Home

Enneagram betekenis

Enneagram - definitie - Encycl

Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat 'negen' betekent en grammos, dat staat voor 'punten'. Het symbool van het enneagram is een negenpuntig sterveelhoek. Negen persoonlijkheidstypen hebben in dit diagram elk een vast punt en staan via lijnen met elkaar in verbinding Van daaruit wordt dan vastgesteld dat volgens de vragenlijst van het enneagram een menselijke persoon 'een één is' of 'een twee is', waarbij voornamelijk naar het eenzijdig tot ontwikkeling gekomen vermogen wordt gekeken. Met de eigenschappen daarvan wordt vervolgens het 'type' (enneatype) aangeduid (de perfectionist, de helper, enz.) Een enneagram is een hulpmiddel die negen basis persoonlijkheidstypen van mensen en hun relaties onderling in kaart brengt. Hieronder worden de verschillende typen een voor een uitvoerig beschreven. Type 1: de Hervormer De hervormer, de leraar, de activist, de perfectionist of de moralist: Allemaal namen voor type 1 van het Enneagram Het enneagram onderscheidt negen persoonlijkheidstypen. Via deze gratis enneagram test kun je zien welke van de negen enneagramtypen het beste bij je passen en welke het minst op je van toepassing is Het Enneagram geeft je de sleutel om uit het hokje te komen en in vrijheid te leven door niet enkel op automatische piloot te functioneren maar de negen types in jezelf bewust ten volle te benutten. Het is een uitnodiging tot meer vrijheid en verantwoordelijkheid

Door met het enneagram te werken kun je je los maken van de verwikkeldheid in je denkpatronen. Je leert met een zekere afstand naar jezelf en anderen te kijken. Daardoor kun je je losmaken van schuldvragen, bezorgdheid over jezelf, enz Het woord Enneagram komt uit het Grieks. Ennea betekent negen en gramma figuur of punt. Het symbool Zo is Enneagram te verklaren als een figuur met negen punten. Het symbool van het Enneagram is een cirkel en drie driehoeken

Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht * Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid. Handboek enneagram, door Helen Palmer * Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen Het Enneagram is verdeeld in negen Enneagramtypen. Van alle enneagramtypen zit er wel iets in je, maar ieder mens heeft één dominant type. Dat type bepaalt je gedrag, je afweermechanisme, je voorkeuren en je beperkingen. Het Enneagram geeft inzicht in wie je echt bent, wat je verborgen talenten zijn en hoe je het optimale uit jezelf kunt halen Het Enneagram is een universeel symbool. Alle kennis kan in het Enneagram worden omvat en met behulp van het Enneagram worden geduid. En gezien dit verband kan iemand slechts die betekenis aan het Enneagram geven, die hij werkelijk kent oftewel begrijpt

Enneagram - Wikipedi

Het Enneagram is een universeel symbool van kosmische wetten. Het zijn wetten die overal en voor alles gelden in het hele universum. Dit mystieke symbool kan op een natuurlijke manier worden gebruikt om gebeurtenissen en de manier waarop ze plaats vinden te bekijken en inzichtelijk te krijgen Omdat het symbool onderdeel uitmaakt van een zeer uitgebreide spirituele Leerschool, is het niet mogelijk om de betekenis en omvang ervan in het kort te beschrijven. Er zijn veel boeken en online artikelen beschikbaar, die meer inzicht geven over wat het spirituele enneagram voor een mens op zoek naar zelfinzicht kan betekenen Het enneagram is een geometrische figuur in de vorm van een cirkel waarin lijnen zijn getrokken tussen negen punten die zich op gelijke afstanden van elkaar op de cirkelomtrek bevinden (het Griekse woord ennea betekent negen). In het afgelopen decennium is het verrassend populair geworden als een psychologisch model dat negen karaktertypen. Praat graag (en veel als hij aan de praat is) Een zekere timiditeit. Vaak speelse allure. Zevens kunnen zo gefascineerd zijn dat ze iets af willen maken (boek schrijven), eventueel samen met (want afmaken is lastig. Mooie praters. Kunnen goed brainstormen Enneagram type 4 - Intense Creatieveling Authentiek - Sensitief - Creatief - Romanticus - Symboliek Enneagram type 4 Vieren zijn één en al gevoel. Ze zijn heel goed afgestemd op hun emoties. Vieren richten hun aandacht op wat betekenis en diepgang heeft. Ze willen graag authentiek zijn en hebben een hekel aan het alledaagse saaie leven

