Home

NHG amenorroe

Huisartsenbrochure fanconi anemie

Herziene NHG-Standaard Amenorroe NH

Kernboodschappen in de NHG-Standaard Amenorroe zijn: Maak onderscheid tussen primaire en secundaire amenorroe op basis van de anamnese. Primaire amenorroe is in principe een indicatie voor verwijzing. De leeftijd waarop is afhankelijk van de bevindingen en de voorkeur van de patiënte De NHG-Standaard Amenorroe bevat richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van amenorroe. Men onderscheidt twee vormen van amenor-roe, namelijk primaire en secundaire amenorroe. Bij primaire amenorroe blijft de menarche uit. Van secundaire amenorroe is sprake bij vrouwen bij wie de menstruatie gedurende zes maanden of langer uitblijft na eerdere aanwezig-heid. Bij amenorroe zijn diverse factore weet u welke diagnostiek bij secundaire amenorroe (met en zonder kinderwens) mogelijk is; kunt u goede voorlichting geven, waarbij u voldoende aandacht aan de beleving van de vrouw besteedt; weet u wanneer u bij primaire en secundaire amenorroe moet verwijzen. Na aankoop is de e-learning binnen 2 werkdagen beschikbaar in uw NHG-Leeromgeving

Het natuurlijk beloop van functionele amenorroe is echter grotendeels onbekend. Ook is onbekend hoe vaak er in de loop van de tijd een andere diagnose (bijvoorbeeld prolactinoom) wordt gesteld. Natuurlijk beloop functionele amenorroe | NHG-Richtlijne Deze versie van de NHG-Standaard kunt u opvragen bij het NHG-Kenniscentrum via kenniscentrum@nhg.org. NHG-Standaard Amenorroe | Huisarts & Wetenschap Overslaan en naar de inhoud gaa Oorzaken secundaire amenorroe | NHG-Richtlijnen De hormoonspiraal leidt bij een aanzienlijk deel van vrouwen (zonder hevig menstrueel bloedverlies) tot amenorroe en is effectief gebleken bij dysmenorroe (zie de NHG-Standaard Anticonceptie). De kosten van hormonale behandeling zijn relatief gering, maar hoger (vooral de hormoonspiraal) dan die van NSAID's en tranexaminezuur

M58 NHG-Standaard Amenorroe (derde herziening

De informatie over menstruatie is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, de NHG-Standaarden Vaginaal bloedverlies, Amenorroe, de LTA Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze en/of de FTR Dysmenorroe Bij een normoprolactinemische galactorroe, en amenorroe is een meer zorgvuldige controle noodzakelijk. De PRL-gehalten moeten in ieder geval jaarlijks bepaald worden, daar er een kleine, maar toch mogelijke kans is dat zich een prolactinoom zal ontwikkelen hypergonadotrope hypo-oestrogene oligo- of amenorroe en valt als zodanig in de groep WHO III (zie richtlijn 2). De incidentie neemt toe met de leeftijd: POF treft 1:1000 vrouwen onder de 30 jaar en neemt dan toe tot 1:100 onder de 40 jaar2. Bij 10% van de vrouwen met een secundaire amenorroe is de oorzaak POF3. D Amenorroe. Bij amenorroe bedraagt het interval tussen vaginale bloedingen meer dan 6 maanden. Als regel is er sprake van anovulatie. De prevalentie van oligo-/amenorroe bij vrouwen gedurende het reproductieve leven is 2-3 per 1003. Oligo-/anovulati NHG-standaard (Geneeskunde): Amenorroe - M58. Wanneer iemand amenorroe heeft, moet tijdens de anamnese gevraagd worden naar de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken. Wanneer iemand secundaire amenorroe heeft, moet gevraagd worden naar het menstruatiepatroon, de zwangerschap en een eventuele kinderwens..

