Home

Bouwhistorie restauratie

Bouwhistorie en Restauratie - Hogeschool Utrecht

Overzicht erfgoedopleidingen in Nederland. Opleidingen voor restauratie en erfgoedzorg zijn er op MBO, HBO en WO-niveau. Je kunt direct na je MBO-2 opleiding, HAVO of VWO beginnen aan een opleiding. Ook als je eenmaal aan het werk bent, zijn er allerlei opleidingen die jou een stap verder helpen in je loopbaan Een onafhankelijke toetsing van uw restauratieplannen door het uitvoeren van bouwhistorische verkenningen of deelontledingen behoort nu tevens tot de mogelijkheden, volgens de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van onder anderen de RCE en Stichting Bouwhistorie Nederland P.C. Meijers | Bouwhistorie | Restauratie. Ons doel is te onderzoeken en te restaureren met diepgang waarbij het object als uitgangspunt dient. Met kennis van de bouwhistorie, hedendaagse oplossingen vinden en restaureren; De bouwgeschiedenis van een monument gaat bij ons door Restaureren kan een ingrijpend proces zijn. Er is een instandhoudingsplicht als het gaat om het beschermde erfgoed. En terecht: authenticiteit, historische en culturele waarde, sfeer. Plannen voor onderhoud en restauratie beginnen vaak pas bij het onderkennen van schade. Interieur en/of exterieur. En dan komen de vragen

Bouwhistorie - 2020 Restauratie Advies Bureau voor

Dat laatste is van wezenlijk belang voor het maken van plannen tot restauratie of herbestemming. Bouwhistorisch onderzoek kan ook een bijdrage leveren aan waarden- en verwachtings­kaarten van gebieden, inventarisaties ten behoeve van monumentenlijsten en cultuur­historische waardeanalyses in het kader van gemeentelijke structuurvisies en bestem­mingsplannen Er is aan de Hogeschool Utrecht een nog altijd bloeiende HBO+ opleiding Bouwhistorie en Restauratie ontwikkeld. Met inzet van de SBN is een leerstoel Bouwhistorie tot stand gebracht aan de Universiteit Leiden. Deze is in 2013 gecontinueerd

Derde erfgoedcafé Leiden over de bouwhistorie van het

P.C. Meijers Bouwhistorie Restaurati

 1. Voor een optimale restauratie of verbouwing van een monumentaal pand is het belangrijk om een bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren. Zo kan uw bouwplan ook sneller worden beoordeeld. Bij dit onderzoek worden verschillende aspecten van historische bouwobjecten uitgelicht: bouw- en gebruiksgeschiedenis, waardenstelling, restauratieadvies en oplossingen voor behoud en herstel
 2. Vis Architecten is gespecialiseerd in restauratie, architectuur & bouwhistorisch onderzoek. Bekijk onze projecten, werkwijze of informatie van ons kantoor
 3. - om een correcte reconstructie of restauratie na brand of bij verval mogelijk te maken (monumentenzorg; inschatting restauratiekosten). Bouwhistorie levert informatie over o.m.: - bouwmassa's en ruimte-indeling, bouwlagen (vorm) - toegepaste constructies - bouwmateriale
 4. restauratie wordt onderdeel van de geschiedenis van het gebouw, en dus ook 'onze manier van restaureren' en 'onze visie op wat waardevol is'. Bouwhistorie kun je beschouwen als de kunst om de bouwgeschiedenis te 'lezen'. Als dit niet gebeurt, wordt veel waardevols niet herkend. Van een gebouw dat niet wordt 'gelezen'
 5. De opleiding Bouwhistorie, Restauratie & Monumentenzorg heeft in de afgelopen jaren landelijke bekendheid en erkenning verworven. Zij blijkt een solide basis te vormen voor een carrière in de restauratiewereld. De opleiding kent twee richtingen; Bouwhistorie en Restauratie. Deze zijn, evenals in de praktijk van de monumentenzorg, nauw met elkaa
 6. Jim Klingers bouwhistorie & restauratieadvies Beilerweg 4, 9418 TE, Wijster Tel: 06 41 37 38 13, jimklingers@hotmail.com KvK-nummer 6798924
 7. Ter voorbereiding op de restauratie en herinrichting is in overleg een recent verlaagd plafond verwijderd waardoor de gelegenheid ontstond het eiken houtskelet met zwanenhalskorbelen vanaf de begane grond te bemonsteren. Een grondige restauratie heeft plaats gevonden in 1961

