Home

Intentieverklaring bedrijfsovername

Wat is een intentieverklaring? Een intentieverklaring (of: letter of intent) is een document waarin partijen die in onderhandeling zijn over een bedrijfsovername de resultaten van hun besprekingen en de uitgangspunten voor verdere onderhandelingen vastleggen Bij een bedrijfsovername is het gebruikelijk om eerst een intentieverklaring of Letter of intent te ondertekenen voorafgaande aan de definitieve koopovereenkomst. Wat moet er allemaal in deze intentieverklaring worden opgenomen

Intentieverklaring en bedrijfsovername. De intentieverklaring of Letter of Intent (LOI) is een nuttig instrument bij bedrijfsovername om bijvoorbeeld het (tussentijdse) resultaat van onderhandelingen vast te leggen en/of om de verdere onderhandelingen en gevolgen daarvan te stroomlijnen Met een intentieverklaring, ook wel intentieovereenkomst of letter of intent genoemd, kunt u alvast afspraken maken over de verdeling van de kosten van het onderzoek, de geheimhouding en andere rechten en verplichtingen ten aanzien van het nog te sluiten contract Hebben koper en verkoper de eerste besprekingen gevoerd en informatie uitgewisseld, dan valt een besluit de overname wel of niet te doen. Als ze doorgaan, dan worden de resultaten van eerste besprekingen en onderhandelingen in een intentieverklaring (Letter of Intent) vastgelegd. Lees verder over de relevante punten Intentieverklaring en Corona. De afgelopen maand maart 2020 zijn de nodige bedrijfsovernames stilgelegd. Terwijl al wel een intentieverklaring was getekend. Kopers willen afwachten wat de corona crisis voor de te kopen onderneming (en de markt waarin wordt geopereerd) gaat betekenen Intentieverklaring bedrijfsovername Voorafgaand aan een bedrijfsovername maak je doorgaans gebruik van een intentieverklaring waarin je je intenties en de voorwaarden van de overname vastlegt. In onze intentieverklaring hebben we clausules toegevoegd om veel voorkomende juridische conflicten te voorkomen

Intentieverklaring - Watermill Tax & Lega

  1. Intentieverklaring contract, bijvoorbeeld bedrijfsovername. Een intentieverklaring kan niet alleen in een loondienstverband plaatsvinden, maar voor diverse situaties. Wanneer je nog geen definitieve overeenkomst af wil sluiten (omdat er bijvoorbeeld nog verder onderzoek moet plaatsvinden), kan er ook een intentieverklaring worden overeengekomen
  2. Wil je in je recht staan bij een overname ga dan goed voorbereid het proces is en lees de verschillen tussen een intentieverklaring en intentieovereenkomst goed door. Een bedrijfsovername is niet niks en bestaat naast een intentieverklaring en intentieovereenkomst uit meerdere stappen
  3. Wat voor intentieverklaring ? Dat is meestal een behoorlijke wassen neus. Er lopen hier een aantal experts rond op het forum die je wellicht van een modelcontract kunnen voorzien

Nu het verhalen van schade een minimale kans van slagen heeft, is het verstandig om bij een bedrijfsovername een intentieovereenkomst, ook wel Letter of Intent (LOI) genoemd, op te stellen. Met een LOI kunnen bepaalde 'basisafspraken' worden gemaakt, voor als u en verkoper er toch niet uit komen Een intentieovereenkomst ('Letter of Intent', 'LOI'), is een overeenkomst die partijen sluiten in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen over een bedrijfsoverdracht. Partijen spreken af wat hun intenties zijn met betrekking tot de bedrijfsoverdracht, zodat de verwachtingen en bedoelingen gelijk zijn

