Home

Fenobarbital bijsluiter

Phenobarbital Comp 250x100mg | Apotheek Hemifar

1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 rvg 52098_52101_52104 PIL 0620.7v.BAren BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fenobarbital Teva 25 mg, tabletten Fenobarbital Teva 50 mg, tabletten Fenobarbital Teva 100 mg, tabletten Fenobarbital Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER PHENOBARBITAL STEROP 100 mg Tabletten Fenobarbital Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fenobarbital Apotex 25 mg, tabletten Fenobarbital Apotex 50 mg, tabletten Fenobarbital Apotex 100 mg, tabletten Fenobarbital Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig

Fenofibrate Price - Compare Local Price

 1. der. Fenobarbital kan de absorptie van griseofulvine ver
 2. FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig
 3. dert het effect van deze middelen. Bij het beginnen en bi
 4. fenobarbital 3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN Per tablet: Werkzaam bestanddeel: Fenobarbital 50 mg. Witte tot gebroken-witte met bruine vlekken, ronde en convexe smakelijke tablet met een breuklijn aan één zijde (diameter 9 mm). 4. INDICATIES Behandeling van de idiopathische vorm van gegeneraliseerde epilepsie bij honden. 5. CONTRA-INDICATIE
 5. deren. fenytoïne, een middel voor hartklachten of epilepsie. Fe nytoïne kan de werkzaamheid van Flagyl ver

Fenobarbital vermindert de betrouwbaarheid van de pil en de meeste andere hormoonbevattende anticonceptiemethoden. Hierdoor stijgt de kans op een zwangerschap. Overleg met uw arts of u een spiraaltje of de prikpil kunt gebruiken. Als dit niet mogelijk is, moet u condooms gebruiken naast de pil tot en met 4 weken nadat u met fenobarbital bent gestopt Fenobarbital passeert de placenta en bij hoge doseringen zijn (reversibele) ontwenningsverschijnselen bij pasgeborenen niet uit te sluiten. Fenobarbital gaat over in de moedermelk en bij zogen dient gecontroleerd te worden op ongewenste sedatief De toepassing van fenobarbital bij epilepsie komt pas in aanmerking indien met andere anti-epileptica onvoldoende resultaat wordt verkregen. Het gebruik is beperkt vanwege de bijwerkingen en mogelijke interacties. Fenobarbital is een eerstekeusmiddel voor status epilepticus bij neonaten/ prematuren

Bijsluiter: Informatie Voor De Gebruiker Phenobarbital

FENOBARBITAL 25 - 50 - 100 PCH tabletten Andere symptomen om op te letten zijn zweren in de mond, keel, neus, genitaliën en conjunctivitis (rode en gezwollen ogen). Deze mogelijk levensbedreigende huiduitslag gaat vaak gepaard met griepachtige symptomen. De uitslag kan zich verspreiden tot veel blaren of resulteren in het loslaten van de huid Fenobarbital Teva 100 mg/ml, injectievloeistof. Gevonden informatie en bijsluiter. Fenobarbital Teva 100 mg/ml, injectievloeistof (N03AA02 - Phenobarbital) Toedieningsweg: Parenteraal. Bijsluiter. Werkzame stoffen. FENOBARBITAL. Hulpstoffen. ETHANOL 336 mg/ml NATRIUMHYDROXIDE (E 524) PROPYLEENGLYCOL (E 1520) 350 mg/ml WATER VOOR INJECTIE PHENOLEPTIL 100 mg tabletten voor honden Fenobarbital 3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN Beschrijving Witte tot bijna witte, ronde, convexe tablet met bruine spikkeltjes en een kruisvormige breukstreep aan één zijde (diameter 13 mm). De tabletten kunnen worden gedeeld in twee of vier gelijke delen. Werkzaam bestanddeel per table Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wi Phenoral 12,5 mg tabletten worden gebruikt bij de behandeling tegen epilepsie bij de hond. Hier treft u de bijsluiter aan van deze tabletten. Online afspraak maken 0344-6129

