Home

BATC klachten

BATC Beroepsorganisati

  1. Daarnaast zorgt schaalgrootte van onze beroepsorganisatie voor diverse collectieve mogelijkheden. Zo hebben wij goede contacten met zorgverzekeraars waardoor de meeste van hen behandelingen van onze therapeuten vergoeden. Als therapeut valt u automatisch onder het collectieve klacht- en tuchtrecht en voldoet u aan de Wkkgz
  2. BATC is er voor u in een dergelijk geval. Hebt u een afgewezen declaratie en staat uw zorgverzekeraar op onze site als vergoedende partij, stuur dan een kopie van uw polis, een kopie van de afwijzing en een kopie van de declaratie van uw therapeut naar info@batc.nl. Wij gaan dan voor u aan de slag. Ook wanneer u een therapeut bent en het een.
  3. Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie
  4. De BATC organisatie is ondergebracht in een stichting en is dus geen vereniging. Om te voldoen aan de eisen van de Wkkgz is de BATC aangesloten bij de CAM Coöperatie. Bij een klacht of geschil meldt u dit eerst aan de BATC welke dan een mediation traject zal starten
  5. Mocht je een klacht hebben over de behandelingen bij zOzest | Holistische therapie, klik en lees dan de klachtenregeling van CamCoop. AGB code- en praktijknummer vindt u op de nota. BATC registratie nummer: BR-02688. Klacht- en Tuchtrecht nr.: 1710.2279

Beroepsorganisatie voor alle natuurgeneeskundig therapeuten. Welkom bij BATC. Bijna twintig jaar geleden zorgden ongeveer 700 verschillende werkvormen en bijbehorende kleine beroepsorganisaties ervoor dat er bij de overheid, zorgverzekeraars, therapeuten en consumenten onduidelijkheid heerste over de natuurgeneeskundige branche Klachten als slapeloosheid, overprikkeld zijn, depressie, buikklachten, niet optimaal functionerend spijsverteringsstelsel, chronische vermoeidheid, huidklachten als eczeem, parodontologische problemen als gingivitis en aften, diabetes type II, hart - en vaatziekten zijn veelvoorkomend in onze maatschappij - Beroepsorganisatie BATC - Hoe past Holistische Therapie Smaragd dit in de praktijk toe? Met de innerlijk kindwerksessies, holistische begeleiding en EFT wordt ernaartoe gewerkt dat de geblokkeerde energie weer vrij kan gaan stromen, waardoor emotionele en/ fysieke klachten zullen verminderen Dan bestaat de mogelijkheid dat je een serotonine tekort heb. Symptomen van een serotonine tekort. Chronische vermoeidheid. Slaapproblemen ( slecht in en/of door slapen, slapeloosheid ) Vaak last van hoofdpijn / migraine. Suiker / koolhydraten cravings. Depressies of zwaarmoedigheid. Prikkelbare darm ( constipatie, steken, krampen continu pijn etc

BATC Natuurgeneeskundig Therapeut juni 2021 BATC aanmeldformulier pagina 1 . Wij verzoeken u onderstaand formulier op de pc in te vullen, op te slaan en af te drukken. De GROEN omrande velden zijn verplicht om in te vullen . Dhr Mevr beeldzijde naar het svp selecteren wat van toepassing is. Voorletters en roepnaam . Voornaam/voornamen zie paspoor BATC therapeuten zijn HBO opgeleid en volgen jaarlijkse bijscholingen op alle gebieden van de vijf natuurgerichte principes. Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld klachten met onverklaarbare oorzaak Bij de eerste behandeling wordt een intakegesprek gehouden, hierdoor zal de behandeling iets langer duren. Elements of Health is aangesloten bij de BATC, een beroepsvereniging die de belangen van zowel de therapeut als de consument behartigt

