Home

Espacenet octrooien

Databank octrooidocumenten RVO

Gewijzigd op: 15-02-2021. In de databank Espacenet vindt u een groot deel van de wereldwijde octrooidocumenten: ruim 120 miljoen uit meer dan 90 landen. Deze documenten beschrijven de techniek van uitvindingen. Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven die octrooi hebben aangevraagd. Espacenet is gratis toegankelijk Espacenet is ontwikkeld door het Europees Octrooibureau (EOB). De gegevens van de Belgische octrooien worden geproduceerd door de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE). Espacenet bevat de Belgische octrooien gepubliceerd sinds 1984 tot op heden De octrooiruimte is een denkbeeldige ruimte die alle bestaande octrooien, octrooiaanvragen en nieuwe octrooien in nemen cq in kunnen nemen. Je kunt die ruimte voorstellen als een soort sterrenhemel. Espacenet beschikt over een zoekmachine voor het zoeken naar classificatie Een databank waarin (bijna) alle uitvindingen van de afgelopen 200 jaar staan. Van een apparaat uit 1827 om rum te maken uit rietsuiker tot beschermingsmiddelen tegen het COVID-19-virus: ze staan allemaal in octrooidatabank Espacenet. Tijdens het webinar 'Zoeken naar octrooien' van Octrooicentrum Nederland nemen wij u mee op zoektocht door Espacenet

Espacenet: free access to millions of patent documents. Find out if your invention is unique or if other inventors have filed patent applications that are considered to be prior art Handleiding Espacenet In deze handleiding leggen we uit wat de mogelijkheden zijn van Espacenet. Dat doen we aan de tijdens het doorlopen van de resultaatlijst interessante octrooien tegenkomt, kunt u deze markeren door het blokje voor de titel aan te vinken Webinar Zoeken naar octrooien in databank Espacenet (23 november) Een databank waarin (bijna) alle uitvindingen van de afgelopen 200 jaar staan. Van een apparaat uit 1827 om rum te maken uit rietsuiker tot beschermingsmiddelen tegen het COVID-19-virus: ze staan allemaal in octrooidatabank Espacenet. Tijdens het webinar 'Zoeken naar octrooien. 'Octrooien' worden ook wel 'patenten' genoemd. Beide termen betekenen precies hetzelfde. De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt de term 'octrooi'. Informatie en inspiratie. Octrooien zijn behalve een juridisch beschermingsmiddel ook een bron van informatie en inspiratie. Omdat octrooien openbaar zijn, kunt u er veel informatie uit halen

Espacenet - Homepag

Espacenet patent search. With its worldwide coverage and search features, Espacenet offers free access to information about inventions and technical developments from 1782 to today. Espacenet is accessible to beginners and experts and is updated daily. It contains data on more than 120 million patent documents from around the world Espacenet: free access to the database of over 120 million patent document

Inleiding tot Espacenet. Hierbij vindt u enkele basisbegrippen die u moet kennen alvorens Espacenet te gebruiken. Over octrooien. Octrooien zijn wettelijke titels die uitvindingen beschermen. Zij verlenen een tijdelijk privaat recht aan de houder van een uitvinding die kan voorkomen dat derden de uitvinding gebruiken Octrooidatabank Espacenet bevat een schat aan octrooipublicaties. Maar er komt wel wat handigheid bij kijken om gericht te zoeken in 120 miljoen octrooipublicaties. En vooral om de uitkomsten van die zoektocht te interpreteren. Tijdens het webinar 'Haal méér uit zoekresultaten Espacenet' laten we zien welke informatie u nog meer uit uw zoekresultaten kunt halen.Bijvoorbeeld wat de status van. Webinar Zoeken naar octrooien in databank Espacenet (23 november) Een databank waarin (bijna) alle uitvindingen van de afgelopen 200 jaar staan. Van een apparaat uit 1827 om rum te maken uit rietsuiker tot beschermingsmiddelen tegen het COVID-19-virus: ze staan allemaal in octrooidatabank Espacenet

