Home

Afzonderlijk betekenis Nederlands

afzonderlijk afzonderlijk bijv.naamw. Uitspraak: [ɑfˈsɔndərlək] elk op zich Voorbeeld: `de afzonderlijke afleveringen van een tijdschrift`Synoniem: apart © Kernerman Dictionaries. Synoniemenafgezonderd alleenstaand apart bijzonder geïsoleerd gescheiden...Gevonden op https://www.woorden.org/woord/afzonderlijk afzonderlijk. los van de rest, op zichzelf staand. alles zit in afzonderlijke bakjes verpakt. Synoniemen: apart, alleenstaand, onafhankelijk, separaat, los, gescheiden. afzonderlijk. op zichzelf staand Het begrip afzonderlijk heeft 4 verschillende betekenissen: 1) op zichzelf beschouwd. op zichzelf beschouwd; opzichzelfstaand; apart. 2) speciaal; bijzonder. van andere soortgelijke zaken of personen onderscheiden of afgescheiden door een bijzonder karakter; speciaal; bijzonder; specifiek. 3) eigen Nederlands Uitspraak. Geluid: afzonderlijk (hulp, bestand) Woordafbreking. af·zon·der·lijk; Woordherkomst en -opbouw. In de betekenis van 'op zichzelf staande' voor het eerst aangetroffen in 1650 ; Naamwoord van handeling van afzonderen met het achtervoegsel -lij

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands afzonderlijk Het begrip afzonderlijk heeft 4 verschillende betekenissen: 1) op zichzelf beschouwd. op zichzelf beschouwd; opzichzelfstaand; apart De betekenis van afzonderlijk is: af` zon - der - lijk, bijvoeglijk naamwoord en bijwoord, apart, alleen betrekking hebbend op afzonderlijke, van elkaar gescheiden of trapsgewijs variabele, elementen of op een weergave door middel van afzonderlijke elementen, zoals tekens apart, gesepareerd, separaat, gescheiden, los, alleen, individuee In een overeenkomst tussen een handelaar en een consument is een door de handelaar bedongen voorwaarde van de overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld in de zin van artikel 7, voor de toepassing van deze afdeling oneerlijk wanneer zij in strijd met de goede trouw en de redelijkheid en billijkheid, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verbintenissen van partijen aanzienlijk verstoort ten nadele van de consument afzonderlijk: afgezonderd, afgescheiden, los, alleen afzonderlijk: hoofdelijk alleen: enig, eenzaam, afgezonderd, afgelegen, afzonderlijk, verlaten hoofdelijk: afzonderlijk los: vaneen, uiteen, afzonderlijk, gescheide Geen resultaat voor 'afzonderlijk' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement

We hebben geen vertalingen voor afzonderlijke in Nederlands > EngelsAnders gespeld: afzonderlijk 96% probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden ap a rt (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 afgescheiden van iets anders: iets apart leggen; iem. apart nemen onder vier ogen iets tegen hem zeggen 2 afzonderlijk, op zichzelf: een klasse apart stukken beter dan de rest 3 exclusief; zeer elegant 4 buitenissig, raa afzonderlijk bijvoeglijk naamwoord separate bijv.nw. (meestal gebruikt) Het bedrijf heeft een afzonderlijke afdeling voor de boekhouding. The company has a separate department for accounting Controleer 'afzonderlijk' vertalingen naar het Turks. afzonderlijk in Turks Nederlands - Turks woordenboek. afzonderlijk adjective + grammatica Niet verbonden. want ze heeft niet alleen profetische betekenis maar ze leert ons ook iets over Jehovah's barmhartigheid en hoe wij als afzonderlijke personen die kunnen ontvangen