De Overgang, Geestelijke klachten, Menopauze, opvliegers, Overgang Tips, Overgang Vrouwen, Vrouwen, Vrouwenovergang. Vrouwen transitie. Plaats hier je zoekopdracht! Nieuwste Berichten. Goedkoopste tv providers vinden op internet? Altijd up to date met het laatste nieuws op batc De BATC (www.batc.nl) staat voor een holistische aanpak van psychische en lichamelijke klachten. Fysiologie, biologie, neurologie en psychologie versterken en ondersteunen elkaar. Het lichaam streeft uit zichzelf naar homeostase, Fis Mediatrix Naturae, ofwel het herstellend vermogen van het lichaam De praktijk is gevestigd binnen House for Care op de Hoofdweg 10E in Capelle aan den IJssel en richt zich met name op het behandelen van lichamelijke klachten. Mijn naam is Tineke Wiegman- van Rijssel. Ik ben BATC therapeut en vanaf 1997 actief in mijn praktijk. Ik werk voornamelijk met de volgende disciplines: diverse massagetechnieken. Een klacht komt altijd eerst binnen bij de contactpersoon klachtbehandeling van de Beroepsorganisatie (BO) waar de therapeut is aangesloten. Dit is altijd een andere zorgverlener dan over wie u een klacht heeft. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht en werkt conform vastgelegde protocollen

BATC Kwalificatie, kwaliteitbewaking, energie overdracht

  1. Klachten. Voor veel klachten is de natuurgeneeswijze zinvol. Vooral omdat niet de symptomen worden aangepakt, maar omdat er naar de oorzaak wordt gezocht. De behandelingen zijn geschikt voor volwassenen, maar zeker ook voor baby's en kinderen. Heeft u last van: Allergieën. Chronische klachten. Darmklachten. Doorbloedingsstoornissen
  2. Hilde is verbonden aan Klachten- en geschilleninstanties SoloPartners BV en Geschillen Alternatieve Therapeuten . Josine is verbonden aan de klachten- en geschillenregeling van de BATC. Deze instanties bieden een laagdrempelige klachtmogelijkheid. Jouw klacht wordt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling genomen
  3. Klachten. De beroepsbeoefenaar valt onder de verplichte BATC-klachtenregeling gebaseerd op de Wkkgz ( Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Hierdoor is de behandelaar aangesloten bij een geschillencommissie. Heeft u een klacht? Dan kunt u met deze klacht eerst terecht bij de BATC
  4. BATC lidnummer: 01940 Klacht en Tuchtrechtnr: 12111562 KvK: 20165539. Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld

Opvliegers flitsen. Opvliegers zijn een van de grootste klachten tijdens de overgang. Deze opvliegers worden veroorzaakt door schommelingen in uw hormonen. Je hormonen zijn tijdens de overgang gestoord. Hierdoor krijgen de klieren in uw hersenen abnormale signalen. Onder andere reageert de klier die de lichaamstemperatuur controleert, de. BATC. Natuurgeneeskundige Praktijk Tinja is aangesloten bij de BATC. AGB zorgcode 90101764 Klacht en Tuchtrecht nummer: 1603.1923.

Beroepsvereniging: BATC beroepsorganisatie, postbus 172, 5710 AD Someren, telefoon: 0493670612, info@batc.nl , www.batc.nl , KVK 17108120 Klacht en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt.Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Lidmaatschapsnummer BATC BR-0784 Klacht en Tuchtrecht registratie nr. : KB 0905.0551 AGB zorgverleners code : 90035068 Kamer van koophandel : 0913831 Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Deze beroepsvereniging staan voor vijf natuurgerichte principes. De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties Lichamelijke klachten hebben hun invloed op het geestelijk welzijn. Klachten komen voort uit onbalans. Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut help ik de cliënt bij het terugvinden en het behouden van de juiste balans. Als BATC therapeut beschik ik over een diversiteit aan methodieken om u te kunnen helpen met uw gezondheid

We doen dit stap voor stap, het moet vooral haalbaar zijn en blijven. In het vervolgconsult bespreken we dan de eerste ervaringen. De werkwijze is vaak een zoektocht waarbij het heel belangrijk is de juiste oplossing te vinden die past bij de klachten. Er is geen standaardoplossing, ieder individu is verschillend Gewichtstoename overgang. Vrouwen in transitie realiseren zich vaak dat ze iets meer gewicht krijgen. Dit gebeurt zonder dat ze meer of minder gezond moeten eten en minder moeten bewegen. De oorzaak zit daarom vaak in de veranderende hormoonhuishouding. Tijdens de overgang vinden er verschillende hormonale veranderingen plaats Praktijk-adres: Beukstraat 70 3812 MK Amersfoort 033 - 88 76 398 info@relax-4u.nl KvK: 321 237 81 . Klik op deze foto om uw route en reistijd te plannen met Google Map BATC, VBAG en Klachtenregeling Praktijk de Witte Roos is lid van beide beroepsorganisaties en voldoet aan de eisen van de Wet Wggkz Klachten en geschillen regeling Praktijk de Witte Roos voldoet a