Daarnaast voert Van Hemert Bouw-Historie kleinschalige en hoogwaardige restauratie- en renovatieprojecten uit met zorgvuldige aandacht voor vormgeving en materiaal. Regelmatig wordt te snel gekozen voor vervanging van historisch materiaal omdat herstel te duur, niet mogelijk of niet duurzaam zou zijn Bouwhistorie Doelen en inhoud 10.1 Bouwhistorie - doel en werkwijze - Geschiedenis bouwhistorie - Ontwikkeling bouwhistorie - Waardestelling van historisch metsel- en timmerwerk Bij een volgende restauratie of problemen moeten achterhaald kunnen worden wat er precies is herstel of vernieuwd

Video: Home - 2020 Restauratie Advies Bureau voor Bouwhistori

Stichting Bouwhistorie Nederlan

Een belangrijk doel van bouwhistorisch onderzoek is dat er bij restauratie of herbestemming meer rekening wordt gehouden met de ontstaansgeschiedenis van een gebouw. Bouwhistorisch onderzoek probeert allereerst de verhalen die een gebouw vertelt t Dröge Bureau voor Bouwhistorie graaft in de geschiedenis van elk monumentaal object, zodat u inzicht krijgt in de waarde en staat van het pand. Neem contact op via 06 - 28 55 06 47 . Het is ook mogelijk om een mail te sturen naar info@bouwhistorie-leiden.nl of een bericht achter te laten via het contactformulier

BOUWHISTORIE. RESTAURATIE. Arnold Blinkman. Epemastate te Ysbrechtum. Aga Rijnboutt. Huis van Leyden. Daan Wennips. Engestraat 2-4 te Deventer. Alexander Tuitert. Keizershof te Voors John van Lierop architectuur bouwhistorie restauratie. June 18, 2019 ·. Het is weer om aan het dak te werken! In Heeswijk-Dinther zie je goed het verschil tussen de oude betonpannen (links) en de gesmoorde oude holle keramische dakpannen. In Nuenen krijgt een oud dak een daklicht over de volle breedte Pieter Meijers, de bouwhistoricus achter P.C. Meijers - Bouwhistorie & Restauratie. Pieter Meijers is ruim 30 jaar werkzaam in de monumentensector. Begonnen als bouwkundig tekenaar groeide hij door tot ervaren projectleider en directievoerder van architectenbureaus in Leiden. Sinds 2009 werkt hij bij bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn, eerst.

Stichting Bouwhistorie Nederlan

Na het eerste gemeenschappelijke jaar volgt specialisatie in Bouwhistorie of Restauratie. De leslijn Bouwhistorie is bedoeld voor personen met belangstelling voor alle facetten van de historische bouwkunst. De leslijn Restauratie baseert zich niet alleen op oude bouwtechniek, maar onderwijst ook eigentijdse kennis waarmee we oude gebouwen een toekomst kunnen geven. Meer informatie over de post-bacheloropleiding Bouwhistorie & Restauratie Maar bouwhistorie heeft daarnaast een heel praktisch nut. Wie een monument wil verbouwen of restaureren, moet immers weten of die plannen vanuit cultuurhistorisch oogpunt verantwoord zijn. Tip: laat bouwhistorisch onderzoek doen voordat je verbouwplannen gaat maken Kies dan voor de praktijkgerichte cursus Bouwhistorie en Restauratie. Zo ga je met veel vakinhoudelijke bagage aan de slag in het brede werkveld van de monumentenzorg. In het eerste jaar leg je de basis. De nadruk ligt daarbij op het vergroten van de kennis van historische bouwmaterialen en -constructies