Afzonderlijk - 6 definities - Encycl

Een fraseologisme, fraseem, fraseologische eenheid of vaste verbinding is in de fraseologie, een tak van taalkunde, een vaste combinatie van twee of meer afzonderlijke woorden met een specifieke betekenis binnen het grotere geheel van de zin Separaat Gescheiden van iets anders. Afzonderlijk De rapporten worden u separaat toegestuurd. Satire Een satire is een gedicht of verhaal waarin de spot wordt gedreven met, of verontwaardiging wordt geuit over, personen of misstanden. Indien het een gedicht betreft wordt ook de term hekeldicht gebruikt Ander woord voor afzonderlijk? De woorden hieronder zijn synoniemen en hebben dezelfde betekenis als afzonderlijk in het Nederlands. afzonderlijk (apart) [bijvoeglijk naamwoord] apart. afzonderlijk (vrijstaand) [bijvoeglijk naamwoord] vrijstaand. alleenstaand. apart. geïsoleerd. losstaan bijzonder bnw., mnl.besonder, bisonder bijw. 'afzonderlijk, bijzonder', mnd.besünder(n), besonder(n), bisünderen bijw. en voegw. (in het laatste geval 'maar' (= nhd. 'sondern'), mhd. besunder, sedert de 14de eeuw ook als bnw. voorkomend, ofri.bisunderga 'in het bijzonder'. — Samenstelling van het voorvoegsel bij en zonder.. Voor de opvallende uitspraak biezonder ondanks de.

Afzonderlijk - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

 1. De manier van de wijze waarop iemand zich schriftelijk (schrijfstijl) of mondeling (spreekstijl) uitdrukt. Dat kan beknopt of omslachtig, eenvoudig of ingewikkeld, concreet of abstract, arrogant of bescheiden, plat of verheven, objectief of subjectief, formeel of informeel, in spreektaal of in schrijftaal
 2. We hebben geen vertalingen voor afzonderlijke in Nederlands > FransAnders gespeld: afzonderlijk 96% probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden
 3. dering gebrachte bedragen afzonderlijk worden vermeld
 4. Controleer 'afzonderlijk' vertalingen naar het Latijn. Kijk door voorbeelden van afzonderlijk vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 5. U zult betekenissen van Niet afzonderlijk geprijsd zien in veel andere talen, zoals Arabisch, Deens, Nederlands, Hindi, Japan, Koreaans, Grieks, Italiaans, Vietnamees, enz. NSP definieert: Netto koopsomme
 6. Het Nederlands kan op vier verschillende manieren aan een andere taal ontlenen: De betekenis van een woord kan doorheen de tijd veranderen. Betekenisverdichting: Een afzonderlijk woord krijgt de betekenis van de hele oorspronkelijke samenstelling
 7. Betekenis voor autismevriendelijk Nederland. In autismevriendelijk Nederland worden autisten soms 'persoon met autisme', soms 'autistische persoon' genoemd. Beide zijn mogelijk. Want hoewel autistischheid inderdaad verbonden is met de identiteit van de persoon, is een autismediagnose dat niet

afzonderlijk - de betekenis volgens Algemeen Nederlands

 1. Individual - in het Nederlands, vertaling, betekenis van het woord, synoniemen, luister, transliteratie, antoniemen, voorbeelden. Vertalen Engels Nederlands
 2. Nederland ligt in het noordwesten van Europa en wordt begrensd door de Noordzee, Duitsland en België.De lengte van de landsgrens bedraagt 1027 km, terwijl de kustlijn 451 km lang is. Daarnaast behoren enkele eilanden rond de Caribische Zee tot Nederland. Deze verschillen geografisch sterk van het Europese deel van Nederland en worden hier afzonderlijk behandeld
 3. Vertalingen van het uitdrukking OP VOORDRACHT VAN DE BEHEERSCOMMISSIE van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van OP VOORDRACHT VAN DE BEHEERSCOMMISSIE in een zin met hun vertalingen: Op voordracht van de beheerscommissie .
 4. Bij het bijwoord mnl. sonderlinghe 'afzonderlijk, in het bijzonder, bovenal' ontstond al vroeg een bn. sonderlinc 'afzonderlijk, apart, bijzonder, speciaal'. De bijwoordelijke betekenis is in de loop van de tijd verouderd, terwijl de betekenis van het bijvoeglijk naamwoord verschoof naar 'raar, vreemd, excentriek'

