelschap. De voedingseisen voor jonge dieren wijken af van die van het volwassen dier. Om de periode van snelle eerste groei goed door te komen, heeft Kasper Faunafood speciaalvoeders ontwikkeld die tegemoetkomen aan die specifieke eisen
 4. Geiten; Schapen; VoerExpert Optimaal rantsoen Voor het samenstellen van een optimaal rantsoen, maken onze Rundveespecialisten gebruik van het geavanceerde rantsoenberekeningsprogramma VoerExpert. De melkproductie gegevens uit de melkproductieregistratie (MPR) en de analyses van uw ruwvoeders worden in het programma ingelezen
 5. Dit hebben we als volgt aangepakt: vanaf 4 weken voor lammeren kregen deze geiten een rantsoen van smakelijk eerste snede kuilgras (45% ds), ruim stro in de ruiven en 2 kg Capri Transitie Totaal. Vanaf twee weken voor lammeren is er 0,5 kg Capri Transitie Totaal vervangen door de Capri Transitie Energie
Voorkom selectie in rantsoen van geiten | AgruniekRijnvallei

Oudere geiten en geiten met een te ruime conditie lopen meer risico rondom het aflammeren. Dekgroepen Maak bij voorkeur dekgroepen op basis van gewicht. Streef naar gewichtsklassen met een spreiding van maximaal 5 kg. Mits dit natuurlijk qua arbeid werkbaar blijft! Besteed daarnaast continu aandacht aan het rantsoen en de gezondheid van uw. Wilma Wolters 19-07-2021 Leestijd 2 minuten. De melkproductie van de 72 geitenbedrijven die meedraaien in Agroscoop is in 2020 gestegen naar 1.220 kg per geit. De voerwinst ligt 38 euro hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarresultaten 2020 die ForFarmers bijhoudt. In 2020 ligt de melkproductie per geit 3 kg hoger dan in 2019 (1.217 kg) Ruw- en krachtvoer voor geiten. Geiten zijn geen echte grazers zoals schapen of koeien, ze eten alleen wat ze lekker vinden. Daarom is heerlijk geitenvoer essentieel. Net als andere herkauwers moet het rantsoen voornamelijk ruwvoer bevatten. Geiten hebben vier magen en vezelrijke voeding is belangrijk voor het goed functioneren van de pens

Voerwinst blijft stijgen bij geitenklanten van ForFarmers. De Agroscoop jaarresultaten 2020 van ForFarmers geitenklanten zijn bekend en we zijn trots op het resultaat. De voerwinst is wederom gestegen. Dit is deels te verklaren vanwege de hoge melkprijzen, maar tevens vanwege de betere ruwvoerkwaliteit Bij hitte vreet een geit minder, terwijl ze méér energie nodig heeft. Ook moet het totaalrantsoen in balans blijven om de pens gezond te houden. Voer op de koele momenten van de dag - bijvoorbeeld s' avonds laat. Voorkom broei, in de kuil maar ook aan het voerhek. Gebruik Selko TMR om opwarming aan het voerhek tegen te gaan

Vetzuursamenstelling geitenmelk te sturen via rantsoen

De hoogproductieve geiten willen we na het aflammeren binnen afzienbare tijd omschakelen van een transitierantsoen naar een hoogproductief rantsoen. Dat kan met de geiten die één week na aflammeren goed zijn opgestart. Zij kunnen doorschakelen naar een hoogproductief rantsoen. Daarmee krijgen ze ruim baan om melk te gaan geven. De geiten die. Een rantsoen met structuur, verkleint het risico op pensverzuring. Voedermiddelen die structuur aanbrengen zijn onder andere stro, hooi en grove graskuil. De structuur van het voer is belangrijk voor de juiste verwerking en benutting van het voer. Een rantsoen met meer structuur stimuleert het herkauwen en zorgt voor de aanmaak van meer speeksel Meer geiten, minder werk. De geiten op de GeBaGeitenhoeve worden twee keer per dag gemolken en de gemiddelde jaarproductie ligt op ca. 1300 liter per geit. Het rantsoen bestaat uit mais, gras, luzerne, bietenpulp en vijf soorten krachtvoer. Bart Smolders is geitenhouder. Met 1200 melkgeiten en 400 opfokgeiten is zijn bedrijf VOF GeBaGeitenhoeve.