HBO+ Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg. Hoewel ervaring in de praktijk voor een bouwhistoricus erg belangrijk is, biedt de HBO+ opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg aan de Hogeschool van Utrecht een goede basis om als bouwhistoricus aan het werk te gaan post-HBO Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg 2013-2015, Hogeschool Utrecht Docent Dr. Ing. Ronald Stenvert Opdracht Werkstuk 4, Bouwhistorische opname Datum Putten, december 2014 Auteur Drs. Rachel Halverstad Fotografie Rachel Halverstad (tenzij anders vermeld

Herstel van erfgoed, Dröge Bureau voor Bouwhistorie te Leide

Cursus: Bouwhistorie en Restauratie - Springest. Leren & corona: klassikaal met 1,5m maatregelen. Thuis met: computer 15.000 e-learnings 9.000 online klassen today Of gratis NL Leert Door loopbaanadvies t.w.v. €700 Opleiding Bouwhistorie & Restauratie Hogeschool Utrecht: Online 'Proefcolleges'. 1 april 2021 • 250 • Bron: Hogeschool Utrecht. Op 1 september 2021 gaat de tweejarige post-hbo opleiding Bouwhistorie & Restauratie weer van start. In aanloop daar naar toe organiseert de Hogeschool Utrecht enkele voorlichtingsmomenten waaronder twee. John van Lierop architectuur bouwhistorie restauratie in Tilburg, Jan Heijnsstraat 29 5041GB, Architect in Tilburg, Noord-Brabant. KvK-nr 54393183. ☎Tel.nr 06-54697524 en contactinfo Debby Aarsman, volgde opleiding Bouwhistorie en Restauratie Utrecht, werkt zelfstandig: 15.00: Kasteel Haamstede, Donjon en Paleis na een halve eeuw opnieuw bekeken met nieuwe onderzoeksresultaten Ben Olde Meierink, architectuur- en bouwhistoricus Nederlandse Kastelen Stichting/ BBA Utrecht: 15.15: Pauze: 15.3

Ralling bouwhistorie en restauratie is een particulier bureau van architect Odwin Ralling. Het kantoor profileert zich nadrukkelijk als 'erfgoedstudio'. De dienstverlening kent drie pijlers: restauratiearchitectuur, herbestemming erfgoed en bouwhistorisch onderzoek. Daarnaast wordt geadviseerd over wettelijke regelgeving binnen de monumentenzorg en subsidie-aanvragen in het kader van het Brim Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Van Reenen Bouwhistorie houdt zich op verschillende wijze met onderwijs bezig. Zowel in het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal, het construeren van valide examens als in het lesgeven, en gericht op restauratie, bouw (kunst)geschiedenis en. Soorten bouwhistorisch onderzoek Om inzicht te krijgen in de monumentale waarden wordt bij veranderingen aan een gebouw of een complex van gebouwen om een bouwhistorisch onderzoek gevraagd. Bij sommige gemeenten is het zelfs een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag. Er zijn drie varianten van bouwhistorisch onderzoek met verschillende diepgang. Welke vorm van onderzoek noodzakelijk.

Bouwhistorie is de discipline die zich bezighoudt met het materiële onderzoek van gebouwd erfgoed, waarom een gebouw staat waar het staat, waarom het eruitziet zoals het eruitziet en welke waarden dit belichaamt voor heden en toekomst. Bouwsporen in een oude muur. Jaarringenonderzoek, een van de instrumenten van de bouwhistorie Bouwhistorie. Bij verbouwing, restauratie of herbestemming van historische gebouwen is bouwhistorisch onderzoek steeds vaker een wenselijk of zelfs een verplichting onderdeel van de planvorming. Een bouwhistorisch onderzoek zet de bouwgeschiedenis van een gebouw uiteen en brengt de aanwezige monumentale waarden in kaart Bouwhistorie. Bureau Helsdingen is gespecialiseerd in bouwhistorisch onderzoek: het onderzoeken en waarderen van historische panden. Dit is de basis voor ieder goed restauratieplan. lees verder. Ontwerp en restauratie. Bureau Helsdingen zoekt samen met u als eigenaar het evenwicht tussen eigentijdse wensen, duurzaamheid en behoud van het karakter Na Monumentenzorg kun je (modules van) de post-bachelorcursussen Erfgoed & Ruimte of Bouwhistorie & Restauratie volgen. Als je Erfgoed & Ruimte kiest, dan krijg je korting op het cursusgeld én een vrijstelling voor de eerste twee modules; die modules maken namelijk ook al deel uit van de cursus Monumentenzorg