Wat is een non binding offer? - MKB Bedrijfsovername

Wat staat er in een intentieverklaring? Brook

Zo weet u dat de jurist bekend is met bedrijfsovernames en vanuit dit perspectief een solide intentieovereenkomst kan opstellen. Schakel de juist hulp in bij het opstellen van een intentieovereenkomst. Een intentieovereenkomst is een belangrijke stap in het overnameproces. Zorg daarom dat u als ondernemer de juiste ondersteuning hierbij inschakelt Een NDA - in het Nederlands Geheimhoudingsverklaring - is bedoeld om te zorgen dat de geheimhouding tijdens het overnameproces geborgd is. Als verkopende partij is het namelijk niet wenselijk dat bedrijfsgevoelige gegevens uitlekken of dat er in de markt bekend wordt dat u bezig bent met een eventuele overname In de letter of intent wordt vastgelegd dat beide de intentie hebben om de bedrijfsovername daadwerkelijk overeen te komen. In de intentieverklaring wordt vastgelegd hoe de overname zal plaatsvinden, binnen welke termijnen partijen eruit willen zijn en welke informatie nog nodig is. Ook wordt vastgelegd hoe de overname verder zal gaan verlopen Om welk type bedrijfsovername het ook gaat, onze advocaten stellen samen de benodigde juridische documenten op, zoals een geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring en een koopovereenkomst. Heb je dit alles al liggen of worden ze aangeleverd door een partij van wie je koopt of aan wie je verkoopt In een intentieovereenkomst staan de intenties van de verschillende partijen. In de transactieactiepraktijk gaat het dan om de intentie tot (ver)koop van een onderneming. bedoelingen van de verkoper en de koper horen hier gelijk te zijn: het sluiten van de (ver)koopovereenkomst, in ieder geval op hoofdlijnen danwel het sluiten van een (soort) voorovereenkomst, die (uiteindelijk) moet leiden.

Voorbeeld overeenkomst biedt u inzicht. Bij het afsluiten van een overeenkomst dient u er op te letten dat de afspraken helder en duidelijk zijn. Daarnaast moet deze ook overzichtelijk zijn. Overeenkomsten dienen gesloten te worden op basis van gelijk oversteken. De vorm waarin de overeenkomst wordt gegoten bepaalt de bewijsbaarheid van de. Intentieverklaring/voorwaardelijke overeenkomst Zodra de ondernemer/aandeelhouder zijn voorkeur heeft bepaald voor een potentiële koper of fusiepartner, wordt het resultaat van de gevoerde onderhandelingen vastgelegd in een intentieverklaring of een koopovereenkomst Intentieverklaring bij bedrijfsovername Bij een bedrijfsovername proces wordt niet gesproken van een intentieovereenkomst, maar van een intentieverklaring (in het Engels: Letter of Intent). De intentieverklaring is een belangrijk instrument dat gebruikt wordt tijdens een bedrijfsovername proces en is een stuk uitgebreider

De intentieverklaring: nuttig bij bedrijfsovername

Intentieverklaring voor bedrijfsovername. Klopt het totale plaatje? Stel dan een intentieverklaring op, die koper en verkoper aan elkaar verbindt. Deze verklaring is de basis voor het overnamecontract en hierin staan alle belangrijke afspraken rond de overname, inclusief een eerste bieding. Belangrijk, want dat voorkomt later problemen Voorkom juridische valkuilen bij bedrijfsoverdracht. U loopt rond met het idee om een bedrijf over te nemen. Het proces van bedrijfsovername kan enkele maanden tot een jaar duren of soms zelfs langer. Om dit complexe proces enigszins overzichtelijk en praktisch te benaderen onderscheiden we enkele fasen; (i) het voeren van verkennende. Onmisbaar in uw intentieverklaring voor bedrijfsovername. Geheimhoudingsplicht: Dit is een van de belangrijkste redenen om zo snel mogelijk een letter of intent te tekenen. Om een open dialoog te voeren, hebben alle partijen nood aan afspraken over de geheimhouding van de uitgewisselde informatie. Hiervoor kan best geopteerd worden voor een.