Geiten moet je verwennen - Lel

Diervoeding schapen en geiten. U voert uw dieren biologisch voer. Biologisch diervoeder voldoet aan de volgende voorwaarden: De niet-biologische ingrediënten, toevoegingsmiddelen en hulpstoffen moeten staan op bijlagen V en bijlage VI van de EU-Verordening Nr. 889/2008. het rantsoen mag voor 100% uit omschakelingsvoer (% drogestof per jaar. Peren bevatten veel suiker en energie en zijn qua voederwaarde vergelijkbaar met voederbieten. Voerperen zijn goed verteerbaar en verhogen de smakelijkheid van het rantsoen aanzienlijk. Al dan niet gesnipperd, passen peren uitstekend in een rantsoen voor melkkoeien, vleeskoeien, schapen en geiten. Energieboost in vee-rantsoen Rhodee geeft een rondleiding over het bedrijf van haar ouders in Marle bij het Overijsselse Hellendoorn. Daar hebben ze niet alleen vleesvarkens maar ook 150 melkkoeien. In deze vlog laat ze zien wat er allemaal in het rantsoen van de melkkoeien zit Biologisch gehouden melkgeiten mogen alleen biologisch geteeld ruwvoer, zoals maïs en gras eten. Daarnaast krijgen zij een beperkte hoeveelheid krachtvoer met biologische componenten. Waarom beperkt? Vanwege de regelgeving omtrent het biologisch houden van geiten, mag maar 40% van het rantsoen bestaan uit krachtvoer

Rantsoen van geiten sturen - Biokennis

Het dagelijks rantsoen mag maximaal uit 60% krachtvoer bestaan. Samenstelling Gerst, Maïszemelgrint, Tarweglutenvoer, Zonnebloemzaadvoer, Kool- en raapzaadvoer, Graankorrelvoermeel, Palmpitschilfers, Geiten zijn kieskeurige dieren als het op hun voeding aankomt De geiten blijven het jaar rond binnen en krijgen er een rantsoen van voorgedroogd gras, perspulp, draf, krachtvoer en stro. Dat wordt met de voermengwagen gemengd en op de voedergang uitgestrooid. Het moet goed gemengd zijn, want de geiten zijn anders nogal selectief met het eten, zo geeft Adriaan aan Geiten eten liever wilg dan ruwvoer, bij krachtvoer werd geen voorkeur gemeten. De geiten eten het liefst het blad en de jonge stengeldelen, vervolgens de bast en overige stengeldelen. Ruwvoer dient niet gelijk met grote hoeveelheden wilgentakken gevoerd te worden. Bomen hebben door hoge mineralen gehalte zeker potentie als voederboom, maar mee

Veehouders die voederbomen planten om te variëren met het rantsoen van geiten of runderen: het is een creatieve toepassing van een teelt die op diverse terreinen profijt kan opleveren. Zo betekent de teelt van voederbomen langs slootranden ook dat er minder mineralen uitspoelen, dat de houtsnippers als groene energie gebruikt kunnen worden, en dat het landschap aantrekkelijker wordt referentiewaarde van vitamine E in het bloed van geiten 2.5 umol/l te nemen en niet de waarde van koeien (> 7.4 umol/l). • Extreme gehalten in het rantsoen moet voorkomen worden. De benutting van veel elementen kan verstoord worden door een overmaat van een of meerdere andere elementen. Kali - magnesium

Sorghum bij uitstek geschikt in het rantsoen voor melkgeiten Datum: 10.02.2021. Elke dag gaat er een baal sorghum in de mengwagen bij de familie Roekevisch uit het Achterhoekse Zelhem. Vader Reint en moeder Annie zijn het melkgeitenbedrijf opgestart en nu gaan zoon Dennis met schoondochter Hilde ermee verder. Beeld. Piekproductie bij melkgeiten. 10-4-2020. Op sommige bedrijven is het lammerseizoen in volle gang. Bij andere is het alweer voorbij. In beide gevallen is het belangrijk om de productie van uw melkgeiten naar een hoger niveau te tillen. Wij geven u advies hoe u uw geiten hierbij kunt ondersteunen. Kwaliteit en opname rantsoen punten van het rantsoen worden doorgenomen en mogelijke verbeteringen en keuzes besproken. Verder wordt deze middag besproken hoe je met een rantsoenontwerp het voersaldo kunt verbeteren. • Geitsignalen en voersignalen herkennen • Beoordelen MPR en hoe te gebruiken in de praktijk • Beoordeling rantsoen en geiten in de praktijk Dag