Het Enneagram is een eeuwenoud, mogelijk reeds 2500 jaar oud model. Maar tegelijkertijd is het zeer hedendaags dat in het Grieks letterlijk negen (Ennea) en figuur (grammos) betekent. Het Enneagram beschrijft negen basistypen van verschillende persoonlijkheidstypen Betekenis enneagram. Er werden geen betekenissen of definities van het woord 'enneagram' gevonden in de database. In onderstaand formulier kan je zelf een betekenis toevoegen

enneagram

Het Enneagram beschrijft 9 persoonlijkheidstypen. Per type worden eigenschappen, talenten en valkuilen beschreven. Met deze kennis leer jij jezelf en anderen beter kennen. Idealiter zou een persoon alle 9 typen even sterk in zichzelf herkennen. Dit betekent dat de persoon in balans is Meestal opgejaagd, onrustig, scannen. Open boek wat mimiek betreft. Zeer hoog tempo (ademhaling, spreken, actie) Zullen zeer veel details gebruiken in hun omschrijvingen. Vaak tendens naar verdedigen, verantwoorden, excuseren. Loyaal

'Vieren' zijn de meest creatieve mensen van het Enneagram. In hun hoofd kunnen ze iets creëren wat ze direct kunnen maken. Ze zijn romantisch ingesteld en waarderen het als je hen gevoelig benadert en uitzonderlijke aandacht aan ze schenkt. 'Vieren' hebben iets met uitzondering Het Enneagram is zo complex dat je een code nodig hebt om het te ontrafelen. Als je de code weet ontdek je je levensdoel, het pad dat je te gaan hebt. Je ziet in de negen verborgen lagen je zielsbestemming, je uitdagingen en lessen en de route hoe je bij je kern komt Betekenis voor Enneagram Voeg een definitie toe Annuleren. Spreek het woord uit 150. Woord toevoegen 100. Collectie toevoegen 200. Bezoek een pagina 5. Voeg een reactie toe 10. Voeg thesaurus toe 100. Stem en beoordeel 5. Leer meer.. Bedankt voor uw bijdrage. Je bent niet ingelogd... Het Enneagramtype 7. Zonder de Enneagramtypen 7 gaat de wereld aan negativiteit en somberheid ten onder. Van alle typen is de Zeven het meest optimistisch, vrolijk, gezellig, entertainend en blij. Ben je omringd door Zevens, dan waan je je in de Vrolijke Hemel. Zo goed als altijd in voor een geintje, veel zelfspot en humor Het woord Enneagram komt uit het Grieks. Ennea betekent negen en gramma figuur of punt. Zo is Enneagram te verklaren als een figuur met negen punten. Het symbool van het Enneagram is een cirkel, een driehoek en een vorm van zes lijnen. De dynamiek van het Enneagram zit in dit symbool, waarin alle negen punten met elkaar worden verbonden

De kracht van zelfkennis-enneagram-leertraject

Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat negen persoonlijkheidstypen beschrijft. Hieronder staat een uitleg van deze negen typen. Lees ze door en ontdek je type! Wie ben jij? 1. De Perfectionist. De Perfectionist denkt het juiste, doet het juiste en ís de juiste Het enneagram helpt daarbij en is een perfect hulpmiddel voor echte groei en ontwikkeling. Het enneagram is een model dat inzicht geeft in de psychologische drijfveren. 'Enneagram is afkomstig van het Griekse woord 'ennea' wat negen betekent en 'grammè' wat figuur betekent. Er wordt dan ook een ster verbeeldt met 9 punten die de.