Intentieverklaring bedrijfsovername: nuttig bij bedrijfsovername. Waarop te letten? TIPS Intentieverklaring bedrijfsovername: een nuttig instrument bij bedrijfsovername om bijvoorbeeld het (tussentijdse) resultaat van onderhandelingen vast te leggen Een bedrijfsovername in 6 stappen. Wil jij een bedrijf overnemen als startende ondernemer? Je moet er wel voor investeren, maar je krijgt per direct allerlei voordelen. Denk aan naamsbekendheid en een klantenbestand. In dit artikel leggen we uit welke zaken je moet regelen als je een bestaand bedrijf gaat overnemen

Wat is een intentieverklaring? Een intentieverklaring is kort gezegd een verklaring die één partij aflegt over een bedoeling of intentie. Een wederzijdse intentieverklaring (letter of intent) of een intentieovereenkomst wordt aangegaan tussen meer dan één partij over een bepaalde bedoeling. In een overeenkomst maak je afspraken die te handhaven zijn omdat er sprake is van [ Bij een bedrijfsovername komt heel wat kijken. Zowel voor als na de koop moet er veel informatie worden uitgewisseld en gewogen. Een goede voorbereiding is daarbij cruciaal. Onze adviseurs zijn bekend met de complexiteit van bedrijfsovernames. Ze geven u graag bedrijfsovername advies. Zo komt u goed beslagen ten ijs tijdens het overnameproces In een intentieverklaring (letter of intent of LOI) worden in de regel de uitgangspunten van een samenwerking of transactie vastgelegd.Ook in het proces van een bedrijfsovername is een intentieverklaring niet ongebruikelijk. Een Intentieverklaring hoeft niet per definitie als Intentieverklaring benoemd te zijn, de vorm is dus minder van belang

Intentieverklaring - Hoe bindend zijn de afspraken

Een koopcontract voor een bedrijfsovername is altijd uniek en specifiek voor het betreffende bedrijf. Ook afspraken in verband met de overname kunnen in de koopovereenkomst vastgelegd worden. Zo kan de medewerking van de vorige eigenaar nog nodig zijn om bepaalde zaken over te dragen Bedrijfsovername begeleiding: de fase waarin wij, samen met u, toewerken naar de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht. Denk hierbij aan de intentieverklaring, een Due Diligence onderzoek (wat zich richt op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie van uw bedrijf) en het opstellen van contracten Bedrijfsovername contract. Indien overeenstemming wordt bereikt over de hoofdlijnen waaronder u en de verkoper de bedrijfsovername willen effectueren, zal dit worden vastgelegd in een intentieverklaring. Het opstellen van de intentieverklaring wordt bij voorkeur gedaan door een hierin gespecialiseerde transactieadvocaat. Bedrijfsfinancierin Uitgebreide intentieverklaring/ letter of intent; Koopovereenkomst kleine onderneming; Koopovereenkomst activa; Voorbeeld Side letter; Met behulp van deze toolkit kunt u zelf vorm en inhoud geven aan een juridisch verantwoorde bedrijfsovername. Een handige en onmisbare toolkit voor iedere ondernemer die een bedrijf wil kopen of verkopen De intentieovereenkomst of Letter of Intent (LOI) We nemen even een sprong in het overnameproces en duiken in het belang van de intentieovereenkomst of Letter of Intent (LOI) bij de onderhandelingen tussen koper en verkoper. Een intentieverklaring wordt opgesteld en ondertekend als de onderhandelingen reeds redelijk ver gevorderd zijn

Intentieovereenkomst (LOI) Bij een bedrijfsovername is het gebruikelijk om eerst een intentieovereenkomst (LOI, letter of intent) te ondertekenen, voordat de verkoper en koper een definitieve koopovereenkomst met elkaar aangaan Een intentieovereenkomst kan zeker nuttig zijn, mits goed geformuleerd. Vooral omdat het beide partijen duidelijkheid geeft over de stand van zaken van gesprekken en onderhandelingen. Stel dat het om een bedrijfsovername gaat, dan kun je afspraken maken over geheimhouding en eventuele verplichtingen als onderhandelingen op niets uitlopen

