Home

CM terugbetaling

Bereken zelf de terugbetaling. Hoeveel mogen artsen en andere zorgverleners vragen indien ze het tarievenakkoord erkennen? Over CM. CM-bijdrage CM in je buurt. Terugbetaling behandelingen | CM Na een raadpleging bij of behandeling door een dokter, tandarts, kinesist of andere zorgverlener ontvang je een ' Getuigschrift voor verstrekte hulp '. Dit getuigschrift bewijst dat je de zorgverlener hebt betaald en geeft recht op de terugbetaling door het ziekenfonds. deponeer het getuigschrift in een CM-brievenbus (een omslag is niet nodig) Bezorg een van onderstaande documenten aan je ziekenfonds: de originele factuur met vermelding van de dioptrie; het betalingsbewijs met vermelding van de dioptrie en het betaalde bedrag. Of stuur het op via de Mijn CM-app . De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk overgeschreven op je rekening CM betaalt 10 euro per osteopathische behandeling terug, met een maximum van 50 euro per persoon en per kalenderjaar

Bereken terugbetaling - C

Cm hoe lang terugbetaling. Zorgforfait voor langdurig zieken. Zoeken kan zowel op prestatiedatum wanneer je bij je zorgverlener langsging als op terugbetalingsdatum wanneer CM de terugbetaling uitvoerde. Je rechten bij een geannuleerde vlucht zijn vastgelegd in Europese Verordening 2612004 inzake de rechten van passagiers Het is te beschouwen als een verstoord evenwicht tussen de productie en de afvoer van de lymfe. Een chronische veneuze aandoening is het langdurig gevolg van chronische veneuze insufficiëntie. Het bloed stroomt niet goed naar het hart en blijft staan in de benen of gaat zelfs terug naar beneden De kostprijs en terugbetaling van een cataract of staar operatie hangt af van de lens die geplaatst wordt en of dit in het ziekenhuis gebeurt

Ruimere terugbetaling van brillenglazen vanaf juni Dat heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vandaag bekendgemaakt. TTR 25-04-21, 10:40 Laatste update. terugbetaling oordoppen door CM? Het is een vaak gehoorde vraag: biedt de CM een terugbetaling voor oordoppen? Het antwoord is nee, helaas niet meer. Maar er is toch nog goed nieuws! Als CM-lid krijg je nog steeds een mooie korting van 10% op het volledige assortiment oordoppen in je Goed hoorcentrum Deze tegemoetkoming geldt voor: kinderen vanaf een plano brilglas (0,00 dioptrie ën). personen vanaf 18 jaar tem 64 jaar vanaf een ametropie (refractiefout) van -/+ 7,75 dioptrie ën. vanaf een ametropie (refractiefout) van -/+ 7,75 dioptrie ën voor unifocale brilglazen Terugbetaling. Per terugbetaling. € 0,16 (+ € 0,14 verwerkingskost) Chargeback SEPA Direct Debit. Per chargeback. € 0,19. Chargeback Credit cards. Per chargeback. € 25. MOI (SEPA Direct Debit) Per verzoek. € 60. Fraud management module. Per transactie. € 0,0

Formulieren om te downloaden – V

Terugbetaling behandelingen C

De terugbetaling is enkel geldig in een instelling waarmee CM een akkoord heeft afgesloten. - Liberale mutualiteiten: voor personen met een mentale of fysieke handicap (met attest van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap en een medisch verslag waaruit de handicap blijkt De terugbetaling door je ziekenfonds geldt zowel voor individuele consultaties als voor groepsconsultaties. Wat moet je doen voor een terugbetaling? Je stuurt het 'getuigschrift voor verstrekte hulp' (ondertekend door de verstrekker) op naar je ziekenfonds. Je kunt na elke consultatie een terugbetaling gestort krijgen Om in aanmerking te komen voor een overgewichtsoperatie, zijn er bepaalde criteria bij wet vastgelegd. Een patiënt heeft enkel recht op terugbetaling vanuit de mutualiteit wanneer de zwaarlijvigheid een bedreiging vormt voor de gezondheid. Wettelijke voorwaarden BMI vanaf 40 BMI vanaf 35 in combinatie met één van volgende comorbiditeiten