BATC zOzest

De bij de BATC aangesloten therapeuten vallen allen onder een klacht en tuchtrecht reglement. Omdat iedereen zich in Nederland therapeut mag noemen en een praktijk mag voeren, is het heel belangrijk voor u, als consement, te weten of de therapeut waar u door behandeld wilt worden aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging Layla Nederlof Natuurgeneeskundige Praktijk. BATC Beroepsregistratiecode: BR-03072. Klacht- en tuchtrechtnummer: KB 2010.2663. AGB code: 90109357. AGB Praktijk: 90068341. Als lid van de BATC zal ik mijn cliënten altijd op holistische wijze benaderen. Hierbij maak ik gebruik van de 5 natuurgerichte principes. Deze 5 principes zijn Wil je eindelijk van je klachten af, of wil je weten hoe jouw lichaam er voorstaat, maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van klachten... Aangesloten bij beroepsvereniging BATC onder registratienummer 02282, hierdoor kunnen consulten in aanmerking komen voor vergoeding via de aanvullende verzekering Beroepsvereniging BATC. Praktijk van Nature is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Ben je aanvullend verzekerd, dan krijg je in de meeste gevallen de behandelingen vergoed. Informeer hiernaar op de site van BATC (www.batc.nl) of bij je zorgverzekeraar om eventuele verrassingen te voorkomen. Alle BATC therapeuten werken volgens de 5. Als BATC therapeut beschik ik over een diversiteit aan methodieken om u te kunnen helpen met uw gezondheid. Ik benader uw situatie vanuit het holistische uitgangspunt, wat concreet betekent dat er afhankelijk van uw situatie verschillende methodes kunnen worden gehanteerd om u te helpen

Sinds april 2020 ben ik als coach en therapeut met inzet van paarden aangesloten bij de BATC (Beroepen & Belangen Associatie voor Natuurgerichte Therapeuten & Consumenten) onder registratienummer BA-03039. Door het aansluiten bij de BATC kunnen bij diverse zorgverzekeraars mijn sessies gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering De BATC therapeut heeft beroepsgeheim. De BATC Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau Het is nuttig om je klacht vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, omdat klachten in veel gevallen niet zo specifiek zijn en met meerdere dingen te maken hebben. Als BATC therapeut ben een holistisch werkende therapeut en zorg ervoor dat u als cliënt in een consult aandacht en hulp krijgt voor het totale welzijn Voor alle directe schade en klachten, door nalatigheid van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut, kan cliënt terecht bij de BATC (Stichting Belangen Associatie BATC Natuurgeneeskundig Therapeut en Consument), telefoon 0493 670612, email info@batc.nl; Artikel 11. Opzeggin

Komen we er samen niet uit, kijk dan op site van de BATC voor de klachten regeling. Na meer dan 15 jaar in dit vak heb ik gezien dat onverklaarbare klachten soms een heel andere oorsprong kunnen hebben en pas aan het licht komen wanneer alle facetten van de levenswijze blootgelegd worden

BATC beroeps registratie nr: BR-02106 AGB praktijkcode: 90-58006 Klacht- en Tuchtrecht nr: KB.1403.170 Goed nieuws! Per juli 2021 is Detox & More aangesloten bij de BATC, Belangen Associatie Therapeut en Consument. Of behandelingen worden vergoed ligt aan uw pakket en aan de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Behandelingen vallen onder alternatieve geneeswijzen en worden op de nota omschreven als 'Natuurgeneeskundig Consult'. Informeer bij uw zorgverzekeraar Als BATC therapeut ben ik aangesloten bij de geschillencommissie , in overeenstemming met de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Het reglement van de geschillencommissie kunt u via deze link downloaden