Smart Relais: Voorbeeld Overeenkomst Bedrijfsovername

Leg de afspraken goed vast in een intentieverklaring en later in een overnamecontract. Wanneer u het eens bent over de voorwaarden voor de bedrijfsovername, dan kan alles vastgelegd worden in een intentieverklaring. Let hier wel goed op, want dit is al een redelijk bindende overeenkomst bij een bedrijfsovername Een intentieovereenkomst moet ook echt een intentieovereenkomst zijn en niet een verkapte koopovereenkomst. Onderwerpen als koopprijs, financiering, garanties, overnametijdstip etc. horen in beginsel niet thuis in een intentieovereenkomst. Vaak laten partijen zich toch verleiden dergelijke onderwerpen daarin op te nemen Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn in een situatie van een onderhandeling of bedrijfsovername. In de meeste gevallen is het doel van de intentieovereenkomst om tussen beide partijen uiteindelijk een definitieve overeenkomst te sluiten. In de wet staat niets geregeld over de inhoud van een intentieovereenkomst Bij een bedrijfsoverdracht spelen, naast financiële en fiscale aspecten, de juridische aspecten een grote rol. Toch worden deze zaken soms over het hoofd gezien of onderschat. En dat terwijl ze van grote waarde kunnen zijn. Wij zetten de belangrijkste juridische aandachtspunten voor u op een rij. Neem contact op met De intentieverklaring (stap 7) gebruikt u hierbij als basis. In het overnamecontract kunt u bijvoorbeeld een ontbindingsclausule opnemen. 11. Als u een bedrijf overneemt, kunt u eigen geld gebruiken. U kunt de bedrijfsovername financiering ook met veel voorkomende mogelijkheden financieren

Wat je moet weten over een intentieverklaring Voorafgaand aan een bedrijfsovername of samenwerking maak je doorgaans gebruik van een intentieverklaring (LOI). Hierin leg je met 1 of meerdere ondernemers vast dat je samen een bepaald doel wilt realiseren en de afspraken daarover wenst vast te leggen. Kom niet voor onverwachte verrassingen te staan door gebruik te maken van een professioneel. Een intentieovereenkomst kan voor u van waarde zijn, mits u de juiste onderdelen opneemt (en op de juiste manier). Wij hebben daarom enkele tips voor u op een rij gezet. 1. Benoem de bedoeling van de intentieovereenkomst. De ene intentieovereenkomst is de andere niet. Dit geldt in het bijzonder voor de vraag of de intentieovereenkomst bindend is

Voorbeeld - Intentieovereenkomst inzake overname onderneming. Met behulp van deze zeer uitgebreide intentieovereenkomst om een overname van een onderneming juridisch verantwoord te regelen kunt u een start maken in een overnametraject. De voorbeeldovereenkomst regelt uitvoerig alle relevante details in een overname traject Bedrijfsoverdracht wordt gezien als verzamelterm voor een bedrijfsverkoop of bedrijfsovername. (DCF methode), het opstellen van een intentieverklaring of geheimhoudingsverklaring en het selecteren van een overnameadviseur die zorgt voor de overnamebemiddeling en begeleiding van uw onderneming zijn van belang

Bij een bedrijfsovername komt veel kijken. Vaak wordt nagedacht over de prijs van het bedrijf, maar goed advies behelst meer. Zo zal een bedrijfsovername advocaat een geheimhoudingsovereenkomst en een intentieverklaring voor u opstellen, een boekenonderzoek doen en een overnamecontract voor u opstellen waarin uw rechten worden gewaarborgd Op zoek naar Intentieovereenkomst Bedrijfsovername Opstellen? Nu slechts €19,- Start direct online, Eenvoudig en Snel met Contractenfabriek.n

Vijf valkuilen bij bedrijfsovername. Vaak wordt voorafgaand of gedurende de onderhandelingen een intentieovereenkomst of een 'heads of agreement' opgesteld en ondertekend. Veel partijen bij onderhandelingen denken dat het tekenen daarvan een formaliteit is en dat ze nog steeds vrij zijn om de overname al dan niet te doen INTENTIEVERKLARING (LOI) Maak zelf een intentieverklaring (LOI) voor bedrijfsovername. BEKIJK PRODUCT > NON-DISCLOSURE AGREEMENT (ENG) Stel binnen 5 minuten een non-disclosure agreement op. BEKIJK PRODUCT > GEHEIMHOUDINGSVER-KLARING OVERNAME. Maak geheimhoudingsverklar- ing bij bedrijfsovername