afzonderlijk - WikiWoordenboe

We hebben geen vertalingen voor afzonderlijk beluchtingsd in Nederlands > Engels probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites Separaat. Separaat is een Nederlands woord dat zoveel betekent als gescheiden. Synoniemen voor separaat zijn apart, vrijstaand, losstaand en afzonderlijk. Het woord separaat komt oorspronkelijk van het Latijnse woord separatus dat apart, afgezonderd betekent. In de zin Het is belangrijk om de kledingstukken separaat van elkaar te wassen. Het eerste deel heeft een versterkende betekenis en het geheel is een bijv. naamwoord. Dus: beregoed, reuzeleuk, boordevol, ideeëloos De versteende samenstelling, d.w.z. een van de delen is niet meer herkenbaar als. afzonderlijk woord in de oorspronkelijke betekenis. Dus: bakkebaard,schattebout, flierefluite Vind Schitteren afzonderlijk samen door Rob Lengkeek en Judith Lengkeek in Blurb-boeken. Nederland Verenigde Staten Australië Brazilië Nederland Italië Verenigd Koninkrijk Frankrijk Duitsland De teksten maken het spelen met en toekennen van betekenis mogelijk door hun associatief karakter Een Nederlandse wet in formele zin is een besluit dat tot stand komt volgens de procedure van artikelen 82 tot en met 86 van de Grondwet, wat betekent dat het een besluit is van de regering en de Staten-Generaal samen. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers (art. 42 Grondwet), terwijl de Staten-Generaal (het parlement) bestaat uit de Tweede en de Eerste Kamer

Nederlands: ·op zichzelf, afzonderlijk van het andere, afgezonderd, gescheiden, afzonderlijk Er is een apart WikiWoordenboek voor vele talen, maar zij zijn alle aan elkaar verbonden door interwikilinks.· bijzonder, opmerkelijk, oorspronkelijk, origineel, exclusief, speciaal Wat een apart jasje heb je aan! Niet de meest besproken vertalingen van. De betekenis en de definitie van de term slaaf zijn glashelder. Slaven zijn mensen over wier werkkracht en lichaam de eigenaar volledig kan beschikken. En in de meeste gevallen ook over hun leven en dood. Zie overigens hoe hier ook de binaire slaven zijn ingesloten. In het Nederlands gebruiken wij voor huidskleur niet het woord wit maar blank Bovendien werd pitje in de betekenis 'munt' wel gebruikt in het Nederlands, maar is sik(ka) of iets dergelijks niet afzonderlijk in het Nederlands aangetroffen. Misschien is sikke-dus alleen voor de klank aan pit toegevoegd. Publicatiedatum: 22-04-2013; Laatste wijziging: 08-01-2019 De betekenis van de 36 lenormand kaarten in één overzicht Een goede raad. Leer eerst de betekenissen van iedere kaart afzonderlijk. Zodra je dit beheerst, is het veel gemakkelijker combinaties af te lezen. Om het iets gemakkelijker te maken heb ik een tabel samengesteld waarbij elke kaart een sleutelwoord krijg

De Nederlandse Taalunie neemt zich voor om ook dan zo min mogelijk te veranderen. Doordat er in de Woordenlijst 2005 heel wat aanvullingen en verfijningen zijn doorgevoerd, Elk deel van de samenstelling bestaat ook als afzonderlijk woord (keuken en tafel; groene, amandel en boom) Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord toom. Je kunt ook zelf een definitie van toom zowel gebruikt voor elke riem afzonderlijk, als voor beide samen. Een synoniem voor toom is teugel (van een buurtschap in de Nederlandse gemeente Cranendonck Personen met de achternaam Toom Arie den Toom, Nederlands verzetsstrijder. Woordenlijst Javaans - Nederlands. OPGELET!!! De woordenlijst bevat zowel woorden in het Ngoko, Krâmâ als Krâmâ-inggil. De woorden zijn te herkennen door de aanduidingen tussen de haakjes (..) achter de javaanse woorden. Woorden met (n) zijn Ngoko-woorden, met (k) Krâmâ-woorden en (ki) Krâmâ-inggil-woorden. abang (n), abrit (k) -rood De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje Corvette was een Nederlands scootermerk waarvan eigenlijk niet bekend is of het wel bestaan heeft. Pas sinds 2005 is het een afzonderlijk automerk, tot die tijd was het de modelnaam van de sportiefste auto uit de Chevrolet-familie. Betekenis toevoegen