Ik werk met de BATC behandelovereenkomst. Deze kan je hier alvast downloaden en doorlezen. Tijdens de behandeling lig je op de massagetafel. Draag makkelijk zittende kleding, zodat je ontspannen kunt liggen. Een sessie duurt circa twee uur. Voor ernstige fysieke klachten verwijs ik je door naar het (para)medische circuit Mijn massage is gebaseerd op de natuurgeneeskundige principes van de beroepsvereniging BATC. De massage is gericht is op de klacht en gaat daarom verder dan de ontspannende wellnessmassage. Mijn werkterrein behoort tot de complementaire zorg, die in mijn opvatting ondersteunend is aan de reguliere zorg Geschillencommissie BATC. Als BATC-therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld Tarieven In de praktijk worden de volgende tarieven gehanteerd: Intake: € 140,- Consult: € 75,- BATC beroepsregistratienr. BR-0290 Kamer van Koophandel nummer: 30253369 Zorgverlener AGB code: 90031851 Praktijk AGB code: 9010778 Klacht en Tuchtrecht regnr. KB0905.0236 Beroepsregistratie BATC: www.batc.nl Aanvullende informatie Sinds 1998 is Laurien Scheffelaar - van Vliet als. Als BATC-therapeut beschik ik over een aansluiting bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen via de CAM Coop, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht wordt gesteld. Heb je een klacht, meld deze dan bij BATC, die een mediation-traject zal starten

Welkom. Mijn naam is Bianca van der Loo, ik ben natuurgeneeskundig therapeute, coach, trainer en verpleegkundige. Praktijk Pure Happiness staat voor laagdrempelige, kortdurende en oplossingsgerichte hulpverlening gericht op volwassenen, jongeren, kinderen, families en op relaties. De begeleiding is zowel gericht op voorkomen als op de behandeling van klachten Sinds 1998 is Laurien Scheffelaar - van Vliet als Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de BATC (lidnummer BR-0290). De BATC is de landelijke beroepsorganisatie Therapeuten & Belangen Associatie Consumenten. Energie Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Indien in ons lichaam een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen er emotionele en fysieke klachten ontstaan. [ Natuurgeneeskundige Praktijk Tinja is aangesloten bij de BATC. AGB zorgcode 90101764 Klacht en Tuchtrecht nummer: 1603.1923.

BATC - Puur Mindfulnes

Verplaats en verlies gewicht. Naast een gezond dieet, is een goede lichaamsbeweging een zeer belangrijke factor in een dieet voor de overgang. Door training verbrand je calorieën. Op deze manier helpt u uw lichaam met een gezond lichaamsgewicht. Je kunt al meer bewegen door gewoon de trap op te gaan of in het park te wandelen Afhandeling klachten en geschillen . Als BATC natuurgeneeskundig therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld Een klacht wordt eerst bij de BATC gemeld, die een mediationtraject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie. Als uw gezondheid het niet toelaat, kan ik ook bij u thuis komen. Reiskosten (30 cent per km) en parkeerkosten zijn dan voor uw rekening Ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie BATC (www.batc.nl). Het is mogelijk om uw nota (deels) vergoed te krijgen bij uw zorgverzekeraar. Kijk wel even uw polis hierop na. BATC-zorgverleners voldoen aan strenge kwaliteitscriteria voortvloeiend uit de maatschappelijk normen. Elk jaar wordt de BATC zorgverlener opnieuw getoetst BATC acht het zeer belangrijk dat de praktiserende therapeuten een hoogwaardige kwaliteit van zorg afgeven. Mocht u desondanks toch ontevreden zijn over een behandeling of er onenigheid ontstaan We zullen dan kunnen zij als bemiddelaar optreden en wordt gezamelijk naar een oplossing gezocht