Enneagramstudies

Enneagram Carrièretijger - carrieretijger

Het enneagram is een persoonlijkheidstypering die ervan uitgaat dat alle mensen in negen persoonlijkheidstypen in te delen zijn. Het oudste geschrift waar enneagram symbolen in voorkomen dateert uit elfde eeuw na Christus. Het enneagram staat in een traditie van innerlijk werk dat al is begonnen bij de Egyptenaren en de Griekse wijsgeren Wat kan het enneagram betekenen voor mijn team? Het Enneagram kan worden ingezet als procesmodel ten behoeve van teambuilding en organisatie- of cultuur ontwikkeling. Vanuit de combinatie van de Enneagram-testen van het individu en het team kan op eenvoudige wijze de persoonlijke en de gezamenlijke communicatiestijl worden bepaald Wat betekent dat? Alvast bedankt. Hans Pluijms 16-01-2002 12:42. Hallo Terra, Het betekent al de beschrijvingen van de verschillende enneagramtypes door te nemen en mogelijk kan je dan al iets zeggen over welk enneagramtype je zeker niet bent en welk enneagramtype je mogelijk juist wel zou kunen zijn. Hierbij de resultaten van je enneagram-test. Zoals je ook al op de web-pagina hebt kunnen zien scoorde je het hoogst voor enneagramtype 7 - De levensgenieter. Hieronder vind je een korte uitleg van de betekenis van dit enneagramtype. 7. De levensgenieter de gezellige; de eeuwig jeugdige Het enneagram is een model dat tracht de verschillende persoonlijkheden van de mens onder 9 types tracht te brengen. STAP 2 // Vervolgens lees je de betekenis hieronder. Type 1 - perfectionistisch 'Enen' zijn geen gemakkelijke mensen om mee om te gaan,.

Het enneagram is een eeuwenoud model, waarin negen persoonlijkheidstypen omschreven worden. Het enneagram stamt uit het Midden-Oosten en wordt nog steeds gebruikt om meer inzicht in het menselijk handelen te krijgen. De naam 'enneagram' is afgeleid uit het Grieks. Ennea betekent negen en grammos betekent beweging of iets geschreven De term Enneagram komt uit het Grieks en betekent letterlijk figuur met negen punten. Vandaar dus de cirkel die verdeeld is onder 9 persoonlijkheidstypes. Elk kerntype heeft zijn kwaliteiten, valkuilen, angsten en intrinsieke drijfveren. En jij hebt jezelf, ergens lang geleden, in één van die hokjes gestopt Enneagram Type 6 - de Loyalist - is evenals Enneagram Type 5 - de Analist - een nadenkend type. Bang om dingen verkeerd te doen, twijfelt hij lang voordat hij tot actie komt. Waar Enneagram Type 5 - de Analist- echter de boeken in duikt, zal Enneagram Type 6 - de Loyalist - juist andere mensen vragen wat zij zouden doen Vertaald naar het Enneagram betekent dit dat je één Enneagramtype bent en de an-dere acht niet. En dat je Enneagramtype vastligt voor de rest van je leven. Wees echter gerust, binnen je Enneagramtype is er meer dan voldoende ruimte om te veranderen en zeer verschillende kanten van jezelf naar voren te laten komen. Daar komt bij dat j

Enneagram: wat is het en wat kun je erme

 1. Niets heeft betekenis behalve die je er zelf aan geeft. Jij geeft een betekenis aan een situatie of gebeurtenis. Jouw eigen oordeel. Wie zijn interpretaties bewust is kan ruimte creëren voor jezelf en anderen. Dit kan met het Enneagram! Herken je eenmaal je type, dan fungeert het Enneagram als een procesversneller in een persoonlijk.
 2. Persona betekent 'masker' en dat is wat een Enneagramtype beschrijft. Ik moet tijdens een lezing of training over het Enneagram altijd glimlachen als we dieper ingaan op de types en de 'herkenning' op de gezichten verschijnt ;-)
 3. 24-sep-2018 - Bekijk het bord Enneagram van Ron Schraven op Pinterest. Bekijk meer ideeën over enneagram, persoonlijkheidstypen, tarotkaart betekenissen
 4. Enneagram type 5, de waarnemer, heeft een objectieve kijk op de werkelijkheid en is een heldere, abstracte denker. Als successtrategie streeft de waarnemer ernaar om waardering te krijgen door de zaken te doorgronden. Hij wil graag betekenis ontlenen aan zijn ontdekkingen en vindt het prettig dit aan anderen over te dragen
 5. G.I. Gurdjieff (overleden in 1948) heeft het Enneagram naar het westen gebracht. Het paste goed in zijn leer over de vierde weg. Hij was een expert in het ontwikkelingen van zelfkennis bij mensen. Hij combineerde het enneagram met het doceren van movements en oefeningen met als doel mensen zich meer bewust te doen zijn van hun achterliggende passies en patronen

Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat 'negen' betekent en grammos, dat staat voor 'punten'. Het symbool van het enneagram is een cirkel met negen punten: Negen persoonlijkheidstypen hebben hierop elk een vast punt en staan via lijnen met elkaar in verbinding Het Enneagram. Gedachten en gevoelens van collega's in kaart. Dat betekent niet dat je met de Romanticus geen plezier kunt maken en met de Levensgenieter geen verdriet kunt delen. Elk type kan in principe alles, maar heeft zijn natuurlijke voorkeuren en talenten

De weg van zelfonderzoek - TranspersoonlijkHet Enneagram voor teams - Bram Flippo Coaching

Enneagram type 4 - Intense Creatieveling Authentiek - Sensitief - Creatief - Romanticus - Symboliek Enneagram type 4 Vieren zijn één en al gevoel. Ze zijn heel goed afgestemd op hun emoties. Vieren richten hun aandacht op wat betekenis en diepgang heeft. Ze willen graag authentiek zijn en hebben een hekel aan het alledaagse saaie leven Wat zijn de 12 archetypen van Jung? Waar komen ze vandaan en wat zijn kenmerken van ieder persoonlijkheidstype? Je vindt het allemaal in dit artikel. Lees verder. Voordat we met Jung's archetypen beginnen: wat betekent 'archetype'? De term 'archetype' vindt zijn oorsprong in het Oudgrieks. Het woord bestaat uit 'arche', wa Het enneagram is een eeuwenoud systeem waar bijna alle moderne psychologische theorieën hun plaats in vinden: van ontwikkelingspsychologie tot Freud, van copingstrategieën tot het kwaliteitenkwadrant van Ofman. In de cursus leren we eerst de betekenis van het begrip 'persoonlijkheid' of 'ego' kennen Weekend Coaching. Omdat zowel het persoonlijke als het professionele bestaan bepaald wordt door wie je bent, biedt Carita Sutherland een exclusief reflection weekend op maat met als doel om naar de kern te gaan van jouw manier van ondernemen, wie jezelf bent en welke betekenis je hieraan wilt geven Enneagram betekent dus 'figuur met negen punten'. Het symbool van het Enneagram is een cirkel, een driehoek en een zeslijnig figuur. De dynamiek van het Enneagram zit hem in dit symbool, dat alle negen punten met elkaar verbindt

Betekenis Enneagra

 1. ologie nog wel zien te achterhalen. Want ik begrijp de logica ervan nog niet. De waarden in de regel Aafjes, Bertus [20h00m] huizen geven aan dat ik bij Bertus Aafjes 20h00 als geboortetijd gebruikt heb, en dat hij in dat opzicht (mocht de tijd correct en nauwkeurig genoeg zijn) hoog zou scoren op onder 1, 5, 6 en 7.
 2. dere kanten van mijn type en de
 3. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat negen persoonlijkheidstypen beschrijft. Ennea betekent 'negen' in het Grieks, grammos is Grieks voor punten. Bij elk van de negen typen hoort een persoonlijkheidsbeschrijving
 4. Enneagram type 8 uitgebreid omschreven | Heeft natuurlijk gezag als talent | Onder stress intimiderend | Wat is het Enneagram | Persoonlijke ontwikkeling met het Enneagram | Aan de hand van het Enneagram leer jij je talent kennen | Blijf uit je valkuilen | Coaching in Houten Gemeente Utrecht | Wordt Effectief Jezelf
 5. Tradities en oude culturen met de getallenkunde, de occulte praktijken van de voorspellinge