Terugbetaling tot 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium). Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald Onthaal Thema's Verzorging : Kosten en terugbetaling Wat het ziekenfonds terugbetaalt De geneeskundige verstrekkingen die uw ziekenfonds terugbetaalt Als u naar uw arts of tandarts gaat, als u een beroep doet op een kinesitherapeut, een verpleegkundige of een logopedist, enz., dan betaalt uw ziekenfonds een deel terug van de kosten die u hebt betaald Tarieven specialisten CM Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent. Voor sommige specialismen geldt een hogere terugbetaling na verwijzing door de huisarts. De honoraria gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaar Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' CM-voordeel. Voor kinderen en jongeren. Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro

Pokemon Kaarten Photo AlbumList 15

Vanaf 50 jaar krijg je een gedeeltelijke terugbetaling voor je uitneembare tandprothese. Hou rekening met volgende voorwaarden: Je bent ouder dan 50 jaar. Het gaat over een uitneembare tandprothese (klassiek kunstgebit of klikgebit) De CM-tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan leden die aangesloten zijn bij een CM-ziekenfonds in Vlaanderen en voldoen aan de algemene statutaire bepalingen. Sessies waarvoor een terugbetaling is voorzien door de ziekteverzekering en sessies die plaatsvinden tijdens een hospitalisati CM terugbetaling inschrijvingsgeld - Chiro Samow . Op dit aanvraagformulier kleeft u een geel briefje en U stuurt het formulier op naar de CM brievenbus. De terugbetaling bedraagt dan éénmalige €40 Dankzij dit document en onder bepaalde voorwaarden kan u genieten van een terugbetaling om de 6 jaar. Stap 1 Terugbetaling bril CM. Of een opticien geconventioneerd is, kun je hier opzoeken. Krijg je geen terugbetaling door de ziekteverzekering, dan kom je in aanmerking voor een CM-tegemoetkoming. Met het CM-MediKo Plan kun je je bijkomend verzekeren tegen medische kosten voorwaarden voor een terugbetaling van een gastric bypass. Sinds het Koninklijk besluit van 3/8/2007, aangepast met het KB van 24/2/2008 zijn er strikte voorwaarden verbonden voor de terugbetaling van elke chirurgie voor morbide obesitas en dus ook voor een gastric bypass

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. 'Regelmatig' wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het. Terugbetaling CM. Terugbetaling: €40 na 4 consultaties, eenmalig Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium). Er zijn maximaal twaalf tegemoetkomingen per lid. Terugbetalingen worden enkel voorzien voor psychotherapeuten met een overeenkomst bij het CM n CM-brievenbus in uw buurt. nd, in een sportcentrum of deelnemen aan een erkende jog- of kosten van het inschrijvingsgeld. CM betaalt vanaf 1 januari 2012 (aarden vind je op www.cm.be, bij 'CM-diensten en -voordelen' n voor terugbetaling. ot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met uitzondering van de persoonlijk Nieuwe terugbetaling van CM veroorzaakt lange wachttijden bij orthodontist. De Christelijke Mutualiteit (CM) geeft vanaf 1 januari een hogere tegemoetkoming voor behandelingen bij de orthodontist De terugbetaling is enkel geldig in een instelling waarmee CM een akkoord heeft afgesloten. - Liberale mutualiteiten: voor personen met een mentale of fysieke handicap (met attest van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap en een medisch verslag waaruit de handicap blijkt)