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Metamucil Suikervrij Orange, 581mg/g, poeder voor orale suspensie Ispaghula Husk Anhydricum Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig dan bereikt u het beste resultaat Fenobarbital is de meest voorkomende behandeling voor idiopathische epilepsie Onderaan vind je de Fenobarbital bijsluiter. Fenobarbital (merknaam Luminal) is een barbituraat. Het werd in 1904 gesynthetiseerd door Emil Fischer en in 1912 op de markt gebracht door de Duitse chemische fabriek Friedrich Bayer & Co Fenobarbital 1 ml = 10 mg infusievloeistof 1. Naam van het geneesmiddel Fenobarbital 1 ml = 10 mg infusievloeistof 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Een ampul bevat 10 mg/mL fenobarbital, een ampul bevat 1 mL. Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 3. Farmaceutische vorm Infusievloeistof 4. Klinische gegeven

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GARDENAL 100 mg tabletten Fenobarbital Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker In de bijsluiter kunt u terugvinden dat fenobarbital wordt gebruikt bij: kinderen met epilepsie. Fenobarbital is bij deze aandoening officieel bij kinderen geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant fenobarbital bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is Fenobarbital Teva 50 mg/ml, injectievloeistof. Gevonden informatie en bijsluiter. Fenobarbital Teva 50 mg/ml, injectievloeistof (N03AA02 - Phenobarbital) Toedieningsweg: Parenteraal. Bijsluiter. Werkzame stoffen. FENOBARBITAL. Hulpstoffen. ETHANOL 336 mg/ml NATRIUMHYDROXIDE (E 524) PROPYLEENGLYCOL (E 1520) 350 mg/ml WATER VOOR INJECTIE de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Gebruik tijdens dracht Fenobarbital passeert de placenta en bij hoge doseringen zijn (reversibele) ontwenningsverschijnselen bij pasgeborenen niet uit te sluiten. Studies bij laboratoriumdieren duiden op een werking van fenobarbital tijdens de prenatale groei, met name blijvend

Wat kost de pil Ethinylestradiol, anticonceptiepil met

Phenoral bijsluite

Fenobarbital (merknaam Luminal) is een barbituraat.Het werd in 1904 gesynthetiseerd door Emil Fischer en in 1912 op de markt gebracht door de Duitse chemische fabriek Friedrich Bayer & Co..Fenobarbital werd voornamelijk als kalmeringsmiddel toegepast. De arts Alfred Hauptmann ontdekte dat het ook als anti-epilepticum bruikbaar was, en het tot dan toe gebruikelijke, veel giftiger bromide kon. Fenobarbital (vroeger Luminal) Fenobarbital wordt sinds 1912 gebruikt als anti-epilepticum. Barbital, het eerste middel uit de groep barbituraten, werd geïntroduceerd in 1903. Dit middel had echter een te sterk versuffende werking om bruikbaar te zijn voor de behandeling van epilepsie. Bij fenobarbital is het remmende effect op het. BIJSLUITER FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter Fenobarbital behoort tot de groep van de barbituraten: een bepaalde groep van geneesmiddelen tegen epilepsie. Gebruiken bij − epilepsie (vallende ziekte) met uitzondering van absences (momenten van verminderd bewustzijn) - fenobarbital (middel tegen epilepsie) 1.3.1.3 Bijsluiter Juni 2021 . Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normal

BIJSLUITER: Pexion 100 mg tabletten voor honden Pexion 400 mg tabletten voor honden 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE Toenemende doses fenobarbital werden geassocieerd met toenemende leverenzymen ALT, AP, AST, GGT en GLDH. 2 Phenoral 12,5 mg: fenobarbital 12,5 mg. Phenoral 25 mg tablet: fenobarbital 25 mg. Phenoral 50 mg tablet: Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Video: Bijsluiter Fenobarbital drank 20 mg/ml met acetem LUM

BIJSLUITER DOXYBACTIN® 50 mg fenobarbital en fenytoïne. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): Bij overdosering zijn geen andere ongewenste effecten bekend dan de bijwerkingen genoemd in rubriek 'Bijwerkingen'. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDERE Bijsluiter: informatie voor de patiënt - Fenytoïne, carbamazepine of fenobarbital en andere anti-epileptica die worden gebruikt om een epileptische aanval of toeval te beëindigen. - Rifabutine of rifampicine, geneesmiddelen die worden gebruikt om tuberculose (TB) t

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1908b Pag. 1 van 9 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Metronidazol Auro 500 mg, filmomhulde tabletten metronidazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Xarelto 15 mg filmomhulde tabletten Xarelto 20 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren Bijsluiter: informatie voor de gebruiker • Andere anti-epileptica en enzym-inducerende medicijnen, zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, lamotrigine en rifampicine. • Medicijnen die de hoeveelheid natrium in uw bloed verlagen, zoals diuretica (die gebruikt worden om d Bijsluiter: informatie voor de patiënt Mysimba 8 mg/90 mg tabletten met verlengde afgifte. naltrexonhydrochloride / bupropionhydrochloride carbamazepine, fenytoïne of fenobarbital. Uw arts zal u nauwlettend controleren op bijwerkingen en/of mogelijk de dosis van het ander