Vis Architecten - Restauratie, architectuur & bouwhistorie

Industriegebouw Goudsesingel | OOM Advies Herbestemming

De restauratie. Het Herenhuis Jerusalem is in 1890 opgericht, tot de aankoop door dhr. Dietvorst in 2012 zijn er weliswaar mondjesmaat moderniseringen gedaan, maar een grootscheepse restauratie van de begane grond en eerste verdieping was noodzakelijk om het pand aan de wensen van deze tijd te laten voldoen. Wat extra Het team van Hylkema Erfgoed bestaat uit adviseurs en architecten met veel kennis, expertise en ervaring op het gebied van bouwhistorie, restauratie, herbestemming, herontwikkeling en financiering van monumentaal vastgoed

bouwhistorie - Joostdevree

§ bezit brede en specialistische kennis van de bouwhistorie gericht op restauratie § bezit brede en specialistische kennis van veilig werken in de bouwuitvoering § bezit kennis van technische installaties in de bouw § kan handmatige schetsen maken van eenvoudige historische constructies, profileringen en detail Restaureren in de praktijk Doel van de training. Het vakmanschap van restaureren beperkt zich niet alleen tot de vaklieden op de bouwplaats maar begint feitelijk al bij de opdrachtgever. van de restauratievisie tot aan de oplevering en van bouwhistorie tot herbestemming Je beoordeelt restauratie- en verbouwplannen bij rijks- en gemeentelijke monumenten in het kader van de omgevingsvergunningen en adviseert de Monumenten- en Welstandscommissie. Geeft advies bij wijzigingen in het kader van de omgevingsvergunning over sloop en wijzigingen bij panden gelegen in de beschermde stads- en dorpsgezichten DOOK erfgoedwerk is een multidisciplinair ontwerp- en adviesbureau op het gebied van bouwhistorie, restauratie, architectuur en monumentenzorg. De verschillende deskundigen binnen het bureau zetten zich gezamenlijk in voor het behoud van het gebouwde cultureel erfgoed. DOOK doet onder andere bouwhistorisch onderzoek naar monumentale waarden van. Vanuit die bouwhistorie kan je vervolgens het gebouw gaan waarderen om zo de waardevolle en minder waardevolle delen aan te duiden. Voorafgaand aan de restauratie van een beschermd gebouw is het aan te raden om een bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren

Home - De website van klingersbouwhistorie

van architect en bouwhistoricus Odwin Rallin

 1. Jos Middelberg Projectleider. Een ervaren bouwkundige, bij ons in dienst sinds 2006. Jos is in 2001 afgestudeerd aan het HBO, en heeft tussen 2005 en 2007 de Post-HBO opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg gevolgd aan de Hogeschool Utrecht
 2. g gewijzigd. Al deze bewerkingen hebben door de jaren sporen nagelaten. De bouwhistoricus kan deze sporen lezen en door zijn expertise op monumentale waarde schatten
 3. Klingers Bouwhistorie & Restauratie in Wijster, Beilerweg 4, 9418TE - Telefoonnummer, informatie en kaart van Klingers Bouwhistorie & Restauratie - Rubriek Onderzoe
 4. Zoek naar bouwhistorie banen in Rotterdam bij Jobsora. De nieuwste bouwhistorie vacatures van alle pagina's en lijsten met vacatures. Vind een nieuwe baan en begin vandaag nog aan je carrière
 5. bouwhistorie van het Hollands Bouwen. bouwnaden, littekens en bouwsporen. de historie van de bouwtechnologische ontwikkelingen van o.a. materialen. leren dateren van gebouwen. herkennen van profileringen. telmerken, betekenis en datering. oude houtverbindingen en kapvormen. muurdikten, steenformaten en gevelvormen

