Home

Bevolkingsonderzoek zuid uitstrijkje

Het uitstrijkje RIV

In Nederland zijn vijf screeningslaboratoria die uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek beoordelen. In het laboratorium wordt het uitstrijkje onderzocht op HPV humaan papillomavirus . Als dit virus wordt gevonden, beoordelen ze ook meteen of er afwijkende cellen in het uitstrijkje zitten Bevolkingsonderzoek Zuid heeft het kwaliteitscertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN 7510 voor informatiebeveiliging. Dit certificaat geldt voor de drie bevolkingsonderzoeken die Bevolkingsonderzoek Zuid uitvoert: het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Informatiebeveiligingsbelei

Bevolkingsonderzoek Zui

  1. Bevolkingsonderzoek Zuid-West Maasstadweg 124 3079 DZ Rotterdam Informatielijn. 088 - 248 20 00 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) E-mail: info@bevolkingsonderzoekzuid-west.nl. De ervaring leert ons dat wij 's morgens van 08.30 tot 10.00 uur een telefonisch spitsuur hebben
  2. Wie doet het bevolkingsonderzoek? De 5 regionale screeningsorganisaties versturen de uitnodigingen en uitslagen. De doktersassistente maakt een uitstrijkje. De 5 screeningslaboratoria testen het uitstrijkje en de zelfafnameset op HPV. Ook beoordelen zij de cellen in het uitstrijkje als HPV gevonden wordt
  3. Zij krijgen na 5 jaar weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Ongeveer 1 op de 10 deelnemers heeft HPV. Het laboratorium kan met de zelfafnameset niet onderzoeken of u afwijkende cellen heeft die door het virus zijn veroorzaakt. Wanneer er HPV is gevonden moet u daarom een uitstrijkje laten maken bij de huisarts

Bevolkingsonderzoek. Alle vrouwen in Nederland in de leeftijd tussen de 30 en 60 jaar krijgen elke vijf jaar een oproep voor een uitstrijkje. Dit gebeurt in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. U gaat hiervoor in de meeste gevallen gewoon naar de huisarts Uitstrijkje en zelfafnameset zijn gratis. Het uitstrijkje bij de huisartsenpraktijk voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is gratis. Ook het controle-uitstrijkje na 6 maanden en de zelfafnameset zijn gratis. Laat u een uitstrijkje maken in het ziekenhuis bij een gynaecoloog? Dan is het onderzoek niet gratis In de regio midden-west liet in 2016 56 procent binnen dat jaar een uitstrijkje maken. In de regio zuid-west lag de opkomst nog lager, kwam ik die brief van het bevolkingsonderzoek weer tegen Sinds 1 januari 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ingevoerd. Het primaire uitstrijkje wordt nu eerst getest op aanwezigheid van hoog-risico HPV . Pas als er hrHPV gevonden is, wordt hetzelfde uitstrijkje getest op cytologische afwijkingen

Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes

Het landelijke opkomstpercentage is gelijk gebleven aan 2016: 72,8%. In de regio van Bevolkingsonderzoek Zuid is de opkomst met een half procent gedaald. In totaal hebben 18.076 cliënten een ongunstige uitslag gekregen (5,4%). Omdat er steeds meer cliënten in aanmerking komen voor een vervolgronde, neemt dit percentage elk jaar af Slechts 6 op de 10 vrouwen laten na een oproep een uitstrijkje maken. De jaren daarvoor waren dat er nog 7 op de 10