Introductie tot het Enneagram - Eclectic Energie

 1. Learn your Enneagram Type: Here is a quick introduction to the Enneagram of Personality. Learn how to choose your Enneagram Type. Review free Enneagram Tests..
 2. Bij meervoudige intelligenties op het enneagram gaan we samen op zoek naar jouw unieke talent. Maar eerst meer over intelligent en i ntelligentie. Intelligent noem je meestal iemand die slim is en de dingen snel door heeft. Je kunt op heel veel gebieden slim of intelligent zijn: bijvoorbeeld met techniek, tekenen, schilderen, sport, rekenen.
 3. Credo: alleen authentiek zijn is eerlijk Overtuiging: iedereen is verlaten en mist essentie ik word in de steek gelaten als mensen te dichtbij komen zien ze mijn fouten Strategie: gezien worden; blijven zoeken naar de ware liefde, naar compleetheid Energie gaat uit naar: onderscheidend zijn intens beleven van gevoelens zelfexpressie, uniek zijn echt zijn Vermijden: Type 4, de Romanticus.
 4. Disclaimer: All non-English versions of the website contain unofficial translations contributed by our users.They are not binding in any way, are not guaranteed to be accurate, and have no legal effect. The official text is the English version of the website. Please consider reporting inaccuracies to support@16personalities.com or join our translation project

Enneagrampromotie. 27 September 2017 by Pepijn van Erp 14 Comments. Afgelopen dinsdag 26 september promoveerde Claudia Hoekx aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift getiteld The usefulness of the Enneagram model in The Netherlands. Vorige week sprak ik mijn verbazing uit over de inhoud en kwaliteit van dit proefschrift, vandaag. Het Enneagram leerde mij dat het belangrijk is om vooraf uit te gaan van een aantal scenario's, waardoor ik beter voorbereid ben en kan handelen wanneer mijn gevoel dat aangeeft.. . Type 9 Aangepaste Bemiddelaar. Ik ben een kei in lastige zaken oplossen. Als iedereen doet wat ik doe of zeg, loopt het nooit mis Het enneagram gaat over onze diepste drijfveren, overtuigingen en motivaties. De eerste fase van het werken met het enneagram is vooral een fase van bewustwording. Het enneagram is een confronterend model. Het geeft aan waar onze obstakels liggen. Het woord enneagram betekent letterlijk in het Grieks negen-punt

Enneagram - Managementmodellensit

Het enneagram is inmiddels een enorm achterhaalde methode voor het analyseren van iemands persoonlijkheid. Zie o.a. de Duitse wikipedia. Het zou leuk zijn om dit artikel nog wat met die kritiek aan te vullen, en vervolgens in het artikel ook aan te geven dat er alternatieven zijn, zoals de DISC-analyse, waar tot op heden nog geen kritiek over bekend is Enneagram code gekraakt direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij spiritueleboeken-kopen.nl. De online specialist in spirituele boeken Wanneer je vol energie bent, kom je uiteraard krachtig over. Het werkt ook nog eens aanstekelijk. Als energiek persoon ben je actief en de gedrevenheid is voelbaar. Kenmerken zijn: actief en levenslustig. levendig of bedrijvig. bezig en naarstig. kwiek en vitaal. ondernemend

Persoonlijkheidstypen van het Enneagram | Mens enLezing/Workshop : kennismaken met het Enneagram een ontdekking

Numerologie, enneagram en geestkund

Corael Opleidingen voor Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie, Enneagram, TA, NLP en systemisch werk. Oprichters Elly Voorend en Piet van Haaster. Als we het vermogen om te kiezen terugwinnen, vinden we de moed midden in het leven te staa Betekenis Sentivia. Sentivia is afgeleid van het Italiaanse sentire, dat betekent voelen of horen. Dat vertaal ik als luister naar je gevoel, hoor wat jouw gevoel je ingeeft en handel daar ook naar. Dat doe ik zelf ook, voor mezelf, maar ook naar mijn cliënten toe. Dat is de kracht van Sentivia

enneagram buik hoofd hart - Google zoeken | EnneagramEnneagramstudies - Verbreding - Jung - deel 3