Wat is beroepsvereniging BATC? Holistische Therapie Smarag

BATC acht het zeer belangrijk dat de praktiserende therapeuten een hoogwaardige kwaliteit van zorg afgeven. Mocht u desondanks toch ontevreden zijn over een behandeling of mocht er onenigheid zijn ontstaan tussen u en uw therapeut, neem dan contact met ons op Mijn praktijk Smeijl / Psycholoog Etten-Leur (ook gevestigd in Breda, Barendrecht en Dordrecht) is een psychologenpraktijk waar je terecht kunt voor professionele psychologische begeleiding, relatietherapie, gezinsbegeleiding en coaching. Ik ben afgestuurd in Psychologie en sinds 6 jaar werk ik als zelfstandig psycholoog Klacht en tuchtraad. Hebt u een klacht? Wat vervelend dat u een klacht heeft. Graag ga ik met u in gesprek over uw klacht om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Vindt u het lastig om het bespreekbaar te maken, dan kunt u er ook voor kiezen om het schriftelijk te doen Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie. AVG uw privacy. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw

Klachten: Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren Wkkgz. Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.. Het reglement behorende bij de Geschillencommisie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden Geschillencommissie Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie kunt je hier downloaden

Negen herkenbare symptomen van een serotonine tekort

Elke BATC Paramedische Natuurgeneeskundige Therapeut werkt volgens vijf natuurgerichte principes. De gehele mens behandelt - en niet alleen de klachten. Door middel van een intake kunnen we vaststellen wat de klachten en de mogelijke oorzaken zijn, en wat je zou willen bereiken met behulp van therapie bij IkBenWel.nl Als BATC-therapeut beschik ik over een aansluiting bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen via de CAM Coop, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht wordt gesteld. Heb je een klacht, meld deze dan bij BATC, die ee Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een lichaamsgericht therapeut zich met name op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en de mentale spanning die daardoor veroorzaakt wordt

BATC BalansTeru

BATC beroepsaansluitnummer : Klacht enTuchtrecht nummer : AGB zorgverlenersnummer : • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving. • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan d Full Balance. Praktijk voor Natuurgeneeswijzen en Levenskunst, Helene Lelifeld, Apeldoorn. Paramedisch natuurgeneeskundig therapeu Deelnamersraad. De CAMCoop is een Stichting met een Deelnemersraad. Voor de CAMCoop is betrokkenheid van de deelnemende Beroepsorganisaties essentieel. We zijn een samenwerkingsverband en iedere beroepsorganisatie levert een bijdrage. Neem contact op Stap voor Stap voetreflexologie is aangesloten bij beroepsvereniging de BER (Bond van Europese Reflexologen) en de BATC. Hierdoor wordt een voetreflexbehandeling door een groot aantal zorgverzekeraars deels/ of zelfs geheel vergoed. Onder het tabblad Tarieven en vergoedingen ziet u welke zorgverzekeraars de BER in hun pakket hebben opgenomen KLACHTENPROCEDURE. Als BATC therapeuten beschikken wij over een aansluiting bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen, waardoor wij tegemoet komen aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht wordt gesteld

BATC beroepsaansluitnummer : Klacht enTuchtrecht nummer : AGB zorgverlenersnummer : 2 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving. • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC. Naast de behandeling van klachten is er ook plaats voor preventieve behandelingen, deze zijn gericht op het behouden en/of verbeteren van de gezondheid. De consulten van praktijk In Touch worden verzorgd door Charlotte Bak. Zij is als natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij de BATC en werkt volgens de volgende 5 natuurgerichte principes.

Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wij zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC. Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten De moxa-lamp wordt ook wel TDP-lamp, China-lamp en wonderlamp genoemd. Je komt de lamp veelvuldig tegen in acupunctuurpraktijken en shiatsupraktijken, omdat het inwerkt op de meridianen. TDP is een afkorting en staat in het Chinees voor 'Teding Diancibo Pu', wat 'speciaal elektromagnetisch spectrum' betekent. De TDP-lamp is een instrument voor. Mijn klachten werden in kaart gebracht door middel van Electro acupunctuur. Het bleek dat ik ziekte van pfeiffer had en dat mijn lever verzwakt was. InBalanz is aangesloten bij Beroepsorganisatie BATC, Natuurgeneeskundige therapie wordt deels vergoed - Check je verzekering