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Acecort 1 mg, filmomhulde tabletten Acecort 5 mg, filmomhulde tabletten Acecort 10 mg, filmomhulde tabletten Acecort 10 en 5 mg, filmomhulde tabletten hydrocortison Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk BIJSLUITER ERADIA® 125 mg/ml van metronidazol.Fenobarbital kan de metabolisering van metronidazol in de lever verhogen,wat kan leiden tot een verlaagde serumconcentratie van metronidazol. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. Anticonceptiepil. Fenobarbital vermindert de betrouwbaarheid van de pil en de meeste andere hormoonbevattende anticonceptiemethoden Bijsluiter Phenoral® Naam: Phenoral. Werkzame stof: fenobarbital. Indicatie: behandeling van epileptie. Dosering: 2-2.5 mg/kg 2 x daags. Na 3 weken bloedspiegel fenobarbital meten en eventueel dosering aanpassen. Toediening: oraal. Contraindicatie: leverfalen, voorzichtigheid bij dracht, anemie en hartfalen Fenobarbital 100 mg. Hulpstoffen: Smaakstof 201627, mikrokristallijne cellulose, lactose monohydraat, natriumzetmeel Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER fenobarbital of carbamazepine. - geneesmiddelen om hoge bloeddruk of bepaalde hartaandoeningen te behandelen, zoals verapamil, nicardipine of diltiazem. - dronedarone, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om uw hartslag te helpen reguleren Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Alecensa 150 mg harde capsules . alectinib . Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren Bijsluiter - NL versie ANTHELMEX FORTE BIJSLUITER Anthelmex Forte kauwtabletten voor honden 1. (bv. dexamethasone, fenobarbital) kunnen de plasmaspiegels van praziquantel verlaagd worden. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

fenobarbital Apotheek

Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Fultivit-D3 800 IE zachte capsules Fultivit-D3 3200 IE zachte capsules Fultivit-D3 20 000 IE zachte capsules zoals fenobarbital), aangezien deze geneesmiddelen het effect van vitamine D kunnen verlagen. - Glucocorticoïden. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Rivotril tabletten 0,5 mg, tabletten . Rivotril tabletten 2 mg, fenobarbital, carbamazepine, lamotrigine, en mogelijk ook in mindere mate valproïnezuur, kunnen leiden tot een verminderde werking van clonazepam. Wanneer Rivotril e

Fenobarbital geschikt. Plaats een reactie. Voor de behandeling van epilepsie in ontwikkelingslanden beveelt de wereldgezondheidsorganisatie WHO fenobarbital aan. Van de 35 miljoen epilepsiepatiënten in ontwikkelingslanden krijgt 85 procent geen medicatie. Een dagelijkse dosis fenobarbital hoeft slechts 2,20 euro per jaar te kosten. Mede uit. Bijsluiter: informatie voor de patiënt Otezla 10 mg filmomhulde tabletten Otezla 20 mg filmomhulde tabletten Otezla 30 mg filmomhulde tabletten Apremilast Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van all Bijsluiter - NL Versie. PHENOLEPTIL 25 MG. Zodra een steady-state concentratie is bereikt dienen de serum fenobarbitalconcentraties. bepaald te worden. De ideale therapeutische range voor de serum fenobarbitalconcentratie ligt. tussen 15 en 40 µg/ml. Indien de serum fenobarbitalconcentratie lager is dan 15 µg/ml of

fenobarbital - Farmacotherapeutisch Kompa

 1. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Eskazole 400 mg tabletten albendazol carbamazepine en fenobarbital (dit zijn geneesmiddelen die onder andere worden gebruikt bij de behandeling van epilepsie) Uw arts zal u mogelijk extra controleren tijdens het gebruik van Eskazole
 2. Fenobarbital kan de metabolisering van metronidazol in de lever verhogen, wat kan leiden tot een verlaagde serumconcentratie van metronidazol. Metrobactin_250mg_Bijsluiter_A5_def.indd 1 29-02-16 12:49. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) De kans op het optreden van bijwerkingen is groter bij het overschrijden va
 3. BIJSLUITER: Pexion 100 mg tabletten voor honden Pexion 400 mg tabletten voor honden 1. Toenemende doses fenobarbital werden geassocieerd met toenemende leverenzymen ALT, AP, AST, GGT en GLDH. België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm.
 4. Fenobarbital drank 10 mg/ml met acetem 30 ml 1. Naam van het geneesmiddel Fenobarbital drank 10 mg/ml met acetem 30 ml 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Een flacon bevat 30 ml drank met 10 mg/ml fenobarbital. Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 3. Farmaceutische vorm drank 4. Klinische gegeven