Startersaanbod. Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen NHG-Standaard Amenorroe galactorroe (met eventueel gezichtsveldstoornissen en hoofdpijn ) opvliegers ervaren hinder: beleving en bij een prolactinoom (galactorroe, gezichtsveldstoornissen, hoofdpijn ) of bij functionele amenorroe die langer dan één stimulatie van borsten of tepels De richtlijn beperkt zich tot de diagnostiek en behandeling van primaire amenorroe, een probleem van adolescente meisjes vanaf de leeftijd van 16 jaar. In hoofdstuk 1 worden uitgangsvragen behandeld over de definitie en epidemiologie van primaire amenorroe en de samenhang met vertraagde puberteitsontwikkeling Amenorroe (NHG-standaard Amenorroe-M58, 2018) Amenorroe: uitblijven van menstrueel bloedverlies in de reproductieve levensfase. Primaire amenorroe: uitblijven van de menarche tot na de 16e verjaardag.1) Secundaire amenorroe: uitblijven van de menstruatie gedurende zes maanden of langer na eerder wél aanwezig te zijn geweest.2 Oligomenorroe (weinig frequente menstruatie): een interval van meer.

Het is van groot belang om de oorzaak te kennen en adequaat te kunnen handelen. Deze E-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Amenorroe (maart 2018) en helpt u de standaard makkelijk en concreet toe te passen in de praktijk. In de PIN wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire amenorroe De richtlijn is ook geschikt voor kinderartsen en sluit aan bij de NHG-standaard Amenorroe(Leusink et al., 2007) van de huisartsen èn bij de Multidisciplinaire richtlijn Genetisch onderzoek bij Disorders of Sex Development (DSD)(van Ravenswaaij-Arts et al., 2011)

Amenorroe: betekenis en beleid verschillen per levensfase. Zoals ook in de eerdere versies van deze NHG-Standaard is er een onderscheid in primaire amenorroe (menarche blijft uit tot na de 16e verjaardag) en secundaire amenorroe. Het onderscheid is relevant vanwege de mogelijke oorzaken, de diagnostiek en het verwijsbeleid Deze E-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Amenorroe (maart 2018) en helpt u de standaard makkelijk en concreet toe te passen in de praktijk. In de PIN wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire amenorroe PCOS gaat vaak gepaard met diabetes type 2 en lipidenstoornissen. De arts is meestal in staat om bij vrouwen met de klacht van amenorroe of oligomenorroe de oorzaak vrij snel te achterhalen. Voor het stellen van de diagnose is een stapsgewijze anamnese het belangrijkst. Het lichamelijk onderzoek omvat lichaamslengte, gewicht, bloeddruk. Deze E-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Amenorroe (maart 2018) en helpt u de standaard makkelijk en concreet toe te passen in de praktijk. In de PIN wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire amenorroe. Ook is er aandacht voor de beleving van de vrouw,.

Ik heb menstruatiepijn | Thuisarts

Amenorroe (PIN 21/07) NH

nhg standaarden samen (bijna helemaal compleet), nhg standaarden bijna compleet acute diarree nhg acute diarree amenvatting kaart m34 cluster: d Amenorroe M58. NHG - Samenvattingskaart - 2007 Primaire amenorroe, secundaire amenorroe, functionele amenorroe. Subfertiliteit M25. NHG - Samenvattingskaart - 2010. Miskraam M03. NHG - Samenvattingskaart - 2017 Actualisering januari 2017: herzien t.o.v. de versie van 2004 NHG-Standaard Amenorroe (eerste herziening). Huisarts Wet 2007;50:159-67. 2. Lagro-Janssen ALM, Smulders MMT. Menstruatieklachten. Practicum Huisartsgeneeskunde. Maarssen: Elsevier, 2002. Reacties. Er zijn nog geen reacties. Verder lezen. Menstruatieklachten. Nieuws. Na een korte cultuurhistorische beschouwing over de menstruatie. NHG-Standaard Amenorroe Eerste herziening Leusink GL, Oltheten JMT, Brugemann LEM, Belgraver A, Geertman JMA, Van Balen JAM. Huisarts Wet 2007:50(4): Deze standaard en de wetenschappelijke verantwoordin