Het webinar 'Haal méér uit zoekresultaten Espacenet' is een vervolg op het zoekwebinar 'Zoeken naar octrooien in databank Espacenet'. Heeft u al ervaring met het zoeken op classificatiecodes en het vinden van de juiste octrooipublicaties in Espacenet? Dan kunt u dit webinar ook los volgen The Cooperative Patent Classification (CPC) system, in force from 1 January 2013, is a bilateral system which has been jointly developed by the EPO and the USPTO. The CPC is subject to ongoing revision by both offices, and documents are reclassified accordingly. It is designed for efficient searching, an important aspect for users of patent. Espacenet offers users a number of different types of help. There is a 'quick help' function on every search screen and results screen, FAQs and a Glossary of the words and terms used in Espacenet in the Help index. If you have any comments or suggestions, please write to patentinformation@epo.org Webinar Haal méér uit zoekresultaten Espacenet (30 november) Octrooidatabank Espacenet bevat een schat aan octrooipublicaties. Maar er komt wel wat handigheid bij kijken om gericht te zoeken in 120 miljoen octrooipublicaties. En vooral om de uitkomsten van die zoektocht te interpreteren Espacenet is een internationale octrooidatabank met meer dan 100 miljoen octrooidocumenten. Het is een zeer volledige databank die gratis geconsulteerd kan worden. Espacenet is dus een fantastische bron aan informatie. Wij legden je hierboven kort uit hoe je de octrooien van concurrenten kan terugvinden, maar je kan nog veel meer te weten komen

Espacenet - octrooien opzoeken

Daarvan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Uw octrooi is nu van kracht en u kunt in Nederland uw verbodsrecht uitoefenen. Eén tot twee maanden na verlening ontvangt u van NL-Octrooicentrum uw octrooibewijs en een exemplaar van uw octrooischrift. Het nummer van uw octrooi is gelijk aan het nummer dat aan de octrooiaanvraag werd toegekend De Internationale Octrooiclassificatie (IPC) is een classificatiesysteem dat hiërarchisch opgebouwd is en toegevoegd wordt aan de octrooipublicaties. De Coöperatieve Octrooiclassificatie (CPC) wordt gebruikt om octrooien te zoeken. DE CPC is gebaseerd op de IPC, maar is gedetailleerder Espacenet streeft ernaar om een Engels uittreksel beschikbaar te hebben voor elke set van overeenkomstige octrooien (ook gekend als equivalenten). Als er voor een gevonden document tijdens een opzoeking geen Engels uittreksel beschikbaar is, maar wel voor een overeenkomstig document, dan zal dat uittreksel getoond worden

Wereldwijd zoeken in octrooidatabases met Espacenet

Wereldwijd zoeken in octrooidatabases met Espacenet

Webinar Zoeken naar octrooien in databank Espacenet (23

Welke rol spelen octrooien in het dagelijks leven? Geoctrooieerde uitvindingen zijn doorgedrongen in elk aspect van het menselijk leven, van elektrische verlichting (patenten van Edison en Swan) en kunststof (patenten van Baekeland), tot balpennen (octrooien in het bezit van Biro) en microprocessors (patenten van bijvoorbeeld Intel) Dat kan relatief eenvoudig in bijvoorbeeld Espacenet. Deze gratis databank biedt toegang tot wereldwijd 90 miljoen octrooipublicatie uit meer dan 90 landen. Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert regelmatig workshops over de mogelijkheden van octrooien en het zoeken in Espacenet Begeleiding octrooiaanvraag (NL, EU en/of wereldwijd) Mocht u besluiten om een octrooi aan te vragen, om uw innovatie product te beschermen, dan kan ik u begeleiden bij het opstellen en indienen van uw octrooiaanvraag. We kiezen dan voor een route die het best past bij de ontwikkeling van uw product op de markt We leggen je alles uit over patent aanvragen.Daarom lees je hoe wij een patent voor je aanvragen, wat de definitie van een octrooi is, maar ook hoe de procedure van een aanvraag in zijn werk gaat en wat de kosten in Nederland, Europa en wereldwijd zijn