De geiten krijgen als rantsoen gras, snijmais en brok gevoerd. De mest die de geiten produceren wordt voor een deel op. De mest van de geiten wordt voor een deel op ons land gebracht. Het andere deel wordt door biologische akkerbouwers gebruikt De geiten krijgen als rantsoen gras, mais en brok gevoerd. Verbinding tussen boer en burger. Wij vinden het belangrijk om burgers te laten zien wat er op ons bedrijf gebeurt. Dit doen wij onder andere door een Facebookpagina en achter op één van de stallen is het Panorama Salland geschilderd die je vrij kunt bezichtigen Tarwestro is geschikt voor vele doeleinden. Allereerst is het een goede bodembedekker voor in de stal. Voor paarden is een droge en comfortabele bodem erg belangrijk. Stro neemt veel vocht op, geeft volume en is isolerend. Bovendien hebben de dieren iets te knabbelen in de stal. Daarnaast geeft het extra structuur in het rantsoen. Naast [

PensBalans voor een veilig rantsoen én gezonde pens | Agrifirm

Voeding geiten: Lammeren - WU

 1. Geiten zijn van nature kieskeurige eters, een smakelijk voer is dan ook een vereiste voor een goede opname. Om dit te kunnen garanderen, selecteren wij enkel de meest hoogwaardige ingrediënten. Zo kunnen wij jouw geiten voorzien van een kwalitatieve én smakelijke voeding, die zeker gegeten zal worden
 2. eralen Op melkveebedrijven wordt op meerdere manieren het rantsoen berekend en gevoerd. Een van de manieren is om een compleet gemengd rantsoen te voeren per groep. Dit is dus een TMR rantsoen. Bij een TMR rantsoen zijn alle behoeften per koe voor energie, eiwit,
 3. der melk als gemiddeld. Maar de kwaliteit van de melk is wel bijzonder goed. Door het rantsoen wat we de geiten geven vragen we
 4. Sorghum bij uitstek geschikt in het rantsoen voor melkgeiten. Beeld: Voer- en adviesorganisatie GIJS Elke dag gaat er een baal sorghum in de mengwagen bij de familie Roekevisch uit het Achterhoekse Zelhem. Vader Reint en moeder Annie zijn het melkgeitenbedrijf opgestart en nu gaan zoon Dennis met schoondochter Hilde ermee verder
 5. Geiten Pieter Stokkermans 22 apr 2020 om 11:34uur. Met extra focus op de droogstandstransitiefase beginnen geiten nog beter aan een nieuwe lactatie. Dat signaleert mede-eigenaar Nard van den Berg van veevoerleverancier Vitalvé. In het eigen onderzoekscentrum, de Vitalvé Goat Academy, zijn achthonderd bloedmonsters rond het aflammeren afgenomen

Het Capri assortiment - Geitenvoer ABZ Diervoedin

Rantsoen geiten aanvullen met koper . By E.A.A. Smolders. Abstract. Koper is een belangrijk element in de voeding van geiten. Het zit in stofwisselingsenzymen, is nodig voor bloedvorming, bloedvaten, pigment, haren en voor de weerstand. Ruwvoer bevat altijd te weinig koper om de behoefte te dekken Tabellenboek Veevoeding 2016 voedernormen Rundvee, Schapen, Geiten en voederwaarden voedermiddelen voor Herkauwers CVB-reeks nr. 52 November 201

Partner Speerstra – Geitenhouderij

Veevoeders - Schapen en geiten; Schapen en geiten. Onze schapen- en geitenvoeders zijn optimaal samengesteld om juist die aanvulling te geven waar uw dieren behoefte aan hebben. Voor schapen hebben we 4 soorten voeders: Schapenkorrel: prima aanvulling als onderhoudsvoer voor ooien of als bijvoeding in schralere perioden Rockies Geit is een zoutliksteen aangevuld met mineralen speciaal voor geiten Zout is een belangrijke aanvulling in het dagelijkse rantsoen van uw dieren. Men