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker eenmaal in de vijf jaar een oproep om een uitstrijkje bij de huisarts te laten maken, omdat dan het risico op het ontwikkelen van een voorstadium van baarmoederhalskanker het grootst is. Zo worden ook bij vrouwen zonder klachten afwijkingen gevonden Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Elke vijf jaar worden alle vrouwen vanaf 30 tot 60 jaar door ons uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit onderzoek is gratis. Door middel van het nemen van een uitstrijkje is het mogelijk om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Oproepschema. In principe worden alle vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar opgeroepen voor een uitstrijkje in het jaar waarin men 30, 35, 40, 45, 50, 55 of 60 jaar wordt. Mocht u tegen het einde van dat betreffende jaar nog geen oproep hebben ontvangen, neem dan contact op met de praktijkassistente Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker geeft vrouwen van 25 tot en met 64 jaar de kans om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Het onderzoek van het uitstrijkje is meestal gratis. Je betaalt alleen de consultatie bij je huisarts of gynaecoloog Vragen over de deelname aan het bevolkingsonderzoek; Vragen over het onderzoek / het uitstrijkje; Vragen over het resultaat; Vragen over het bijkomend onderzoek; Vragen over privacy en registratie van gegevens; Vragen over HPV en vaccinati

Stuur de achterzijde van het laboratoriumformulier retour naar Bevolkingsonderzoek Zuid, zij sturen u omstreeks 6 maanden na de (vermoedelijke) bevallingsdatum een nieuwe uitnodiging. Als u in de laatste 12 maanden een uitstrijkje heeft laten maken waarbij geen afwijkingen gevonden zijn

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek Wanneer een uitstrijkje? Alle vrouwen tussen de dertig en zestig jaar krijgen via het bevolkingsonderzoek eenmaal in de vijf jaar een oproep om bij de huisarts een uitstrijkje te laten maken. De gynaecoloog maakt bij bepaalde klachten een (extra) uitstrijkje. Het uitstrijkje kan het beste uitgevoerd worden als er geen bloedverlies is Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek Zuid is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kan Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (cervix uitstrijkje) Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen elke 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. U ontvangt de uitnodiging via Bevolkingsonderzoek Zuid. Doel is baarmoederhalskanker vroeg op te sporen

Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Nederland blikt terug op 2020. Nederland Regio Midden-West Regio Noord Regio Oost Regio Zuid Regio Zuid-West . Array ( [chart] => Array zowel bij deelname met het uitstrijkje als bij deelname met de zelfafnameset. Veel vrouwen vinden het een voorrecht om deel te kunnen nemen U ontvangt de uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het uitstrijkje wordt op de praktijk door een van de assistentes afgenomen. U kunt zelf een afspraak maken met de assistente. Heeft u klachten en nog geen uitnodiging ontvangen? Wacht dan niet op de volgende oproep maar maak een afspraak met uw huisarts. Deelname aan het onderzoek is [ Opkomst bij bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker hoger na uitnodiging door de huisarts, Participatie werd gedefinieerd als het aantal vrouwen van wie een uitslag van een uitstrijkje bekend was, -registraties van de GGD-regio's Zuid-Holland Zuid, Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden en Nieuwe Waterweg Noord Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Cervix uitstrijkje) Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom nodigen we deze vrouwen iedere vijf jaar uit voor een bevolkingsonderzoek. Dit onderzoek wordt u door de overheid gratis aangeboden Het bevolkingsonderzoek PSIE heeft als doel hepatitis B- en hiv-dragerschap, tot 65 jaar dat in de vijf jaar voorafgaand aan het meetmoment binnen of buiten het bevolkingsonderzoek minimaal één uitstrijkje heeft laten maken of minimaal één hrHPV-test heeft ondergaan. Zuid-West; Zuid; Oost.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Vanaf 1 januari 2017 wordt het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd door regionale sreeningslaboratoria. PAMM voert dit bevolkingsonderzoek niet meer uit. Kijk voor meer informatie op de website van Bevolkingsonderzoek Zuid en op de website van het RIVM Mariska Bokma schuift op haar dertigste een oproep voor een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker aan de kant. Ik ben jong en heb heus geen kanker.'' Toch wordt die. Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek U kunt met de praktijkassistente een afspraak maken voor het afnemen van het uitstrijkje. Het uitstrijkje wordt gemaakt door een van de praktijkassistentes. Het oproepformulier moet u meenemen naar de praktijk want hebben we nodig om mee te sturen. De organisatie, die uw oproepen verzorgt:Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Midden.