BATC Klacht - en Tuchtrecht Als de cliënt om wat voor reden dan ook ontevreden is over de werkzaamheden als BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut, dan kan de cliënt hierover kosteloos vragen stellen of desgewenst een klacht indienen bij BATC. Meer informatie hierover is te vinden op hun website www.batc.nl. Bellen is oo Als u geen klachten heeft, maar ze wel vóór wilt blijven, dan adviseer ik u een voetreflexbehandeling. Dit is een check waarmee u kunt zien hoe het met de gezondheid van uw lichaam is gesteld. Vergelijkt u het maar met de APK-keuring van een auto. In mijn praktijk op de Stormerdijk te Rotterdam, help ik u graag met raad en daad BATC beroeps registratie nr: BR-02031. AGB zorgverleners code: 90-048386. AGB praktijkcode: 90-56946. Klacht-en Tuchtrecht nr: KB 13071653. Mijn naam is Milena, ik ben geboren in 1961 in voormalig Joegoslavië Welkom op de website van Vitaalvoetreflex in Rotterdam. Mijn naam is Madelon van Heeren en ik werk als Complementair Natuurgeneeskundig Therapeut in mijn praktijk TerraVitaal waarbij ik volgens holistische wijze natuurgeneeskundige behandelingen geef volgens de vijf natuurgerichte principes welke je hieronder kunt vinden

Pijn klachten - Step 2 Beaut

Geestelijke klachten - Batc Behee

In mijn praktijk, Therapie Apeldoorn, is de behandeling helemaal gericht op jou en jouw klacht of vraag. De therapie, coaching, hypnotherapie en relatietherapie is gebaseerd op veiligheid en wederzijds vertrouwen met een persoonlijke aanpak. Ik ontvang mensen uit de regio Apeldoorn, Twello, Vaassen, Hoenderloo en Deventer Feeltastic is er voor mensen die beter in balans willen komen op het gebied van voeding en levensstijl. Jij staat centraal! Samen op weg naar meer vitaliteit en het behalen van je fysieke én levensdoelen. Toch is het voor veel mensen moeilijk om hun eetgewoonten te veranderen of aan te passen. Vaak is onwetendheid over gezonde voeding en/of. BATC beroepsaansluitnummer : BR. Klacht enTuchtrecht nummer : AGB zorgverlenersnummer : De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving. De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken Klacht en Tuchtrecht registratienummer KB 0905.0557 Geregistreerd bij Kamer van Koophandel; 14114584 Aangesloten bij Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) voor info zie hiervoor www.BATC.n

Veel gestelde vragen - LPP

Indien u klachten heeft kan u dat natuurlijk altijd aan mij zelf kwijt, maar u zou ook terecht kunnen bij één van de volgende organisaties waarbij ik ben aangesloten: 1. via de zorgprofessional Indien u cliënt van de praktijk voor natuurgeneeskunde bent of indien u (de vertegenwoordiger bent van een) cliënt bent die ik verpleegd heb als IG-3 zorgprofessional, kan u uw klacht hier indienen Na de spider naevus behandeling. Na de laserbehandeling van de spider naevus kan de huid wat rood zijn van de warmte, u krijgt daarom een koelpack van de therapeut. De roodheid trekt vaak na enkele uren weer weg. Tijdens het behandeltraject van de spider naevus dient er altijd goed rekening gehouden te worden met UV-bescherming juiste benadering en behandeling zijn veel klachten en problemen op te lossen. Masseren en behandelen betekent dat jij een stukje van jezelf bloot geeft maar ik ook. Jouw lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Ik heb enorm veel waarde gehaald uit de manier waarop ik inmiddels zelf mijn behandelingen inzet en ik deel deze heel graag met jou

BATC therapeut Praktijk Tinke Wiegma

Algemene voorwaarden ~ MentaliQ

Video: Relax4U Natuurgeneeskunde Alternatieve geneeskunde

Heb je invloed op je weerstand/ immuunsysteemOpleiding therapeut HBO Erkend - bodymindreleaseSupervisie: Onbegrepen klachten vanuit de praktijkNatuurgeneeskundige praktijk – Yvonne van HelvoirtBedrijfscoaching - PRAKTIJK SANNE VANDEWALLBurn-out - PRAKTIJK SANNE VANDEWALLWie ben ik? - SATTVAWat doet een voedingsdeskundige? - It's a food lifeIndividuele Therapie - Weg met Stress en Emotionele