Terugbetaling behandelingen CM. Klasse 1 (Middelmatig): Steunkousen met een middelmatige compressie hebben een druk van 18-22 mmHg. Deze klasse is vooral nuttig bij gemiddelde spataderen en snel zwellende benen en voeten. Klasse 2 (Sterk): Steunkousen met een sterke compressie hebben een druk van 22-27 mmHg Terugbetaling van uw hoorapparaten. Elke 5 jaar heeft u in principe recht op een tussenkomst van de mutualiteit. Om recht te hebben op terugbetaling van uw hoorapparaten moet u voldoen aan volgende 3 voorwaarden: U hebt een gemiddeld gehoorverlies van minimaal 40 dB. U hebt een voorschrift van NKO-arts

Er zijn enkele beperkingen aan de terugbetaling van uw behandeling. U kan bv. geen terugbetaling krijgen in méér dan één centrum tegelijkertijd. Het aantal behandelingsdagen dat de ziekenfondsen per jaar en per patiënt terugbetalen is bovendien beperkt, ook als de patiënt opeenvolgend in méér dan één centrum komt Terugbetaling. Acupunctuur wordt als niet-conventionele geneeswijze gedeeltelijk terugbetaald binnen de aanvullende ziekteverzekering van uw ziekenfonds. Hoeveel u terugbetaald krijgt per behandeling en voor hoeveel behandelingen u deze terugbetaling geniet, verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds Over de prijs van het laten trekken van je wijsheidstanden moet je je alleszins geen zorgen maken. Als je een tandverzekering hebt bij Partena Ziekenfonds, krijg je een deel van je tandartsbezoek terugbetaald. Ook als je ervoor kiest om je wijsheidstanden in het ziekenhuis te laten trekken geniet je een terugbetaling De ziekteverzekering betaalt een implanteerbare hartdefibrillator terug als aan de volgende 3 voorwaarden voldaan: de defibrillator is ingeplant in een van de ziekenhuizen die de revalidatieovereenkomst hebben onderschreven - bijwerking op 20-03-2021. uw patiënt voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van de overeenkomst CM stopt met terugbetaling homeopathische geneesmiddelen. De christelijke mutualiteit (CM) herziet haar diensten- en voordelenpakket in Vlaanderen: er komen nieuwe voordelen voor de CM-leden.

Terugbetaling van medische voeding. De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt bepaalde types van medische voeding terug (volledig of gedeeltelijk). Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van het type voeding, de toedieningsweg en de aandoening. Op deze pagina CM: 'Terugbetaling remgeld leidt helemaal niet tot misbruik'. archiefbeeld. Foto: David Rozing/Hollandse Hoogte. In West-Vlaanderen, waar het remgeld voor kinderen al enkele jaren wordt. krijg ik een terugbetaling voor een rollator of rolstoel? Heb je een rolstoel, rollator of scootmobiel nodig? In bepaalde gevallen krijg je via het VSB (Vlaamse Sociale Bescherming) een tegemoetkoming voor dergelijke mobiliteitshulpmiddelen. Afhankelijk van het gekozen hulpmiddel kan je ofwel gedeeltelijke of zelfs volledige terugbetaling krijgen Nieuws, CM stopt met terugbetaling van podologische zole Wijzigingen terugbetaling 10/2014 vrijdag 26 september 2014 Terug naar overzicht. Klik hier voor de volledige lijst van wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten. Gezondheidsfonds CM stopt de terugbetaling voor homeopathische geneesmiddelen

Terugbetaling ziektekosten C

Christelijke mutualiteit schrapt terugbetaling oordoppen op maat. Vanaf volgend jaar, 1 januari 2019 dus, betaalt het christelijk ziekenfonds CM geen op maat gemaakte oordoppen meer terug. Op dit moment betaalt de CM nog 30 euro terug voor die preventieve hulpmiddelen. Het ziekenfonds legt de focus (en de centen) elders. Peter Decroubele Podologie en terugbetaling Tot nog toe zijn podologische behandelingen en terugbetalingen nog niet de beste combinatie geweest. Groot was onze vreugde wanneer we vorig jaar vernamen dat ziekenfonds CM zich engageerde om vanaf 1 januari 2018 een terugbetaling te voorzien op onze zolen. Jammer genoeg komt dit reeds na een jaar tot zijn einde