Als u zwanger bent of korter dan 6 maanden geleden bevallen. Stuur de achterzijde van het laboratoriumformulier retour naar Bevolkingsonderzoek Zuid, zij sturen u omstreeks 6 maanden na de (vermoedelijke) bevallingsdatum een nieuwe uitnodiging. Als u in de laatste 12 maanden een uitstrijkje heeft laten maken waarbij geen afwijkingen gevonden zijn Bevolkingsonderzoek borstkanker. Vrouwen worden vanaf hun 50ste tot en met hun 75ste tweejaarlijks opgeroepen voor een mammografie (röntgenfoto van de borsten). De oproepen lopen via Bevolkingsonderzoek Zuid en krijgt u thuisgestuurd. Indien de foto uitwijst dat er verder onderzoek moet plaatsvinden ontvangt u (en de huisarts) hiervan bericht Huisartsenpraktijk Dronten Zuid. Met als doel vroege opsporing van voorstadia van baarmoederhalskanker wordt bij vrouwen tussen 30 en 60 jaar een uitstrijkje gemaakt van de ingang van de baarmoeder Door dit voornemen staan we als Bevolkingsonderzoek Zuid aan het begin van een intensief traject, waarvan de eerste stapjes in 2019 worden gezet. Voor nu leest u in dit jaarbericht alleen over de koers die we het afgelopen jaar hebben gevaren: de belangrijkste activiteiten van Bevolkingsonderzoek Zuid in 201

Bevolkingsonderzoek Zuid-West is werkzaam in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Ons kantoor is gevestigd in Rotterdam. Jaarlijks nodigen wij ongeveer 300.000 vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar uit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek (een mammografie) wordt uitgevoerd in een van onze 14 onderzoekscentra Bent u tussen de 30 en 60 jaar? Dan krijgt u eens in de 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In totaal ontvangt u 7 keer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek: in het jaar dat u 30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 jaar wordt. U wordt uitgenodigd via een brief Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek, kunt u een afspraak maken bij de assistente. U dient dan de brief mee te nemen die u ontvangen heeft van het Bevolkingsonderzoek Zuid- West. Reizigersadvies. Via de website kunt u een aanvraag doen voor reisvaccinaties Het bevolkingsonderzoek is sinds 2017 vernieuwd. Het onderzoek in de vorm van een uitstrijkje verandert niet. Dit gebeurt nog steeds in de huisartsenpraktijk. De grootste verandering in het vernieuwde bevolkingsonderzoek is dat het uitstrijkje in het laboratorium onderzocht wordt op de aanwezigheid van het hoog risico humaan papillomavirus (HPV) Bevolkingsonderzoek Zuid Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing. Hier leest u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker , het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker RIV

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is een vijfjaarlijkse screening bij 30- tot en met 60-jarige vrouwen. Jaarlijks worden ongeveer 750.000 vrouwen uitgenodigd en 500.000 uitstrijkjes in de huisartspraktijk gemaakt. Door middel van een uitstrijkje worden cellen van de baarmoederhals verzameld. Na ontvangst op het laboratorium wordt de hrHPV. In Nederland wordt momenteel het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker 'nieuwe stijl' ingevoerd (met leeftijdsgrenzen tussen 30 en 60 jaar, een screeningsinterval van 5 jaar en een nauwkeuriger procesbewaking), alhoewel de cervixcytologische test bekritiseerd wordt en het nut van deze praktijk betwijfeld.1 2 Enerzijds worden er, in relatie tot de ziektefrequentie, onevenredig veel. Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom nodigen we deze vrouwen iedere vijf jaar uit voor een bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het onderzoek gebeurt via een uitstrijkje. Met dit onderzoek kan baarmoederhalskanker of een voorstadium vroeg ontdekt worden Bevolkingsonderzoek Zuid organiseert de bevolkingsonderzoeken borst-, baarmoederhals- en darmkanker in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Nederland telt 5 organisaties voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Deze organisaties zijn geografisch over het land verdeeld: Noord, Oost, Zuid, Zuid-West en. Ze benadrukt in de reportage dat de leeftijd van het bevolkingsonderzoek omlaag moet en dat een eerste uitstrijkje met dertig jaar voor haar te laat zou zijn geweest. Opperman is daarin niet alleen