De gegevens van de Belgische octrooien worden geproduceerd door de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE). Espacenet bevat de Belgische octrooien gepubliceerd sinds 1984 tot op heden. Patenthuis kan een FTO studie doen op basis van een octrooionderzoek van Uzelf of van externe zoekfirma's Wanneer je op Espacenet-website in het veld 'smart search' de naam van een concurrent invult, krijg je een weergave van alle octrooien in zijn bezit. Espacenet is een internationale octrooidatabank met meer dan 100 miljoen octrooidocumenten

Zoeken naar octrooien in databanken en registers. Espacenet Espacenet werd gecreëerd door het Europees Octrooi Bureau (OEB), in samenwerking met de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie. Consulteer de databank online: be.espacenet.com worldwide.espacenet.com Het platform kan gratis en zonder voorafgaande inschrijvin Uw rechten. Als u een octrooi laat registreren, krijgt u exclusieve rechten (Als houder van een internationaal octrooi kunt u anderen verbieden dit octrooi te gebruiken.) over uw uitvinding voor een beperkte periode, meestal 20 jaar.Anderen mogen dan een product of proces dat op uw uitvinding is gebaseerd, niet maken, gebruiken, te koop aanbieden, verkopen of invoeren Bekijk hier het 7-stappenplan voor een patent en lees alles over de kosten van een Nederlands of Europees octrooi. Patent aanvragen begint hier

betekenis patent & octrooi Wat betekent patent? Een patent betekent dat u het alleenrecht hebt op een technische uitvinding. Dit kan een uitvinding zijn zoals de microscoop, maar ook een doorontwikkeling op een fietsenstandaard. Groot of klein, zolang de uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is, krijgt u met een patent een tijdelijk monopolie Als je naar Espacenet gaat zie je midden op de startpagina de zoekbalk voor Smart Search (eenvoudig zoeken). Vul één of meerdere zoektermen in. Dit kunnen trefwoorden, namen van uitvinders, cijfers, data etc. zijn. Gebruik Engelse termen, tenzij je alleen in Nederlandse octrooien wilt zoeken. Bijvoorbeeld: Unilever US 2010 De uitkomst van een verkennend nieuwheidsonderzoek. In het eerste geval wordt nader afgewogen of het zin heeft om toch octrooi aan te vragen op bijvoorbeeld een aspect van de vinding. Ook kan besloten worden om de status van een octrooi nader te onderzoeken. Bijvoorbeeld om na te gaan in welke landen een recht van toepassing is

Espacenet - patent searc

 1. Voor de begeleiding van het opstellen en indien van een Nederlandse octrooiaanvraag moet u rekening houden met octrooikosten die variëren van ongeveer €1500 tot €4500 ex BTW. Na het derde jaar na de indiening bent u jaarlijks zogenaamde instandhoudingstaksen verschuldigd. Deze wettelijke taksen bedragen het eerste jaar €40 en nemen ieder.
 2. Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in octrooirecht en meer. Gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor. Andere relevante informatie: Rijksoverheid voor ondernemend Nederland: octrooirecht, WIPO International Patent Systyem, Espacenet, zoeken in octrooien
 3. Zo kan je nagaan in hoeverre octrooien nog geldig zijn, in welke landen, en kan je op zoek gaan naar interessante technologieën. Tijdens deze praktische online-opleiding leer je wat een octrooi juist is en hoe je werkt met Espacenet. De cursus richt zich tot ondernemers die op zoek zijn naar een stevige basiskennis over octrooien