M58 NHG-Standaard Amenorroe Eerste herziening Tijdschrift: Huisarts en wetenschap > Uitgave 4/2007 Auteur: » Toegang tot de volledige. anovulatoire stoornis (cyclusduur > 35 dagen, amenorroe > 6 maanden) ernstige mannelijke factor: azoöspermie of VCM (volume x concentratie x percentage progressief bewegende spermatozoa) 3x10 6 (bij herhaald spermaonderzoek) mogelijke tubapathologie (anamnestisch of een afwijkende CAT De brochure 'Informatie voor de huisarts over 46, XY DSD' is ontwikkeld in het kader van een projectsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De brochure kwam tot stand door een samenwerking van DSD Nederland, de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) In het kort. Bij het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) heeft u geen eisprong of minder vaak. U wordt niet elke maand ongesteld, soms maanden niet. Uw eierstokken maken te veel mannelijke hormonen. U kunt meer last van puistjes hebben en veel haar op uw lichaam

Natuurlijk beloop functionele amenorroe NHG-Richtlijne

NHG-Standaard Amenorroe Huisarts & Wetenscha

 1. ste 6 maanden en dit tijdens de vruchtbare periode. Men onderscheid twee typen amenorroe, namelijk 'primaire amenorroe' en 'secundaire amenorroe'. Men spreekt van primaire amenorroe als bij een vrouw boven de 16 jaar de eerste.
 2. ALV met aansluitend Symposium Het NHG kijkt vooruit. Meld u aan voor de algemene ledenvergadering op 7 december vanaf 19.00 uur in Slot Zeist. ALV Vergaderstukken 062506. ALV vergaderstukken 1 december 2016. Amenorroe. Samenvattingskaart M58. Inhoudsopgave. Richtlijnen diagnostiek
 3. . 6 mnd uitblijven van de menstruatie na aanvankelijk wél aanwezig te zijn geweest. Functionele amenorroe: amenorroe ten gevolge van een stoornis in het hormonale regulatiemechanisme van de cyclus in.
 4. Galactorroe NHG. Amenorroe: uitblijven van menstrueel bloedverlies in de reproductieve levensfase. Primaire amenorroe: uitblijven van menarche tot na de 16 e verjaardag. Secundaire amenorroe: ≥ 6 maanden uitblijven van (eerder wel aanwezige) menstruatie. Oligomenorroe: interval tussen menstruaties > 35 dagen en < 6 maanden
 5. [toc ]Wanneer iemand amenorroe heeft, moet tijdens de anamnese gevraagd worden naar de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken. NHG-standaard (Geneeskunde): Amenorroe - M58 | JoHo Overslaan en naar de inhoud gaa
 6. NHG - NHG-Standaard - 2018 Primaire amenorroe, Secundaire amenorroe, Oligomenorroe en Functionele amenorroe. Belangrijkste wijzigingen: De aanbevelingen voor secundaire amenorroe kunnen ook van toepassing zijn bij amenorroe met een duur korter dan zes maanden

Oorzaken secundaire amenorroe NHG-Richtlijne

Bij vrouwen met primaire amenorroe - ze zijn ouder dan 16 jaar en een eerste menstruatie heeft nog niet plaatsgevonden - voert de huisarts voortaan geen progesteronbelastingstest meer uit. De waarde van deze diagnostische test in de huisartsenpraktijk is onvoldoende duidelijk, zo stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de onlangs gewijzigde NHG-Standaard Amenorroe Inleiding. In de NHG-Standaard Amenorroe worden richtlijnen gegeven voor de diagnostiek en behandeling van het uitblijven van menstruatie in de vruchtbare jaren. Meestal begint een meisje te menstrueren voor ze zestien is. Als ze op haar zestiende verjaardag nog nooit heeft gemenstrueerd, wordt dat primaire amenorroe genoemd Amenorroe M58. NHG - NHG-Standaard - 2018 Primaire amenorroe, Secundaire amenorroe, Oligomenorroe en Functionele amenorroe. Belangrijkste wijzigingen: De aanbevelingen voor secundaire amenorroe kunnen ook van toepassing zijn bij amenorroe met een duur korter dan zes maanden