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2014 van start gegaan. We kunnen nu voor het eerst de resultaten van 2 jaren met elkaar vergelijken. De opkomst is zowel landelijk als in de regio van Bevolkingsonderzoek Zuid gestegen. In 2014 was het landelijke opkomstcijfer 70,6% en in 2015 was dit 72,7%; een stijging van ruim 2% De vijf screeningsorganisaties hebben in samenwerking met het RIVM, het NHG en de NVDA een landelijk uniform informatiepakket voor huisartsenpraktijken, met name ook voor assistenten, ontwikkeld over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.Inhoud informatiepakketIn het informatiepakket treft u de volgende materialen aan voor 2014:NHG-Praktijkhandleidin Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom nodigen we deze vrouwen iedere vijf jaar uit voor een bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het onderzoek gebeurt via een uitstrijkje. Met dit onderzoek kan baarmoederhalskanker of een voorstadium vroeg ontdekt worden Bevolkingsonderzoek borstkanker Vrouwen worden vanaf hun 50ste tot en met hun 75ste tweejaarlijks opgeroepen voor een mammografie (röntgenfoto van de borsten). De oproepen lopen via Bevolkingsonderzoek Zuid en krijgt u thuisgestuurd. Indien de foto uitwijst dat er verder onderzoek moet plaatsvinden ontvangt u (en de huisarts) hiervan bericht De overheid financiert het bevolkingsonderzoek. Het uitstrijkje in de huisartsenpraktijk en het ver-volguitstrijkje na een PAP 0 uitslag zijn hierdoor voor de vrouw gratis. Als een vrouw voor het uitstrijkje naar de gynaecoloog gaat of naar de gynaecoloog wordt verwezen in verband met een afwijkend uitstrijkje, dan valt dit onder de reguliere zorg

Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen iedere 5 jaar een uitnodiging voor deelname aan het Bevolkingsonderzoek U maakt zelf een afspraak voor een uitstrijkje bij de huisartsenpraktijk. Neem de brief mee naar de afspraak. Anders kan er geen uitstrijkje U kunt ook contact opnemen met Bevolkingsonderzoek Zuid. Klachten De vrouwen worden geadviseerd om contact op te nemen met Bevolkingsonderzoek Zuid-West te bellen om in 2017 een uitnodiging te ontvangen voor hetr vernieuwde bevolkingsonderzoek. Wilt u hier niet op wachten dan is het mogelijk dat u op eigen initiatief een uitstrijkje laat maken. Hier zijn kosten aan verbonden. Informatielijn: 088 248 20 00, op.

Zelfafnameset RIV

Uitstrijkje van de baarmoederhals; Van elke 100 vrouwen zonder klachten die bij het bevolkingsonderzoek een uitstrijkje laten maken, is bij 5 het uitstrijkje afwijkend. Bij een normale uitslag kun je gerust vijf jaar wachten tot het volgende bevolkingsonderzoek Uitstrijkje pap 4. hallo allemaal, ik heb een uitstrijkje laten doen (gewone eens-in-de-vijf-jaar-controle) Bevolkingsonderzoek Zuid-West begint met het Academisch Borstkankercentrum (ABC), een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en het Havenziekenhuis, aan een project in Rotterdam genaamd Project Sarah. Doel: Het onderzoek bestaat uit het laten maken van een uitstrijkje door de huisarts of doktersassistente Omdat het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 gestart is, is er nog geen vergelijkingsmateriaal. Het opkomstpercentage in de regio van Bevolkingsonderzoek Zuid was in 2014 73,1. Dit is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 70,6%. * immunologische fecale occult bloedtes Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker In Nederland ontvangen alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, deelname is gratis; vervolgonderzoek n.a.v. afwijkende uitslag niet. Wanneer u hiervoor een oproep heeft gekregen maakt u bij de assistente een afspraak voor het uitstrijkje, dit kan ook online via Online afspraak maken