De CM voorziet een terugbetaling van 5 euro per sessie, tot 4 sessies per jaar met onderstaand formulier. Christelijke Mutualiteit. Podologische voetzorg. De meeste ziekenfondsen voorzien een terugbetaling voor podologische voetzorg. Meestal gaat dit over een aantal behandelingen per jaar,. Bij kinesitherapie ontvang je een terugbetaling door je ziekenfonds. Het voorschrift en de maximale verstrekkingen kunnen verschillen per aandoening. Vraag ernaar bij je kinesist of mutualiteit. Goed om te weten: alle kinesisten op Vind-een-Kinesist.be zijn door de ziekenfondsen erkend en komen in aanmerking voor een terugbetaling Pedicure Deschilder is volledig gekwalificeerd en verzekerd om de op deze site geadverteerde diensten te leveren. Zorg er altijd voor dat de persoon die u schoonheids- en behandelingsdiensten aanbiedt, de juiste opleiding en ervaring heeft om uw behoeften correct te verzorgen

Brillen: CM-tegemoetkomin

Tegemoetkoming osteopathie - C

Terugbetaling van geneesmiddelen via forfait: farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt de farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen terug via een forfait Terugbetaling van de testen: 1. via het Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf. Voorwaarden: De terugbetaling is alleen voor seizoenarbeiders, niet voor reguliere arbeiders of voor uzelf als werkgever. De seizoenarbeider mag geen recht hebben op terugbetaling door het RIZIV. Er moet een bewijs van tewerkstelling zijn na de test bij u als werkgever Om te genieten van een terugbetaling moet je een arts in Brussel of Wallonië of een geregistreerd tabakoloog raadplegen en aangesloten zijn bij een ziekenfonds. Bedrag. Hoeveel je terugbetaald krijgt hangt af van je persoonlijke situatie: 30 euro voor de eerste sessie; 20 euro voor de zeven volgende sessie Het ziekenfonds, ook wel de mutualiteit genoemd, staat in voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van medische kosten en de uitbetaling van de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. Het ziekenfonds biedt zijn leden ook aanvullende verzekeringen (zoals de hospitalisatieverzekering) aan. Die komen tussen voor kosten die niet gedekt zijn. Terugbetaling voor volwassenen. • Per sessie wordt een bedrag van 10 euro terugbetaald. • Maximaal voor 6 sessies per kalenderjaar. Voorwaarden. • Lid zijn van LM. • Het gaat om een erkende psycholoog. • De begeleiding gebeurt na doorverwijzing van een arts. • Praktijk Psycha komt in aanmerking voor deze terugbetaling

Mondelinge vraag aan minister De Block: Terugbetaling pneumokokkenvaccin. Door Yoleen Van Camp op 31 januari 2017, over deze onderwerpen: Volksgezondheid. Mevrouw de minister, Een vaccinatie voor pneumokokken zou het voorwerp zijn van discussie binnen de CTG. Een algemene terugbetaling zou niet kostenefficiënt zijn, maar bij doelgroepen wel Gezondheidsfonds CM stopt de terugbetaling voor homeopathische geneesmiddelen. Ook de Socialistische Mutualiteiten werken aan herziening van de voordelen voor leden Cm terugbetaling club Sportvereniging CM . g Bloso).; De sportvereniging:. is erkend als sportdienst of -club door een stad, gemeente, provincie, hogeschool of universiteit; of is een organisatie die zich inzet voor sporters met een medische problematiek en erkend is door CM We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door tandartsen (art. 5 en 6 van de nomenclatuur) De CM voorziet geen terugbetaling voor mensen met een beperking of 65+'ers. Bond Moyson Voetbehandelingen: in West-Vlaanderen hebt u recht op terugbetaling voor een voetverzorging indien u ouder bent dan 65 jaar of omwille van medische redenen ook voor de leeftijd van 65 jaar