Bijsluiter - TriBvit - september 2010 1/3 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER . (vallende ziekte) gebruikt worden, zoals fenobarbital en fenytoïne. • Het effect van foliumzuur kan verminderd worden door middelen die het foliumzuurmetabolisme beïnvloeden, zoals methotrexate,. Gardenal BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GARDENAL 100 mg tabletten Fenobarbital Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u Bijsluiter bij Fenobarbital Drank FNA. Bijzonderheden. Geen. Overdosering. Coördinatie-stoornissen (ataxie), opwinding, bewustzijnsvermindering (depressie van het centrale zenuwstelsel), bewusteloosheid (coma), verminderde hart- en vaatfunctie, stokkende ademhaling, eerst onderkoeling (hypothermie) en dan koorts (hyperthermie), verminderde of. Bijsluiter Firma. Wetenschappelijke betekenis: Fenobarbital is een anti-epilepticum of anticonvulsivum. Het toepassingsgebied beperkt zich tot de behandeling van grand-mal en dit voornamelijk in de perdiatrie eb psychiatrie

Eurotel Lanaken adres, book at eurotel lanaken, lanaken

BIJSLUITER. FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem. BIJSLUITER FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. Lees de hele bijsluiter goed . Nadere informati Bijsluiter Dexamethasondrank 0,1 mg/ml Versie: 1 Laatste herziening: 10-12-2018 Artikelnummer: 97976695 Pagina 2 van 5 • Opgezette buik • Irritatie van de maag • Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) Spieren en botten • Spierpijn en spierzwakte • Scheuren van pezen Huid • Het dunner worden van de huid (huidatrofie fenobarbital. Acitretine (Neotigason); een middel dat gebruikt wordt bij huidziekten. Het is daarom zeer belangrijk dat u altijd vermeldt dat u methotrexaat gebruikt als u medicijnen krijgt voorgeschreven. U mag geen medicatie gebruiken zonder overleg met uw dermatoloog of apotheker. Ook veranderingen in medicatie moet u doorgeven aan u > Fenobarbital injectievloeistof. Medicatie Afspraak en Contact. Maak een afspraak Uw bezoek Spoedgevallen. Extra maatregelen coronavirus Als uw dier is opgenomen. Fenobarbital injectievloeistof Download bijsluiter Dieren. Hond; Kat; Paard, pony of ezel; Overige dieren; Over deze website. Over ons; Disclaimer; Andere pagina's. Voor. Earex Bijsluiter - Vinden. Pagina 1 van circa 15 resultaten voor earex bijsluiter - 0.023 sec

Fenobarbital bijsluiter - bijsluiter

Bijsluiter Epikal®. Werkzame stof: Kaliumbromide 300 mg. Indicatie: Voedingssupplement ter ondersteuning bij het voorkomen van epilepsie bij honden, indien slechte respons op fenobarbital. Als samen met fenobarbital: 25-40mg/kg 1 x daags. Als alleen gegeven: 50-80 mg/kg 1 x daags. Duurt 4 maanden voor evenwicht in bloed bereikt wordt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lamictal® 25 mg tabletten Lamictal® 50 mg tabletten Lamictal® 100 mg tabletten Lamictal® 200 mg tabletten Lamotrigine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig BIJSLUITER: Metrovis 100 mg tabletten voor honden en katten. Inhoud van deze bijsluiter. 1. NAAM EN ADRES Fenobarbital kan de metabolisering van metronidazol in de lever verhogen wat kan leiden tot verlaagde serumconcentraties van metronidazol. Overdosering (symptomen,.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Scheriproct 500mg/190mg zalf cinchocaïne hydrochloride, prednisoloncaproaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts o Onderaan vind je de Fenobarbital bijsluiter. Fenobarbital (merknaam Luminal) is een barbituraat. Het werd in 1904 gesynthetiseerd door Emil Fischer en in 1912 op de markt gebracht door de Duitse chemische fabriek Friedrich Bayer & Co.