4 | Gebouwbeschrijving Boschstraat 22 Breda, Ben Baudoin, Studie Restauratie Bouwhistorie en Monumenten, Hoogeschool Utrecht, december 2009 Gebouwbeschrijving Boschstraat 22 Breda, Ben Baudoin, Studie Restauratie Bouwhistorie en Monumenten, Hoogeschool Utrecht, december 2009 | 5 kapel in hout van kort voor 1246 is Restauratie 1915-1923. Sinds de 16e eeuw is de Bergkerk diverse keren gerestaureerd. In de jaren 1915-1923 is de kerk ingrijpend gerestaureerd onder supervisie van W. te Riele. Daarbij zijn verscheidene wand- en gewelfschilderingen blootgelegd en hersteld. Restauratie 1967-1977. In de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk flink beschadigd aan dak. Henk de Kunder, werkzoekend, beheerder en opleiding Bouwhistorie & Restauratie Hogeschool Utrecht: 16.30: De herontdekking van de 19de-eeuwse buitenkleuren van de vesting Naarden Lenneke Willemstein, Stichting Monumenten Bezit, bouwkundige en architectuurhistoricus Universiteit Utrecht: 17.00: Afsluiting en borrel in bedrijfsrestauran

Van Hemert Bouw-Historie - Kleinschalige en hoogwaardige

Cynthia Van den Berg | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | Docent Architectuurhistorie bij de opleiding Bouwhistorie & Restauratie en cursus Monumentenzorg bij Hogeschool Utrecht | Ik ben een doorgewinterde allround adviseur Erfgoed, Monumenten & Cultuurhistorie met ruim 14 jaar ervaring in het vak op zowel rijks, provinciaal als gemeentelijk niveau • Stichting Bouwhistorie Nederland, lid Algemeen Bestuur (1994-2011) Andere functies: • Hogeschool Utrecht, post-HBO opleiding bouwhistorie & restauratie, lid beroepenveldcommissie (2014-heden) • Historische kring Bommelerwaard, tijdschrift Tussen de Voorn en Loevestein, redactie (2002-2014 Stadsherstel Schiedam heeft op 4 oktober de donateursdag van Stichting Bouwhistorie Nederland bijgewoond. Deze Stichting heeft landelijk vele leden en houdt haar jaarlijkse donateursdag telkens in een andere gemeente. Dit jaar was de keuze op het mooie Schiedam gevallen. Na de opening verwelkomde w Bouwhistorie. Restauratie- en Taxatiebeurs Rotterdam 21 oktober 2019 In het weekend van 26 en 27 oktober a.s. vindt weer de Restauratie- en Taxatiebeurs plaats in het Zakkendragershuisje in historisch Delfshaven te Rotterdam. Negen. Het Gruuthusemuseu HU opleiding Bouwhistorie, Monumentenzorg en Restauratie Author: M van Hunen Created Date: 8/10/2011 12:04:07 PM.

Ralling bouwhistorie en restauratie. Tags: bouwhistorie, EPS, kantoor, nieuwbouw, Ralling, restauratie, Veerhuis, verhuisd, warmtepomp, woonhuis Reblog (0) Reacties. U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht Bouwhistorie is een belangrijk onderzoeksgebied binnen de monumentenzorg. Het inzicht in de monumentwaarde, gecombineerd met praktische aanbevelingen voor restauratie en herbestemming, maakt het makkelijker voor de opdrachtgever en architect verantwoorde plannen te ontwikkelen Hoeveel bouwhistorie zit er in uw pand? Hoe weet u als eigenaar of uw bezit een 'historisch belang' vertegenwoordigt? Dat kunt u achterhalen door een gericht onderzoek. Dat kan het beste geschie-den vóór u een plan voor verbouwing of restauratie laat maken, zodat resultaten ervan het best in het ontwerp ingepast kunnen worden