Cm Hoe Lang Terugbetaling - jammmess

 1. Gastric bypass terugbetaling. Voor een gastric bypass (of een andere bariatrische ingreep) ontvang je een terugbetaling wanneer je voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Voldoe je niet aan de wettelijke voorwaarden voor een gastric bypass operatie? Dan betaal je de kosten voor de ingreep volledig zelf . Overweeg je een gastric bypass operatie
 2. Terugbetaling van een maagverkleining. Omdat een gastric bypass een serieuze ingreep is, met kans op complicaties, is obesitaschirurgie in België streng gereglementeerd. De ziekteverzekering komt enkel tussen in de kostprijs als je voldoet aan enkele voorwaarden: Je bent meerderjarig
 3. Terugbetaling mutualiteiten Voor sessies bij de psycholoog in het kader van therapie of in het kader van psychodiagnostisch onderzoek, voorzien de mutualiteiten soms terugbetaling. Voor een actueel overzicht daarvan, kan u terecht op de site van uw ziekenfonds of op de site van het Vlaams Patiëntenforum
 4. imum aantal sessies bereikt is (zoals bepaald door het ziekenfonds), of wanneer de therapie afgerond wordt in het geval er
 5. De derdebetalersregeling zorgt ervoor dat je enkel jouw deel van de kosten moet betalen aan de zorgverlener. Je ziekenfonds betaalt de rest rechtstreeks aan je zorgverlener. Jouw elektronisch patiëntendossier. We raadplegen heel wat verschillende zorgverleners
 6. Terugbetaling Contact Informatie Terugbetaling. CHRISTELIJKE MUTUALITEIT. Aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e) Een éénmalige terugbetaling van € 40, terugbetaald na 4 consultaties; ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS
 7. Terugbetaling prothese. Wanneer een onderdeel van je lichaam door een ongeval, slijtage of een ziekte verwijderd is, kan een prothese het vervangen. Dat deze er zijn in alle maten en vormen spreekt dan ook voor zich. Een hospitalisatieverzekering zoals KliniPlan ondersteunt je financieel voor je prothese. Zo heb je alvast geen financiële zorgen

Tegemoetkoming in de prijs van steunkousen - RIZI

Cataract operatie: wat is de kostprijs? Hoeveel is de

 1. U kan een kortdurende, ambulante behandeling volgen bij een psycholoog of orthopedagoog die grotendeels wordt terugbetaald door uw ziekenfonds, als u matig ernstige psychische problemen heeft. U heeft daarvoor een voorschrift nodig. Met uitwerking vanaf 2 april 2020 worden de sessies terugbetaald voor personen van alle leeftijden
 2. stens -8.25 of +8.25 dioptrie
 3. Voor welke geneesmiddelen is een terugbetaling voorzien? De ziekteverzekering betaalt sommige geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug: farmaceutische specialiteiten. magistrale bereidingen. voorbehoedsmiddelen voor jongeren t/m 20 jaar. pijnstillers bij chronische zieken. actieve verbandmiddelen. radio-isotopen. medische zuurstof
 4. Terugbetaling door ziekenfonds; Een bril kopen is een grote hap uit je budget. Gelukkig krijg je via het ziekenfonds een deel terug. Al betaalt de wettelijke ziekteverzekering brillenglazen en lenzen enkel terug bij zware oogafwijkingen. Hoeveel dat precies is,.