Wat is de betekenis van afzonderlijk - Ensi

Wat betekent afzonderlijk? WatBetekentHet

De methodeOnderaan worden de basisvorm en de betekenis van het woordSeparaat - de betekenis volgens Redactie Ensie

afzonderlijk - Letse vertaling - Linguee woordenboe

De Nederlandse Antillen zijn als land op 10 oktober 2010 opgeheven. Ze functioneren sindsdien als soevereine landen binnen het Koninkrijk; Bonaire, Sint-Eustatius en Saba bleven bijzondere Nederlandse gemeentes. Op 10 oktober 2010 (Caribische tijd) vond de opheffing plaats van de Nederlandse Antillen als 'afzonderlijk' land Betekenis van 'accessoire' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. technologie die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie: apparatuur waarin, als integraal onderdeel of als accessoire, technologie voor radiocommunicatie met een kort bereik is opgenomen, waarbij het gaat om de doelbewuste opwekking en transmissie van radiofrequentie-energie met een frequentiebereik van meer dan 50. J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik. Boren kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het batchnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J11, J20, J27, J80 in rekening te brengen Persoonlijk gesprek betekenis. Wat betekent persoonlijk? Hieronder vind je 3 betekenissen van het woord persoonlijk. Je kunt ook zelf een definitie van persoonlijk toevoegen Een Persoonlijk Activiteitenplan of Persoonlijk Actieplan is een document dat door opleidingsinstituten wordt gehanteerd ter ondersteuning van de studenten Zoekmachineoptimalisatie is optimalisatie; is verbetering [Functie] dient om een webpagina of website snel en makkelijk vindbaar te maken in zoekmachines zoals Google, waardoor die webpagina of website veel bezoekers krijgt [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een vorm van marketing; houdt in dat een webpagina of website technisch goed in elkaar zit, relevante en leesbare content en.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland. Het NCJ stimuleert vernieuwing van het vak, zet jeugdgezondheid op de agenda en maakt beproefde kennis toegankelijk effectief schrijfonderwijs bij Nederlands en de moderne vreemde talen. Het kan je helpen om meer betekenis te geven aan schrijfvaardigheid in het Engels. Bovendien kun werkelijk schrijven moet je afzonderlijk leren. Dat werkt Afzonderlijk beschouwd werden 22 ingezonden brieven uit de periode oktober-december 1998 die betrekking hadden op artikelen waarvan de originele 'peer review'-rapporten nog aanwezig waren. Een medisch tijdschrift als het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Om de betekenis van ingezonden brieven in het NTvG vast te stellen,. Betekenis. Apparaat-onafhankelijke bitmap (.BMP) Afbeeldingen worden in alle programma's op precies dezelfde manier weergegeven als in het programma waarin ze oorspronkelijk zijn gemaakt. Graphics Interchange Format (.gif) Ondersteuning van 256 kleuren en bij compressie van het bestand gaan geen afbeeldingsgegevens verloren

Synoniemen van afzonderlijk; ander woord voor afzonderlijk

Nederlands Politierecht tekst en commentaar 2009 zoveel als mogelijk per artikellid, de betekenis en reikwijdte uiteengezet. Het werk is afgesloten met een praktijk weer te geven, waar nodig voorzien van uitleg en commentaar. Per afzonderlijk artikel wordt, zoveel als mogelijk per artikellid, de betekenis en reikwijdte. Engelen zijn machtige geestelijke wezens die lang vóór de schepping van de mens door God zijn geschapen. Ze worden in de Bijbel ook aangeduid als 'heilige myriaden', 'zonen van God' en 'morgensterren' ( De 33:2; Job 1:6; 38:7 ). Ze werden niet gemaakt met het vermogen zich voort te planten maar zijn afzonderlijk geschapen

batikken - de betekenis volgens Uit Oost en WestDe Definitie Van Het Onderscheidswoordenboek Stock