Bevolkingsonderzoek Noord heeft is in 2017 op verschillende bijeenkomsten aanwezig geweest, om informatie te geven over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Zo organiseerde Bevolkingsonderzoek Noord een netwerkbijeenkomst voor coloscopiecentra, gaven we een presentatie aan huisartsen en huisartsassistenten en verzorgden we een klinische les aan de afdeling radiologie van een ziekenhuis Lees alles over het bevolkingsonderzoek darmkanker. In Nederland wordt een landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker uitgevoerd. Alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een oproep om ontlasting in te leveren. Deze ontlasting wordt gecontroleerd op bloedsporen. Bloedsporen kunnen wijzen op darmkanker, maar kunnen ook. Over de baarmoederhalskanker pagina. Informatie over baarmoederhalskanker. Oorzaken, opsporing en behandeling van baarmoederhalskanker. Bekijkt u ook de informatie op de regionale websites over baarmoederhalskanker welke te vinden zijn op deze startpagina onderaan dit blok. Op het prikbord kunt u samen met lotgenoten over dit onderwerp praten

Afwijkend uitstrijkje - Rijnstat

De uitslag van het uitstrijkje in het kader van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en van Bevolkingsonderzoek Darmkanker komt per post naar u toe via de oproepende instantie: Bevolkingsonderzoek Zuid-West Nederland Bevolkingsonderzoek Zuid is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert in de provincies Noord-Brabant en Limburg.Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing Een keer. 3 BERICHT RAAD VAN TOEZICHT Bevolkingsonderzoek Zuid-West kan terugkijken op een goed 24. Een jaar dat in het teken stond van de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Samen met andere screeningsorganisaties en ketenpartners is hard gewerkt aan een landelijke, eenduidige aanpak en uitvoering van de screening naar darmkanker

De bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en borstkanker worden door de praktijk van harte ondersteund. Wij adviseren u mee te doen aan de oproepen via Bevolkingsonderzoek Zuid en/of via onze praktijk. Onderzoek naar baarmoederhalskanker Alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar worden om de 5 jaar opgeroepen om vroegtijdig baarmoederhalskanker op te sporen Het bevolkingsonderzoek is voor vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Deze groep vrouwen heeft de meeste kans op baarmoederhalskanker. Jaarlijks worden 750.000 vrouwen uitgenodigd. Zij kunnen meedoen met een uitstrijkje of een zelfafnameset. Het uitstrijkje wordt getest op de aanwezigheid van het hoog-risicotype van het humaan papillomavirus (hrHPV Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is gericht op vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Elke vijf jaar worden vrouwen in deze leeftijd uitgenodigd om een uitstrijkje te laten maken. Met het bevolkingsonderzoek kunnen baarmoederhalskanker en de voorstadia van de ziekte vroegtijdig ontdekt worden. 1 Van iedere 100 vrouwen zonder klachten, die bij het bevolkingsonderzoek een uitstrijkje laten maken, is bij 5 het uitstrijkje afwijkend. Bij heel lichte afwijkingen van het uitstrijkje is er 10% kans op een goed behandelbaar voorstadium van baarmoederhalskanker. Hoe meer afwijkend het uitstrijkje is, hoe groter de kans wordt In 2017 start het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Om de oude onderzoeken uit te faseren naar de nieuwe werkwijze, hebben Bevolkingsonderzoek Zuid en het RIVM besloten om alle vrouwen die in 2016 aan de beurt zijn vóór 1 september uit te nodigen