Fenobarbital Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Mogelijke bijwerkingen 5 De lange termijn bijwerkingen van fenobarbital Fenobarbital is een Barbituraat drug die de activiteit van de hersenen en het zenuwstelsel vertraagt Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. * als u afwijkingen in uw bloedsamenstelling heeft. Uw arts zal uw bloed controleren voor elke behandeling met Taxol. * als u tijdens Taxol-toediening last krijgt van uw hart. Bij de volgende behandeling met. Fenobarbital werkte veel minder versuffend en was, evenals barbital, langwerkend. Het werd daardoor voornamelijk als kalmeringsmiddel toegepast. Er werden circa 2500 barbituraten ontwikkeld, waarvan ongeveer 50 ooit voor medisch gebruik zijn geregistreerd Dit product is niet langer leverbaar. Epitab bevat kaliumbromide en ondersteunt jouw hond met epilepsie. Het kan ingezet worden als monotherapie of in combinatie met een fenobarbital. Deskundig dierenartsadvies. Gratis verzending vanaf €49,-. Voor 18:00 besteld, morgen in huis *. Gratis retourneren *. Productinformatie Fenobarbital kan de metabolisering van metronidazol in de lever verhogen, wat kan leiden tot een verlaagde serumconcentratie van metronidazol DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN 14 februari 2020 OVERIGE INFORMATIE REG NL 5757 KANALISATIE UDD V44/008/03-2020

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GARDENAL 100 mg

 1. fenobarbital verlaagd worden. Toediening: Als ondersteuning bij de behandeling van epilepsie bij de hond al of niet in combinatie met fenobarbital. Dosering: De arts zal op geleide van de eventuele bijwerkingen een dosering van 15-40 mg per kg LG twee maal daags voorschrijven. In combinatie met fenobarbital 1 maal daags 25 mg per kg LG
 2. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. - fenytoïne of fenobarbital, die worden gebruikt om epilepsie te behandelen - prednisolon en methylprednisolon, die behoren tot de klasse van corticosteroïden, gebruikt o
 3. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Peyona 20 mg/ml oplossing voor infusie en drank cafeïnecitraat Lees goed de hele bijsluiter vóór behandeling met dit geneesmiddel want er staat belangrijke - fenobarbital (gebruikt voor de behandeling van epilepsie) - fenytoïne.
 4. Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a. Fenobarbital Theofylline (= Diphantoïne®, Epanutin®) Algemeen Vertel behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Trajenta® 5 mg filmomhulde tabletten . • Carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne. Deze worden soms gebruikt om toevallen of chronische pijn te reguleren. • Rifampicine. Dit is een antibioticum dat wordt gebruikt bij infecties zoals tuberculose Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Trajenta 5 mg filmomhulde tabletten . • Carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne. Deze worden soms gebruikt om toevallen of chronische pijn te reguleren. • Rifampicine. Dit is een antibioticum dat wordt gebruikt bij infecties zoals tuberculose Fenobarbital is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van epilepsie. Het middel werd al in 1912 op de markt gebracht. Fenobarbital werd in het verleden verkocht onder de merknaam Luminal. Tegenwoordig zijn merkloze versies van het middel op de markt. Fenobarbital is beschikbaar als tablet, als drank, en als injectievloeistof

Fenobarbital Medisch Centrum Voor Diere

fenobarbital, rifampicine,...). Gebruikt u naast Dexa-Rhinsospray nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 05/201 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Sinaspril paracetamol 120 vloeibaar Bepaalde anti-epileptica (lamotrigine, fenytoine, fenobarbital, carbamazepine, primidon) Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen) Probenecide (geneesmiddel tegen jicht Fenobarbital. Gerelateerde artikels. Opletten met therapietrouw bij epilepsiepatiënten. Antiepileptica bij de kat: doeltreffendheid en veiligheid. Overzicht van de regels voor verdovende middelen en psychotropen voor de dierenarts (KB 6/9/2017) Verdovende middelen en psychotrope stoffen, een update (september 2017