Secundaire amenorroe. Wanneer de menstruatie uitblijft, spreekt men in medische termen van amenorroe. Amenorroe is een natuurlijk verschijnsel bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen in de overgang en meisjes vóór de puberteit NHG-Standaard Amenorroe Eerste herziening. NHG-Standaard Amenorroe Eerste herziening Leusink GL, Oltheten JMT, Brugemann LEM, Belgraver A, Geertman JMA, Van Balen JAM. Huisarts Wet 2007:50(4):159-67. Deze standaard en de wetenschappelijke verantwoording . Nadere informati Borstvoeding en anticonceptie. Bij anticonceptie denken de meeste mensen meteen aan 'de pil'. Dat is niet gek, in 2008 gebruikte 40% van alle vrouwen van 18-45 jaar in Nederland een anticonceptiepil. Dit percentage neemt af; ten gunste van het hormoonspiraaltje (8% in 2008). Daarnaast kiest 10% van de vrouwen (vooral vrouwen die ouder zijn. Diagnostiek Amenorroe en oligomenorroe JPM Denekens, H de Vries, PGA Hompes Van klacht naar probleem Amenorroe is het uitblijven van periodiek menstrueel bloedverlies gedurende meer dan 6 maanden bij vrouwe

NHG-standaarden voor de huisarts (2016) Bouma M. e.a., blz. behandelrichtlijn Brandwonden FEEDBACKPROMPT: Methodes om verbrand lichaamsoppervlak in te schatten. niet alleen een hypogonadotrope hypo-oestrogene amenorroe, maar vaak ook een hypofunctie van andere belangrijke endocriene organen. Ook kan je je ongesteldheid dan minder lang uitstellen. 2 tot 3 dagen nadat je met progestageen gestopt bent, word je ongesteld. Daarbij verlies je meestal meer bloed dan je gewend bent. Je gebruikt norethisteron op deze manier: Begin tot 2 tot 3 dagen voordat je ongesteld wordt. Slik 2 tot 3 keer per dag 1 tablet Dossier Urologie en Gynaecologie. Huisartsen spelen een belangrijke rol in de urologische en gynaecologische zorg voor patiënten met vragen en problemen op dit gebied. Toch zijn problemen op dit gebied niet altijd even gemakkelijk voor de individuele, all round huisarts. Medisch-technische en farmacotherapeutische mogelijkheden ontwikkelen. Denekens JPM, De Vries H, Hompes PGA. Amenorroe en oligomenorroe. Huisarts Wet 2003;46(3):155-9. De levensfase van de vrouw is van belang voor de betekenis die het wegblijven van de menstruatie heeft en kan een aanwijz

Vaginaal bloedverlies NHG-Richtlijne

Workshop NHG congres 2015 Onderbelicht Workshop NHG voorjaarscongres 2016 Onderwijs doktersassistenten. Activiteiten. Intercollegiale consultatie over urologische en gynaecologische casuïstiek in de huisartsenpraktijk Lid expertgroep urogynaecologie Richtlijnontwikkeling: lid werkgroep NHG standaard amenorroe Huisartsopleider V De prevalentie van oligo-/amenorroe bij vrouwen in de reproductieve levensfase is 2-3 per 100. Na anamnese en lichamelijk onderzoek dient de diagnostiek gericht te zijn op het uitsluiten van ernstige onderliggende problematiek. Verder wordt de snelheid van diagnostiek en behandeling in het bijzonder bepaald door het al dan niet bestaan van kinderwens Amenorroe. Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Standaard Amenorroe is er een nieuwe indicatie Amenorroe toegevoegd. Bij de behandeling van amenorroe is er geen plaats voor medicamenteuze therapie. Alleen bij het polycysteusovariumsyndroom kan bij overmatige beharing (hirsutisme), die de vrouw erg hindert de combinatiepil voorgeschreven. U bent op zoek naar een specifieke NHG-Standaard of NHG-Behandelrichtlijn? Of naar een overzicht van alle informatie die het NHG te bieden heeft over ouderenzorg? Hier vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen en vindt u per onderwerp alle gerelateerde informatie samengevat op een pagina