Kosten RIV

Bevolkingsonderzoek Zuid, Postbus 690, 5600 AR Eindhoven: E.J. Raams, onderzoeker. Nederlands lijk groter is dan bij een afwijkend uitstrijkje. Wel vonden we een tendens naar iets geringere tevredenheid bij deelneem-sters aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Bij de 65e verjaardag van het uitstrijkje: onduidelijke meerwaarde van het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker R.W.M.Giard Zie ook de artikelen op bl. 1283 en 1288. Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Clara, afd. Klinische Patholo-gie, Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam. Hr.dr.dr.R.W.M.Giard, patholoog, klinisch epidemioloog en jurist (te Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen elke 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het onderzoek gebeurt via een uitstrijkje. Doel is baarmoederhalskanker vroeg op te sporen. Vaak kan zelfs al een voorstadium van baarmoederhalskanker worden ontdekt

Manon (34) sloeg uitstrijkje over: 'Had ik het maar gedaan

BVO Baarmoederhals uitstrijkje: het begrijpen van de uitslag Nederland heeft een goed systeem van bevolkingsonderzoek (BVO) naar baarmoederhalskanker. Elke vrouw in de leeftijdscategorie 30 t/m 60 wordt elke vijf jaar opgeroepen om een baarmoederhals uitstrijk te laten maken Het eerste exemplaar wordt zondag 23 januari gepresenteerd op de Nationale Gezondheids Beurs, zo heeft initiatiefnemer Bevolkingsonderzoek Zuid-West donderdag laten weten. Alle Nederlandse vrouwen van 30 jaar krijgen een oproep om een uitstrijkje te laten maken om op die manier baarmoederhalskanker op te sporen Bij dit bevolkingsonderzoek maakt de huisarts of de assistente een uitstrijkje. Uitslag bevolkingsonderzoek Als je meedoet aan het bevolkingsonderzoek kan je de uitslag krijgen dat: er geen HPV gevonden is. Geen HPV in een uitstrijkje geeft meer zekerheid dat er binnen 10-15 jaar geen baarmoederhalskanker ontstaat arts-epidemioloog, Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven en Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam . namens de IKZ Werkgroep Natraject Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Noord-Brabant en Noord-Limburg. Correspondentieadres: dr. A.C. Voogd, Integraal Kankercentrum Zuid, Postbus 231, 5600 AE Eindhoven

Berichtgeving door de huisarts bij bevolkingsonderzoeken. Huisarts Wet 2015;58 (10):514-7. Bij de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker ontvangt de huisarts een afwijkende uitslag eerder dan de betrokken vrouw. Dat geeft de huisarts de gelegenheid de vrouw persoonlijk op de hoogte te brengen structurering van het bevolkingsonderzoek in 1996 wor-den alle vrouwen in de leeftijd van 30-59 jaar eenmaal inde 5 jaar opgeroepen voor het laten maken van een (baarmoederhals)uitstrijkje. Per jaar worden in Neder-land ongeveer 1.000.000 uitstrijkjes gemaakt, waarvan 450.000 in het kader van het bevolkingsonderzoek.3 Me Initiatiefnemer is Bevolkingsonderzoek Zuid-West.Het eerste exemplaar wordt zondag 23 januari gepresenteerd op de Nationale Gezondheids Beurs. Alle Nederlandse vrouwen van 30 jaar krijgen een oproep om een uitstrijkje te laten maken om op die manier baarmoederhalskanker op te sporen Uitstrijkje blijkt voor veel vrouwen pijnlijke ervaring. Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie. Rotterdam. Een grote groep van ongeveer 100.000 vrouwen heeft jaarlijks na het afnemen van het uitstrijkje milde klachten als lichte pijn, bloedingen en afscheiding. Dit meldt het Erasmus MC maandag