Video: Octrooien ofwel patenten RVO

EPO - Espacenet: patent database with over 120 million

Webinar Haal méér uit zoekresultaten Espacenet (30

Info over patent octrooi. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 209.000 resultaten voor patent octrooi - 0.012 sec Beknopte handleiding: zoeken op Espacenet Espacenet is een online patentdatabank die is in 1996 is opgezet door het European Patent Office (EPO). Octrooien worden alleen verleend op octrooieerbare uitvindingen. Deze eis dient ter onderscheid met andere vormen van intellectueel eigendom Espacenet, de octrooidatabase van het Europese Octrooibureau, naar octrooi-aanvragen op ons vakgebied. Espacenet heeft ook links naar databases van andere octrooiverlenende instanties en elk octrooi in Espacenet heeft in ieder geval een Engelstalige samenvatting. Dus ook als het gaat om Russische, Koreaanse of Japanse octrooien Via octrooien kom je daarachter. Een van de bekendste octrooiverzamelplaatsen is octrooidatabank Espacenet. In die databank zitten nu zo'n 120 miljoen octrooipublicaties. Het mooie van octrooipublicaties is dat de aanvrager, een bedrijf of persoon, als 'applicant' (aanvrager) op het document staat vermeld

Espacenet - Cooperative Patent Classification (CPC

 1. Espacenet Espacenet is ontwikkeld om een indruk te geven van de technische kennis die in octrooien ligt opgeslagen. Deze databank wordt gebruikt voor het zoeken naar octrooi-informatie in ongeveer 80 nationale en regionale octrooicollecties
 2. De een geeft informatie over de actuele status van octrooien en octrooiaanvragen, zoals de nationale registers en het register van het Europees Octrooibureau. De ander geeft alleen informatie over de inhoud daarvan. Wilt u het octrooi inhoudelijk bekijken? Kijk dan in algemene publieke databanken zoals Espacenet en Google patents
 3. Espacenet heeft GEEN, absoluut NUL, juridische status, het is puur een middel om te weten wat er ooit ingediend is. Maar goed, het is wel relatief makkelijk zoeken op Espacenet, dus je kunt daarop een zoeken wat voor octrooien/octrooiaanvragen Fatboy heeft

Databases & Octrooidatabanken. Het wiel opnieuw uitvinden en vervolgens gaan ontwikkelen kost een hoop tijd en geld. Bekijk daarom de octrooi databank of er al een patent is aangevraagd voor een product of dienst. Of bekijk in de database wat andere al hebben bedacht. Bekijk dit eerst alvorens je direct een octrooi in handen neemt Octrooien (ook wel patenten genoemd) geven inzicht in de laatste stand van de techniek. Om te bekijken welke oplossingen al voor een probleem bedacht zijn, kan het raadplegen van het online zoeksysteem voor octrooien, Espacenet, nuttig zijn The Netherlands Patent Office is a department of the Netherlands Enterprise Agency. An agency of the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy. We implement national and international patenting regulations within the Netherlands.We offer support and supervision to entrepreneurs, service organisations, scientists, students and other interested parties in the Netherlands Veel van mijn klanten weten wel dat er databases zijn met octrooien. Zoals Espacenet en Google Patents. En zij weten ook dat ze er zelf in kunnen zoeken. Maar ik moet mijn klanten wel vaak over een drempel helpen, want ze denken dat het zoeken moeilijk is. Niets is minder waar Espacenet, de online database van het Europees Octrooienkabinet (EPO) voor het opzoeken van octrooien is inmiddels vrij algemeen gekend door het grote publiek. De DB bevat meer dan 100 miljoen documenten