Ruimere terugbetaling van brillenglazen vanaf juni

Twee handige zonneschermen voor in de auto. Gratis babymassage. Tegemoetkoming voor kraamzorg. Ontlenen van babymateriaal tegen voordeeltarief. Gunstige aansluitingsvoorwaarden bij de CM-verzekeringen. Volledige terugbetaling van het remgeld voor doktersbezoeken voor kinderen tot en met zes jaar. 10 procent korting bij aankoop in een Goed. De terugbetaling is afhankelijk van wie wat en wanneer voorschrijft. Informeer u dus goed vooraf: vraag uw arts, orthopedist en mutualiteit om advies. In de tabellen hieronder vindt u meer informatie over de terugbetaling van de aanschaf, het onderhoud en de vernieuwing van orthopedische hulpmiddelen. We overlopen alles graag samen met u De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding is niet inbegrepen in de verplichte verzekering (die voor elk ziekenfonds hetzelfde is). Het gaat met CM Verwijzing door arts, CGG, CLB, dienst Maatschappelijk Werk, sociale dienst studentenvoorzieninge CM.com Bijgewerkt 1 jaar geleden Het aantal dagen tussen de aanvraag van een refund en het moment waarop de klant het geld ontvangt kan variëren. Een terugbetaling op een bankrekening duurt gemiddeld 1-2 werkdagen. Een terugbetaling op een creditcard kan tot 10 werkdagen in beslag nemen

Re: Terugbetaling via CM Bericht door MayaM » wo jan 20, 2016 11:06 am Die 1000 euro is effectief per jaar, zo werd mij dat vorige week toch bevestigd aan de telefoon door de CM Criteria voor terugbetaling. Om in aanmerking te komen voor obesitaschirurgie zijn een aantal criteria opgesteld. Minimumleeftijd 18 jaar. BMI vanaf 40. BMI vanaf 35 met comorbiditeiten (diabetes, slaapapneu, hoge bloeddruk ondanks inname van 3 verschillende medicijnen) BMI vanaf 35 bij (bariatrische) heringrepen CM voorziet een gedeeltelijke terugbetaling voor psychologische begeleiding indien de psychotherapeut geregistreerd staat bij de CM. Voor volwassenen : terugbetaling tot 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorariu

Oordoppen op maat via CM Goe

Als u hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat. Koopt u een hulpmiddel of laat u een aanpassing uitvoeren, dan dient u de factuur nadien in bij het kantoor van het VAPH in uw provincie. Het VAPH betaalt het ingediende factuurbedrag rekening houdend met de maximale. Terugbetaling kadervorming. Heel wat steden en gemeenten betalen (een deel) van het inschrijvingsgeld van onze cursussen terug. Elke gemeente hanteert hierbij zijn eigen procedures en afspraken. Om te weten hoeveel je kan terugkrijgen voor een cursus animator raadpleeg je de kaart. Voor andere cursussen kan je steeds doorklikken naar de website.

Tegemoetkoming in de prijs van brilglazen - RIZI

Terugbetaling anticonceptie CM. De Christelijke Mutualiteiten (CM) betalen vanaf Nieuwjaar een aantal medische zorgen extra terug. Zo komt er een financiële ondersteuning voor de aankoop van anticonceptiemiddelen door vrouwen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, alsook terugbetalingen voor steunzolen en rookstophulpmiddelen voor iedereen Voor sommige kosten heeft CM een extra. Terugbetaling matras. In bepaalde omstandigheden is het nodig om een aangepaste matras aan te schaffen. Vaak zijn deze matrassen iets duurder dan wat de gewoonte is, omdat ze speciaal zijn aangepast aan de noden van personen met een zwakke rug Tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen. Voor minder mobiele mensen bestaan er hulpmiddelen om uw mobiliteit te vergroten. Onder deze hulpmiddelen verstaan we: een wandelstok,een rollator, een manuele rolstoel, elektrische rolstoel/scooter. In Vlaanderen kan men een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de zorgkas voor een. Nieuwe terugbetaling CM veroorzaakt lange wachttijden bij. De ziekteverzekering voorziet een terugbetaling voor op maat gemaakte steunzolen van 25,02 euro per steunzool (tarief op 1/1/2021). Als je je steunzolen aankoopt bij een niet-geconventioneerde bandagist of orthopedist, ligt de terugbetaling lager