Gardenal 100 mg bijsluiter bij Zivi Zorginformatie voor

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Panclamox 40 / 500 / 1000 mg, maagsapresistente tablet / filmomhulde tablet / filmomhulde tablet pantoprazol / claritromycine / amoxicilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Alunbrig 30 mg filmomhulde tabletten . Alunbrig 90 mg filmomhulde tabletten . Alunbrig 180 mg filmomhulde tabletten . brigatinib . Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. • fenobarbital, fenytoïne: geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsi de bijsluiter of het etiket te worden getoond. de imepitoïne groep en 20% van de fenobarbital groep uitgesloten van de analyse op werkzaamheid. Reden voor uitsluiting was onder andere niet reageren op de behandeling. Bij de overige honde BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paroxetine ICC 10 mg, tabletten , Paroxetine ICC 20 mg, tabletten , Paroxetine ICC 30 mg, tabletten , Paroxetine ICC 40 mg, tabletten . Paroxetine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DOGMATIL 50®, capsules 50 mg sulpiride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Bijsluiter Phenoral 12,5 mg tabletten voor honde

In geval van accidentele inname dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Gebruik tijdens dracht Studies bij laboratoriumdieren duiden op een werking van fenobarbital tijdens de prenatale groei, met name blijvende veranderingen in de seksuele ontwikkeling Bijsluiter: informatie voor de gebruiker . Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten . rivaroxaban . Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren primidon vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij alle vormen van focale (voorheen partiële) epilepsie zijn carbamazepine, lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine en valproïnezuur middelen van eerste keus als onderhoudsbehandeling. Middelen van tweede keus zijn brivaracetam, clobazam (alleen als 'add-on'), gabapentine, perampanel, pregabaline, topiramaat en. Bijsluiter: informatie voor de patiënt Lynparza 100 mg, filmomhulde tabletten Lynparza 150 mg, filmomhulde tabletten olaparib • fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital - worden gebruikt als kalmeermiddel of voor de behandeling van insulten (aanvallen) en epilepsi

Fenobarbital 50 PCH, tabletten 50 mg - Brochur

Bijsluiter 1/12 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paroxetine EG 20 mg filmomhulde tabletten rifampicine, fenobarbital, fenytoïne) is een aanpassing van de begindosering meestal niet nodig en zal uw arts de volgende doseringen aanpassen op het effect van het geneesmiddel Bijsluiter: informatie voor de patiënt Envarsus 0,75 mg tabletten met verlengde afgifte Envarsus 1 mg tabletten met verlengde afgifte Envarsus 4 mg tabletten met verlengde afgifte tacrolimus Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter bijsluiter aan de arts te worden getoond. P-450-enzymen versterken (bijv. dexamethason, fenobarbital). Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge verbindingen kan leiden tot toxiciteit. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota

Bijsluiter Fenobarbital Teva 100 mg/ml, injectievloeistof

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Xarelto 15 mg filmomhulde tabletten . Xarelto 20 mg filmomhulde tabletten . Starterspakket . Niet geschikt voor gebruik bij kinderen . rivaroxaban . Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld P-gp-activiteit induceren (bijv. rifampicine, rifabutine, carbamazepine, fenobarbital) zullen naar verwachting de absorptie van tenofoviralafenamide verlagen. Dit leidt tot een verlaagde plasmaconcentratie van tenofoviralafenamide, wat weer kan leiden tot verlies van therapeutisch effect van Descovy en de ontwikkeling van resistentie

Home > Analysegids > Fenobarbital. Zoek op trefwoord; Zoek alfabetisch; Zoek via categorie; Aanmelden. Meld je aan op de labogids. Patiëntengegevens. Vul hier je patiëntengegevens aan. Fenobarbital. Bijsluiter Roche. Interpretatie. Klinische interpretatie: Uitvoeringsinformatie. Uitvoerend labo: AZ Sint-Maria Halle. Verantwoordelijke. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Lixiana 15 mg filmomhulde tabletten Lixiana 30 mg filmomhulde tabletten Lixiana 60 mg filmomhulde tabletten Edoxaban Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van all kaliumbromide. Indicatie: Voor honden met refractaire epilepsie waarbij de aanvallen, ondanks een correcte behandeling met fenobarbital, onvoldoende onder controle kunnen worden gebracht en waarbij de serumconcentratie van fenobarbital in steady-state is binnen het therapeutische bereik. De dosis wordt per dier getitreerd en wordt tweemaal per. Gebruik van CYP3A4-inductoren zoals carbamazepine, dexamethason, fenobarbital, fenytoïne en rifampicine kan het verlagende effect op het bloedglucose van Onglyza verminderen (zie rubriek 4.5). Lactose De tabletten bevatten lactosemonohydraat. Patiënten met zeldzame erfelijke galactose intolerantie