Bedrijfsovername checklist | 20 jaar ervaring | Diligence

Overnames & Fusies, fusie, overname, bedrijfsovername

Intentieverklaring. Wat is een intentieverklaring? Een intentieverklaring (of: letter of intent) is een document waarin partijen die in onderhandeling zijn over een bedrijfsovername de resultaten van hun besprekingen en de uitgangspunten voor verdere onderhandelingen vastleggen De intentieverklaring is de grondslag voor de uiteindelijke koopovereenkomst. Met bepalingen over looptijd, de af te geven garanties, het concurrentiebeding en andere voorwaarden. ProMissie is aangesloten bij Brookz , het platform voor bedrijfsovername Het belang van de letter of intent. Wanneer een bedrijf een ander bedrijf wil overnemen, wordt er een letter of intent of intentieverklaring getekend. In dat document worden een aantal kernafspraken gemaakt omtrent het verloop van de bedrijfsovername en de te volgen procedures. Omdat er vaak veel gevoelige informatie wordt verstrekt, is het. Juridisch advies bij bedrijfsovernames. Bij een bedrijfsovername komt nogal wat kijken. Naast het onderhandelingsproces, de diplomatie en het papierwerk heeft u ook nog te maken met uw persoonlijke motieven en de belangen van het personeel Werkkapitaal bij bedrijfsovername. Bij bedrijfsovernames is werkkapitaal een veel besproken onderwerp. Met name bij aandelentransacties vormt de hoogte van het 'normale' werkkapitaal een punt van onderhandeling. Bij het opstellen van de intentieovereenkomst wordt bij de vermelding van de koopprijs dikwijls een zinsnede toegevoegd dat deze.

Intentieverklaring / Letter of Intent Vastleggen voorlopige afspraken. In een intentieverklaring, ook wel Letter of Intent (LOI) genoemd, worden de voorlopige afspraken tussen partijen die van plan zijn een koopovereenkomst aan te gaan, vastgelegd. De intentieverklaring wordt voornamelijk gebruikt bij een bedrijfsovername.. Inhoud van de intentieverklaring Intentieverklaring Je onderhandelt vervolgens met één of meerdere partijen en komt met één partij tot een intentieovereenkomst. Steeds meer mensen weten van de bedrijfsovername en het wordt steeds moeilijker om nog nee te zeggen. Als de verkoop van uw bedrijf klapt,. In de afrondingsfase van het stappenplan bedrijfsovername worden (naar behoefte) diverse partijen in het traject betrokken zoals juristen, accountants, fiscalisten, de notaris en de bank. Onderstaand worden de verschillende stappen weergegeven. Stap 7 - Intentieovereenkoms Intentieovereenkomst bedrijfsoverdracht. Indien de initieel verkregen informatie u bevalt en u nog steeds geïnteresseerd bent in de overname van het bedrijf, zal het echte onderhandelingsproces beginnen. De afspraken tijdens deze gesprekken en de overeenstemming over een mogelijke bedrijfsopvolging worden op hoofdlijnen.

Intentieverklaring en Corona - aandachtspunten - Schets

De intentieverklaring bevatte al afspraken over bijvoorbeeld het gezamenlijke bestuur en het gezamenlijk ontwikkelen van een werkplan, begroting en strategisch beleid. Van vrijblijvendheid over het tot stand brengen van een samenwerkingsverband was geen sprake meer Een succesvolle bedrijfsovername begint met een duidelijke visie. Denk daarom goed na over wat erbij komt kijken, en begin bij jezelf: Waarom wil je een eigen zaak? Wat zijn mogelijke financieringsbronnen? Ben je geïnteresseerd in de aandelen van een vennootschap of de activa? Laat de complexiteit van een bedrijfsovername je niet overdonderen Als u een bedrijfsovername (of bedrijfsverkoop) overweegt nemen wij het gehele traject voor u over, zodat u als ondernemer volledig ontzorgd wordt en u kunt focussen op uw business. Van het verkoopklaar maken van uw bedrijf, tot en met het ondertekenen van de intentieverklaring en het koop- of verkoopcontract bij de notaris Werkgeversverklaring / Intentieverklaring. Title: intentie_verklaring Created Date: 1/25/2006 4:04:55 PM.