Betaalmethoden - Tarieven CM

Ik ga ermee akkoord dat de VMOB en CM elkaar de noodzakelijke informatie uit mijn dossier doorgeven wanneer ik mogelijks nog recht heb op een bijkomende terugbetaling van het CM-MediKo Plan of van Diensten&Verrichtingen van mijn ziekenfonds. Ik mag vragen welke informatie over mijn persoon het gegevensbestand van de VMOB bevat We use cookies to ensure a smooth browsing experience. By continuing we assume you accept the use of cookies Terugbetaling Riziv. Er bestaat momenteel enkel een RIZIV-terugbetaling voor diabetespatiënten met: Ofwel een zorgtraject (opgesteld in het kader van diabetes mellitus, type 2) Ofwel een voortraject (opgesteld in kader van diabetes mellitus, type 2. De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft beslist om een generiek zorgmodel te. Terugbetaling van gecertificeerde loophulpmiddelen. Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling of tegemoetkoming van een rollator, moet de rollator opgenomen zijn in de gecertificeerde lijst van loophulpmiddelen van het VSB. Alle rollators uit het assortiment van Mobio zijn opgenomen in de gecertificeerde lijst van het VSB

CM sukkelt met terugbetaling doktersbezoeken. Wie aangesloten is bij de Christelijke Mutualiteit (CM) moet tijdelijk tot twee weken wachten op de terugbetaling van zijn of haar (tand)artsbezoek. Er is een te grote toevloed van briefjes. In enkele kantoren van de Christelijke Mutualiteit (CM) slaagt men er niet in om de grote hoeveelheid. Tegemoetkoming of terugbetaling behandeling diabetesvoe Wettelijke terugbetaling. De wettelijke ziekteverzekering voorziet een terugbetaling van maximaal 4 psychologische sessies per kalenderjaar, na verwijzing door de huisarts of psychiater. Dit kan eenmalig uitgebreid worden met 4 bijkomende sessies, dus max. 8 sessies per kalenderjaar. In dit geval heb je een nieuwe verwijsbrief nodig, neem. Terugbetaling. De draagbare Oxycure concentratoren zijn terugbetaalbaar voor: - een behandeling van ernstige chronische ademhalingsinsufficiëntie in het kader van een conventie voor langdurige zuurstoftherapieLes concentrateurs portables

CM terugbetaling kinesist — de honoraria en

 1. CM stopt met terugbetaling van podologische zolen Geschreven door Yaswanti Delemarre op donderdag 20 december 2018 in de categorie Standaard . Vanaf 1 januari 2019 zal CM in heel Vlaanderen eenzelfde pakket diensten en voordelen aanbieden
 2. g) betaalt
 3. Klacht: terugbetaling [email protected] op 22 juli 2021 over Fashion Amsterdam in de categorie Internetshops - Kleding. Meld uw Klacht over Fashion Amsterdam. Zo werkt het. Blouse besteld voor 29,95 euro in Amsterdam maat van de blouse 4xl ,deze maat is 9 cm smaller als nederlandse maat 2xl dus hij past niet

Terugbetaling door het ziekenfonds Lapperr

Bezoek erkende huisarts tussen 21u en 8u. zonder GMD. € 92,07. € 67,08. € 88,29. met GMD. 104252. Bezoek erkende huisarts op een zaterdag, zondag of feestdag tussen 8u en 21u Ik bezorg jou de nodige documenten voor de terugbetalingen. De bedragen liggen tussen 30-60 euro per jaar. CM: een terugbetaling van 40 euro bij minstens 4 consultaties per jaar. LM: een terugbetaling van 60 euro bij minstens 6 consultaties per jaar. Bond Moyson: terugbetaling van 5 euro per consultatie, maximum 6 consultaties per jaar

Lichtgrijze travelstof jurk/tuniek van Angelle Milan bijBelgische ziektekostenverzekeraars vergoeden ehealth