Dysmenorroe NHG-Richtlijne

NHG-Standaarden Amenorroe Chronische nierschade (nieuw) Beroerte (modulair herzien) Allergische en niet-allergische rinitis Pijn (modulair herzien) Diabetes mellitus type 2 (modulair herzien) Overspanning en burn-out (nieuw) NHG-Behandelrichtlijnen Zonneallergie Gordelroos Perniones Waterpokken Fenomeen van Raynau Gebruik onderstaande verwijzingen om naar de betreffende e-learning te gaan; inloggen is vaak een vereiste. Aios en docenten van de huisartsopleidingen kunnen kosteloos gebruik maken van alle E-learningmaterialen van de NHG. Log hiertoe in op de NHG-website met je HAweb-account en ga naar NHG-leeromgeving bovenaan de pagina Amenorroe, oligomenorroe en het beleid bij bloedverlies tijdens een bekende zwangerschap komen in deze standaard niet aan de orde. Daarvoor wordt verwezen naar de NHG-Standaarden Amenorroe en Miskraam. Klachten over dysmenorroe vallen eveneens buiten het bestek van deze standaard NHG-Standaarden . Een overzicht van alle NHG-Standaarden voor de huisarts en apotheker. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk te ondersteunen. Acne Amenorroe. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Anemie. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Angst 1. amenorroe (uitblijven van menstruele cyclus) Risicovermindering: Keuze voor antipsychotica met een laag risico op amenorroe. 2. galactorroe (vochtafscheiding uit een of beide borsten bij mannen of vrouwen) Het uitgangspunt is de NHG standaard Cardiovasculair Risicomanagement

Amenorroe en oligomenorroe Huisarts & Wetenscha

norethisteron vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij abnormaal vaginaal bloedverlies wordt zo mogelijk de oorzaak behandeld. Bij hevig menstrueel bloedverlies door myomen of zonder (verdenking op) een specifieke oorzaak zijn er verschillende gelijkwaardige medicamenteuze opties, namelijk: een IUD met levonorgestrel, een combinatiepil (voorkeur 30 microg ethinylestradiol en 150. medroxyprogesteron (oraal) vergelijken met een ander geneesmiddel. Advies. Bij abnormaal vaginaal bloedverlies wordt zo mogelijk de oorzaak behandeld. Bij hevig menstrueel bloedverlies door myomen of zonder (verdenking op) een specifieke oorzaak zijn er verschillende gelijkwaardige medicamenteuze opties, namelijk: een IUD met levonorgestrel, een combinatiepil (voorkeur 30 microg.

Secundaire amenorroe Huisarts & Wetenscha

levonorgestrel (IUD) vergelijken met een ander geneesmiddel. Advies. Bespreek bij een anticonceptiewens de voorkeur, verwachte therapietrouw en persoonlijke situatie van de vrouw. Begeleid haar bij het kiezen voor een passende methode op basis van kenmerken van de verschillende methodes zoals betrouwbaarheid, toepassing, invloed op het bloedingspatroon, (ernstige) bijwerkingen en contra. Galactorroe ontstaat vooral wanneer de borstklier hiervoor gevoelig is geworden, zoals bij langdurige oestrogene stimulering. Hyperprolactinemie onderdrukt de cyclische secretie door de hypofyse van de gonadotrofe hormonen luteïniserend hormoon (LH) en follikelstimulerend hormoon (FSH), en kan amenorroe en libidovermindering tot gevolg hebben Staat uw bedrijf niet in deze handige bedrijvengids vermeld of wilt u een adreswijziging doorgeven, neemt u dan contact met ons op via info@apotheekkennisbank.nl De afgelopen periode is de kennis over 'acute' COVID-19 op steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ervaring gebaseerd. Op basis hiervan is de informatie over diagnostiek en behandeling in de acute fase uit dit dossier doorontwikkeld tot de nieuwe NHG-Standaard COVID-19. Onderwerpen COVID-19 Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie Nazorg bij COVID-19: Achtergrondinformatie, voorlichting.