Video: Gratis woordenboek Van Dal

Nederlandse steden en regio's investeren fors in het organiseren en 'binnenhalen' van tal van grote en kleine evenementen. Dit essay reflecteert vanuit een bestuurskundige invalshoek op de betekenis van evenementen en adresseert de dilemma's rond het benutten van evenementen als interventies in dynamiek, in plaats van als eenmalige hoogtepunten in de tijd Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983) Een apostille of kantbeschikking is een beschikking, geschreven in de marge van een stuk of op een afzonderlijk bij dit stuk gevoegd blad papier. Toelichting. Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 20. De term apostille is verouderd. Overgenomen uit. Lexicon, lemma 46 eigen baas synoniemen - Nederlands passende woorden voor eigen baas Nederlands Engels Spaans Frans Duits Italiaans Portugees Zweeds Pools Woxikon / Synoniemen / Nederlands / E / eigen baa Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) is uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), waarbij de totale (macro-economische) betekenis van toerisme en recreatie wordt becijferd. Daarbij staat de vraag centraal welke rol van betekenis het in Nederland aanwezige water daarbij speelt. In het kade

afzonderlijke - Vertaling Nederlands-Engel

Liem, G.K.N. (2009) De rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indië 1848-1942 Doctoral Thesis In haar proefschrift 'De rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indië 1848-1942', subtitel wetgevingsbeleid tussen beginsel en belang, beschrijft en analyseert Patricia Tjiook-Liem de ontwikkelingen in die rechtspositie en het wetgevingsbeleid van de koloniale en rijkswetgever ten aanzien. Aan het jurisprudentieloze tijdperk is met de uitspraak in Pretty. v. Verenigd Koninkrijk (zaak 2346/02) een eind gekomen. De feiten in deze zaak zijn de volgende. De verzoekster, Dianne Pretty, is. een drieënveertigjarige vrouw die lijdt aan een progressieve. neuro-degeneratieve aandoening van het zenuwstelsel Taal Taalbeschouwing op een pot pindakaas: waarom jong en oud is, terwijl Jan en Piet zijn Peter-Arno Coppen 23 juli 2021, 01:00. Een lezer meldt mij dat op een pot pindakaas staat: 'Al sinds. Taaltoets Nederlands (600999) MG: Endocrine System and Digestive and Respiratory Tract (WBFA039-05) Lijn pedodontologie (T_LPEDO) art. 4 lid 3 Fw) behandeld als een afzonderlijk rechtssubject dat zelfstandig. aan het rechtsverkeer kan deelnemen, wat strookt met het feit dat de VOF een afgescheiden vermogen heeft Nederlands, 18 pagina's, Kiki Niesten, Maastricht, 2014 Gedrukt boek Emmanuel Merkus, Paul ten Haaf, Willemijn Doelman Visie Centrummanagement Maastricht, 2015-201

Het woord middel was, zoals in het tegenwoordige Nederlands, bekend als eerste lid van samenstelling, maar ook afzonderlijk zelfstandig naamwoord. Het woord burg komen we ook tegen in de Middelnederlandse woorden borch,burch (=kasteel, versterking, versterkt huis, versterkte stad, citadel, fort) , maar ook in het moderne woord burcht, met dezelfde betekenis Dit is een lijst van Romaanse woorden in het Nederlands met een Germaans alternatief.De Engelse en Franse cognaten staan er tevens bij. De (oorspronkelijke) Latijnse woorden staan ernaast. De Germaanse woorden worden vooral in het dagelijks taalgebruik gebezigd, terwijl de Romaanse woorden meer in formele contexten voorkomen Alles wat je wil weten over Nederland op één handige pagina. Met algemene informatie, feiten en weetjes, het oranjegevoel, de nationale vlag en de feestdagen De modelstatuten van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) bepalen dat de raad van toezicht bevoegd is tot het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht en raad van bestuur. 47 x Zie art. 7 lid 1 en 9 lid 2 van de modelstatuten van NVTZ en NVZD, te raadplegen op www.nvtz.nl. Nederlandse Algemene Danssport Bond Inhoudsopgave Inhoud 1 Definities 2 betekenis. Indien een begrip niet is gedefinieerd in dit Reglement, 2.1.3 De Sportsdirector en de Chairperson zijn ieder afzonderlijk bevoegd besluiten te neme