Vóór restauratie inzicht in historie, door Dröge Bureau

Afstudeerprojecten opleiding Bouwhistorie, Restauratie en

Restauratie Huis van Bosch. Het huis aan de markt waar Jheronimus Bosch woonde en werkte blijft verrassen. Er is al veel onderzoek naar gedaan, maar tijdens de 'bouwhistorische' restauratie van het pand in 2021 wordt nog eens extra duidelijk hoe bijzonder het is dat het huis er nog steeds staat. De constructie was namelijk in erg slechte. Bouwhistorisch onderzoek vormt zo een belangrijke spil in het restauratie- en herbestemmingsproces van monumenten. Meer informatie. Projecten. Voormalig Jezuïteninternaat, Sittard. Daemen Bouwhistorie verricht bouwhistorische onderzoeken voor monumenteigenaren, architecten, projectontwikkelaars en gemeenten

John van Lierop | Torenstraat OosterhoutJohn van Lierop | Rietveld ABRIdamplein / damlaan leidschendam - GVB architecten Leiden

Ze is afgestudeerd aan TU Delft en Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Hogeschool Utrecht. Haar passie voor het vakgebied restauratie en bouwhistorie wordt gevoed door een brede interesse in (kunst)geschiedenis en cultuurhistorie, waarbij ze ook graag de wereld bereist. karry@1meter98.e Bouwhistorie. Bouwhistorisch onderzoek is het onderzoek naar de bouwhistorie en gebruiksgeschiedenis van een gebouw. Wanneer u een monument gaat verbouwen, restaureren of herbestemmen dan heeft u daarvoor inzicht nodig in de monumentale waarde van het gebouw

John van Lierop architectuur bouwhistorie restauratie

P.C. Meijers - Bouwhistorie & Restauratie in Hoorn (Noord-Holland), Geldersesteeg 2-R, 1621LB - Telefoonnummer, informatie en kaart van P.C. Meijers - Bouwhistorie & Restauratie - Rubriek Ingenieu Geertekerk: bouwhistorie. De eerste vermelding van de Geertekerk is te vinden in een geschrift uit de 13e eeuw. In die tijd, voor het graven van de singel, stond de kerk op een plek tegenover de huidige locatie. Aangenomen wordt dat zij daar al stond toen de stadsmuur verrees, die het dorp doorsneed waarvan deze eerste Geertekerk het godshuis was Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Loenen, H.W.W. van e.a. (red.). - Hervonden stad 1997. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente. Restauratie. Met mijn expertise in bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg kan op een verantwoorde manier de historische waarde van uw monument worden gewaarborgd. Bij grotere opdrachten bied ik de mogelijkheid een team van gedreven vakmensen samen te stellen, zoals kleuronderzoekers, restauratie stucadoors en collega decoratieschilders Restauratie. Uitgangspunten bij het restauratieplan Kasteel Ooijen. Architect Selen licht toe: Van de opeenvolgende kasteelbewoners is veel bekend maar tot begin jaren 90 was over de bouwhistorie van het kasteel nagenoeg niets bekend

Over - P.C. Meijers Bouwhistorie Restaurati

Oldengaerde te Dwingelo. Interieurhistorisch onderzoek als studieopdracht voor de HU B&R. Voor de opleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool Utrecht heb ik een interieurhistorisch onderzoek gedaan in de havezate Oldengaerde te Dwingeloo 1. 2. M A R I L O U. Het laatste jaar van de opleiding Bouwhistorie en Restauratie heb ik huis Leeuwenburgh onderzocht voor de specialisatie bouwhistorie

In 1998 hebben wij, Flip van de Burgt en Remco Strooij, Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij opgericht. De aanleiding vormde onze gezamenlijke passie voor cultureel erfgoed. Wij zijn beiden bouwkundig onderlegd (MTS-bouwkunde) en hebben naast ruime ervaring in allerhande restauratieprojecten, de MBO-opleiding 'Professional Restauratie' en HBO-opleidin Over ons - TPAHG Architecten. TPAHG architecten bestaat 40 jaar en heeft een brede orderportefeuille, waarbij restauratie, herbestemming en bouwen voor de zorg onze specialisaties zijn. De architecten, projectleiders en tekenaars dragen zorg voor het ontwerpen en uitwerken van de projecten in korte en directe lijnen