In de databank Espacenet vindt u een groot deel van de wereldwijde octrooidocumenten: ruim 120 miljoen uit meer dan 90 landen. Deze documenten beschrijven de techniek van uitvindingen. Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven die octrooi hebben aangevraagd. Espacenet is gratis toegankelijk. U kunt zelf zoeken in Espacenet Dit deel van de spoedcursus octrooien behandelt de procedure om octrooi aan te vragen. Octrooien worden inhoudelijk beoordeeld via een soms jarenlange behandeling bij een Octrooiraad (patent office). Octrooiaanvragen moeten de uitvinding in detail beschrijven. Na 18 maanden worden deze gepubliceerd Maar ook voor zoiets als octrooien. Ik besluit Espacenet te gebruiken. Espacenet is een Europese database die doorzoekbaar is, eender als Google. Doordat het ook voor mij geen dagelijkse bezigheid is, lees ik me via de verschillende 'help artikelen' in hoe ik gegevens kan opvragen Je krijgt bij het aanvragen van een octrooi te maken met verschillende kosten. Denk bijvoorbeeld aan aanvraagkosten. Doe je dat op papier in Nederland, dan kost je dat 120 euro, doe je dat online dan kost een octrooiaanvraag je 80 euro. Na je aanvraag voert het Octrooicentrum Nederland een verplicht onderzoek uit naar de stand van de techniek Espacenet: octrooien zoekmachine. Patlib. Financiële steunmaatregelen voor Octrooien. PATLIB. Omdat het European Patent Office (EPO) ons het statuut van PATLIB centrum (Patent Library) verleende, heeft Centexbel bepaalde privileges met betrekking tot de toegang tot niet-openbare gegevens en tot zeer gespecialiseerde en actuele opleidingen door.

Espacenet - Online tutorial and Hel

Intellectuele eigendomsrechten, en meer bepaald octrooien, zijn duur. Maar alvorens ze opzij te zetten alsof ze de investering niet waard zouden zijn, bekijkt u beter eerst eens de vele financiële steunmaatregelen die de Vlaamse en Federale overheden ter beschikking stellen en die uw octrooi in een winstpost omtoveren Octrooien (Patenten) OctrooiCentrum Nederland (OCN) Het OCN, dat valt onder het Ministerie van Economische Zaken, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het octrooisysteem in Nederland Hiermee kunt u een ander verbieden uw uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Om uit te zoeken of uw technische uitvinding echt nieuw is er de octrooidatabank Espacenet. Hierin staan alle gepubliceerde octrooien. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden. Lees de uitleg over het zoeken in Espacenet Ten eerste moet je octrooiaanvragen en octrooien onderscheiden. Dat doen de meesten niet. Die kijken op Google patents of op Espacenet en schrikken zich dood. Maar veel dingen die je daar vindt zijn octrooiaanvragen die al lang niet meer actueel zijn. Je begint met een aanvraag. Die wordt gepubliceerd. Dan wordt die aanvraag afgewezen of.

Opleiding Hoe vind ik mijn weg in de wereld van

octrooien? Hoe kan ik andermans octrooien en de octrooiliteratuur in mijn voordeel gebruiken? Wat als ik beschuldigd word van het maken van inbreuk op een Espacenet 9. 10 STEL: JE BENT DE EERSTE DIE EEN VERNIEUWEND SNUFJE BEDENKT, IETS WAT ER NOG NIET EERDER IS GEWEEST. DAN I Webinar Zoeken naar octrooien in databank Espacenet (23 november) Webinar Zoeken naar octrooien in databank Espacenet (23 november) Een databank waarin (bijna) alle uitvindingen van de afgelopen 200 jaar staan. Van een apparaat uit 1827 om rum te. Wie in Espacenet in het veld aanvrager de naam van een concurrent invult, krijgt alle octrooien in diens bezit te zien. Espacenet is een internationale octrooidatabank met meer dan 80 miljoen octrooidocumenten. Het is een zeer volledige databank die gratis geconsulteerd kan worden. Espacenet is dus een interessante bron van informatie Nuttige links. Website FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) European Patent Office (EPO) Espacenet. Epoline. European Intellectual Property office. Member states of the European patent organisation. PCT Contracting States