Contract, diverse gratis voorbeelden

Bij een bedrijfsovername heb je allereerst natuurlijk allerlei persoonlijke eisen en wensen. Er zijn oneindig veel varianten mogelijk. Een koper kan bijvoorbeeld met iemand gaan samenwerken. Meerdere ondernemers kunnen samen een onderneming willen beginnen (joint venture). De verkoper wil alleen een gedeelte van zijn bedrijf kwijt. Noem maar op Voorbeeld intentieverklaring, waarin de intentie wordt uitgesproken om een contract of overeenkomst aan te gaan. Intentieverklaring contract, bijvoorbeeld bedrijfsovername. Een intentieverklaring kan niet alleen in een loondienstverband plaatsvinden, maar voor diverse situaties Gemiddeld wordt 5 x de EBITDA betaald In dit artikel beschrijven we de verschillende fases van een bedrijfsovername: een bedrijf overnemen in 4 stappen. 1. De (mentale) voorbereiding en oriëntatiefase. Net als bij het opzetten van een nieuw bedrijf gaat ook aan het overnemen van een bestaande onderneming een grondige voorbereiding vooraf. Houd daarbij rekening met de volgende. Advocaat fusie, overname Nijmegen. Meer dan 25 jaar ervaring in het het begeleiden van fusies, overnames, aan- en verkoop van bedrijven

Video: Intentieverklaring - Download Modelcontract LO

Voorbeeld intentieverklarin

Boekenonderzoek uitvoeren. Voordat bij bedrijfsverkoop de koop definitief wordt, laat de koper een boekenonderzoek of 'due diligence' uitvoeren. Dat is een dieper kijkje in de keuken. De koper controleert zo de informatie die jij als verkoper eerder aan hem gaf. Op basis van die eerste informatie hebben jullie de intentieverklaring opgesteld De verkoop gaat normaliter verder het sluiten van een zogeheten intentieverklaring, ook wel Letter of Intent of kortweg LOI genaamd. Andere, veelal Engelstalige, termen komen ook voor zoals de agreement of principals , Heads of Agreement , Memorandum of Understanding , Principals of Cooperation maar ook intentieovereenkomst en voorovereenkomst

Bedrijfsovername advocaat | Flinck Advocaten

Verschil tussen intentieverklaring en intentieovereenkomst

Wij geven u graag meer inzicht in alle zaken die komen kijken bij een bedrijfsovername, zoals het doen van boekenonderzoek en het opstellen van een intentieovereenkomst en andere officiële documenten. Onze adviseurs nemen alle stukken met u door en geven u aanvullend advies over uw bedrijfsovername Een bedrijfsovername is vaak een complex proces. In de beginfase, wordt in veel gevallen een Letter of Intent (LOI) tussen de kopende en verkopende partij gesloten. Ook wordt wel gesproken van een Memorandum of Understanding of, in goed Nederlands, van een Intentieovereenkomst of Intentieverklaring

SER Fusiegedragsregels: welke verplichtingen gelden

De intentieverklaring kent vele benamingen: letter of intent (LOI), heads of terms, memorandum of understanding en term sheet. Hoe het document ook wordt genoemd, de inhoud komt vaak op hetzelfde neer: verkoper en koper leggen de hooflijnen voor de deal vast in een te tekenen intentieverklaring Met een letter of intent (intentieverklaring) kunnen partijen schriftelijk aangeven dat ze de intentie hebben om een bepaald besluit te nemen. Dat is erg formeel en bij de meeste besluiten die bedrijven en investeerders nemen is zo'n document niet nodig. Maar soms wil je al zeker zijn van de intentie Verder leze Juridisch. Veel ondernemers zijn doeners, en zien in de juridische aspecten van hun werk enkel belemmeringen en overhead. Dat is voor de juridische aspecten van een bedrijf verkoper niet anders. We zien vaak dat deze aspecten pas in beeld komt als de onderhandelingen al flink ver zijn, of wanneer er al een deal is gesloten (mondeling) Het gevolg van een fusie is dat alle rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon als één geheel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Alle bezittingen, schulden en contracten van beide bedrijven komen dus vanzelf samen in het nieuwe bedrijf. Dat kan een nieuwe BV zijn, of één van de twee bestaande bedrijven Do's en don'ts bij een bedrijfsovername. Bij het overnemen van een bestaande onderneming zijn er diverse zaken waar je als ondernemer of investeerder op dient te letten. We hebben de do's en don'ts bij de overname van een onderneming op een rij gezet