Zien lachen, doet lachen - C

 1. Christelijke mutualiteit - CM De hernieuwingstermijn bedraagt 4 jaar. U kan dan vanaf 18 januari 2025 opnieuw een bril met terugbetaling via het Vlaams Neutraal Ziekenfonds aanschaffen. U kan hiervan genieten door de aankoopfactuur van Brildesign Ingrid,.
 2. g van 5 euro met een maximum van 20 euro aan bij een bezoek aan de pedicure. Meer info op de site van CM . Bond Moyson. Ben je ouder dan 65 jaar of ga je om medische redenen naar de pedicure of podoloog, dan heb je als lid van Bond Moyson recht op een terugbetaling van 12.60 euro.
 3. Wie in 2019 niet naar de tandarts is geweest en het mondzorgtraject niet heeft gerespecteerd, zal een lagere terugbetaling ontvangen. KINDEREN. Tarieven geldig vanaf 1/01/2021. Prothese. Normale terugbetaling. Verhoogde terugbetaling. Uitneembare prothese. € 387,01 tot € 617,57. € 387,01 tot € 617,57
 4. De terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn zal in het najaar van 2018 van start gaan. Het gaat om een budget van 22,5 miljoen euro dat bestemd is voor volwassenen met vaak voorkomende psychische aandoeningen (vb. angststoornissen, depressie, alcoholverslaving)
 5. der van het totaal sessiebedrag) voor zij met een verhoogde tegemoetko
 6. g bedraagt in totaal max. € 10 per persoon per kalenderjaar. Als je dus een zonnebril én zonnecrème aankoopt in hetzelfde jaar, kan de som van de terugbetalingen in totaal max. € 10 zijn
2Top bruin/beige grafische print G

Terugbetaling kinesist CM, de honoraria en

Wettelijke terugbetaling. Het bedrag van de tegemoetkoming voor lenzen varieert naargelang het type lenzen (hard of zacht). Voor zachte lenzen geldt een vernieuwingstermijn van 1 jaar. Voor harde lenzen is dat 3 jaar. De hernieuwingstermijn kan ingekort worden als de nieuwe lens minstens 1 dioptrie verschilt van de vorige terugbetaalde lenzen Blokker terugbetaling Donderdag 16 april bij Blokker.nl bestelling gedaan en betaald. Werd gelijk geannuleerd, zou niet op Ieder huis heeft een deur in de schutting en een klein paadje van ongeveer 1 meter lang en 50 cm breed door openbaar groen naar de stoep achter de huizen (aan doorgaande weg) CM Tegemoetkoming van 5 euro/sessie voor voetverzorging met een maximum van 20 euro bij diabetes Op verwijzing arts een terugbetaling krijgen voor podologische zolen van 15 euro per zool. Dit kan elke 2 jaar en hiervoor kunt u onderstaande links kopiëren, het juiste document afdrukken en meenemen, dan kan de podoloog dit voor u. Retourneren en terugbetaling. 18 artikelen in deze collectie. Geschreven door Barbara en L'équipe MDM CM Verwijzing door arts, CGG, CLB, dienst Maatschappelijk Werk, sociale dienst studentenvoorzieningen of CAW Volwassenen die geen recht geven op kinderbijslag - Behandeling van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen - Online sessies komen ook in aanmerking voor terugbetaling Volwassenen zonder verhoogde tegemoetkomin

Op welke financiële tussenkomsten heb je recht? Tabaksto

CM. kinderen: Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Een terugbetaling van maximum 30 euro per individuele sessie voor maximaal 8 sessies. Een tegemoetkoming van 10 euro voor groepssessies met maximaal 16 sessies per jaar 1 Verhoogde terugbetaling: wordt toegekend aan o.a. weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen en volledig werklozen ouder dan 50 jaar (die sinds 1 jaar een uitkering ontvangen) met een laag inkomen, gehandicapten met een tegemoetkoming, de personen die recht hebben op het leefloon en de personen die het Omnio-statuut hebben.Ook de personen ten laste van al deze categorieën hebben.

Darla bootsNieuwe 90*150 cm Opknoping China Vlag Chinese NationaleRegio - Ziekenfondsen vergelijken