Ruim 2000 geslachtsnamen en 2100 soortaanduidingen werden afzonderlijk alfabetisch geschikt en voor de meeste namen geeft de auteur, de basiswoorden in het Grieks en Latijn, de afleiding en betekenis, de gangbare Nederlandse namen, het gebruik en de plantenfamilie. Enkele voorbeeldpagina's, klik om deze groter te maken Nederlandse synoniemen voor op zichzelf staand - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe Dat deze combinatie van klanken deze betekenis heeft is eigenlijk geheel toevallig, en welke betekenis een woord heeft, is onvoorspelbaar. In het Nederlands had het woord boek bijvoorbeeld 'stoel' kunnen betekenen, en het woord stoel had 'boek' kunnen betekenen. De relatie tussen klank en betekenis is arbitrair, willekeurig

met kranten dichtgeplakt zijn - de betekenis volgens

Dentogene cysten definieert men als pathologische holten in de onder- en (of) bovenkaak, die bekleed zijn met epitheel dat te maken heeft of heeft gehad met de vorming van gebitselementen en die gevuld zijn met vocht of een brij. Dit artikel geeft een overzicht van de diverse dentogene cysten, die worden verdeeld in ontwikkelings- en ontstekingscysten. Iedere cyste wordt afzonderlijk besproken. BW Boek 2 - Burgerlijk Wetboek Boek 2 - Artikel 360 1. Deze titel is van toepassing op de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ongeacht hun rechtsvorm is deze titel op banken als bedoeld in artikel 415, betaalinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en.

afzonderlijk - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

Ideologische verdeling van Nederland in de jaren 1880-1960. H et begrip verzuiling duidt op de verdeling van een samenleving in bevolkingsgroepen die zich op levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis afzonderlijk organiseren. Bijvoorbeeld in eigen politieke partijen, met eigen vakbonden, scholen, sociale vangnetten, kranten en leider (s) In de Nederlandse grondrechtencatalogus volstaat men echter ter bescherming van het lichaam vooralsnog met het in artikel 11 Grondwet neergelegde recht op onaantastbaarheid van het lichaam. De vooraanstaande positie van het recht op lichaam en leven te midden van grond- en mensenrechten laat zich ongetwijfeld verklaren door de innige verbondenheid van de mens met zijn lichaam

afzonderlijk in Turks - Nederlands-Turks Woordenboek Glosb

Dit is het grootste Afrikaans-Nederlandse woordenboek op het internet. Het wordt voortdurend uitgebreid. Dit woordenboek is hoofdzakelijk contrastief en richt zich zowel op nuanceverschillen als op overeenkomsten tussen het Afrikaans en he Parallelimport | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Documenten. Parallelimport. Als een geneesmiddel wordt geïmporteerd uit andere Europese landen, wordt dit parallelimport genoemd. Bij parallelimport wordt het medicijn in Nederland op de markt gebracht door een importeur die niet door de oorspronkelijke vergunninghouder is aangewezen Apache OpenOffice 4.1.6 in het Nederlands downloaden. De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.6, is beschikbaar in het Nederlands voor Windows, Linux en Mac OS X Betekenis van Jesaiah. Jesaiah is een naam voor jongens. De betekenis is ` God is mijn redder `. De naam Jesaiah wordt het vaakst gegeven aan Nederlandse jongens

Mossen - de betekenis volgens Wat is dat?

Fraseologisme - Wikipedi

driedimensionaal - de betekenis volgens Muiswerk EducatiefSchitteren afzonderlijk samen door Rob Lengkeek en JudithSEO - de betekenis volgens Algemeen Nederlands Woordenboekpersoonlijk - de betekenis volgens Muiswerk Educatief

Marieke van Delft - Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten, een prachtuitgave van Lannoo. Posted on juni 13, 2021 by Michel Dit luxueus boek vertelt en toont aan de hand van de mooiste oude kaarten uit prestigieuze bibliotheken en archieven, de geschiedenis van Nederland van het Romeinse Rijk en de Bataven tot de Watersnoodramp van 1953 Boekverslag van het boek Hersenschimmen (J. Bernlef) voor het vak nederlands. Dit verslag is op 18 december 2007 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie Nederlands Juristenblad Publication date: 2018 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in Tilburg University Research Portal Citation for published version (APA): Hirsch Ballin, E. (2018). De betekenis van het Nieuw BW in de Nederlandse rechtsstaat. Nederlands Juristenblad , 2018(25), 1779-1782. [1238]