Beperk broei in het rantsoen! - Geitenhouderi

 1. De geit Voeding Opfok Melkgeiten Rantsoen; Gezondheid Bedrijfseconomie Auteurschap ×. De auteurs staan geordend volgens de mate waarin ze bijgedragen hebben aan de inhoud van het artikel. Typisch heeft de eerste auteur het artikel geschreven, en.
 2. Het rantsoen van de melkgeiten bestaat uit een mengsel van drie verschillende graskuilen en luzernekuil. Het ruwvoer wordt aangevuld met 1 broksoort en maïsvlokken. Klaas Jan voert regelmatig luzerne aan zijn geiten, Het geeft prik in het rantsoen en de geiten vreten het goed
 3. Zo zullen geiten in de opstart van de lactatie voldoende energie toegediend krijgen, zodat ze kunnen investeren in de melkgift. Later in de lactatie wordt het rantsoen aangepast, zodat de geiten niet vervetten tijdens het duurmelken. Het droogstandsrantsoen (net voor het aflammeren) is dan weer bepalend voor de opstart van de lactatie
 4. Rantsoenberekeningsprogramma Belgisch Witblauw (versie 2016) Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om een rantsoenberekening uit te voeren voor voeding van dieren van het Belgisch Witblauw ras. Rantsoenberekening heeft als doel een rantsoen samen te stellen in functie van de behoeften van de dieren. Dit is belangrijk voor een optimale productie, een goed

Geiten - De Valk Wekero

Melkproductie geiten verhogen. Optimaliseren van de melkproductie per geit draagt bij aan een efficiënte en duurzame veestapel. Het verhogen van de melkproductie is dan ook voor veel veehouders interessant. Door zoveel mogelijk melk te maken uit het beschikbare voer verbetert de voerefficiëntie. Wij vertellen je hoe je dit aanpakt 18 juni 2021. Een TMR-rantsoen is een totaal gemengd rantsoen van ruwvoer en krachtvoer wat aan uw melkvee gevoerd kan worden. TMR staat voor Total Mixed Ration. Alle behoeften van de dieren voor eiwit, aminozuren, energie en mineralen, worden gedekt in dit rantsoen. Hierdoor is los bijvoeren of voeren via krachtvoerstations niet (meer) nodig

Weidegang & passend rantsoen voor rundvee

Weidegang & passend rantsoen voor rundve

Tips voor de piekproductie. Nu de dagen langer zijn krijgen uw geiten een hormonale drang om melk te geven. Om te stimuleren dat uw geiten goed presteren én duurmelkers in het najaar nog veel melk produceren, zijn er aantal dingen belangrijk, is de ervaring van Melissa Kanis, adviseur Geiten. Ze zet ze voor u op een rij. Scan nu op schijndracht Koper is een belangrijk element in de voeding van geiten. Het zit in stofwisselingsenzymen, is nodig voor bloedvorming, bloedvaten, pigment, haren en voor de weerstand. Ruwvoer bevat altijd te weinig koper om de behoefte te dekken. Koper moet dus worden aangevuld waarbij er voor geiten een bovengrens is van 20 mg/kg ds rantsoen Geitenhouderij Van Bakel in Riethoven voert zelfgeteelde sorghum aan de melkgeiten. Het vult als strovervanger het maisrijke rantsoen goed aan. Het geitenbedrijf in Riethoven (N.-Br.) heeft 23 hectare grond in gebruik met 13,5 hectare mais, 6,8 hectare gras en 2,7 hectare sorghum. Van Bakel is tevreden over sorghum in het geitenrantsoen

Bok bij de geiten, dit zijn onze tips! - De Valk Wekerom

Melkgeitenvoeders - HAVENS Voeder

Tips voor geitenmelk uit eigen stal. Wie wil proeven van zelfgeproduceerde zuivel, neme een geit. Geen koe, want koeien doen alles meteen in het groot. Ze geven emmers en nog eens emmers melk, en daarvoor eten ze je de oren van het hoofd. Geiten leveren smakelijke melk en het melken is niet al te moeilijk Geiten. Capri Voedingsaanpak. Op basis van het gedrag van voer in de geit en de behoefte aan voedingsstoffen van de geit, wordt een optimaal rantsoen samengesteld. De inschatting van het ruwvoer, de pensgezondheid en een optimale voerbenutting zijn de pijlers die Capri onderscheiden van andere voermethodes Bij melkgeiten is er veelal sprake van rantsoenen per koppel, hoe uniformer de koppel hoe efficiënter er gevoerd kan worden. Belangrijk is het rantsoen mee te sturen naar gelang de fase waarin de dieren zitten. Het totale rantsoen vraagt aan het begin van de lactatie om andere nutriënten dan aan het eind van de lactatie Geiten worden tweemaal per dag gemolken in een melkstal met moderne apparatuur, speciaal ontworpen voor melkgeiten. Het rantsoen bestaat doorgaans uit een combinatie van snijmaïs, kuilgras en krachtvoer. Dit voer dekt de behoefte aan energie, eiwit en mineralen Automatisch geiten voeren Gepubliceerd op 29 augustus 2017. Omdat het voeren van geiten een tijdrovende klus is, zijn er steeds meer verschillende automatische voersystemen beschikbaar. Je kunt geiten zo meerdere keren per dag voeren. Vakblad Geitenhouderij bespreekt verschillende systemen