Dat gaat in 1.750 gevallen om vrouwen die niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek; de rest wordt gemist. Jaarlijks overlijden ruim 1.600 vrouwen uit de doelgroep aan borstkanker. Zonder screening waren dat er 775 meer geweest. Baarmoederhalskanker. uitstrijkje baarmoedermon Vul dan hieronder de postcode en het huisnummer van uw praktijk in, klik op Bevestig praktijknaam en bevestig uw praktijknaam. Afmelden is mogelijk tot en met de dag vóór de vaste bezoekdag, uiterlijk om 17.00 uur. Let op: u kunt uw praktijk nu afmelden voor een langere periode Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Het uitstrijkje De praktijk is een zelfoproepende praktijk dwz dat mijn praktijkassistente zelf, in overleg met de regionale GGD, vrouwen oproept voor het laten maken van een uitstrijkje. Wilt u weten wanneer u hiervoor aan de beurt bent, neem dan contact op met haar: zij kan u verder van informatie. Bevolkingsonderzoek Zuid Nederland. Momenteel zijn er drie soorten bevolkingsonderzoek: baarmoederhalskanker ('uitstrijkje'), borstkanker ('borstfoto in de borstbus') en darmkanker ('poeptest'). Heeft u lichamelijke verschijnselen? Neem dan altijd contact op met onze praktijk

Aantal vrouwen dat uitstrijkje laat maken na oproep bevolkingsonderzoek is licht gedaald Foto: ANP BILTHOVEN - Steeds minder vrouwen geven gehoor aan de oproep om een uitstrijkje te laten maken Re: Uitstrijkje voor baarmoederhalskanker. Geplaatst: 11-04-12 18:26 Vanuit bevolkingsonderzoek ass in februari Kan zijn dat je eigen huisarts de patiënten oproept en dat zij het pas versturen wanneer diegene 30 geworden is. Ik had hem al binnen ruim voor ik 30 werd U kunt hierbij denken aan het landelijk borstkanker onderzoek, het uitstrijkje voor vrouwen vanaf 30 jaar om mogelijke baarmoederhalskanker op te sporen. Vanaf begin 2014 voert de overheid voor de risicogroep darmkanker (55 en 75 jaar) ook een landelijk bevolkingsonderzoek in Deelname bevolkingsonderzoek, percentages gevonden afwijkingen in bevolkingsonderzoek. Vrouwen van 50 t/m 75 jaar. Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker. Regionale screeningsorganisaties: Deelname bevolkingsonderzoek: Vrouwen van 50 t/m 75 jaar: Midden-West; Noord; Zuid-West; Zuid; Oost: European Cancer Information System (ECIS Het BVO baarmoederhalskanker is per januari 2017 wat aangepast. Voor u als patiënte verandert er praktisch niets, u komt gewoon voor een uitstrijkje naar onze praktijk. Maar de manier van testen in het lab is veranderd; voor meer info zie hun website

Voorbeeld uitnodigingsbriefJaarverslag 2017 - Bevolkingsonderzoek Zuid

In de regio zuid-west lag de opkomst nog lager, daar liet slechts 54 procent in datzelfde jaar een uitstrijkje maken. Manon van Buren (34) uit Amsterdam kreeg tranen in haar ogen toen ze het bericht van Elliot las Nederland telt 5 organisaties voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Deze organisaties zijn geografisch over het land verdeeld: Noord, Oost, Zuid, Zuid-West en Midden-West. Elke organisatie verzorgt de onderzoeken in een aantal provincies We screenen al enkele jaren op borstkanker (mammografie) en baarmoederhalskanker (uitstrijkje) en daar komt binnenkort gelukkig dus ook in Nissewaard de screening op darmkanker bij. Hopelijk kunnen we hiermee bijdragen aan het tijdig opsporen van deze kankersoorten en het succesvol behandelen ervan.' Bevolkingsonderzoek al vanaf 55 jaa