anticonceptie, hormonale Advies. Bespreek bij een anticonceptiewens de voorkeur, verwachte therapietrouw en persoonlijke situatie van de vrouw. Begeleid haar bij het kiezen voor een passende methode op basis van kenmerken van de verschillende methoden zoals betrouwbaarheid, toepassing, invloed op het bloedingspatroon, (ernstige) bijwerkingen en contra-indicaties; zie tabel 1 en 3 van de NHG. • De NHG-standaard'De overgang'geeft de huisartsrichtlijnenvoor het beleidbij vrouwenvanaf 40 jaar met patroon of bij amenorroe indien zwangerschap is uitge-sloten. Ook geeft de anamnese de huisarts een beeld van de hinder van de klachten in het dagelijkse leven Belangrijke puntjes uit de NHG standaarden nhg standaarden diabetes mellitus type diagnostiek bloedglucose bepalen bij: klachten na zwangerschapsdiabetes eerst Op den duur vaak amenorroe 1e 6 mnd vaak irregulair bloedverlies. IUD met levonorgestrel Minder bloedverlies, soms amenorroe Tranexaminezuur 3-4 dd 1-1,5 g Contra-indicaties: anamnestisch trombose of stollingsstoornis VERWIJZING Verwijscriteria Zie NHG standaard M 28 Aanhoudend vaginaal bloedverlies Onvoldoende reagerend op therapi

Subfertiliteit - NHG standaard Subfertiliteit wordt gedefinieerd als het uitblijven van zwangerschap na meer dan twaalf 10 jr Mirena ter AC, amenorroe In de afgelopen jaren veel aangekomen 2 mnd na verwijderen IUD lichte menstruatie 3 mnd later hevige menstruatie met stolsel Controle en verwijzing Figuur 1 NHG, hieronder in tekst. Verwijzing Indien BMI > 35 volgt geen verdere actie door de gynaecoloog.* Voorgeschiedenis Eerdere zwangerschap na geassisteerde voortplantingstechnieken.* Amenorroe > 3* maanden Ook indien zwangerschapswens < 1 jaar. Oligomenorroe Idem Vergroot ovarium 11-03-2021. Vulvodynie september 2018. In modulaire revisie vanuit de NVOG: - Revisie modules (24) Gynaecologie (UI bij vrouwen, Primaire Amenorroe, Laparoscopische hysterectomie voor benigne indicaties, Totaal ruptuur, Premenstrueel Syndroom, Hevig Menstrueel Bloedverlies) - Revisie richtlijn Minimale Invasieve Chirurgie NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) Een overzicht van alle geaccrediteerde nascholingen. Wij maken gebruik van cookies. Door op accepteren te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in onze privacyverklaring

Menstruatiestoornissen Nederlands Tijdschrift voor

 1. Voor een aantal richtlijnen is de NVOG nog bezig deze te actualiseren en op te stellen conform de gestelde criteria van Richtlijn 2.0, zodat in de toekomst alle richtlijnen in de landelijke Richtlijnendatabase bij elkaar komen. Zie hieronder per aandachtsgebied de richtlijnen. (uro)Gynaecologie. Oncologie. Perinatologie. Psychosomatiek
 2. NHG-Standaard Amenorroe. Bij de man is een aanvullende anamnese alleen. zinvol als het sperma-onderzoek afwijkend blijkt (zie. verder). De huisarts vraagt in dat geval naar
 3. Subfertiliteit NHG standaard 2010 Bernadet Westrek Huisartsenpraktijk de Watertoren Borne Landelijke Netwerkrichtlijn 2010 samenwerkingverband tussen duur en regelmaat van de cyclus (oligo- of amenorroe) - de coïtusfrequentie in de vruchtbare periode. 6 Casus 1 U krijgt als antwoord dat Carla 6 maanden geleden met de pil gestopt is
 4. imaal 6 maanden niet meer menstrueert. Oligomenorroe = Wanneer er tussen menstruaties een interval zit van meer dan 35 dagen en
 5. amenorroe. Het is van belang om bij een vermoeden van een variatie van de genitale ontwikkeling naar een gespecialiseerd centrum te verwijzen. Diagnostiek en beleid vereisen een multidisciplinaire aanpak. Goede (psychologische) begeleiding voor (de ouders van) een kind met DSD is van groot belang voor acceptatie en het leren omgaan met d