amaliastraat 11-13-15 Den Haag. bouwhistorische verkenning van een complex van 3 verheelde rijksmonumenten dat tot voor kort in gebruik was als huisvesting voor de stichting Sint Bonifacius, opgericht door de jezuïeten. . de oudst bekende foto tot nu toe uit 1899. oude raadhuis 's-Gravenzande Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie onderzoekt panden en objecten met een geschiedenis. Het kan daarbij zowel om bouwkundig als bouwhistorisch onderzoek gaan De tweede fase betreft de restauratie van het voorhuis. Uitgangspunt is handhaving van het jaren '50 winkelinterieur. We verwijderen het vlakke stucplafond in de winkel, waardoor nog aanwezige historische balken in het zicht komen. De 'opkamer' en de 'herenkamer' betrekken we, met behoud van hun eigen sfeer, bij de winkel opleiding bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg gedaan. In haar vrije tijd wandelt Marije graag met haar hond Coba, die ook vaak mee mag naar de bouwplaats. Title: Microsoft Word - CV Marije Bierenbroodspot.docx Author: PGO-D Created Date Cappers RTJ. Plantenresten uit de Friesestraatwegwierde. Hervonden stad 2005, Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen. 2006;93 - 104

Bouwhistorisch onderzoek kan fungeren als uitgangspunt of inspiratie bij restauratie, verbouwing of (her)ontwikkeling van een object. Daarnaast is een dergelijk onderzoek bij werkzaamheden aan monumentale panden of bij gebouwen binnen een als waardevol aangeduid gebied vaak een vereiste bij de omgevingsvergunning Leo Wevers is ook auteur van diverse diverse publicaties (zie kopje bureau) over restauratie en actief als stafdocent aan de opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg van de Hogeschool Utrecht. Jolande van Luipen Jolande (1969) is de chef de bureau van Wevers & Van Luipen. Zij studeerde in Utrecht aan de Faculteit der. Bij een restauratie moeten de nieuwe vormgeving dan ook passen bij de oorspronkelijke functie. Er moet sprake zijn van een eenheid van stijl tussen de bestaande en de nieuwe gebouwonderdelen. Het woongedeelte van een statige, rijke boerderij moet vanzelfsprekend rijker gedetailleerd en afgewerkt worden dan een stal Van 2011-2013 de post-HBO+ Restauratie, Bouwhistorie en Monumentenzorg aan de Hogeschool Utrecht gevolgd en succesvol afgerond. Op 6 September 2014 'Van der Schee, Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek' opgericht Voorafgaand aan een restauratie of verbouwing kan al veel informatie worden verzameld met een bouwhistorische BBA: Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis: Restauratiebegeleiding . Home . Bouwhistorisch onderzoek . Projecten uitgelicht . Projecten thematisch . Publicaties . Offertes . Contact

Hollandsche Manege te Amsterdam » OSINGA bouwhistorieJohn van Lierop | Dingbank Zandoerle

Organisatie. Erfgoed Groningen is het gemeentelijk kenniscentrum voor monumenten en archeologie. Elke dag werken we om erfgoed in Groningen te behouden voor de toekomst. Hier leest u over de vakgebieden die samenkomen bij de gemeente Groningen. Archeologie. Bouwhistorie. Cultuurhistorie. Restauratie. Monument & Materiaal Naast vele publicaties over monumenten en restauratie, staan de boeken 'Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland' (1979) en 'Tuinhuizen in Friesland' (1983) op zijn naam. Zweers, D.J.K. (1949), Vanaf 1968 werkzaam bij enkele restauratie-architecten Vacature bouwkunde. Holstein Restauratie, Architectenbureau te Groningen, gespecialiseerd in het restaureren, herbestemmen en bevingsbestendig maken van Rijksmonumenten, zoekt een gemotiveerde en ambitieuze collega die mee wil werken aan alle aspecten van de projectrealisatie Stichting Monument & Materiaal heeft een grote voorraad aan bouwmaterialen die beschikbaar zijn voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden die voor 1955 zijn gebouwd. Zij werkt daarnaast mee aan archeologisch onderzoek, organiseert lezingen en geeft de publicaties Hervonden Stad en Stadse Fratsen uit