Melkgeiten Voergroep Zui

OptiVoer. OptiVoer is het rantsoenberekening programma voor veevoeding adviseurs. Het programma leest de samenstelling en prijs van het voer in. Daarnaast worden ruwvoer analyses automatisch ingelezen en (eigen) kengetallen berekend. Optifeed kan worden gebruikt voor melkvee, geiten en vleesvee en wordt dagelijks door circa 500 adviseurs gebruikt Onze stal is een zogenaamde potstal. Dit houdt in dat de geiten in grote hokken met ruim stro komen. Het voer dat ze krijgen komt voor het grootste deel van ons eigen land en het bestaat uit (kuil)gras en maïs. Het rantsoen wordt aangevuld met krachtvoer (brokjes). We melken in een 2 * 30 stands zij-aan-zij melkstal

Producten

Die geit is een bok en stinkt daarom soms en urine drinken doen geiten vaker kan zout tekort zijn maar ook mijn geiten met een uit gebalanceerd rantsoen doen dit. groeten rik. Claudio 20-10-2004 22:01. Blijkbaar nog nooit een. Voer voor schapen, geiten en herkauwers. Verkrijgbaar bij: Maak je keuze uit het ruime assortiment van Country's Best aanvullend voer voor schapen, geiten en herten. Het dagelijkse rantsoen van je dieren mag uit maximaal 60% krachtvoer bestaan en moet aangevuld worden met ruwvoer zoals gras, kuilgras, voordroog of hooi Volwassen schapen en geiten : Voor herstel van ketose: éénmaal daags 50 ml/dier oraal toedienen gedurende 5 dagen. Om het energietekort aan het einde of aan het begin van de lactatie te beperken : 25 ml/dier per dag oraal of over het (krachtvoer-)rantsoen toedienen gedurende 10 tot 15 dagen

De geiten zijn eerder ruim in conditie. Melkresultaten. 3098 kg melk per dag (3,1 kg/geit/dag) 4,12% vet; 3,36% eiwit; 29 mg/100g ureum; Waar is de winst te rapen? Door kleine rantsoen aanpassingen en te sturen op het ureumgehalte in de melk, kunnen de gehaltes evolueren tot het gemiddelde van 4,10% vet en 3,50% eiwit bij 35 ureum Geitenhouderij Feddema. De Strengenweg 9, Borger. Wij melken 1200 melkgeiten op een 120 stands dairymaster melkcarrousel. We voeren met een Lely voerrobot. Deze scant de hoeveelheid voer aan het voerhek en gaat voeren als het voer bijna op is. Het rantsoen bestaat uit kuil, perspulp, bierborstel en brokjes Voeding Geiten eten naast gras ook bladeren, boomschors, kruiden, groenten en plantenscheuten. Voer een geit niet teveel en vermijd te voedzame voeding. Alleen als geiten melk of vlees moeten produceren, hebben ze een rantsoen met veel voedingsstoffen nodig. Hobbygeiten hoeven niets te produceren, dus zij hebben voldoende aan onderhoudsvoer In een rantsoen voor geiten is citruspulp onmisbaar. Met citruspulp kan een traag fermenteerbaar rantsoen goed sneller afbreekbaar gemaakt worden. Bij het te snel opvoeren van de dagelijkse gift moet men alert zijn op het ontstaan van pensverzuring. Toepassing GEITEN / HERTEN. Voor geiten is het belangrijk om extra vitaminen en mineralen aan te bieden in de vorm van krachtvoer. Wij hebben voor u Geiten/Hertenbrok of Rundveebrok A in het assortiment als aanvulling op ruwvoer voor geiten