18 mei 2020. Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zijn modules uit drie richtlijnen over benigne (goedaardige) gynaecologische aandoeningen herzien. Het gaat om drie modules uit de richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies (HMB), twee modules uit de richtlijn Primaire amenorroe (PA) en een module uit. amenorroe is het bloedverlies doorgaans heviger, lijken de uteruscontracties meer op weeën en is het zwangerschapsproduct beter herkenbaar. Dit kan de gebeurtenis emotioneel een zwaardere lading geven. Epidemiologie In een gemiddelde huisartsenpraktijk van 2350 patiënten vragen jaarlijks ongeveer vier vrouwen aandacht in verband met bloedver Op den duur meestal amenorroe. 1e zes maanden vaak irregulair bloedverlies. ☺: geschikt voor vrouwen met kinderwens Recidief of chronisch menorragie Transvaginale 1e lijns echo overwegen vòòr de behandeling gedurende 3 cycli met sub-50 pil. VERWIJZING Verwijscriteria Zie NHG standaard M 2 voor huisartsen en medisch specialisten: de NHG-Standaarden Vaginaal bloedverlies en Amenorroe de LTA Ik heb psychische klachten (informatie voor mensen die niet zo goed kunnen leren) Dan kan de huisarts ervoor zorgen dat u hulp krijgt in de GGZ , bijvoorbeeld van een psycholoog. Inhoud Verberg. 1 Spiraaltje verwijderen. 1.1 Waarom wilde ik mijn koperspiraal verwijderen? 2 Hoe gaat het verwijderen van je (koper)spiraal in zijn werk? 3 De 9 meest gestelde vragen over het verwijderen van een (koper)spiraal. 4 Hoe moet je je voorbereiden op het verwijderen van een koperspiraal? 5 Hoe wordt het spiraaltje precies verwijderd

Ik word al een paar maanden niet ongesteld Thuisarts

 1. Volgens het teach the teacher principe wordt de huisarts (evt. EKC) voorbereid op het geven van het DTO in zijn/haar eigen toetsgroep. Aan de hand van casuïstiek, theoretische achtergrond en spiegeli
 2. onderscheid te maken tussen verschillende tijdsperioden. Vanaf de conceptie tot 12 weken amenorroe (het eerste trimester) vindt de organogenese plaats; in deze periode zijn de teratogene invloeden het grootst. In de periode daarna (het tweede en derde trimester) vindt voornamelijk groei plaats
 3. Wij structureren medische informatie voor artsen. Artsportaal is een startpagina, kennisbank en zoekmachine in één. Start met zoeke
 4. Naast deze 'StiP-cursussen' heeft NHG-Scholing sinds 2015 een nieuw aanbod: het NHG StiP-College: Meerdere nieuwe NHG-Standaarden in een avond! Dit zijn bijeenkomsten van 3 uur waarin in korte presentaties de makers van een (ver)nieuw(d)e standaard of andere NHG-producten de highlights van dit product de revue laat passeren
 5. Subklinische hyperthyreoidie. Definitie van subklinische hyperthyreoïdie: Toestand waarbij bloedonderzoek aangeeft dat het TSH te laag is, terwijl de vrije T4 een normale waarde heeft.. De vrije T4 moet dus liggen tussen de 9 en 24 pmol/l en de TSH is lager dan 0,4 mE/l. Meestal wordt deze 'toestand' gevonden, omdat iemand met.
 6. In de NHG-Standaard Subfertiliteit (2010) wordt een duur van zes maanden amenorroe aangehouden als indicatie voor verwijzing. De werkgroep sluit met de definitie van secundaire amenorroe aan bij deze gehanteerde termijn
 7. Met de komst van Sunmedabon is er een nieuwe fase aangebroken in de controverse over de eerstelijnsabortuspil. Huisartsen mogen het nieuwe middel voorschrijven bij vroege zwangerschap, stelt Women on Waves. Nee, dat mag niet, zeggen alle andere spelers in het veld, maar velen vinden dat het wel zou móeten mogen. De lezingen op een rij