Octrooi aanvragen en verlening in Nederland Peter Lerink

Kern van uitvinding. Maar ja, de robotbouwer wilde geen octrooi aanvragen omdat alles daarmee openbaar zou worden. En daar ging hij de mist in. Octrooi aanvragen en geheim houden kan namelijk allebei tegelijkertijd. In een octrooiaanvraag hoeft namelijk niet een bouwbeschrijving voor robots te staan, maar alleen hoe de uitvinding werkt Een aantal vragen en antwoorden over octrooien en het aanvragen van een octrooi kun je hier terugvinden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft algemene informatie over octrooien. Espacenet geeft online toegang tot ruim 90 miljoen octrooipublicaties uit meer dan 90 landen Webinar Zoeken naar octrooien in databank Espacenet (23 november) 16 juli 2021 Een databank waarin (bijna) alle uitvindingen van de afgelopen 200 jaar staan. Van een apparaat uit 1827 om rum te maken uit rietsuiker tot beschermingsmiddelen tegen het COVID-19-virus: ze staan allemaal in octrooidatabank Espacenet het sample van het dashboard (de rest van de scale -ups) handmatig op te zoeken in Espacenet. 1 (voor octrooien) en de registers van BOIP. 1 (voor merken en modellen). naaEr is gezocht r octrooiaanvragen ingediend bij OCNL, het Europees Octrooibureau (EOB) en de Wereldorganisatie voor Intellectueel eigendom en merk - en modelaanvragen ingediend.

Espacenet - Snelle hel

 1. gscertificaten (ABC) en Europese octrooien die in Nederland rechtsgeldig zijn sinds 1912
 2. Info over patent opzoeken. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 746.000 resultaten voor patent opzoeken - 0.012 sec
 3. Espacenet bevat de Belgische octrooien gepubliceerd sinds 1984 tot op heden. HELP US HELP YOU. We notice you are still using classic Espacenet. We would be interested to know why you have not yet switched to new. Espacenet:90 milyon üzerinde patentin veri tabanına serbest erişi ; Welkom bij Espacenet
 4. Weinig octrooien worden evenwel gedurende deze volledige termijn in stand gehouden. Dit betekent dat de meeste van de miljoenen octrooidocumenten technologische informatie bevatten die iedereen vrij kan toepassen op welke wijze ook. Uiteraard moet men zich behoeden voor het plegen van inbreuk op nog geldige octrooien
 5. Espacenet deel 2 1. Deel 2 • Zoeken in online octrooidatabanken • Praktijk 2. Espacenet worldwide.espacenet.com (portal: www.espacenet.com)espacenet is• Een database met 70 miljoen octrooien*• Een bron van technische informatie• Ontworpen voor wetenschappers, ingenieurs en technologen*meeste zijn octrooiaanvragen & niet verleende octrooien
 6. Nederland kent twee typen octrooien: Registratie-octrooi; voor zes jaar geldig en er hoeft geen nieuwheidsonderzoek gedaan te worden. Voordeel: snel en goedkoop. Registratie-octrooi voor twintig jaar; de innovatie wordt op nieuwheid beoordeeld door het Bureau voor de Industriéle Eigendom , wat een voordeel is, daar staat tegenover dat de toekenning langer duurt en kostbaarder is
 7. Een octrooi nader bekeken Home / Diensten / Een octrooi nader bekeken Het onderstaande voorbeeld van een octrooidocument betreft een Europees octrooi. Op de eerste pagina staat allerlei data, waaronder de indieningsdatum, publicatiedatum en de datum van verlening. Bij onderstaand document is ook zichtbaar dat er prioriteit is ingeroepen van een eerdere octrooiaanvraag. Ook de [

WEBINAR Infosessie Octrooicel Module 3: Wegwijs in de

Die aantallen liegen er niet om! Wist u bijvoorbeeld dat Espacenet in de periode van 1990 tot 2013 zo'n 12,3 miljoen octrooiaanvragen bevat op elektrotechnisch gebied? 60 procent van de aanvragen komt uit Azië, 24 procent uit Amerika en 16 procent uit Europa Octrooiregistratie en -verlening. De cijfers in dit jaarbericht gaan vooral over octrooiaanvragen en verleende octrooien onder de Rijksoctrooiwet. Ook presenteren we cijfers over de Europese octrooien, verleend door het Europees Octrooibureau (EOB), die in Nederland door octrooihouders geldig zijn gemaakt. Daarnaast is vermeldenswaardig dat er. Natuur en techniek. De HU Bibliotheek heeft ervoor gezorgd dat jij toegang krijgt tot relevante en betrouwbare informatie over natuur en techniek. Artikelen. Normen en octrooien. Cijfers en gegevens. Trends en ontwikkelingen octrooien espacenet Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland octrooien tu delft. projectmanagement. Handboek Projectmanagement Microsoft Project. 45 Online project management tools projectmanagement - wikipedia. kosten/ costs