Persoonlijkheidstypen van het Enneagram Mens en

Ik vind het Enneagram een mooie manier om een inzicht te krijgen in de processen in je karakter. Daaruit wordt ook duidelijk dat er geen waardeoordeel aan vast te plakken valt, maar dat alles een reden heeft. Die vriend van mij heeft een sterk Enneatype 5 in zich en ik een Enneatype 7 De eerste les houden we ons bezig met de betekenis van het enneagram, wat kun je ermee en met behulp van het enneagramspel en een test gaan we op zoek naar je voorkeurstype. In de volgende lessen bespreken we de verschillende typen, we kijken naar de vleugeltypen, de groeimogelijkheden van ieder persoon en je leert je stress of zwakte te herkennen Beschikbaar op 05-10-2021. Verkoop door bol.com. Keys to the Enneagram. 16,99 verkoop door: bol.com. Reserveer nu. Gratis verzending door bol.com vanaf 20 euro. Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk. 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren. Dag en nacht klantenservice Is het Enneagram een mandala? Het sanskriet woord mandala betekent in algemene zin cirkel. Meer speciaal op psychologisch, religieus en cultisch gebied wordt met een mandala een cirkelvorm bedoeld die gevuld is met symbolen Het Enneagram is een model dat staat voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het woord Enneagram komt uit het Grieks. Ennea betekent negen en Gramma betekent figuur of punt. Enneagram staat voor 'figuur met negen punten'. Het symbool van het Enneagram is een cirkel, een driehoek en een zeslijnig figuur

De Project Academie | NZCHT

Enneagram test welk enneagramtype ben jij? 123test

Het enneagramtype is dus als het ware een soort gebruiksaanwijzing hoe om te gaan met jezelf en anderen. De theorie van het Enneagram is maar ten dele bewezen. Onze ervaring echter, en die van vele anderen, is dat kennis van het Enneagram in de praktijk helpt goed met elkaar om te gaan en beter te voorspellen hoe anderen zullen reageren Het woord Enneagram komt uit het Grieks. Ennea betekent negen en gramma figuur of punt. Zo is Enneagram te verklaren als een figuur met negen punten. Het symbool van het Enneagram is een cirkel en drie driehoeken. Door deze verbinding is een fantastische krachtige dynamiek waar te nemen, waardoor niets vaststaat maar alles altijd in beweging is Enneagram betekent dus figuur met 9 punten het symbool van het enneagram is een cirkel, een driehoek en een 6-lijnig figuur. De dynamiek van het enneagram zit hem in dit symbool, dat alle 9 punten met elkaar verbindt. Door de verbinding is een fantastisch krachtige dynamiek waar te nemen,. Een Enneagram kan dus goed ingezet worden voor Agile teams. De naam Enneagram komt van het Grieks: Ennea is het Griekse woord voor negen en Gramma betekent iets dat getekend of geschreven is. Het Enneagram gaat dus uit van negen persoonlijkheden. Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het enneagram heeft zich gevormd rond een centraal thema Het enneagram is een eeuwenoude wijsheid die van grote betekenis is voor mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen en interacties met anderen willen verbeteren. Tijdens deze tweedaagse workshop krijg je inzicht in de negen basistypes. Je leert wat drijfveren inhouden en waarom je dingen doet zoals je ze doet

Welkom bij de ESN, de Enneagram Stichting Nederland. Op deze site vind je informatie over het enneagram, de doelstelling, de visie en de activiteiten van de ESN.Tevens tref je informatie aan over enneagram-professionals en hun activiteiten, zodat je een beeld krijgt van de ruime toepassingen van het enneagram en kan zien wat de mogelijkheden zijn in opleiding, ontmoeting en training Enneagram reading. Het Enneagramprofiel geeft inzicht in jouw persoonlijkheidsstructuur en helpt je op weg naar de juiste aanpak voor persoonlijke, professionele en business ontwikkeling. De kracht is dat er transformatie ontstaat in je denken, voelen en doen. € 247. Aanvragen Introductie Enneagram Wat is het enneagram? Het Enneagram is een oud model dat negen persoonlijkheidstypen beschrijft. 'Ennea' betekent negen en 'gram' betekent punt. Elk punt (1 t/m 9) symboliseert een persoonlijkheidstype met een bepaalde strategie om zichzelf, anderen en de omgeving tegemoet te treden. Het ene type is niet bete Het enneagram is een geometrische figuur in de vorm van een cirkel waarin lijnen zijn getrokken tussen negen punten die zich op gelijke afstanden van elkaar op de cirkelomtrek bevinden (het Griekse woord ennea betekent negen). Het enneagram deelt mensen in in 9 types