Galactorroe Nederlands Tijdschrift voor Geneeskund

 1. derd. zijn door: - een verhoogde temperatuur, zoals een. koortsende ziekte; - blootstelling aan chemische stoffen, zoals verfdampen en bestrijdingsmiddelen. langer dan 35 dagen) of amenorroe langer
 2. samenvattingen NHG standaarden deel 2 en andere samenvattingen voor je studie, huisartsgeneeskunde. handige samenvatting voor de opleiding huisartsgeneeskunde
 3. Amenorroe - Thema:Geneeskunde - On line encyclopedie - Weet u, wat wat is? Alles, wat u al altijd had willen weten
 4. Primaire amenorroe kan te wijten zijn aan: gonadale dysgenese (hypoplasie van de geslachtsklieren), Shereshevsky-Turner-syndroom (leidt tot de ontwikkeling van amenorroe bij 1 op 2500 pasgeboren meisjes), aangeboren hypopituïtarisme Amenorroe (NHG-standaard Amenorroe-M58, 2018) Amenorroe: uitblijven van menstrueel bloedverlies in de reproductieve levensfase
 5. Progestageen-alleen anticonceptie is een vorm van hormonale anticonceptie waarbij uitsluitend progestatieve stoffen worden gebruikt. Doordat oestrogenen ontbreken is de cyclus niet voorspelbaar en kunnen vooral tijdens de eerste maanden van het gebruik van deze methoden afwijkingen in het bloedingspatroon optreden, als regel in de vorm van.
 6. Read Amenorroe en oligomenorroe, Huisarts en wetenschap on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips
Op welke leeftijd start de borstgroei en menstruatie

Bijgepraat worden over vijf nieuwe NHG-Standaarden op één avond. Dat kan op 10 december 2018 tijdens het StiP-College (StiP staat voor standaard in de praktijk). Ieder jaar reviseert of ontwikkelt he Secundaire-amenorroe Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Menopause. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen Secundaire amenorroe is het wegblijven van de menstruatie, minimaal zes maanden bij een tevoren normale cyclus. Secundaire amenorroe kan bij vrouwen tot ongerustheid leiden over vruchtbaarheid of.

Menarche is het tijdstip waarop bij meisjes de eerste menstruatie optreedt, na de borstontwikkeling, de groeispurt en het ontstaan van schaamhaar.De leeftijd waarop dit gebeurt, is voor een groot deel erfelijk. Onderzoeken hebben uitgewezen dat moeders en dochters vaak sterke gelijkenissen vertonen op het vlak van de hoeveelheid bloedverlies, de duur van de cyclus en het al dan niet hebben van. [toc ]AnamneseDe anamnese bij een verdenking op een miskraam bestaat uit het uitvragen van een mogelijke zwangerschap, obstetrische voorgeschiedenis, beloop en aard van het bloedverlies en andere kla Kleine Kwalen In De Huisartsenpraktijk. Download Kleine Kwalen In De Huisartsenpraktijk PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Kleine Kwalen In De Huisartsenpraktijk book now. This site is like a library, Use search box in the widget to get ebook that you want 1 Bij de beoordeling van: a. Aspecifieke lagerugpijn wordt met ingang van 6 maart 2006 gebruik gemaakt van bijlage 1 bij deze regeling; b. Myocardinfarct wordt met ingang van 6 m

NHG-standaard (Geneeskunde): Amenorroe - M58 JoH

 1. NH
 2. Zoeken NH
 3. Startpagina - Primaire amenorroe - Richtlijn
 4. Nederlands Huisartsen Genootschap : Zoekresultaten - NH
 5. Primaire amenorroe- lichamelijk onderzoek - Richtlijn
 6. Amenorroe: betekenis en beleid verschillen per levensfase