Want Espacenet werkt echt. Alle recente onderwerpen van Uitgedacht blijken terug te vinden. Enige belemmering is dat de opgenomen octrooien al gauw twee maanden oud zijn. Vorige week was het meest verse octrooi zelfs van 22 juli. Dat komt, legt Rijswijk uit, doordat het invoeren van octrooien handwerk is. Corvee voor eens in de twee maanden Antwoord: Naast aanvragen voor nationale buitenlandse octrooien is het mogelijk een Europese octrooiaanvrage of een internationale octrooiaanvrage (ook wel aangeduid als PCT-aanvrage) in te dienen. Een Europese octrooiaanvrage kan tot Europees octrooi leiden, dat in meer dan 30 Europese landen geldig kan zijn Een octrooi en een patent is hetzelfde. Wel bestaat er een wezenlijk verschil tussen een bewijsregistratie en een octrooi/patent. Definitie octrooi: Een verleende vergunning om een product via een bepaalde methode of een bepaalde wijze te maken. Niemand anders mag zo'n product dan via dezelfde methode of bepaalde wijze produceren Op deze pagina vindt u een aantal links die doorverwijzen naar octrooiregisters, zoekmachines of websites van officiële instanties. Zoekmachine voor octrooien van het Europees octrooibureau Aantal Europese octrooien die in Nederland gevalideerd zijn ('EPNL'-octrooien) 2014-2019. Onderstaande figuur laat het aantal (door het EOB verleende) Europese octrooien zien waarbij (ook) Nederland werd aangewezen als land waar dat octrooi geldig zou moeten worden. Dit resulteerde in een (record)aantal van 135.636 stuks in 201

Webina

1. Elke innovatie start op Espacenet. Om gelijk maar met de belangrijkste tip te starten: ieder bedrijf dat bezig is met innovatie zou de databank van Espacenet met enige regelmaat moeten checken. Op deze site vind je publicaties van octrooien die wereldwijd al zijn vastgelegd. Want daar gaat het vaak mis Desondanks kon ik Simon vertellen dat er nog steeds uitvinders zijn die octrooien aanvragen voor varianten op het schaakspel. Schaak met meer stukken, met boven elkaar geplaatste schaakborden om drie-dimensionaal te schaken en bolvormige borden zodat er geen rand is (een Paard van Ree of een paard op de rand zal je op zo'n bord nooit aantreffen!!) Fries nieuws, rechtstreeks uit de provincie Fryslân. Voor Friezen en anderen die geïnteresseerd zijn it Heitelân, oftewel de provincie Friesland

Octrooi aanvragen | Peter Lerink - Octrooien en patentenNederlands octrooi No

Nederlands octrooiregister (Benelux Patent Platform) - HU

 1. Espacenet - octrooien opzoeken - SlideShar
 2. Evenementen Ondernemersplein - KV
 3. Octrooi en octrooirecht - Octrooibureau EP&
 4. Ons dagelijks leven was gebaseerd op twee inkomens
 5. Octrooi (patent) aanvragen Ondernemersplein - KV
 6. Espacenet patent search espacenet: free access to
 7. Men wil licenties uitbrengen of een octrooi verkopen; waar
Bed bug steamer

Patenten opzoeken, first hand information! international

 1. EPO - European Patent Registe
 2. Patenten en octrooien opzoeken - Ingteractive
 3. Octrooi informatie EDP Patent Attorney
 4. Check of je productidee al bestaat - KV
 5. Peter Lerink - Octrooien en patente
Bessels Architekten & Ingenieurs: Logistiek Industrie Kantoren